ANGELIQ 28 Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

ANGELIQ 28 Film Tablet’in etken maddesi Drospirenon, Etinil estradiol‘ dür. ANGELIQ Film Tablet, 1 yıldan fazla süredir menopozda olan kadınlarda estrogen yetersizliğine bağlı semptomların tedavisi için hormon replasmanı. Menopoz sonrası osteoporozun önlenmesi için endike olan ilaçlara karşı tolerans eksikliği veya kontrendikasyon olduğu durumlarda kırık riski yüksek olan post menopozal kadınlarda osteoporozun önlenmesiamacıyla kullanılmaktadır.

ANGELIQ 28 Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Noktalar:

 1. İlacın etken maddesine-Drospirenon – Etinil estradiol- alerjiniz varsa; bu ilacı kullanmayınız.
 2. İlacın kullanımı ile inme, toplardamarlarda pıhtı veya tıkanıklık oluşumu ile alakalı rahatsızlık riski artışı arasında bir bağlantı olduğu öne sürülmüştür. Ancak bu durum nadiren gözlenmiştir. Eğer böyle bir riski taşıyorsanız lütfen ilacın yarar ve zarar ilişkisini karşılaştırınız ve bu konuyu doktorunuza danışınız. Toplardamarda veya atardamarda pıhtı oluşumu, bir damarda meydana gelen trombüsten ayrılan pıhtının başka bir damarda tıkanmaya yol açması ya da beyindeki damarlarla alakalı bir durum şu belirtilerle kendini gösterebilir:  bacaklarda ağrı veya şişme, sol kola doğru ilerleyen ya da ilerlemeyen ani şiddetli göğüs ağrıları, ani öksürükler, süresi uzun şiddetli baş ağrıları, ani olarak ortaya çıkan kısmi ya da tam görme kaybı oluşumu, cisimleri çift görme, konuşmada bozukluk, şiddetli baş dönmeleri ve vücudun belli bir bölgesinde ortaya çıkan belirli bir hissizlik veya güç kaybı.
 3. İlacın kullanımından doğan bu risk faktörleri, yüksek tansiyon, migren, obezite, sigara kullanımı, kalp kapak rahatsızlığı, kandaki lipoprotein düzeylerinin bozukluğu, bahsedilen risk faktörlerine genetik yatkınlık ve yaş ile artabilir.
 4. İlacı kullanırken  hipertansiyon meydana gelirse doktorunuza danışmanız önerilir. Doktorunuzun tavsiyesiyle  ilacı kullanmayı bırakıp hipertansiyonu tedavi ettirme yoluna gidebilirsiniz.
 5. Eğer karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa, bu ilacı kullanmayınız. Bu duruma sahip olanlar karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmesini beklemelidirler.
 6. Geçmişte kloazma hastalığına sahip olmuş kadınlarda, ANGELIQ  kullanımı sonrası aynı hastalık belirtileri ortaya çıkabilir.
 7. ANGELIQ hapını gebelik şüphesi varsa kullanmayınız. İlacı kullandığınız dönemde gebelik meydana gelirse ilacın kullanımını durdurunuz.
 8. ANGELIQ, AIDS e ya da cinsel ilişkiye bağlı hastalıklara karşı sizi korumaz.
 9. İlaç araç ya da makine kullanımına engel teşkil etmez.
 10. ANGELIQ, emzirme sırasında kullanılmamalıdır
 11. Kloazmaya eğilimi olan kadınlar HRT (Hormon Replasman Tedavisi) kullanımı sırasında güneş ışığından veya ultraviyole ışınlarından sakınmalıdır.
 12. ANGELIQ hapı farklı ilaçlarla etkileşime geçebilir. Lütfen kullandığınız ilaçları doktorunuza söyleyiniz.
 13.  Eğer sizde
  •Tanı konmamış genital kanama
  • Bilinen meme kanseri, hikayesi ya da şüphesi
  • Bilinen veya şüphe edilen estrogen bağımlı malign tümörler (örn. endometriyum kanseri)
  • Tedavi edilmemiş endometriyal hiperplazi
  • Aktif venöz tromboz veya öyküsü (derin ven trombozu, pulmoner embolizm)
  • Aktif veya geçirilmiş arteriyel tromboemboli (örn. angina, miyokard enfarktüsü)
  • Akut karaciğer hastalığı veya karaciğer fonksiyon testlerinin henüz normale dönmediği karaciğer hastalığı öyküsü
  • Porfiri
  • Ağır böbrek yetmezliği veya akut böbrek yetmezliği
  • Aktif ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 14.  Aşağıda belirtilen durumların ANGELIQ  ile tedavi sırasında tekrarlayabileceği veya kötüleşebileceği dikkate alınmalıdır:
  • Leiomiyom (uterin fibroidler) veya endometriyozis
  • Tromboembolik olay öyküsü veya risk faktörleri (aşağıya bakınız)
  • Estrogene bağlı tümörler için risk faktörleri, örn. meme kanseri 1.derece
  akrabalığı
  • Hipertansiyon
  • Karaciğer hastalıkları (örn. karaciğer adenomu)
  • Damarsal tutulumu olan veya olmayan diabetes mellitus
  • Kolelitiyazis
  • Migren veya (ağır) baş ağrısı
  • Sistemik lupus eritematozus
  • Endometriyal hiperplazi öyküsü (aşağıya bakınız)
  • Epilepsi
  • Astım
  • Otoskleroz
  Tedavinin acilen kesilmesini gerektiren durumlar:
  Tedavi bir kontrendikasyon farkedildiğinde ve aşağıdaki durumlarda kesilmelidir:
  • Sarılık veya karaciğer fonksiyonlarında kötüleşme
  • Kan basıncında belirgin yükselme
  • Migren tipi baş ağrısının ortaya çıkması
  • Gebelik
  Endometriyal hiperplazi
 15. ANGELIQ hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. ANGELIQ tedavisi sırasında hamilelik oluşursa tedavi hemen kesilmelidir.

