AMIDOVIN 150 mg /3 ml I.V. Ampul

AMİDOVİN için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri aşağıdadır (Endikeleri, AMİDOVİN ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; dozu; istenmeyen etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi AMİDOVİN IV Ampul hakkında bilinmesi gereken hususları içerir.)

AMIDOVIN 150 mg /3 ml I.V. Ampul‘e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

AMIDOVIN 150 mg -3 ml I.V. Ampul'e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

AMIDOVIN 150 mg/3 ml I.V. Ampul‘ün kısa ürün bilgilendirmesi

AMIDOVIN 150 mg-3 ml I.V. Ampul'ün kısa ürün bilgilendirmesi

İlaç Marka İsmi: AMIDOVIN 150 mg /3 ml I.V. 6 Ampul

AMIDOVIN Bileşimi: Amiodaron adlı aktif maddeyi içinde bulundurur ; yardımcı maddeleri ise; Benzil alkol, enjeksiyonluk su ve Tween 80 bileşenlerinden oluşmaktadır.

Endikasyon Bilgisi: AMIDOVIN, Wolf-Parkinson White sendromu kaynaklı taşikardi, hızlı ventriküler ritim ile birlikte atrial aritmi ve tanılanmış semptomatik ventriküler aritmide.; antiaritmik olarak

günde 600-800 mg; maksimum 1200 mg

AMIDOVIN Kontrendikeleri:  amiodaron alerjisi, iyot alerjisi, gebelik, kalbin yavaş atmasına bağlı bayılma, kalbin kasılma bozukluğu, kalp ileti sisteminde bozukluk, 3 yaş altı çocukta,  tiroid hastalığı,  laktasyon durumlarında ve sparfloksazin, IV.pentamidin ile beraber kullanım

AMIDOVIN Ampul Etkileşim: greyfurt suyu, İbutilid, dofetilid, eritromisin, mizolastin, sparfloksasin, sultoprid, ko-trimoksazol, pentamidin, pimozid, haloperidol, amisülpirid, sertındol, klorpromazin, tiyoridazin, Kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, bepridil, moksifloksasin, trisiklik antidepresanlar, lityum, Florokinolonlar, halofantrin, meflokin, kinin, klorokin, terfenadin, mizolastin, astemizol, bazı beta blokerler, kabızlık ilaçları, sisaprid , vinkamin, genel anestizikler, antiepileptiler, diltiazem, kalp glikozidleri, idrar söktürücüler, fentanil, kolesterol ilaçları, siklosporin etken maddeli ilaçlar

AMIDOVIN, gebelikte D kategorisindedir ve anne sütüne geçmektedir.

AMIDOVIN yan etki: düşük kan basıncı ve buna bağlı olarak bayılma, denge bozukluğu ve sersemleme, egzama, kalp hızında yavaşlama, enjeksiyonun yapıldığı yerde renk değişikliği, sertlik, ağrı, iltihap

AMIDOVIN de dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. AMIDOVIN ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

AMIDOVIN IV Ampul, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Kalp İlaçları, Antiaritmikler, Class I ve III, Antiaritmikler, Class III ve amiodaron hcl şeklinde sınıflandırılmış olup, C01BD01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz AMIDOVIN, OSEL İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*