APIKOBAL Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Vitamin B1, Vitamin B6 ve Vitamin B12‘ dir. APIKOBAL Film Tablet,  B1, B6 ve B12 vitamini  gereksinimi bulunan hastalarda kullanılmaktadır. APIKOBAL, beslenme bozukluklarına bağlı vitamin yetersizliği durumlarında ve normal beslenmenin desteklenmesi amacıyla;  vücut ve zihnin çabuk yorulması, unutkanlık, sinirlilik, kol ve bacaklarda titreme gibi genel şikayetleri olan hastalardaki vitamin gereksinimlerinde; sinir iltihabı, şeker hastalarında görülen sinir hasarı, sinir ağrısı, zona rahatsızlıklarında; siyatik, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı,  eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı ve romatizmal ağrılar gibi diğer ağrılı durumlarda; kalp kası bozukluğu, radyasyon hastalığı, ameliyat sonrası kusmalar ve ateşli romatizma hastalıklarında görülen B vitamini eksikliği tedavisinde kullanılır, ayrıca alkolizm sırasında görülen uzun süreli zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak da kullanılmaktadır.

APIKOBAL Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. APIKOBAL, B1, B6 ve B12 vitamini  gereksinimi bulunan hastalarda kullanılmaktadır.
 3. •12 yaşından küçük çocuklarda kullanması önerilmemektedir.
 4. Eğer karaciğer  veya böbrek yetmezliğiniz varsa  ya da hamileyseniz veya emziriyorsanız; bu ilacı  kullanmayınız.
 5. Vitamin B12 veya folik asit eksikliğine bağlı anemi hastalığınız varsa veya parkinson hastası ya da tüberküloz  hastası iseniz  veya yüksek miktarda alkol tüketiyorsanız, APIKOBAL‘ ı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu  söyleyiniz. İlacınızı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
 6. Laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans bozukluğunuz olduğu söylenmişse, ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 7. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

APIKOBAL Film Tablet’in kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2. İlacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

İlaç Etken Maddesi: Vitamin B1, Vitamin B6 ve Vitamin B12
İlaç Marka İsmi:  APIKOBAL Film Tablet