ANGELIQ 28 Film Tablet’ in Kullanım Şekli:

İlacı hekiminiz nasıl reçete ettiyse ona tam olarak uyunuz. Lütfen ilacı kullandığınız süre boyunca doktorunuzun talimatlarının dışına çıkmayınız.
HRT almayan ya da başka bir sürekli kombine ürün almakta olan kadınlar tedaviye herhangi bir zaman başlayabilirler. Siklik, ardışık kombine HRT kullanmakta olan kadınlar tedaviye, bir önceki tedavi rejiminin bitmesini takip eden gün başlamalıdırlar.
ANGELIQ ilacının tablet formunu ilacın paketinde yazanlara göre, her gün aynı zamanda bir miktar su ile almaya özen gösteriniz. İlacı 28 gün boyunca her gün 1 tablet şeklinde kullanınız. Tabletler gıda alımından bağımsız, bir miktar su ile tam olarak yutulur. Tedavi süreklidir, bir sonraki pakete ara vermeden geçilmelidir. Tabletler tercihen her gün aynı saatte alınmalıdır. Bir tabletin unutulması durumunda mümkün olan en kısa zamanda yeni bir tablet alınmalıdır. 24 saatten fazla gecikmenin olması durumunda ek tablet alımı gerekmez. Çok sayıda tablet unutulması kanamalara neden olabilir. Postmenopozal semptomların tedavisine başlama ve devam için en düşük etkin doz
en kısa süre ile kullanılmalıdır
Doz aşımı
Kombine oral kontraseptifler ile olan genel deneyime göre olası semptomlar bulantı, kusma ve -genç kızlar ve bazı kadınlarda- vajinal kanamadır. Spesifik antidotu bulunmamaktadır, dolayısıyla tedavi semptomatik olmalıdır. İlaç kullanımında doz aşımı yaptığınızı düşünüyorsanız lütfen acil yardım alınız.

ANGELIQ 28 Film Tablet’ in Yan Etkileri:

İlacın etken maddesine alerji olarak ortaya çıkan kurdeşen, nefes almada güçlük, dil, boğaz, dudak ve yüzde şişme durumlarında lütfen ilacın kullanımını kesiniz ve acil yardım alınız.
Eğer olağan dışı bir şekilde vajinada kanama ya da memede kitle oluşumu meydana geldiyse doktorunuzu arayınız ve acil yardım alınız.
İlacın daha hafif yan etkileri ise şunlardır: kilo alımı, baş ağrısı, memelerde hassasiyetin artması – ağrı ve büyüme, depresif ruh hali, mide bulantısı.
İlacın yukarıda belirtilmemiş daha farklı yan etkileri olabilir.

İlaç etkileşmeleri
• Diğer ilaçların Angeliq üzerine etkileri
Estrogenlerin (ve progestagenlerin) metabolizmaları ilaçları metabolize eden enzimleri (özellikle sitokrom P450 enzimlerini indükleyen fenobarbital, fenitoin, karbamazepin gibi antikonvülsifler ve rifampisin, rifabutin, nevirapin, efavirenz gibi antibiyotikler) indükledikleri bilinen maddeler ile birlikte kullanıldığında hızlanabilir.
Ritonavir ve nelfinafir güçlü inhibitör olarak bilinmelerine karşın steroid hormonlarla kullanıldıklarında indükleyici özellik gösterirler. St.John’s wort (Sarı Kantaron otu – Hypericum perforatum) içeren bitkisel preparatlar estrogenlerin (ve progestagenlerin) metabolizmasını indükleyebilirler. Estrogen ve progestagenlerin metabolizmalarının artışı klinik olarak etkilerinin azalmasına ve uterus kanama profilinde değişikliklere neden olur.
Drospirenonun esas metabolitleri sitokrom P450 sisteminden bağımsız olarak meydana gelirler. Bu nedenle bu enzim sisteminin inhibitörlerinin drospirenon metabolizmasını etkilemeleri beklenmez.
ANGELIQ ’in diğer ilaçlarla etkileşmesi
İn vitro enzim inhibisyonu çalışmalarına ve omeprazolün işaretleyici madde olarak
kullanıldığı kadın gönüllülerde yapılan bir in vivo ilaç-ilaç etkileşimi çalışmasına göre,
drospirenon birlikte alınan ilaçların plazma düzeylerini artırma potansiyeli göstermez.
• Renal yetmezliği olmayan hastalarda drospirenonun ACE-inhibitörleri veya
nonsteroid antienflamatuvarlar ile birlikte kullanımı serum potasyumu üzerine belirgin bir etki yapmamıştır. Bununla beraber ANGELIQ ’in aldosteron antagonistleri veya potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanımı araştırılmamıştır. Bu durumda serum potasyumu ilk tedavi siklusunda ölçülmelidir.

 

İlaç Etken Maddesi: Drospirenon, Etinil estradiol
İlaç Marka İsmi: ANGELIQ 28 Film Tablet

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*