ALGESAL SURACTIVE Pomad

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etkin maddesi  Dietilamin Salisilat, Nopoksamin‘dir. ALGESAL SURACTIVE Pomad, vücutta iltihaba ve ağrıya sebep olan biyolojik faktörleri azaltan bir ilaçtır.  Ağrı yada iltihabi durumlar ile ilgilidir. Ağrılı omuz tutulması, bel ağrısı, romatizmal ağrılar, siyatik, bursit, hematom (deri altında kan toplanması),  kas ağrıları, hasar ve zedelenme ile oluşan ağrılı durumlar, burkulma, ezilme, kas yırtılmaları, yüzeysel toplardamar iltihabı, tendon iltihabı ve  eklem iltihabı rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

 

ALGESAL SURACTIVE Pomad Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. ALGESAL SURACTIVE, iltihap önleyici ve ağrı kesici bir pomadtır. Etkilenen bölgeye sürüldüğünde şişlik ve ağrıyı keser.
 3. İlacın ağzınıza ve gözünüze temasından kaçınınız. Şayet ilaç ağzınıza ve gözünüze temas etmişse bol su le yıkayınız.
 4. Tedavi süresince güneş ışınlarından ve yapay  UV ışınlarından  (güneş lambaları veya solaryum gibi) kaçınınız. Çünkü bu ilaç cildinizi güneş ışınlarına  karşı hassas hale getirebilir.  Cildinizde güneş yanıkları ve lekeler oluşabilir.
 5. Enfeksiyonlu, egzamalı, açık yaralı, kabartı ve isilik oluşmuş cilt bölgesi ve  yanık cilt bölgelerinde kullanmayınız. Bu tür durumların tamamen iyileşmesini bekleyiniz. İyileştikten sonra ilacı uygulayınız.
 6. İlacınızı uyguladıktan sonra en az 10 dakika kuruması için bekleyiniz. Krem kuruduktan sonra giyininiz.
 7. Pomadı sürdükten sonra  en az bir saat banyo veya duş yapmayınız.
 8. Tedavi edilen cilt bölgesini bandaj ile sarmayınız ve sıcak su torbası ya da sıcak havlu gibi  sıcağa maruz kalacak şekilde uygulamalar yapmayınız.
 9. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

 

ALGESAL SURACTIVE Pomad’ın Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacı tedavi edilecek bölgeye yeterli miktarda ince bir tabaka halinde sürünüz ve  hafif hareketlerle masaj yaparak uygulayınız. Ağrının şiddetine göre günde 2 – 4 kez tekrarlanabilir.

 İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2. Tedavi edilen ciltte kızarıklık gibi hafif yan etkiler görülebilir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Dietilamin Salisilat, Nopoksamin
İlaç Marka İsmi: ALGESAL SURACTIVE Pomad
ALGESAL SURACTIVE sırasıyla; Kas-İskelet Sistemi, Kas Eklem Ağrısı ilaçları, Topikal Kas Eklem Ağrı ilaçları, Salisilik asit türevleri ve Dietilamin salisilat+ Nopoksamin şeklinde sınıflandırılmış olup, M02AC ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ALGESAL SURACTIVE, RECORDATİ İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

