ALZAMED 5 mg Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Donepezil hidroklorür‘ dür. ALZAMED 5 mg Film Tablet,  beyindeki sinir hücrelerinin işlevlerini geliştirir. Bunama belirtisi olan kişilerin vücudunda genellikle asetilkolin adlı kimyasalın seviyesi düşüktür. Asetilkolin hafıza, düşünme ve akıl yürütme süreçleri için önemli bir kimyasaldır. ALZAMED, Asetilkolin adlı kimyasalın parçalanıp bozulmasını engeller. Alzheimer hastalığının sebep olduğu hafif ve orta derecedeki demansın (bunamanın) bulgu ve belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

Alzheimer (beyine giden mesaj sinyallerinde bozukluk olmasından dolayı hafıza kaybı)

ALZAMED 5 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. ALZAMED, orta ve hafif derecedeki Alzheimer tipi demansın (bunamanın) bulgu ve belirtilerinin tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.
 3. Hekime danışmadan ilaç kullanımını bırakmayınız ve doz miktarını değiştirmeyiniz.
 4. İlacınızı düzenli bir şekilde atlamadan kullanınız. İlacınız tamamen bitmeden hekime tekrar  reçete ettiriniz.
 5. Tedavi hastanın düzenli olarak ilaç alımını kontrol edebilecek hastadan sorumlu bir kişi olduğu zaman başlatılmalıdır ve ilaç hasta üzerinde iyi sonuç verdiği sürece kullanmaya devam edilmelidir.
 6. Eğer epilepsi veya diğer nöbet rahatsızlıklarınız,  astım veya  tıkanmaya yol açan akciğer hastalığınız, idrar yapma probleminiz, prostat büyümesi, kalpte iletim sorunları, kalp ritm bozukluğu rahatsızlığınız, geçmişte yaşanan veya şu an var olan mide veya onikiparmak bağırsağı ülseri veya   karaciğer hastalığı ya da sarılık geçirdiyseniz, idrara çıkma problemi yaşıyorsanız veya  böbrek rahatsızlığınız  var ise  bu ilacı kullanmadan önce hekiminize durumunu söyleyiniz. Kullanımı sizin için uygun olmayabilir veya ilacınızı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 7. Herhangi bir ameliyat olma durumunuz var ise cerrahi müdahaleden belli bir süre önce cerrahınıza ve anestezi uzmanına bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 8. Tedavi sırasında alkol alınmamalıdır. Alkolün ilaçla birlikte alınması, ilacın etkilerini azaltabilir.
 9. •Çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Yalnızca yetişkin hastalar kullanabilir.
 10. Kullanımı, halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına sebep olabilir.  Araç ya da  makine kullanımı gibi dikkat gerektiren aktivitelerden kaçınılmalıdır.
 11. Gebelik ve emzirme dönemlerinde hekiminize danışmadan kullanmayınız. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, vakit kaybetmeden hekiminizi haberdar ediniz. Hamilelik döneminde çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emzirilen bebeğe zarar verebileceği varsayılarak kullanılması önerilmemektedir.

 

ALZAMED 5 mg Film Tablet’ in Kullanım Şekli :

 1. Hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka hekiminizin direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Günde bir defa gece yatmadan hemen önce tek doz olarak alınır.
 3. Tedaviye günde tek doz olarak 5 mg 1 tabletle başlanır, 1 ay sonra hekiminiz ilacın dozunu arttırarak günde tek doz olarak 10 mg lık 1 tabletle tedaviye devam etmenizi önerebilir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. ALZAMED kullanırken, karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. Halsizlik, uykusuzluk, sersemlik hali, bulantı, kusma, ishal ve kas krampları ALZAMED’in çok yaygın görülen yan etkileridir.

 

İlaç Etken Maddesi: Donepezil hidroklorür
İlaç Marka İsmi: ALZAMED 5 mg Film Tablet
Sırasıyla; Sinir sistemi, Psikoanaleptikler, Anti-Demans ilaçlar, Antikolinesterazlar ve donepezil olarak sınıflandırılmış şekilde, N06DA02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle alabileceğiniz ALZAMED 5 mg film tablet’in üretimini İlko İlaç Sanayi yapar, ruhsatı World Medicine İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye aittir. ALZAMED ‘in kullanım talimatı, prospektüsü ve ALZAMED 5 mg film tablet’e ait kısa ürün bilgisi (ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce bilinmesi gerekenler; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı;  ilaç etkileşimi, kontrendikeleri; saklama koşulları; uygulama biçimi; dozaj bilgileri; istenmeyen (yan) etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler) pdf belgeleri

ALZAMED 5 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi-kullanım talimatı


ALZAMED 5 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi-kullanım talimatı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
ALZAMED 5 mg film tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde:
Donepezil hidroklorür 5 mg (4,56 mg donepezil baza eşdeğer)
Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı) 97,05 mg
Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM: Sarı renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tablet.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
ALZAMED 5 mg Tablet, hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde
endikedir.
