Görsel Yok

ISENTRESS 400 mg film kaplı tablet

Nisan 22, 2020 doktorbey 0

Endikasyon Bilgisi : Raltegravir potasyum etken maddeyi içinde bulunduran ISENTRESS 400 mg film kaplı tablet, HIV (insan immün yetmezlik virüsü) enfeksiyonu olan erişkinler ve 6 yaş ve üstü çocuklar ve gençlerde HIV’i tedavi etmek amacıyla diğer antiretroviral  ilaçlarla beraber (kombinasyon tedavide) kullanılmaktadır. ISENTRESS, vücuttaki virüs miktarını azaltır ve onu düşük bir düzeyde tutar. Etkisini,  HIV’in  hücreleri enfekte etmek için kullandığı viral bir enzim olan integraz enziminin çalışmasını durdurarak gösterir.   ISENTRESS 400 mg film kaplı tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar : ISENTRESS tablet içindeki aktif maddeye ya da yardımcı maddelere alerjiniz var ise; kullanmayınız. Enfeksiyonun kontrol altında tutulması ve hastalığınızın

Görsel Yok

RONSENGLOB %5 100 mL I.V. infüzyonluk çözelti içeren flakon

Temmuz 17, 2019 doktorbey 0

Endikasyon Bilgisi : RONSENGLOB %5 100 mL I.V. infüzyonluk çözelti içeren flakon, immunoglobulinler denilen bir ilaç grubuna dahildir.  RONSENGLOB steril, koruyucu içermeyen intravenöz enjeksiyonluk insan immun globulin çözeltisi olup renksiz veya hafif opalesandır ve her 100 mL’sinde 5 g insan proteini ve 10 g maltoz içerir. IgG alt sınıflarının dağılımı normal insan plazmasındakine benzer yapıdadır. —RONSENGLOB; HIV(AIDS), HCV ve HBV gibi bilinen transfüzyon ajanları için taramadan geçirilmiş, nitelikli donörlerden alınan plazma havuzlarının soğuk etanolle ayrılması yoluyla elde edilir. Virüs bulaşma olasılığını önlemek için RONSENGLOB’un üretim işlemine düşük pH düzeyinde inkübasyon (mikroorganizmaların belli sıcaklıkta tutularak gelişmesini sağlama işlemi) ve nanofiltrasyon (membran

Görsel Yok

GENIVIG HUMAN IMMUNOGLOBULIN (PH 4) 5 G/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

Temmuz 17, 2019 doktorbey 0

Endikasyon Bilgisi : GENIVIG HUMAN İMMÜNOGLOBULİN (PH 4) 5 G/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON ‘un etken maddesi insan plazma proteini (IGG) ‘dir. Bu ilaç, aşağıdaki durumlar için uygulanır: 1-Yeterli antikora sahip olmayan yetişkinlerin, çocukların ve erişkinlerin (0-18 yaş arası) tedavisinde (yerine koyma tedavisi): —Antikor üretiminin bozulduğu primer (Konjenital) immun yetmezliklerde —Kronik Lenfositik Lösemi tanısı olup, hipogammaglobulinemisi bulunan ve profilaktik antibiyotiklerin yetersiz kaldığı, tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon gelişen olgularda, —Multipl Miyelom tanısı olup hipogammaglobulinemisi bulunan ve pnömokok immünizasyonun yetersiz kaldığı tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon gelişen olgularda, —Konjenital AIDS ve tekrarlayan enfeksiyonların görüldüğü çocuklar ve ergenlerde, —Allogenik kemik iliği transplantasyonu sonrasında

Görsel Yok

VORIKANDIN 200 mg  I.V. İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz (Flakon)

Mart 18, 2019 doktorbey 0

Endikasyon Bilgisi : VORIKANDIN 200 mg  I.V. İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz (Flakon)‘un içerisinde bulunan Vorikonazol, sıklıkla mide, bağırsak, ağız, boğaz, yemek borusu, karaciğer, dalak ya da vajinada ortaya çıkan kandida mantarı; normal lökosit düzeyli kan dolaşımında mantar varlığı durumunda ve diğer ilaçlarla tedavide başarısız olunan kemik, deri, yumuşak dokuda ve merkezi sinir sistemi de dahil vücuttaki şiddetli derecedeki mantar hastalığında; Vorikonazol (VORIKANDIN) başkaca mantar çeşidi aspergillusa bağlı genellikle bağışıklığı zayıflamış kişilerde, daha çok akciğer veya parazanal sinüslerde görülen ancak karaciğer, dalak gibi diğer organları da sarabilen hayati tehlikesi yüksek Aspergillus hastalığında mantarları yok edici, gelişimini önleyici (antienfektif) bir maddedir.

Görsel Yok

VORENT 200 mg Film Tablet

Mart 15, 2019 doktorbey 0

Endikasyon Bilgisi : VORENT 200 mg Film Tabletin içinde bulunan Vorikonazol enfeksiyon oluşturan mantarları tahrip eden ya da gelişmelerini önleyen bir maddedir. VORENT, aspergillusa (bir mantar çeşidi) bağlı genellikle bağışıklığı zayıflamış kişilerde, daha çok akciğer veya parazanal sinüslerde görülen ancak diğer organları da sarabilen hayati tehlikesi yüksek Aspergillus hastalığı; sıklıkla ağız, boğaz, yemek borusu, mide, bağırsak veya vajinada görülen kandida mantarı; normal lökosit düzeyli kan dolaşımında mantar varlığı durumunda ve diğer ilaçlarla tedavide başarısız olunan kemik, deri, yumuşak dokuda ve merkezi sinir sistemi de dahil vücuttaki ağır mantar vakalarında  kullanılmaktadır.   VORENT 200 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