APIKOBAL Film Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

APİKOBAL film tablet
Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her tablette, 250 mg tiamin HC1 (Bı vitamini), 250 mg piridoksin HC1 (B6 vitamini) ve 1 mg siyanokobalamin (B l2 vitamini) bulunur.
• Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, magnezyum stearat, jelatin, laktoz monohidrat, HPMC E l5, talk, pink 93034305
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. APİKOBAL nedir ve ne için kullanılır?
2. APİKOBAL‘ ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. APİKOBAL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. APİKOBAL‘ ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. APİKOBAL nedir ve ne için kullanılır?
APİKOBAL, karton kutuda; 30, 50, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, beyaz benekli, pembe renkli, her iki tarafı bombeli, muntazam, yuvarlak tabletler şeklindedir. Her bir tablet 250 mg Bı vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B |2 vitamini içerir.
Bı, B& ve B n vitaminlerinin birleşiminden oluşan APİKOBAL ağrı giderici özellikler gösterir. APİKOBAL, söz konusu vitaminlerin tek tek kullanılması ile sağlanacak etkinin çok üstünde bir etki gösterir.
• B ,,B 6 ve B12 vitaminlerinin yetersizliği için risk faktörü bulunan hastalarda,
• Çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetleri olan  hastalarda,
• Sinir iltihabı, şeker hastalığına bağlı sinir hasarı, sinir ağnsı, zona durumlarında,
• Eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı, siyatik, bel ağnsı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizmal ağnlar gibi diğer ağnlı durumlarda,
• Kalp kası bozukluğu, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığında, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen zehirlenmelerde
2. APİKOBAL‘ ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
APİKOBAL‘ ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa
• Hamileyseniz ve emziriyorsanız
• 12 yaşından küçükseniz
• Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa
APİKOBAL‘ ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Tek başına levodopa ile tedavi gören Parkinson hastası iseniz, günlük Be vitamini ihtiyacı olan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde kullanılmamalıdır.
• Leber (kalıtsal optik sinir hacminde azalma) hastalığınız varsa,
• Ciddi megaloblastik aneminiz (vitamin Bı2 ve/veya folik asit eksikliği sonucu gelişen kansızlık türü) varsa,
Vitamin Bı2 konsantrasyonunun azalması ya da maksimum doz alımı ile konsantrasyonda anormal düşüş olması durumunda, 3 aydan daha uzun süre yetersiz tedavi alınırsa geri dönüşümsüz nörolojik (sinir sistemi ile ilgili) hasar meydana getirebilir.
Folat eksikliği; gösterilmemiştir ancak, tedavi sonucu beklenilen uygun cevap gözlenmeyebilir.
Yüksek düzeyde piridoksin hidroklorür (B6 vitamini) dozu içermesinden dolayı önerilen dozaj ve tedavi süresi aşılmamalıdır. Çünkü, önerildiği gibi alınmadığı takdirde ciddi nörotoksisite (sinir sisteminde oluşan istenmeyen yan etki) görülebilir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
APİKOBAL‘ ın  yiyecek ve içecek ile kullanılması
Aşın miktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı sindirim sisteminden B!2 vitamini emilimini azaltabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Önerilen Günlük Besin Alım Miktarını büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini
içermesinden dolayı, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadır. Bı, B6 ve/veya B]2 vitaminlerinin hormonal doğum yöntemlerine etkisi yoktur. Ancak diğer kontrol metotları
hakkında çalışma bulunmamaktadır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. “Önerilen Günlük Besin Alım M iktannf büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini
içermesinden dolayı, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanımı
Araba ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlemlenmemiştir.
APİKOBAL‘ ın  içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler
APİKOBAL, laktoz monohidrat içermektedir.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında APİKOBAL‘ ın  ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Tiyosemikarbazon (Antiviral, antifungal ve antibakteriyal etkili bir ilaç)
• 5-fluorourasil (kanser tedavisinde)
• Antiasit (Mide yanması ve hazımsızlıkta kullanılan ilaçlar)
• Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılır)
• Sikloserin (antibiyotik)
• Hidralazin grubu ilaçlar (yüksek tansiyon ve kalp yetmezliğinde kullanılırlar)
• İsoniazid (verem tedavisinde kullanılır)
• Desoksipiridoksin
• D-penisilamin (antibiyotik)
• Doğum kontrol hapı
• Alkol
• Aminosalisilatlar
• Kolşisin (Romatizmal hastalıklarda kullanılır), özellikle aminoglikozit adı verilen antibiyotiklerle beraber kullanılıyorsa
• Antibiyotikler
• Folik asit
• Histamin (H2) reseptörü antagonistleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)
• Metformin (insüline bağımlı olmayan şeker hastalığında kullanılır)
• Proton pompası inhibitörleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)
• C vitamini
Tahlililer üzerine etkiler
• Bı vitamini, Ehrlich reaktifi kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.
• Yüksek Bı vitamini dozları, kanda teofilin konsantrasyonlarının spektrofotometrik tayinini engelleyebilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz
3. APİKOBAL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 film tablet kullanınız.
Ürün, genellikle bir ila birkaç hafta için reçete edilir. Bazı durumlarda, doktor, tedavi süresini birkaç ay daha uzatabilir.
Uygulama yolu ve metodu:
APİKOBAL‘ tabletleri, yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalı ve önerilen dozlarda kullanılmalıdır.
Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı:
12 yaşında veya daha küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Geriyatrik popülasyon:
Özel bir doz önerisi verilmemiştir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
Eğer APİKOBAL‘ ın  etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla APİKOBAL  kullandıysanız
Bu ürünün önerildiği şekliyle kullanılması halinde bir doz aşımına neden olabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur.
Bir doz aşımı vakası kapsamında ortaya çıkan belirtiler şunlardır; sinir tahribatı neticesinde duyu kaybı ve hareketlerde koordinasyon bozukluğu, bulantı, baş ağrısı, uyuşma, uyuklama, kan AST düzeyinde (çoğunlukla kalp ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan enzim
testi) artış ve kan folik asit konsantrasyonlarında azalmadır. Tedavi durdurulduğu takdirde etkiler düzelir.
APİKOBAL‘ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
APİKOBAL‘ ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
APİKOBAL* ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, APİKOBAL‘ ın  içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Aşağıdakilerden biri olursa, APİKOBAL‘ ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Alerjik reaksiyonlar;
• Kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (kurdeşen)
• Döküntüler
• Yüzde şişme
• Hırıltı ile birlikte nefes alıp vermede zorluk
• Ciltte kabarıklık
Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir.
Bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin APİKOBAL‘ e karsı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Baş dönmesi
• Baş ağnsı
• Periferal nöropati (Vücudun diğer kısımlarından beyine ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar gördüğü ya da hastalandığı zaman meydana gelen durumlar)
• Somnolans (Fazla derin olmayan yan bilinçli uykulu durum ya da uykuya eğilim durumu)
• Parestezi (Dokunma, ağrı, sıcaklık ya da titreşim uyarılarının algılanmasında ortaya çıkan duyu organları bozukluğu)
• Aspartat aminotransferazda artış (Karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek veya beyinde olan bir doku hasarı sonrasında Aspartat aminotransferaz (ASP-SGOT) isimli enzimin değerlerinde gözlenen artış)
• Kan folat düzeylerinde azalma (Alkolizm, hamilelik, kansızlık, kanser gibi hücre bölünme hızının yüksek olduğu durumlarda veya diyetle yeterince almamama durumunda suda çözünen bir B vitamini olan folatm kan serumunda düzeyinin azalması) Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• İshal
• Hazımsızlık
• Bulantı
• Karın ağrısı
• Anormal idrar kokusu
Bunlar APİKOBAL‘ ın  sıklığı bilinmeyen hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
S. APİKOBAL‘ ın saklanması
APİKOBAL‘ ı  çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altmdaki oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra APİKOBAL‘ ı kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz APİKOBAL‘ ı  kullanmayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*