ACTRAPID HM PENFİLL 100 U/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kartuş

Aktif maddesi insan insülini olan ACTRAPID HM PENFILL Kartuş, sırasıyla; Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Diyabet ilaçları, İnsülinler ve Analogları, İnsülin ve analogları enjektabl (hızlı etkili) ve insülin human şeklinde sınıflandırılmış olup, A10AB01 ATC Koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ACTRAPID HM PENFILL, NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ  firmasının ürünüdür.

ACTRAPID HM PENFILL için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ACTRAPID HM PENFILL ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, ACTRAPID HM PENFILL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ACTRAPID HM PENFILL kullanım şekli; ACTRAPID HM PENFILL yan etki, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler vb. ACTRAPID HM PENFILL ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

ACTRAPID HM PENFİLL 100 U/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kartuş’a ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Deri altına uygulanan ACTRAPID HM PENFILL 100 IU/mL enjeksiyonluk çözelti içeren kartuş’un etken maddesi rDNA; rekombinant biyoteknoloji ile üretilen insan insülinidir. Bir kartuşta 300 IU insan insülinine karşılık 3 mL enjeksiyonluk çözelti bulunur.
İlacın yardımcı maddeler ise;: gliserol, çinko klorür, metakrezol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su ve hidroklorik asit bileşenlerinden oluşur.
1. ACTRAPID HM PENFILL Kartuş  nedir ve ne için kullanılır?
ACTRAPID HM Penfill, njeksiyonluk çözelti içeren kartuş şeklinde bulunur. Bir kutuda 5
adet kartuş bulunur. Her bir kartuş 3 mL çözelti içermektedir. Enjeksiyonluk çözelti berrak ve
renksiz bir çözeltidir.
ACTRAPID HM Penfill, hızlı-etkili bir insan insülinidir.
ACTRAPID HM Penfill, diyabetli hastalarda yüksek kan şekeri seviyesini düşürmek için
kullanılır. Şeker hastalığı (diyabet) vücudunuzun kan şekeri seviyesini kontrol etmek için
yeterli insülin üretmediği bir hastalıktır. ACTRAPID HM Penfillile tedavi diyabet
komplikasyonlarından korunmanıza yardımcı olur.
ACTRAPID HM Penfill, enjekte edildikten yaklaşık yarım saat sonra kan şekerinizi
düşürmeye başlar ve etkisi yaklaşık 8 saat sürer. ACTRAPID HM Penfill, çoğu zaman ortaetkili veya uzun-etkili insülin ürünleri ile birlikte kullanılır.
2. ACTRAPID HM Penfill Kartuş kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
• Doğru tip insülini kullandığınızdan emin olmak için etiketini kontrol ediniz.
• Kartuşun tabanındaki lastik piston tarafı dahil olmak üzere kartuşu her zaman kontrol
ediniz. Herhangi bir hasar fark ederseniz ya da kartuşun tabanındaki lastik piston beyaz
bantlı kısmın üzerine çekildiyse kartuşu kullanmayınız. Bu dışarıya insülinin sızmasına
neden olabilir. Kartuşun hsarlı olduğundan şüpheleniyorsanız, aldığınız yere iade ediniz.
Daha ayrıntılı bilgi için kartuşun birlikte kullanıldığı enjeksiyon sisteminizin (enjeksiyon
kalemi) kullanım kılavuzuna bakınız.
• Bulaşmayı önlemek amacıyla her enjeksiyon için yeni bir iğne ucu kullanınız.
• İğne uçları ve ACTRAPID HM Penfill başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
• ACTRAPID® HM Penfill tekrar kullanılabilir kalem ile sadece deri altı enjeksiyon için
uygundur. Eğer insülininizi başka bir yöntem ile enjekte etmeniz gerekirse doktorunuzla
konuşunuz.
ACTRAPID HM Penfill’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• İnsan insülinine veya bu ilacın bileşimindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı
alerjik iseniz, bakınız Yardımcı maddeler.
• Kan şekerinizin düşeceğini (hipoglisemi) hissediyorsanız. Kan şekeri düşmesi
(hipoglisemi) ile ilgili detaylı bilgi için 4. Olası yan etkiler nelerdir?’e bakınız.
• Kartuş veya kartuşu içeren cihaz yere düşerse, hasar görürse veya kırılırsa.
• Doğru şekilde saklanmamışsa ya da dondurulmuşsa, bakınız bölüm
5. ACTRAPID
HM Penfill’in saklanması.
• Görünüşü su gibi berrak, renksiz veya sulu değilse.