Bu endikasyonda kullanıma dair özel uyarı ve önlemler için, 4.4. Özel kullanım uyarıları
ve önlemlerine bakınız.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
Tedaviye günde tek doz 5 mg ile başlanır. Tedaviye verilecek en erken klinik yanıtların
alınması ve donepezil hidroklorürün kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için
5 mg/gün’lük doza en az bir ay süreyle devam edilmelidir. Bir ay süreyle günde 5 mg
dozun sağladığı klinik cevabın değerlendirilmesi ile ALZAMED’in dozu, günde tek doz
10 mg’a yükseltilebilir. Önerilen en yüksek günlük doz 10 mg’dır. 10 mg/gün’ün
üstündeki dozlar klinik çalışmalarda incelenmemiştir.
Tedaviye ara verilmesi durumunda ALZAMED’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma
görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir “rebound” etki veya geri
çekilme etkisi ile karşılaşılmamıştır.
ALZAMED oral olarak, günde tek doz ve gece yatmadan hemen önce alınmalıdır.
Böbrek yetmezliği: Donepezil hidroklorürün klirensi bu şartlardan etkilenmediğinden,
böbrek bozukluğu olan hastalara benzer bir doz programı uygulanabilir.
Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası
maruziyet artışı nedeniyle, bireysel tolerabiliteye göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Stabil
alkolik sirozu olan 10 hastanın yer aldığı bir çalışmada donepezil hidroklorürün klirensi,
yaş ve cinsiyet yönünden eşlenmiş 10 sağlıklı bireyinkine göre %20 azalmıştır.
Pediyatrik popülasyon: Donepezil hidroklorürün çocuklardaki etkililik ve güvenliliği
ortaya konulmadığından, çocuklarda ve 18 yaş altı adölesanlarda kullanılması
önerilmemektedir.
Geriyatrik popülasyon: Aslen ALZAMED’in farmakokinetiğinin yaş ile olan ilişkisini
incelemek amacıyla bir çalışma yapılmamıştır. Ancak ilacın tedavi süresince
Alzheimer’lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç
sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.
4.3. Kontrendikasyonlar
ALZAMED donepezil hidroklorür, piperidin türevleri veya preparatın bileşiminde
bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen kişilerde
kontrendikedir.
4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Donepezil hidroklorürün şiddetli Alzheimer tipi demans, diğer demans tipleri veya diğer
hafıza bozuklukları (örn. Amnestik Hafif Kognitif Bozukluk) olan hastalarda kullanımı
araştırma aşamasındadır.
Anestezi: Bir kolinesteraz inhibitörü olan donepezil hidroklorürün, anestezi sırasındaki
süksinilkolin tipi kas gevşemesini artırabilir.
Kardiyovasküler durumlar: Kolinesteraz inhibitörleri farmakolojik etkileri nedeniyle kalp
atışı üzerinde vagotonik etkiler (bradikardi gibi) oluşturabilir. Bu etkinin görülme
potansiyeli “hasta sinüs sendromu”, sinoatrial veya atriyoventriküler blok gibi diğer
supraventriküler kardiyak iletim bozukluğu durumları bulunan hastalar için özellikle
önemli olabilir.
Senkop ve konvülsiyonlara ait raporlar mevcuttur. Bu hastalar incelenirken, kalp bloğu
veya uzun sinüs duraksaması üzerinde düşünülmelidir.
Gastrointestinal durumlar: Ülser hikayesi olan veya eş zamanlı nonsteroid
antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) alanlar gibi ülser gelişme riski yüksek olan hastalar
belirtileri bakımından yakından takip edilmelidir. Bununla birlikte donepezil
hidroklorürün plasebo ile karşılaştırıldığı klinik çalışmalarda, peptik ülser veya
gastrointestinal kanama insidansında hiçbir artış gösterilmemiştir.
