ALZEPIL Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Donepezil hidroklorür‘ dür. ALZEPIL 5 mg Film Tablet, beyindeki sinir hücrelerinin işlevlerini geliştirir. Bunama belirtisi olan kişilerin vücudunda genellikle asetilkolin adlı kimyasalın seviyesi düşüktür. Asetilkolin hafıza, düşünme ve akıl yürütme süreçleri için önemli bir kimyasaldır. ALZEPIL, Asetilkolin adlı kimyasalın parçalanıp bozulmasını engeller. Alzheimer hastalığının sebep olduğu hafif ve orta derecedeki demansın (bunamanın) bulgu ve belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

Alzheimer (beyine giden mesaj sinyallerinde bozukluk olmasından dolayı hafıza kaybı)

ALZEPIL 5 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. ALZEPIL, orta ve hafif derecedeki Alzheimer tipi demansın (bunamanın) bulgu ve belirtilerinin tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.
 3. Doktorunuza danışmadan ilaç kullanımını bırakmayınız ve doz miktarını değiştirmeyiniz.
 4. İlacınızı düzenli bir şekilde atlamadan kullanınız. İlacınız tamamen bitmeden doktorunuza tekrar  reçete ettiriniz.
 5. Tedavi hastanın düzenli olarak ilaç alımını kontrol edebilecek hastadan sorumlu bir kişi olduğu zaman başlatılmalıdır ve ilaç hasta üzerinde iyi sonuç verdiği sürece kullanmaya devam edilmelidir.
 6. Eğer epilepsi veya diğer nöbet rahatsızlıklarınız,  astım veya  tıkanmaya yol açan akciğer hastalığınız, idrar yapma probleminiz, prostat büyümesi, kalpte iletim sorunları, kalp ritm bozukluğu rahatsızlığınız, geçmişte yaşanan veya şu an var olan mide veya onikiparmak bağırsağı ülseri veya   karaciğer hastalığı ya da sarılık geçirdiyseniz, idrara çıkma problemi yaşıyorsanız veya  böbrek rahatsızlığınız  var ise  bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza durumunu söyleyiniz. Kullanımı sizin için uygun olmayabilir veya ilacınızı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 7. Herhangi bir ameliyat olma durumunuz var ise cerrahi müdahaleden belli bir süre önce cerrahınıza ve anestezi uzmanına bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 8. Tedavi sırasında alkol alınmamalıdır. Alkolün ilaçla birlikte alınması, ilacın etkilerini azaltabilir.
 9. •Çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Yalnızca yetişkin hastalar kullanabilir.
 10. Kullanımı, halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına sebep olabilir.  Araç ya da  makine kullanımı gibi dikkat gerektiren aktivitelerden kaçınılmalıdır.
 11. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, acilen doktorunuzu haberdar ediniz. Hamilelik döneminde çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emzirilen bebeğe zarar verebileceği varsayılarak kullanılması önerilmemektedir.

 

ALZEPIL 5 mg Film Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Günde bir defa gece yatmadan hemen önce tek doz olarak alınır.
 3. Tedaviye günde tek doz olarak 5 mg la başlanır, 1 ay sonra doktorunuz ilacın dozunu arttırarak günde tek doz olarak 10 mg la tedaviye devam etmenizi önerebilir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuza başvurunuz.
 2. Halsizlik, uykusuzluk, sersemlik hali, bulantı, kusma, ishal ve kas krampları çok yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Donepezil hidroklorür
İlaç Marka İsmi: ALZEPIL 5 mg Film Tablet

