ANTHİX 1 mg/ml Pediyatrik Oral Çözelti

Rupatadin Fumarat adlı etken maddeyi içinde bulunduran ANTHİX 1 mg/ml Pediyatrik Oral Çözelti, sırasıyla; Solunum Sistemi, Sistemik Antihistaminikler, Diğer Sistemik Antihistaminikler ve Rupatadin şeklinde sınıflandırılmış olup, R06AX28 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ANTHİX Pediyatrik Oral Çözelti, SANTA FARMA İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür .

ANTHİX Pediyatrik için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ANTHİX Pediyatrik ne ilacıdır; ANTHİX ‘e başlamadan önce uyulması gerekenler,  ANTHİX dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ANTHİX kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ANTHİX Çözelti ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

ANTHİX Pediyatrik Oral Çözelti’ye ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

Etken maddesi: Her 1 ml çözelti 1 mg rupatadine eşdeğer 1,28 mg rupatadin fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, polisorbat-80, sitrik asit monohidrat, disodyum hidrojen fosfat, metil parahidroksibenzoat (E218), sukraloz, muz aroması, kinolin sarısı ve deiyonize su
1. ANTHİX nedir ve ne için kullanılır?
2. ANTHİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ANTHİX nasıl kullanılır?
4. ANTHİX’in olası yan etkileri nelerdir?
5. ANTHİX ’in saklanması
1. ANTHİX nedir ve ne için kullanılır?
ANTHİX her bir şişede 120 ml Oral Çözelti şeklinde sunulan anti-allerjik bir ilaçtır.
ANTHİX, her 1 ml çözeltide 1 mg rupatadine eşdeğer 1,28 mg rupatadin fumarat içerir.
ANTHİX, beyaz 28 mm, 125 ml polipropilen çocuk kilidi olan amber renkli cam şişe ile 5 ml
plastik kaşık (1,25 ml, 2,5 ml ve 5 ml ölçü çizgileri olan) birlikte sunulmaktadır. ANTHİX berrak
sarı renkli oral çözeltidir.
ANTHİX 2-11 yaş arasındaki hastalarda mevsimsel (aralıklı/intermitan) veya yılboyu süren
(sürekli/persistan) alerjik rinitin hapşırma, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi belirtilerini
giderir. ANTHİX ayrıca ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi ürtikere/kurdeşene (alerjik bir deri
döküntüsü) bağlı belirtilerin giderilmesinde de kullanılmaktadır.
2. ANTHİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler hususlar:
-ANTHİX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
ANTHİX’in etken maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise; kullanmayınız.
-ANTHİX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 Böbrek veya karaciğer yetmezliği probleminiz ise, hekiminizin görüşünü alınız. Karaciğer veya böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda, şu anda, ANTHİX kullanımı önerilmez
 Kandaki potasyum seviyeniz düşükse ve/veya bazı kalp hastalıklarında görülebileceği gibi kalp
atışlarınızda belirli bir anormallik var ise; doktorunuzun tavsiye ve görüşlerini alınız.
 Bu ilaç, 2 yaşın altında olan ya da vücut ağırlığı 10 kg’ın altında olan çocuklarda kullanılmaz.
ANTHİX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Greyfurt suyu ile beraber kullanmayınız.
Hamilelik
Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalı sadece hekim tarafından risk/yarar oranı
değerlendirilerek kullanılmalıdır.
Gebelikte hekiminize danışmadan kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
ANTHİX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden doktorunuza danışmadan
kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
Araba ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.
ANTHİX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün, metil parahidroksibenzoat (E218) içerir ve bu nedenle, alerjik reaksiyonlara
(muhtemelen gecikmiş) sebep olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
ANTHİX’in herhangi bir ilaçla ciddi bir etkileşiminin bulunmadığına dair bir kanıt yoktur.
Ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç), eritromisin (antibiyotik), ve greyfurt suyu ile
birlikte ANTHİX’i kullanmayınız.
Rupatadin ile birlikte statin (kolesterol düşürücü ilaç gruplarına verilen genel isim) veya alkol
alıyorsanız dikkatli kullanınız.
3. ANTHİX nasıl kullanılır?
ANTHİX’i daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz
veya eczacınızla görüşünüz.
Uygulama yolu ve metodu:
ANTHİX oral çözeltisi, oral yoldan kullanım içindir.
Vücut ağırlığı 25 kg veya daha fazla olan çocuklarda dozaj: Aç veya tok karnına günde bir kez 5
ml (5 mg rupatadin) oral çözelti.
Vücut ağırlığı 10 kg veya daha fazla, fakat 25 kg’dan daha az olan çocuklarda dozaj: Aç veya tok
karnına günde bir kez 2,5 ml (2,5 mg rupatadin) oral çözelti.
ANTHİX tedavinizin ne kadar süreceğini hekiminiz size bildirecektir. .
Çocuklarda kullanımı:
2 yaşın altında kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
ANTHİX yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Klinik deneyim olmadığından, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan kişilerde kullanılması
tavsiye edilmemektedir.
Eğer ANTHİX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla görüşünüz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTHİX kullandıysanız
ANTHİX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
ANTHİX’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
ANTHİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Herhangi bir etki bildirilmemiştir.
4. ANTHİX’i n olası yan etkiler nelerdir?
Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın: Uyku hali, baş ağrısı
Seyrek: Akyuvar sayısının azalmasına bağlı sık hastalanma, yorgunluk hali, egzama, farenks ve burun iltihabı, baş dönmesi, bulantı, üst solunum yolu hastalığı, grip, gece terlemesi
5. ANTHİX’in saklanması
ANTHİX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Açıldıktan sonra 25°C altında saklanmak koşuluyla 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTHİX’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi ve üretici firma: Santa Farma İlaç San. A.Ş.
Bu kullanma talimatı 12/12/2019 tarihinde onaylanmıştır.

ANTHİX Pediyatrik Oral Çözelti’nin kısa ürün bilgilendirmesi

ANTHİX Pediyatrik Oral Çözelti'nin kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*