• İnsülin infüzyon pompalarında ACTRAPID® HM Penfill®’i kullanmayınız.
Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, ACTRAPID® HM Penfill®’i
kullanmayınız. Doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışınız.
ACTRAPID HM Penfil’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Bazı koşullar ve aktiviteler insülin ihtiyacınızı etkileyebilir. Eğer,
• Böbrek veya karaciğer ya da böbreküstü, hipofiz veya tiroid bezlerinde rahatsızlığınız
varsa.
• Her zamanki egzersizinizden daha fazla egzersiz yaparsanız ya da normal diyetinizde
değişiklik yapmak isterseniz. Çünkü bu, kan şekeri düzeyinizi değiştirebilir.
• Hasta iseniz, insülininizi kullanmaya devam ediniz ve doktorunuza danışınız.
• Yurtdışına seyahat edecekseniz, farklı zaman dilimleri arasında seyahat etmek, insülin
ihtiyacınızı ve enjeksiyon zamanlarınızı etkileyebilir.
Hipokalemi (düşük potasyum düzeyi): İnsan insülini (rDNA) dahil tüm insülin ilaçları
hipokalemiye neden olabilir. Tedavi edilmeyen hipokalemi solunum felci, kalp ritim
bozukluğu ve ölüme neden olabilir. Hipokalemi riski yaratabilecek bir ilaç kullanıyorsanız
(potasyum düşürücü veya serum potasyum konsantrasyonlarına duyarlı ilaç) potasyum
düzeyleriniz izlenmelidir.
Enjeksiyon yapılan bölgedeki deri değişiklikleri
Derinin kalınlaşması, derinin küçülmesi veya deri altında topaklar gibi deri altındaki yağlı
dokudaki değişiklikleri önlemeye yardımcı olmak için enjeksiyon bölgesi değiştirilmelidir.
Topaklı, küçülmüş veya kalınlaşmış bir alana enjekte ederseniz insülin çok iyi çalışmayabilir
(bkz. Bölüm 3). Enjeksiyon bölgesinde herhangi bir cilt değişikliği fark ederseniz
doktorunuza söyleyiniz. Farklı bir bölgeye enjekte etmeye başlamadan önce, şu anda bu
etkilenen bölgelere enjeksiyon yapıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size kan
şekerinizi daha yakından kontrol etmenizi ve insülininizi veya diğer antidiyabetik ilaçların
dozunu ayarlamanızı söyleyebilir.
ACTRAPID HM Penfill’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Etkisi yarım saat içinde görülmeye başlar. Enjeksiyonunu takiben
30 dakika içerisinde karbonhidrat içeren bir atıştırmalık veya öğün yiyiniz.
Eğer alkol kullanıyorsanız, kan şekeri düzeyinizin yükselmesi veya düşmesine bağlı olarak
insülne olan ihtiyacınız değişebilir.
Gebelikte ACTRAPID HM Penfill kullanılabilir. Hamilelik sırasında ve doğumdan sonra
insülin dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir. Bebeğinizin sağlığı için diyabetinizin dikkatli
kontrolü ve özellikle hipogliseminin önlenmesi önemlidir. ACTRAPID HM Penfill Kartuş ile tedavide emzirme sırasında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
ACTRAPID HM Penfill Kartuşun diğer ilaçlarla kullanımı.
Aşağıda insülin tedavinizi etkileyebilecek en yaygın kullanılan ilaçların listesi yer almaktadır.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız kan şekeri düzeyiniz düşebilir
(hipoglisemi):
• Şeker hastalığı (diyabet) tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar
• Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ) (depresyon tedavisinde kullanılır)
• Beta-blokörler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)
• Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (bazı kalp sorunları veya yüksek kan
basıncı tedavisinde kullanılır)
• Salisilatlar (ağrıyı dindirmek ve ateşi düşürmek için kullanılır)
• Anabolik steroidler (testosteron gibi)
• Sülfonamidler (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız kan şekeri düzeyiniz yükselebilir
(hiperglisemi):
• Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)
• Tiyazidler (yüksek kan basıncı veya aşırı sıvı tutulumu tedavisinde kullanılır)
• Glukokortikoidler (inflamasyon tedavisinde kullanılan “kortizon” gibi)
• Tiroid hormonları (tiroid bezi bozukluklarının tedavisinde kullanılır)
• Sempatomimetikler (astım tedavisinde kullanılan epinefrin [adrenalin], salbutamol veya
terbutalin gibi)
• Büyüme hormonu (iskelet büyümesi ve somatik büyümenin uyarılmasında kullanılan ve
vücudun metabolik prosesleri üzerinde belirgin etkisi olan ilaç)
• Danazol (ovülasyon üzerinde etkili olan ilaç)
Oktreotid ve lanreotid (genellikle orta yaşlı yetişkinlerde, hipofiz bezinin fazla miktarda
büyüme hormonu üretmesiyle oluşan nadir görülen bir hormonal bozukluk olan akromegali
tedavisinde kullanılır) kan şekeri düzeyini hem yükseltebilir hem düşürebilir.