ALGESAL SURACTIVE Pomad’a ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

ALGESAL SURACTIVE Pomad'a ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

ALGESAL SURACTIVE Pomad’ın kısa ürün bilgilendirmesi

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
ALGESAL SURACTIVE® Pomad 40 gr
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ: Her 1 g pomad 0.1 g dietilamin salisilat ve 0.01 g nopoksamin etken maddesini ihtiva eder.
Yardımcı maddeler: Poliglikol stearat B, Konsantre hidroklorik asit, Lavanta esansı ve su bileşenlerinden oluşur.
3. FARMASÖTİK FORMU: Pomad (Beyaz renkli, hafif lavanta kokulu krem.)
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonları
ALGESAL SURACTIVE, kas sisteminde ve de ayrıca tendon ve bağlarda oluşan ağrıların lokal
destekleyicisi tedavisinde endikedir.
4.2.Pozoloji ve uygulama şekli
ALGESAL SURACTIVE günde bir ya da birkaç kez ağrıyan bölgeye ince tabaka şeklinde
sürülerek uygulanır. Ağrının şiddetine göre gerektiğinde gün içerisinde 1-3 uygulama yapılabilir.
Eklem, kas ve sinir ağrılarında hızla etki eder. Romatizmal hastalıklarda bazı durumlarda 3 ile 4
haftalık bir tedavi süresi yeterlidir; kesikli yaralarda (örneğin; spor yaralanmalarında) tedavi süresi
2 hafta kadar sürer.
ALGESAL SURACTIVE haricen kullanım içindir. Deriden geçişini kolaylaştırmak için ovularak
ve/veya masaj yapılarak uygulanabilir. İlacın uygulanımından sonra uygulama bölgesinin
kapatılması gerekmez. Ancak istendiğinde, uygulama yeri sargı beziyle de kapatılabilir. Pomad
uygulandıktan sonra eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Böbrek yetmezliği olan hastalarda, doz ayarlaması gerekmemektedir. Ciddi böbrek yetmezliği olan
hastalarda ise, geniş yüzeylerde uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
Pediyatrik popülasyon:
6 yaşından küçük çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği üzerine yeterli veri bulunmadığından, 6
yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
4.3. Kontrendikasyonlar
ALGESAL SURACTIVE,
 Dietilamin salisilat, nopoksamin ya da pomad bileşiminde yer alan yardımcı maddelerden
herhangi birine karşı duyarlı olduğu bilinen kişilerde,
 Tahriş olmuş ya da yaralı deriye uygulanmamalıdır.
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
ALGESAL SURACTIVE özellikle yüze, göze ve mukoza üzerine (örn; ağız, burun)
uygulanmamalıdır. Açık yaralarda ya da tahriş olmuş deri üzerinde kullanılmamalıdır. Bazı
hastalarda ışığa duyarlılık yaratabileceğinden uygulamalardan sonra güneş ışığına direkt temasdan
kaçınılmalıdır. Uygulama yerinin tahriş olması durumunda kullanımına son verilmelidir. Uzun
süreli kullanımının olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.
Başka steroid olmayan anti-reumatik ilaçlara karşı astımlı ve aşırı duyarlı hastalarda ALGESAL
SURACTIVE’e karşı da bir ilaç uyuşmazlığı olasılığı mevcuttur.
ALGESAL SURACTIVE, “Glukoz 6 Fosfat Dehidrojenaz (G6PD)” eksikliği olan hastalarda
dikkatli kullanılmalıdır.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.
4.6. Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik kategorisi: D’dir.
ALGESAL SURACTIVE , gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
ALGESAL SURACTIVE gebelikte sadece açıkça gerektiği durumlarda, anneye sağlanması
beklenen yarar fetüste neden olabilecek zarara üstünse kullanılmalıdır.
ALGESAL SURACTIVE anne sütüne çok az miktarlarda geçer. Emzirme döneminde kullanımının
bebeğe zarar vermesi beklenmemektedir. Yine de tüm diğer ilaçlarda olduğu gibi, emziren
annelerde kullanımında dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, emziren annelerde göğüs ve meme bölgesine
uygulama yapılmamalıdır.
4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
ALGESAL SURACTIVE’in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.
4.8 ALGESAL SURACTIVE’in istenmeyen etkileri
Dietilamin salisilat ve nopoksamin, topikal kullanımlarında etkili ve güvenli olarak bilinmektedir.
Seyrek olarak, aşırı duyarlılık reaksiyonları ve alerji bildirilmiştir.
Sıklık ifadeleri şu şekilde tanımlanmıştır. Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın
olmayan (≥ 1/1,000 ila < 1/100); seyrek (≥ 1/10,000 ila < 1/1,000); çok seyrek (< 1/10,000),
bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Zehirlenme belirtileri:
ALGESAL SURACTIVE uygulanmasından sonra zehirlenme belirtileri şimdiye kadar
bilinmemektedir.
Bulantı, ishal, baş dönmesi, kulak çınlaması, nefes darlığı, hiper ventilasyon, asidoz, Na-K-kaybı,
kanama, anemi, alerji, böbrek hasarı, tetanik konvülziyonlar, halüsinasyonlar, sersemlik, baş
ağrıları ortaya çıkabilir.
Zehirlenme tedavisi:
Hızlı zehirlenme, bikarbonat veya tris tampon bağımlılığı, zorlu alkalize diürez, diazepam
ağrılarında, elektrolit kontrolü, hemodiyaliz.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup ve ATC kodu: Salisilik asit türevlerini içeren preparatlar, antienflamatuvar, antiromatik
ilaçlar- M02AC
Etki Mekanizması
Dietilamin salisilat nonsteroidal antiinflamatuvardır. Antiinflamatuvar ve analjezik etkiye sahiptir.
Nopoksamin lokal anestezik etkili bir ilaçtır. ALGESAL SURACTIVE, uygulanımını takiben
deriye iyi penetre olur ve derin ağrıları azaltmak için tam olarak etkilidir. Deriye zarar vermez.
5.2 Farmakokinetik özellikler
Emilim:
Dietilamin salisilat ve nopoksamin, deriye uygulanımı takiben, kolayca ve hızla emilir.
Dağılım:
Epidermis, dermis ve hipodermis tabakalarında yoğun miktarda bulunur, daha aşağıdaki dokulara
doğru giderek miktarı azalır (iç organlarda ise düşük miktarlarda bulunduğu ve birikim yapmadığı
saptanmıştır). Deriye iyi penetre olması sayesinde derin ağrılarda etkindir.
Biyotransformasyon ve Eliminasyon:
Dietilamin salisilat kan dolaşımına karışır ve böbrek yoluyla atılır. Nopoksamin ise deriye topikal
olarak uygulanan preparatların bileşimine girer.
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
KÜB’de belirtilen verilerin dışında başka bir toksikolojik veri bulunmamaktadır.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Poliglikol stearat B
Konsantre hidroklorik asit
Lavanta esansı
Su
6.2. Geçimsizlikler
Bilinen herhangi bir geçimsizliği yoktur.
6.3. ALGESAL SURACTIVE Raf ömrü 60 aydır.
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
LGESAL SURACTIVE,25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği: ALGESAL SURACTIVE POMAD 40 g’lık tüpte

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*