Görsel Yok

VORIFULL 50 mg Film Tablet

Eylül 14, 2018 doktorbey 0

Endikasyon Bilgisi : İlacın etken maddesi Vorikonazol‘ dur. VORIFULL 50 mg Film Tablet, enfeksiyonlara sebep olan mantarların  büyümelerini, çoğalmalarını engelleyen antienfektif bir ilaçtır. VORIFULL, candida mantarının sebep olduğu boğaz,  ağız, yemek borusu, mide, dalak, karaciğer ve akciğer gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan ciddi mantar enfeksiyonlarının  tedavisinde ve beyaz kan hücre sayısı normal olan hastalarda kandaki mantar enfeksiyonunun (kandidemi) tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ilaç yalnızca hastalığı ciddi olanlarda bir doktor gözetiminde kullanılır.   VORIFULL 50 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar : İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. VORIFULL, enfeksiyonlara sebep olan mantarları öldürücü ve gelişmelerini durdurucu etkiye sahiptir.

Görsel Yok

VORIX 200 mg I.V. İnfüzyon Çözeltisi İçin Toz İçeren Flakon

Eylül 13, 2018 doktorbey 0

Endikasyon Bilgisi : VORIX 200 mg I.V. İnfüzyon Çözeltisi İçin Toz İçeren Flakon‘un içerisinde bulunan Vorikonazol, sıklıkla mide, bağırsak, ağız, boğaz, yemek borusu, karaciğer, dalak ya da vajinada ortaya çıkan kandida mantarı; normal lökosit düzeyli kan dolaşımında mantar varlığı durumunda ve diğer ilaçlarla tedavide başarısız olunan kemik, deri, yumuşak dokuda ve merkezi sinir sistemi de dahil vücuttaki şiddetli derecedeki mantar hastalığında; Vorikonazol (VORIX ) başkaca mantar çeşidi aspergillusa bağlı genellikle bağışıklığı zayıflamış kişilerde, daha çok akciğer veya parazanal sinüslerde görülen ancak karaciğer, dalak gibi diğer organları da sarabilen hayati tehlikesi yüksek Aspergillus hastalığında mantarları yok edici, gelişimini önleyici (antienfektif) bir

Görsel Yok

VORIJECT 200 mg I.V. İnfüzyon Çözeltisi İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

Eylül 10, 2018 doktorbey 0

Endikasyon Bilgisi : VORIJECT 200 mg I.V. İnfüzyon Çözeltisi İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon‘un içerisinde bulunan Vorikonazol, sıklıkla mide, bağırsak, ağız, boğaz, yemek borusu, karaciğer, dalak ya da vajinada ortaya çıkan kandida mantarı; normal lökosit düzeyli kan dolaşımında mantar varlığı durumunda ve diğer ilaçlarla tedavide başarısız olunan kemik, deri, yumuşak dokuda ve merkezi sinir sistemi de dahil vücuttaki şiddetli derecedeki mantar hastalığında; Vorikonazol (VORIJECT) başkaca mantar çeşidi aspergillusa bağlı genellikle bağışıklığı zayıflamış kişilerde, daha çok akciğer veya parazanal sinüslerde görülen ancak karaciğer, dalak gibi diğer organları da sarabilen hayati tehlikesi yüksek Aspergillus hastalığında mantarları yok edici, gelişimini önleyici (antienfektif) bir

Görsel Yok

VORIGEN 200 mg I.V. İnfüzyon Çözeltisi İçin Toz

Eylül 9, 2018 doktorbey 0

Endikasyon Bilgisi : VORIGEN 200 mg I.V. İnfüzyon Çözeltisi İçin Toz‘un içerisinde bulunan Vorikonazol, sıklıkla mide, bağırsak, ağız, boğaz, yemek borusu, karaciğer, dalak ya da vajinada ortaya çıkan kandida mantarı; normal lökosit düzeyli kan dolaşımında mantar varlığı durumunda ve diğer ilaçlarla tedavide başarısız olunan kemik, deri, yumuşak dokuda ve merkezi sinir sistemi de dahil vücuttaki şiddetli derecedeki mantar hastalığında; Vorikonazol (VORIGEN) başkaca mantar çeşidi aspergillusa bağlı genellikle bağışıklığı zayıflamış kişilerde, daha çok akciğer veya parazanal sinüslerde görülen ancak karaciğer, dalak gibi diğer organları da sarabilen hayati tehlikesi yüksek Aspergillus hastalığında mantarları yok edici, gelişimini önleyici (antienfektif) bir maddedir.   VORIGEN

Görsel Yok

VORIFULL 200 mg Film Tablet

Eylül 5, 2018 doktorbey 0

Endikasyon Bilgisi : İlacın etken maddesi Vorikonazol‘ dur. VORIFULL 200 mg Film Tablet, enfeksiyonlara sebep olan mantarların  büyümelerini, çoğalmalarını engelleyen antienfektif bir ilaçtır. VORIFULL, candida mantarının sebep olduğu boğaz,  ağız, yemek borusu, mide, dalak, karaciğer ve akciğer gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan ciddi mantar enfeksiyonlarının  tedavisinde ve beyaz kan hücre sayısı normal olan hastalarda kandaki mantar enfeksiyonunun (kandidemi) tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ilaç yalnızca hastalığı ciddi olanlarda bir doktor gözetiminde kullanılır.   VORIFULL 200 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar : İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. VORIFULL, enfeksiyonlara sebep olan mantarları öldürücü ve gelişmelerini durdurucu etkiye sahiptir.