Beta-blokörler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır) düşük kan şekerini fark etmenizi
sağlayan ilk uyarı belirtilerini zayıflatabilir veya tamamen önleyebilir.
Pioglitazon (tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan tabletler)
Uzun süredir tip 2 diyabeti ve kalp hastalığı olan veya önceden felç (inme) geçirmiş olan bazı
hastalar, pioglitazon ve insülin ile tedavi edildiklerinde kalp yetmezliği görülmüştür. Olağan
olmayan nefes darlığı veya hızlı kilo alımı veya bölgesel şişlikler (ödem) gibi kalp yetmezliği
belirtileri yaşarsanız acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. ACTRAPID HM Penfill Kartuş nasıl kullanılır?
İnsülininizi her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız ve dozunuzu tam olarak
doktorunuzun anlattığı şekilde ayarlayınız.
Kan şekeri düşmesini önlemek için enjeksiyonu takiben 30 dakika içerisinde karbonhidrat
içeren bir atıştırmalık veya öğün yiyiniz.
Doktorunuz söylemedikçe insülininizi değiştirmeyin. Eğer doktorunuz bir tip veya marka
insülinden diğerine geçiş yamışsa, doktorunuz tarafından doz ayarlamasının yapılması
gerekebilir.
ACTRAPID HM Penfill’in Kullanım şekli
Deri altına (subkütan) enjekte edilerek uygulanır. Kendinize
enjeksiyonu hiçbir zaman doğrudan ven içine (intravenöz) veya kas içine (intramüsküler)
uygulamayınız. ACTRAPID HM Penfill tekrar kullanılabilir kalem ile sadece deri altı
enjeksiyon için uygundur. Eğer insülininizi başka bir yöntem ile enjekte etmeniz gerekirse
doktorunuzla konuşunuz.
Her enjeksiyonla birlikte, özellikle aynı deri bölgesindeki enjeksiyon yerini değiştiriniz. Bu
durum, şişlik veya ciltte tahriş oluşma riskini azaltabilir (bakınız 4. Olası yan etkiler
nelerdir?). Enjeksiyon için en iyi bölgeler: Karnınızın ön kısmı, kalçalarınız, uyluğunuz veya
üst kolunuzun ön kısımları. Karın çevrenize yakın yere enjeksiyon yaparsanız insülininiz daha
çabuk etki gösterir. Kan şekerinizi her zaman düzenli olarak ölçmelisiniz.
➢ Kartuşu tekrar doldurmayınız. Bir kez boşaldığında, atılmalıdır. kartuşlar, Novo Nordisk insülin enjeksiyon sistemleri ve
NovoFine veya NovoTwist iğne uçları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
➢ Eğer ACTRAPID HM Penfill ve başka bir insülin Penfill kartuşu ile tedavi
ediliyorsanız, her insülin çeşidi için ayrı enjeksiyon sistemi kullanmalısınız.
➢ Kullandığınız kartuşun kaybolması ya da hasar görmesi ihtimaline karşı her
zaman yanınızda yedek bir kartuş taşıyınız.
ACTRAPID HM Penfill nasıl enjekte edilir:
➢ İnsülini deri altına enjekte ediniz. Doktorunuz veya diyabet hemşiresi tarafından
tavsiye edilen ve enjeksiyon sisteminizin (enjeksiyon kalemi) kullanım kılavuzunda
belirtilen enjeksiyon tekniğini kullanınız.
➢ İğne ucunu deri altında en az 6 saniye bekletiniz. İğne ucunu deriden çekinceye kadar
basma düğmesini tam basılı tutunuz. Bu, doğru dozlamayı sağlar ve iğne ya da insülin
rezervuarı içerisine olası kan akışını önler.
➢ Her enjeksiyondan sonra iğneyi çıkarıp attığınızdan emin olunuz ve ACTRAPID HM
Penfill’i ucunda iğne olmadan saklayınız. Yoksa dışarıya sıvı sızabilir ve bu da
yanlış dozlamaya yol açabilir.