Genitoüriner sistem: Donepezil hidroklorürün klinik çalışmalarında gözlemlenmemekle
beraber, kolinomimetikler mesane çıkış obstrüksiyonuna yol açabilir.
Santral sinir sistemi: Nöbetler: Kolinomimetiklerin jeneralize konvülsiyonlara yol açma
potansiyeli taşıdıklarına inanılmaktadır. Ancak, nöbetler Alzheimer hastalığının
göstergesi de olabilir. Kolinomimetiklerin ekstrapiramidal belirtileri indükleme veya
artırma potansiyeli vardır.
Pulmoner sistem: Kolinomimetik etkilerine bağlı olarak, kolinesteraz inhibitörleri astım
veya obstruktif akciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Donepezil hidroklorürün, diğer asetilkolinesteraz (AChE) inhibitörleri ile, kolinerjik
sistem agonist veya antagonistleri ile eş zamanlı kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Ciddi hepatik yetmezlik: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için veri
bulunmamaktadır.
Vasküler demans klinik araştırmalarında mortalite: Yüksek ihtimalli veya olası vasküler
demans (VaD) için NINDS-AIREN kriterlerini sağlayan bireylerin incelendiği 6 ay süreli
3 klinik çalışma yürütülmüştür. NINDS-AIREN kriterleri, demansı tamamen vasküler
sebeplerden kaynaklanan hastaları belirlemek ve Alzheimer hastalığı olan hastaları
çalışmanın dışında bırakmak üzere tasarlanmıştır. İlk çalışmada, 5 mg donepezil
hidroklorür grubundaki mortalite oranı 2/198 (%1), 10 mg donepezil hidroklorür
grubundaki mortalite oranı 5/206 (%2,4) ve plasebo grubundaki mortalite oranı 7/199
(%3,5)’dur. İkinci çalışmada 5 mg donepezil hidroklorür grubundaki mortalite oranı
4/208 (%1,9), 10 mg donepezil hidroklorür grubundaki mortalite oranı 3/125 (%1,4) ve
plasebo grubundaki mortalite oranı 1/193 (%0,5)’tür. Üçüncü çalışmada, 5 mg donepezil
hidroklorür grubundaki mortalite oranı11/648 (%1,7), plasebo grubundaki mortalite oranı
0/326 (%0) dır.
Bu üç VaD çalışmasındaki mortalite oranları verileri birleştirildiğinde donepezil
hidroklorür grubundaki mortalite oranı (%1,7) sayısal değer olarak plasebo grubundaki
mortalite oranından (%1,1) yüksektir. Ancak bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır.
Donepezil hidroklorür ya da plasebo kullanan hastalardaki mortalitenin çeşitli vasküler
kaynaklı sebepleri olduğu belirlenmiştir ki, bu altta yatan vasküler hastalıkları olan yaşlı
populasyon için beklenen bir sonuçtur.
Ölümcül olan ya da olmayan vasküler olayların analizi, donepezil hidroklorür grubunda
plaseboya kıyasla görülme sıklığında bir fark göstermemiştir.
Alzheimer hastalığı çalışmaları birleştirildiğinde (n=4146) ve bu çalışmalar vasküler
demansı da kapsayan diğer demans çalışmalarıyla birleştirildiğinde (n=6888) plasebo
grubundaki mortalite sıklığının rakamsal olarak donepezil hidroklorür grubundaki
mortalite sıklığını aştığı görülmüştür.
Nöroleptik malign sendrom (NMS): NMS hayatı tehdit edici bir hastalıktır ve hipertermi,
kas rijiditesi, otonom instabilite, değişken bilinç durumu, serum kreatin fosfokinaz
seviyelerinde yükselme ile karakterizedir; bunlara ek olarak miyoglobinüri
(rabdomiyoliz) ve akut renal yetmezlik de görülebilir. Donepezil kullanımına bağlı NMS,
özellikle eşzamanlı antipsikotik kullanan hastalarda seyrek olarak raporlanmıştır. Eğer
hastada NMS’i işaret eden semptomlar mevcutsa veya NMS’nin diğer klinik belirtilerinin
olmadığı durumlarda açıklanamayan yüksek ateş görülürse donepezil tedavisi
kesilmelidir.
