APIKOBAL KOMPRIME

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Vitamin B1, Vitamin B6 ve Vitamin B12‘ dir. APIKOBAL KOMPRIME,  B1, B6 ve B12 vitamini  gereksinimi bulunan hastalarda kullanılmaktadır. APIKOBAL, beslenme bozukluklarına bağlı vitamin yetersizliği durumlarında ve normal beslenmenin desteklenmesi amacıyla;  vücut ve zihnin çabuk yorulması, unutkanlık, sinirlilik, kol ve bacaklarda titreme gibi genel şikayetleri olan hastalardaki vitamin gereksinimlerinde; sinir iltihabı, şeker hastalarında görülen sinir hasarı, sinir ağrısı, zona rahatsızlıklarında; siyatik, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı,  eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı ve romatizmal ağrılar gibi diğer ağrılı durumlarda; kalp kası bozukluğu, radyasyon hastalığı, ameliyat sonrası kusmalar, ateşli romatizma hastalıklarında görülen B vitamini eksikliği tedavisinde  ve alkolizm sırasında görülen uzun süreli zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak kullanılmaktadır.

APIKOBAL KOMPRIME Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. APIKOBAL, B1, B6 ve B12 vitamini  gereksinimi bulunan hastalarda kullanılmaktadır.
 3. APIKOBAL, 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.
 4. Eğer karaciğer  veya böbrek yetmezliğiniz varsa  ya da hamileyseniz veya emziriyorsanız; kullanmayınız.
 5. Vitamin B12 veya folik asit eksikliğine bağlı anemi hastalığınız varsa veya parkinson hastası ya da tüberküloz  hastası iseniz  veya yüksek miktarda alkol tüketiyorsanız, APIKOBAL‘ ı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu  söyleyiniz. İlacınızı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
 6. APIKOBAL, laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans bozukluğunuz olduğu söylenmişse, ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 7. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

APIKOBAL KOMPRIME’ nin kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. İlacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

 

İlaç Etken Maddesi: Vitamin B1, Vitamin B6 ve Vitamin B12
İlaç Marka İsmi:  APIKOBAL KOMPRIME