Adolesanlarda  ve çocuklarda ACTRAPID HM Penfill kartuş kullanılabilir.
Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, kan şekerinizi daha düzenli olarak kontrol
etmelisiniz ve insülin dozunuzdaki değişiklikleri doktorunuzla konuşmalısınız.
4. İlacın olası yan etkileri
Yan etkiler şağıdaki kategorilerde gösterildiği gibidir.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde ;Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla;Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla;Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla;Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, ACTRAPID HM Penfill’i kullanmayı durdurunuz ve
DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne
başvurunuz:
Ciddi alerjik reaksiyonlar:
• Eğer vücudunuzun herhangi bir bölümünde alerjik yayılma belirtileri görülürse,
• Eğer kendinizi birden kötü hissederseniz ve terlemeye başlarsanız, kendinizi hasta
hisederseniz (kusma), nefes almada zorlanırsanız, hızlı kalp atımı, baş dönmesi, yüz ve
boğazda şişme meydana gelirse
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Enjeksiyon yapılan bölgedeki deri değişiklikleri:
İnsülini aynı yere enjekte ederseniz, yağ dokusu küçülebilir (lipoatrofi) veya kalınlaşabilir
(lipohipertrofi) (100 kişiden 1’ini etkileyebilir). Deri altındaki topaklar, amiloid adı verilen bir
proteinin birikmesinden de kaynaklanabilir (kutanöz amiloidoz; bunun ne sıklıkla meydana
geldiği bilinmemektedir). Topaklı, küçülmüş veya kalınlaşmış bir alana enjekte ederseniz
insülin çok iyi çalışmayabilir. Bu cilt değişikliklerini önlemeye yardımcı olmak için her
enjeksiyonda enjeksiyon bölgesini değiştiriniz.
Çok yaygın yan etkiler:
Düşük kan şekeri (hipoglisemi):
Düşük kan şekeri aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:
• Çok fazla insülin enjekte ederseniz,
• Çok az yemek yerseniz veya bir öğünü atlarsanız,
• Her zamankinden fazla egzersiz yaparsanız,
• Alkol alırsanız
Düşük kan şekerinin belirtileri: Soğuk terleme, soğuk solgun deri, baş ağrısı, hızlı kalp atımı,
kendini hasta hissetme, aşırı açlık hissi, geçici görme değişiklikleri, baş dönmesi, olağan
olmayan yorgunluk veya güçsüzlük, sinirlilik veya titreme, endişe hissi, bilinç bulanıklığı,
konsantrasyon güçlüğüdür.
Ağır hipoglisemi (düşük kan şekeri) bilinç kaybına yol açabilir. Eğer uzayan, ağır hipoglisemi
tedavi edilmezse, beyin hasarına (geçici veya kalıcı) ve hatta ölüme neden olabilir. Bilinç
kaybı durumlarından daha hızlı olarak, önceden nasıl yapılacağı anlatılmış bir kişi tarafından
glukagon hormonu enjekte edilerek çıkabilirsiniz. Glukagon enjekte edildiğinde, şuurunuz
açılır açılmaz ağız yoluyla glukoz veya şekerli yiyecekler de almalısınız. Glukagon tedavisine
cevap vermezseniz, bir hastanede tedavi edilmeniz gereklidir.
Kan şekeriniz düştüğünde yapılması gerekenler:
➢ Eğer kan şekerinizin düştüğünü hissederseniz, glukoz tabletleri veya diğer yüksek şekerli
bir yiyecek (örn: şekerlemeler, bisküviler, meyve suyu) alın. Mümkünse kan şekerinizi
ölçün ve istirahat edin. Her zaman yanınızda, gerekebileceğini düşünerek, glukoz
tabletleri, yüksek şekerli yiyecekler taşıyın.
➢ Düşük kan şekeri belirtileri kaybolduğunda veya kan şekeri düzeyiniz sabitlendiğinde
insülin tedavinize her zamanki şekilde devam edin.
➢ Eğer bayılmanıza yol açan kan şekeri düşmeniz olursa, glukagon enjeksiyonuna
ihtiyacınız olmuşsa veya birçok kan şekeri düşmesi durumu yaşadıysanız, doktorunuzla
konuşunuz. İnsülin dozunuzun veya zamanının, gıda veya egzersiz durumunuzun
ayarlanması gerekiyor olabilir.