Bu ilaç laktoz (inek sütü kaynaklı) içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp
laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı
kullanmamaları gerekir.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitlerinden herhangi biri insanlarda teofilin,
varfarin, simetidin, ve digoksinin metabolizmasını inhibe etmez. Donepezil hidroklorürün
metabolizması, digoksin ve simetidinle eş zamanlı kullanılmasından etkilenmemektedir.
In vitro çalışmalar donepezil metabolizmasında, sitokrom P450 izoenzim CYP3A4 ve
daha az olarak da izoenzim CYP2D6’nın rol aldığını göstermiştir. In vitro ilaç etkileşim
çalışmaları, CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol ve CYP2D6 inhibitörü olan kinidinin,
donepezil metabolizmasını inhibe ettiğini gösterir. Bu sebeple, bu ve diğer CYP3A4
inhibitörleri (itrakonazol ve eritromisin gibi) ve CYP2D6 inhibitörleri (fluoksetin gibi)
donepezil metabolizmasını inhibe edebilir. Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada,
ketokonazol ortalama donepezil konsantrasyonlarını % 30 oranında artırmıştır.
Rifampisin, fenitoin, karbamazepin ve alkol gibi enzim indükleyiciler, donepezil
seviyelerini düşürebilir. İnhibe etme veya indükleme etkisinin önemi bilinmediğinden, bu
tür ilaç kombinasyonları dikkatle kullanılmalıdır. Donepezil hidroklorür antikolinerjik
aktiviteye sahip ilaçlarla etkileşme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda, süksinilkolin,
diğer nöromusküler kavşağı bloke edici ajanlar ya da kolinerjik agonistler veya kardiyak
iletim üzerine etkileri olan beta-bloker ajanlar gibi ilaçlarla eş zamanlı tedavilerle
sinerjistik aktivite potansiyeli de bulunmaktadır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Veri bulunmamaktadır.
Pediyatrik popülasyon:
Veri bulunmamaktadır.
4.6. Gebelik ve laktasyon
Gebelikte C kategorisindedir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda uygun bir doğum kontrol yöntemi
kullanılmalıdır.
Gebelerde donepezil kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda teratojenik etki görülmemekle beraber doğum
öncesi ve sonrası toksisite gözlenmiştir (bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik
verileri). İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir.
ALZAMED gerekmedikçe gebelik boyunca kullanılmamalıdır.
Laktasyon dönemi:
Donepezil sıçanlarda süte geçmektedir. Donepezil hidroklorürün anne sütüne geçip
geçmediği bilinmemekte olup emziren kadınlarda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.
Donepezil, emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Donepezil hidroklorürün sıçanlarda fertilite üzerine etkisi olmamıştır.
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Donepezilin araç ve makine kullanma üzerinde küçük veya orta derecede etkisi vardır.
Alzheimer tipi demans, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya
makine kullanma kabiliyetini azaltabilir. Buna ek olarak donepezil özellikle başlangıçta
veya doz artırımı esnasında yorgunluk, sersemlik ve kas krampları yapabilir. Tedaviyi
uygulayan hekim, donepezil tedavisi alan hastaların araç veya kompleks makine
kullanma kabiliyetini düzenli olarak değerlendirmelidir.
4.8. İstenmeyen etkiler
En sık görülen istenmeyen etkiler diyare, kas krampları, halsizlik, bulantı, kusma ve
uykusuzluktur.
Aşağıda donepezil hidroklorürün kullanan tüm evrelerdeki Alzheimer hastalarının
istenmeyen etkilerle karşılaşma sıklığı belirtilmiştir.
Bir kereden fazla bildirilen vakalar aşağıda, görülme sıklığı ve sistem organ sınıfına göre
listelenmiştir: [Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100, <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000,
<1/100) ve seyrek (≥1/10.000, <1/1.000), çok seyrek (< 1/ 10000), bilinmiyor (eldeki
verilerden hareketle tahmin edilemiyor)].