ALZEPIL 5 mg Film Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

ALZEPİL 5 mg film kaplı tablet
Ağızdan alınır.
-Etkin madde: Her bir film tablet etkin madde olarak, 5 mg donepezil baza eşdeğer 5,481 mg donepezil hidroklorür içerir.
-Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz (Avisel pH:102), mısır nişastası, povidon K30, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit (E 171), polietilen glikol 400.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
-Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. ALZEPİL nedir ve ne için kullanılır ?
2 ALZEPİL’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ALZEPİL nasıl kullanılır ?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ALZEPİL’ in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. ALZEPİL nedir ve ne için kullanılır?
ALZEPİL (Donepezil hidroklorür) 5 mg film kaplı tabletler, beyaz renkli, yuvarlak, bikonveks film tabletler şekildedir. Her bir tablet 5 mg donepezil baza eşdeğer donepezil hidroklorür içerir ve 14 tabletlik Alu/PVC blister ambalajlarda sunulmuştur.
ALZEPİL tablet, hafif ve orta şiddetli Alzheimer tipi bunama belirtilerinin tedavisinde kullanılır ve etkin maddesi donepezil hidroklorür, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak anılan bir ilaç sınıfına aittir.
ALZEPİL yalnızca erişkin hastalarda kullanılır.
2. ALZEPİL ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ALZEPİL’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Donepezil hidroklorür veya piperidin türevlerine veya ALZEPİL içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılık reaksiyonunuz) varsa
• Hamileyseniz veya emziriyorsanız.
ALZEPİL’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Mide veya on iki parmak bağırsağı ülseri geçirdiyseniz
• Nöbet (havale, v.b.) geçirdiyseniz
• Kalp hastalığınız varsa, kalp ritminiz düzensiz veya yavaşsa
• Astım veya başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa
• Karaciğer hastalığı veya sarılık geçirdiyseniz
• İdrara çıkmakta zorlanıyorsanız
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.
ALZEPİL’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması
ALZEPİL yemekten önce veya sonra alınabilir. Yiyecekler ALZEPİL’ in etkisini değiştirmez. ALZEPİL alkol ile birlikte alınmamalıdır. Çünkü alkol ALZEPİL’ in etkisini zayıflatabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç mutlaka gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Etkin maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız ALZEPİL kullanmamalısınız.
Araç ve makine kullanımı
Alzheimer hastalığı araç ve makine kullanma yeteneğinizi bozabilir. Bu nedenle bu gibi faaliyetleri, ancak doktorunuz izin verirse yapın. İlacınız ayrıca, halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabilir. Bu tür etkiler yaşıyorsanız, taşıt veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.
ALZEPİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu ürün, bir şeker türü olan laktoz monohidrat içerir. Bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız, tahammülsüzlüğünüz) olduğu size söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her dozunda 5,380 mg, 1 mmol ( 23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız:
• Ağrı kesici veya artrit tedavisi için kullanılan ilaçlar (aspirin, v.b.)
• Antibiyotikler
• Mantar ilaçları
• Kas gevşeticiler
• Antidepresanlar
• Antikonvülsanlar
• Alzheimer hastalığında kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örneğin galantamin)
• Kalp hastalığı için kullanılan ilaçlar
• Antikolinerjik ilaçlar
• Genel anestezikler
• Reçetesiz temin edilen ilaçlar (bitkisel ilaçlar v.b.)
Genel anestezi almanızı gerektiren bir ameliyat olacaksanız, doktorunuza ve anestezi uzmanına
ALZEPİL aldığınızı söyleyiniz.
Emin değilseniz, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. ALZEPİL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:
– ALZEPİL tableti gece yatmadan önce alınız.
– Genellikle tedaviye günde bir tablet (5 mg donepezil hidroklorür) ile başlanır.
Kullanacağınız ilaç dozu miktarı, gördüğünüz tedavi süresine göre ve doktorunuzun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.
– Tedaviye başladıktan bir ay sonra, doktorunuz ilacın dozunu arttırarak günde tek doz 10 mg donepezil hidroklorür almanızı isteyebilir.
– Önerilen en yüksek doz her gece tek doz olarak 10 mg donepezil hidroklorür’ dür.
İlacınızı ne zaman, nasıl ve ne kadar süreyle kullanacağınız konusunda daima doktorunuzun ve eczacınızın önerilerine uyunuz.
– Doktorunuz önermedikçe ilacınızın dozunu kendiniz değiştirmeyiniz.
– Doktorunuz tarafından bildirilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.
– Tedavinizi gözden geçirmek ve belirtilerini değerlendirmek için zaman zaman doktora kontrole gitmeniz gerekebilir.
Uygulama yolu ve metodu:
ALZEPİL’ i gece yatmadan önce, ağız yoluyla, bir bardak su ile yutunuz.
Değişik yaş grupları
– Çocuklarda kullanımı: ALZEPİL’in çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya konulmadığından, çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
– Yaşlılarda kullanımı: İlacın tedavi süresince Alzheimer’lı yaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği: ALZEPİL’in klerensi (vücuttan uzaklaştırılması) bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.
Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel yanıta göre doz ayarlaması yapılmalıdır.
Eğer ALZEPİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla ALZEPİL kullandıysanız:
Hergün bir tabletten fazla almayınız. ALZEPİL’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzla temas kuramazsanız size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Giderken tabletlerin içinde bulunduğu ilaç kutusunu da
yanınızda götürünüz.
ALZEPİL ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
ALZEPİL ‘ i kullanmayı unutursanız:
Bir tablet almayı unutursanız, bir sonraki gün normal-zamanında sadece bir tablet alınız. Bir haftadan daha uzun süreyle ilaç almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza danışınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
ALZEPİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Tedaviye ara verilmesi durumunda ALZEPİL’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir rebound etki ile karşılaşılmamıştır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, ALZEPİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
ALZEPİL ile en sık görülen yan etkiler, ishal, kas krampları, halsizlik, bulantı, kusma ve
uykusuzluktur.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Seyrek:
• Karaciğer hasarı örneğin hepatit gibi. Hepatitin belirtileri kusma hissi veya kusma,
iştah kaybı, genel olarak kendini kötü hissetmek, ateş, kaşıntı, gözlerin ve derinin
sararması, koyu renkli idrar
Yaygın olmayan:
• Mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri. Ülserin belirtileri, mide ağrısı ve
göbek ile göğüs kemiği arasında rahatsızlık (hazımsızlık) hissidir.
• Mide veya bağırsak kanaması. Bu durumda sizde, siyah katran benzeri dışkı veya rektumda kan görülmesi gibi etkiler gözlenebilir.
• Nöbet veya kasılma (konvülsiyon)
Çok seyrek:
• Kaslarda sertlik, terleme veya bilinç düzeyinde azalma ile birlikte seyreden ateş (Nöroleptik maiign sendrom adı verilen bir hastalık)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. “Ciddi yan etkiler çok
seyrek görülür”.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Çok yaygın olarak bildirilen yan etkiler:
İshal, bulantı, baş ağrısı.
Yaygın olarak bildirilen yan etkiler:
Kas krampları, bitkinlik, insomnia (uyuma zorluğu), soğuk algınlığı, iştah kaybı, halüsinasyon
(varsam, hayal görme), ajitasyon (huzursuzluk), saldırgan davranış, bayılma, baş dönmesi,
mide rahatsızlığı, döküntü, kaşıntı, idrar kaçırma, ağrı, kazalar (hastalar düşmeye daha eğilimli
hale gelebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir), anormal rüyalar
Yaygın olmayan yan etkiler:
Kalp atımının yavaşlaması
Seyrek olarak bildirilen yan etkiler:
Katılık, titreme veya özellikle yüz, dil ve ayrıca uzuvlarda kontrol edilemeyen hareketler
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0
800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. ALZEPİL’ in saklanması
ALZEPİL’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALZEPİL ‘i kullanmayınız

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*