Yakınlarınıza diyabetiniz olduğunu söyleyin ve kan şekeri düşmesinden dolayı bayılma
(bilinç kaybı) riski dahil hangi sonuçların ortaya çıkabileceğini anlatın. Bu kişilere, eğer
bayılırsanız (bilincinizi yitirirseniz), sizi yan tarafınıza yatırmalarını ve hemen tıbbi yardım
çağırmaları gerektiğini bildirin. Bilincinizi yitirdiğiniz durumlarda size ağız yolundan hiç bir
yiyecek ve içecek vermemeleri gerektiğini bilmelidirler; aksi takdirde boğulabilirsiniz.
Yaygın olmayan yan etkiler
Alerji belirtileri: Enjeksiyon bölgesinde bölgesel alerjik reaksiyonlar (ağrı, kızarıklık, ürtiker,
iltihap, morarma, şişlik ve kaşıntı) oluşabilir. Bunlar genellikle insülin tedavisine devam
edilirken birkaç hafta içinde kaybolur. Eğer kaybolmazsa veya vücudunuza yayılırsa acilen
doktorunuza başvurunuz. Ayrıca, yukarıya bakınız “Ciddi alerjik reaksiyonlar”.
Görme sorunları: İnsülin tedavisine ilk başlandığında görme bozukluğu olabilir, ancak bu
reaksiyon genellikle kaybolur.
Eklem yerlerinde şişme: İnsülin almaya başladığınız zaman, su tutulması bileklerinizde ve
diğer eklem yerlerinizde şişmeye neden olabilir. Bu çok kısa zamanda düzelir. Düzelmezse
doktorunuzla konuşunuz.
Ağrılı nöropati (sinir hasarına bağlı ağrı): Kan şeker düzeylerinde çok hızlı bir iyileşme
gerçekleşirse, sinirlerle ilişkili bir ağrı olabilir. Bu durum akut ağrılı nöropati olarak
adlandırılır ve genellikle geçicidir.
Çok seyrek yan etkiler
Diyabetik retinopati (görme kaybına yol açabilen diyabetle ilişkili bir göz hastalığı): Eğer
diyabetik retinopatiniz varsa ve kan şeker düzeylerinizde çok hızlı iyileşme gerçekleşirse,
retinopati kötüleşebilir. Bu konuda doktorunuza danışınız.
Diyabetin etkileri:
Yüksek kan şekeri (hiperglisemi):
Hiperglisemi aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir:
• Yeterli dozda insülin enjekte etmemişseniz,
• İnsülininizi almayı unutursanız veya insülin almayı durdurursanız,
• Arka arkaya ihtiyacınızdan daha az insülin alırsanız,
• Enfeksiyon ve/veya ateşiniz varsa
• Her zamankinden fazla yemek yerseniz
• Her zamankinden daha az egzersiz yaparsanız.
Yüksek kan şekerinin uyarıcı belirtileri:
Belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar. Bu belirtiler: sık idrara çıkma, susuzluk hissi, iştah kaybı,
kendini hasta hissetme (bulantı veya kusma), uykulu veya yorgun hissetme, kırmızı kuru deri,
kuru ağız ve nefeste meyvemsi (aseton) kokudur.
Kan şekeriniz yükseldiğinde yapılması gerekenler:
➢ Yukarıdaki belirtilerden herhangi birini hissederseniz kan şekeri düzeyinizi ve
mümkünse idrar ketonunu ölçmelisiniz, daha sonra hemen tıbbi yardım alınız.
Bu belirtiler diyabetik ketoasidoz (vücudun şeker yerine yağ parçalamasından kaynaklanan
kanda asit birikmesi) denilen çok ciddi bir durumun belirtileri olabilir. Eğer tedavi edilmezse
diyabetik koma ve sonunda ölüme neden olabilir.
5. Saklanması: Kullanım esnasında veya yedek olarak taşırken: Buzdolabına koymayınız veya
dondurmayınız. Yanınızda taşıyabilirsiniz ve oda sıcaklığında (30°C’nin altında) 6 haftaya
kadar saklayabilirsiniz. Kullanılan iğne uçları her kullanımdan sonra atılmalıdır.
Açılmadan önce: Buzdolabında 2°C – 8°C’de saklayınız.
ACTRAPID HM Penfill Kartuşun üretimini, Novo Nordisk Produção Farmacêutica do Brasil Ltda., Avenida ‘C’, 1413, Distrito Industrial, Montes Claros, Brezilya yapar. Ruhsatı, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’ne aittir.

ACTRAPID HM PENFİLL 100 U/ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kartuş’un kısa ürün bilgilendirmesi

ACTRAPID HM PENFİLL 100 U-ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kartuş'un kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*