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:
Yaygın: Soğuk algınlığı
Metabolizma ve beslenme hastalıkları:
Yaygın: Anoreksi
Psikiyatrik hastalıkları:
Yaygın: Halusinasyon**, ajitasyon**, agresif davranışlar**, anormal
rüyalar
Sinir sistemi hastalıkları:
Yaygın: Senkop*, sersemlik hali, uykusuzluk
Yaygın olmayan: Nöbet*
Seyrek: Ekstrapiramidal semptomlar
Çok seyrek: Nöroleptik malign sendrom
Kardiyak hastalıklar:
Yaygın olmayan: Bradikardi
Seyrek: Sinoatrial blok, atriyoventriküler blok
Gastrointestinal hastalıklar:
Çok yaygın: Diyare, bulantı
Yaygın: Kusma, abdominal rahatsızlık
Yaygın olmayan: Gastrointestinal kanama, gastrik ve duodenal ülserler ve tükürük
salgısında artış
Hepato-bilier hastalıkları
Seyrek: Hepatiti de içeren karaciğer disfonksiyonu ***
Deri ve deri altı doku hastalıklar:
Yaygın: Döküntü, kaşıntı
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:
Yaygın: Kas krampları
Çok seyrek: Rabdomiyoliz****
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:
Yaygın: Üriner inkontinans
Genel ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar:
Çok yaygın: Baş ağrısı
Yaygın: Ağrı, bitkinlik
Araştırmalar:
Yaygın olmayan: Serumdaki kas kreatin kinaz konsantrasyonlarında hafif
yükselmeler
Yaralanma ve zehirlenme:
Yaygın: Kaza
* Hastaların senkop veya nöbet için incelenmesinde kalp bloğu veya sinüs ritminde uzun
duraklama olasılığı düşünülmelidir. (bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve
önlemleri)
** Halusinasyon, ajitasyon ve agresif davranışlar ile ilgili bildirimler doz azaltılması ya
da tedaviye son verilmesi ile çözümlenmiştir.
*** Açıklanamayan karaciğer disfonksiyonu durumunda ALZAMED tedavisine son
verilmesi düşünülmelidir.
****Rabdomiyolizin Nöroleptik Malign sendromundan bağımsız olarak ve donepezil
başlanması ya da doz artışı ile yakın ve geçici ilişki halinde oluştuğu bildirilmiştir.
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem
taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar / risk dengesinin sürekli olarak
izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers
reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir
(www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35
99).
4.9. Doz aşımı ve tedavisi
Oral olarak fare ve sıçanlara uygulanan tahmini medyan letal doz sırasıyla 45 ve 32
mg/kg’dır veya insan için önerilen maksimum dozun (10 mg/gün) 225 ve 160 katıdır.
Kolinerjik stimülasyonun doz ile ilişkili belirtileri hayvanlarda gözlenmiştir ve bu
belirtiler azalmış spontan hareket, yüzüstü pozisyon, sendeleyerek yürüyüş, lakrimasyon,
klonik konvülsiyonlar, solunum güçlüğü, tükürük salgılaması, miyoz, fasikülasyon ve
düşük vücut yüzey sıcaklığını içermektedir. Kolinesteraz inhibitörleriyle doz aşımı,
şiddetli bulantı, kusma, tükürük salgılama, terleme, bradikardi, hipotansiyon, solunum
güçlüğü, kollaps ve konvulsiyonlarla karakterize kolinerjik krizle sonuçlanabilir. Kas
zayıflamasının artması bir ihtimal olup, solunum kaslarının dahil olması halinde ölümle
sonuçlanabilir.
Her doz aşımı vakasında olduğu gibi, genel destek tedbirlerinden yararlanılmalıdır.
Donepezil hidroklorürün doz aşımında antidot olarak atropin gibi tersiyer (üçüncül)
yapıdaki antikolinerjikler kullanılabilir. Etkiye bağlı olarak titre edilen intravenöz atropin
sülfat önerilmektedir. 1 ila 2 mg’lık bir intravenöz başlangıç dozunu klinik cevaba bağlı
olarak sonraki dozlar takip edebilir. Glikopirolat gibi kuaterner (dördüncül) yapıdaki
antikolinerjiklerle birlikte alındığında, diğer kolinomimetiklerle kan basıncı ve kalp
atışında atipik cevaplar bildirilmiştir. Donepezil hidroklorürün ve/veya metabolitlerinin
diyalizle (hemodiyaliz, periton diyalizi veya hemofiltrasyon) atılıp atılamayacağı
bilinmemektedir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Anti-demans ilaçları, antikolinesteraz
ATC kodu: N06DA02
Etki mekanizması
Donepezil hidroklorür beyinde predominant kolinesteraz olan asetilkolinesterazın selektif
ve geri dönüşlü (tersinir) bir inhibitörüdür. Donepezil hidroklorür, esas olarak merkezi
sinir sisteminin dışında bulunan bir enzim olan butirilkolinesteraza kıyasla bu enzimin in
vitro olarak 1000 kat daha güçlü bir inhibitörüdür.