APIKOBAL KOMPRIME (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

FORMÜL
1 film tablette; Vitamin B1 250 mg, Vitamin B6 250 mg, Vitamin B12 1 mg bulunur.
ENDİKASYONLARI
-Vitamin B1, B6 ve B12 yetersizliği için risk faktörü bulunan (bkz.Farmakolojik özellikler) ve/veya zihni ve bedeni çabuk yorulma,unutkanlık, sinirlilik, iştahsızlık, kuvvetsizlik, kol ve bacaklarda parestezi ve ağrı, titreme, çarpıntı, epigastrik huzursuzluk, kabızlık gibi genel preklinik şikayetleri olan hastalarda.
-Beriberi, Wernicke-Korsakoff sendromu ve Delirium tremens’te.
-Alkolik ve diyabetik nöropatiler, nevrit, polinevrit, nevralji, zona,miyalji, artralji, kramp, tremor ve tekrarlayan kusmalarda.
KONTRENDİKASYONLARI
Bileşimindeki maddelerden birine aşırı hassasiyeti görülenlerde kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Nadir olarak allerjik aşırı hassasiyet reaksiyonu bildirilmiştir.
KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU
Doktor başka şekilde tavsiye etmediği takdirde;
– Profilaktik olarak günde 1 tablet,
– Tedavide günde 2-4 tablet şeklinde kullanılır.
Semptomlar hafifleyince doz azaltılır. Semptomlar kaybolunca yetersizlik sebepleri de ortadan kalkmışsa tedavi kesilir; devam ediyorsa profilaktik doz uygulanır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Bu vitaminlerin yetersizliğine sebep olabilecek risk faktörü olan ve/veya yetersizliğe bağlı genel belirtileri gösteren hastalara hemen Apikobal  verilmesi ile ciddi ve bazen sekel bırakabilen klinik sendromların ortaya çıkması engellenebilir.
Tavsiye edilen dozların üstünde ve uzun süre kullanılması, B6 hipervitaminozuna yol açabilir. Vitamin B6, levodopa antagonisti olduğundan yalnız levodopa ile tedavi edilen parkinsonlu hastalara verilmemelidir (bkz. Etkileşimler).
Tam teşhis edilmemiş anemisi olanlarda vitamin B12’nin polisitemi verave folat eksikliği olan megaloblastik anemiyi maskeleyebileceği hatırlanmalıdır. Herediter optik sinir atrofisi (Leber hastalığı) olanlarda vitamin B12’nin atrofiyi süratlendirdiği bildirildiğinden kullanılmamalıdır.
Vitamin yetersizliği tedavi edilirken yetersizlik sebeplerine yönelik tedavi ve eksikliği tespit edilen diğer vitamin ve maddelerin birlikte verilmesi ihmal edilmemelidir.
Gebelik esnasında yüksek doz piridoksin kullanılmasının yeni doğanlarda görülen “Pyridoxine-dependency” epilepsi nöbetlerinde rolü olduğu sanıldığından dikkatli olunmalı ve bu bebeklerin nöbetlerinin piridoksin verilerek tedavi edildiği hatırlanmalıdır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER
İlaç etkileşimleri:
-Günde 5 mg’dan yüksek dozda vitamin B6, birlikte kullanılan levodopanın terapötik etkisini ortadan kaldırır. Levodopa karbidopa ile birlikte kullanılırsa bu etkileşim olmaz.
-Bir ay süre ile kullanılan günde 200 mg vitamin B6, fenobarbital vefenitoinin serum konsantrasyonlarını % 50 oranında düşürür.
-Vitamin B12 absorbsiyonu, ağızdan verilen aminoglikozid antibiyotikler, kolşisin, uzun salınımlı potasyum, amino salisilikasit, antikonvülzanlar ve askorbik asit ile azalır.
-Birlikte verilen kloramfenikol vitamin B12’nin hematopoietik cevabını antagonize edebilir.
Laboratuar etkileşimleri:
Vitamin B1 ve vitamin B6, idrarda Erlich ayıracı ile ürobilinojen testinde ve vitamin B1 fosfotungstat metodu ile idrarda ürik asit tayininde yanlış pozitif cevaba sebep olur.
DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ
Akut doz aşımı durumunda hasta izlenmeli, gerekirse semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Apikobal’ in bileşiminde bulunan vitaminlerin vücut metabolizması ve organların fonksiyonlarında önemli fizyolojik rolleri vardır. Vücutta gereksinimlerinin artması (Gebelik, emzirme, aşırı fiziki aktivite);yeterli miktarda alınmamaları (Yetersiz veya yanlış beslenme, açlık);emilim bozuklukları (Gastrointestinal hastalık veya ameliyatlar); bazı hastalık ve durumlar (Hipertiroidi, diyabet, üremi, karaciğer fonksiyonbozuklukları, kronik alkolizm, sürekli kusmalar, kalp yetmezliği,yaşlılık); bazı ilaçların uzun süreli kullanılması (INH, pirazinamid, hidralazin, sikloserin, penisilamin, aminoglikozidli antibiyotikler,antikonvülzan ve kontraseptivler) vücutta B1, B6 ve B12 vitaminlerinin yetersizliğine yol açabilir.
Belirgin yetersizlik tablosu ortaya çıkmadan önce iştahsızlık,kuvvetsizlik, bedeni ve zihni çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik,çarpıntı, epigastrik huzursuzluk, uzuvlarda ağrı ve parestezi gibi genel semptomlar görülür.
Vitamin B1 yetersizliği, sinir sistemi, sindirim sistemi, kardiyovasküler sistem ve cilt bozuklukları ile birlikte olan Beriberive Wernicke-Korsakoff sendromuna; vitamin B6 yetersizliği, sinir sistemi, cilt, mukus membranlar ve hematopoietik sistemle ilgili semptomlara; vitamin B12 yetersizliği, megaloblastik anemi ve miyelin dejenerasyonuna bağlı nörolojik belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Vitamin B1, ağızdan alındıktan sonra hemen emilir ve bütün vücuda dağılır. Kullanılmayan kısmı vücutta birikmez, idrarla atılır.
Vitamin B6, ağızdan alındıktan sonra hemen emilir, kısmen piridoksala dönüşerek karaciğerde bir kısmı depolanır ve kalanı değişmeden veya piridoksik asit şeklinde idrarla atılır.
Vitamin B12, intrinsik faktöre bağlanarak aktif transportla emilir, bu faktörün eksikliğinde pasif difüzyonla emilimi ancak ortamda yüksek konsantrasyonda bulunmasıyla (Yaklaşık 1000 mcg) mümkündür. Karaciğerde depolanır; safra ile ve oldukça az bir kısmı idrarla atılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*