Alzheimer tipi demans hastalığı
Alzheimer tipi demanslı hastaların katıldığı klinik çalışmalarda 5 mg veya 10 mg’lık
donepezil hidroklorürün günde tek doz olarak alınması, dozu takiben yapılan ölçümlerde
sırasıyla %63,6 ve %77,3’lük asetilkolinesteraz aktivitesinin (eritrosit membranlarında
ölçülen) kararlı durum inhibisyonunu ortaya çıkarmıştır. Alyuvarlardaki AChE’nin
donepezil hidroklorür tarafından inhibisyonu ile kognitif fonksiyonun seçilmiş
özelliklerini inceleyen hassas bir ölçek olan ADAS-cog’daki değişmelerle uyumlu olduğu
gösterilmiştir. Donepezil hidroklorürün altta yatan nöropatolojinin seyrinde değişiklik
yapma potansiyeli incelenmemiştir. Bu sebeple, donepezil hidroklorürün hastalığın
ilerleyişine bir etkisi olduğu düşünülemez.
Donepezilin Alzheimer tipi demansın tedavisindeki etkililiği dört plasebo kontrollü
çalışmada ( 6 ay süreli 2 çalışma ve 1 yıl süreli 2 çalışma) araştırılmıştır.
Klinik çalışmalarda, 6 aylık donepezil tedavisinin sonucunda bir analiz yapılmıştır. Bu
analizde 3 etkililik kriteri birlikte kullanılmıştır. ADAS-cog, hasta yakınından gelen
bilgiler dahilinde klinisyenin görüşmeye dayalı değişiklik izlenimi (CIBIC+ – global
fonksiyonları ölçer), Klinik Demans Ölçüm Skalasının Günlük Yaşam Aktiviteleri
Altskalası (CDR – sosyal ortamlardaki, evdeki, hobilerindeki ve kişisel bakımdaki
becerileri ölçer).
Aşağıda listelenen özelliklere uyan hastalar tedaviye cevap vermiş kabul edilmişlerdir.
Cevap = ADAS-Cog’da en az 4 puanlık gelişme
CIBIC+’da kötüleşme olmaması
Klinik Demans Ölçüm Skalasının Günlük Yaşam Aktiviteleri
Altskalası’nda kötüleşme olmaması
% Cevap
Tedavi edilmesi amaçlanan
popülasyon
N=365
Değerlendirilen
Popülasyon
N=352
Plasebo grubu % 10 % 10
Donepezil hidroklorür 5 mg
kullanan grup
% 18 * % 18 *
Donepezil hidroklorür 10 mg
kullanan grup
% 21 * % 22 **
* p < 0,05
** p < 0,01
Donepezil, tedaviye cevap verdiklerine karar verilen hastaların yüzdesinde doza bağımlı
olarak istatistiksel açıdan önemli bir artış oluşturmuştur.
5.2. Farmakokinetik özellikler
Genel Özellikler
Emilim:
Maksimum plazma seviyelerine oral alımdan yaklaşık 3 ila 4 saat sonra ulaşılır. Plazma
konsantrasyonları ve eğri altında kalan alan (EAA), dozla orantılı olarak artmaktadır.
Yarılanma ömrü yaklaşık 70 saat olduğundan, düzenli olarak günde tek doz alınması
kararlı duruma aşamalı olarak yaklaşılmasıyla sonuçlanır. Tedaviye başlandıktan sonra 3
hafta içinde yaklaşık kararlı duruma ulaşılır. Bir kere kararlı duruma ulaşıldıktan sonra,
plazmadaki donepezil hidroklorür konsantrasyonları ve onunla ilgili farmakodinamik
aktivite gün içinde çok az değişme gösterir.
Donepezil hidroklorürün emilimi yiyeceklerden etkilenmemektedir.
Dağılım:
Donepezil hidroklorür yaklaşık olarak %95 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Aktif
metabolit olan 6-O-desmetildonepezilin plazma proteinlerine bağlanması
bilinmemektedir. Donepezil hidroklorürün muhtelif vücut dokularına dağılması kesin
şekilde incelenmemiştir. Bununla birlikte, sağlıklı erkek gönüllülerde yapılan bir kütle
dengesi incelemesinde C14
-işaretli donepezil hidroklorürün 5 mg’lık tek bir dozunun
alınmasından 240 saat sonra ilacın yaklaşık %28’i açığa çıkmamıştır. Bu, donepezil
hidroklorür ve/veya metabolitlerinin vücutta 10 günden uzun süre kalıcı olabileceklerini
göstermektedir.
Biyotransformasyon:
Donepezil hidroklorür sitokrom P450 sistemi (özellikle CYP3A4 ve daha az olarak da
CYP2D6 izoenzimleri) tarafından henüz hepsi tanımlanmamış olan çok sayıda metabolite
çevrilir. 14C-işaretli donepezil hidroklorürün 5 mg’lık tek bir dozunun alınmasının
ardından, alınan dozun yüzde oranıyla ifade edilen plazma radyoaktivitesine göre temel
olarak, bozulmamış donepezil hidroklorür (%30), 6-O-desmetil donepezil (%11 –
donepezil hidroklorür aktivitesine benzer aktivite gösteren tek metaboliti), donepezil-cisN-oksid (%9), 5-O-desmetil donepezil (%7), 5-O-desmetil donepezil glukuronit konjugatı
(%3) belirlenmiştir.
Eliminasyon:
Plazma yarılanma ömrü yaklaşık 70 saattir. Alınan donepezil hidroklorür dozunun
yaklaşık %57’si idrardan atılırken (%17’si değişmemiş donepezildir), %14,5’i dışkı ile
atılmış olup, bu da biyotransformasyon ve idrarla itrahın esas atılım yolları olduğunu
göstermektedir. Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitlerinden herhangi birinin
enterohepatik dolaşıma girdiğini gösterecek bir kanıt bulunmamaktadır.
Hastalardaki karakteristik özellikler
Cinsiyet, ırk ve sigara içme alışkanlığının donepezil hidroklorürün plazma
konsantrasyonları üzerinde önemli sayılabilecek klinik bir etkisi yoktur. Donepezilin
farmakokinetiği sağlıklı yaşlılarda, Alzheimer hastalarında veya vasküler demanslı
hastalarda tam olarak incelenmemiştir. Ancak hastalardaki ortalama plazma seviyeleri
sağlıklı genç gönüllülerdekine yakındır.
Hafif ya da orta şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda, donepezilin kararlı durum
konsantrasyonunda artış gözlenmiştir; EAA ortalamasında %48, Cmaks ortalamasında %39
(Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Genel
Deney hayvanları üzerinde yapılan kapsamlı deneyler bu bileşiğin amaçlanan kolinerjik
stimülatör etkisi haricinde çok az etki yaptığını göstermiştir.
Mutajenite
Donepezil, bakteri ve memeli hücresi mutasyon analizlerinde mutajenik bulunmamıştır.
Donepezil hidroklorür ters bakteri mutasyonunda ve fare lenfoma testlerinde genotoksik
değildir. Kromozomal değişim testlerinde, in vitro ortamda, hücreler için aşırı toksik
değerlerdeki ve kararlı durum plazma konsantrasyonlarından 3000 kat fazla
konsantrasyonlarda bazı klastojenik etkiler gözlemlenmiştir ancak in vivo fare
mikronükleus modelinde hiçbir klastojenik veya diğer genotoksik etkiler
gözlemlenmemiştir.
Karsinojenite
Sıçanlarda veya farelerdeki uzun süreli karsinojenite çalışmalarında, onkojenik potansiyel
olduğuna dair herhangi bir kanıt elde edilmemiştir.
Doğurganlık
Donepezil hidroklorür, sıçanlarda doğurganlık üzerinde hiçbir etki yapmamıştır ve
sıçanlar veya tavşanlarda teratojenik etkili bulunmamıştır. Ancak hamile sıçanlara insan
10
dozunun 50 katı kadar olan doz uygulandığında, ölü doğumlar ve yeni doğanın hayatta
kalması üzerine hafif etkileri olmuştur (bkz. Bölüm 4.6 Gebelik ve laktasyon).
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ
6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı)
Prejelatinize mısır nişastası
Mikrokristalin selüloz
Hidroksipropil selüloz
Magnezyum stearat
Talk
Makrogol 6000
Hipromelloz (E464)
Titanyum dioksit (E171)
Sarı demir oksit (E172)
6.2. Geçimsizlikler
Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.
6.3. Raf Ömrü:60 aydır.
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler: ALZAMED 5 mg Tablet 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği: Her film tablette 5 mg donepezil hidroklorür içeren, 14 ve 28 tabletlik Alu – PVC blister
ambalajlarda sunulmuştur

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*