ARILOR 60 mg film kaplı tablet

Tikagrelor adlı etken maddeyi içinde bulunduran ARİLOR 60 mg, sırasıyla; Kan ve kan yapıcı organlar, Antitrombotikler, Platelet agregasyon inhibitörleri ve tikagrelor şeklinde sınıflandırılmış olup, B01AC24 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ARİLOR, ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

ARİLOR için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ARİLOR ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, ARİLOR dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ARİLOR kullanım şekli; ARİLOR yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi ARİLOR ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

ARİLOR 60 mg film kaplı tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

Etkin maddesi: Her bir tablette 60 mg tikagrelor bulunur. Yardımcı maddeler: Mannitol 25 C, Sodyum Nişasta Glikolat, Dibazik Kalsiyum Fosfat Dihidrat, Magnezyum Stearat, Hidroksipropil Metil Selüloz, Titanyum Dioksit, Polietilen Glikol 400/ Makrogol 400, Talk, Kırmızı Demir Oksit
1. ARİLOR nedir ve ne için kullanılır?
2. ARİLOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ARİLOR nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ARİLOR’ un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. ARİLOR nedir ve ne için kullanılır?
ARİLOR, tikagrelor etkin maddesini içeren bir ilaçtır. Tikagrelor antitrombotik (kan pıhtılaşmasını engelleyen) ilaçlar olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir.
ARİLOR, pembe renkli bir yüzü “60T” yazılı yuvarlak film kaplı tablettir. 56 (4×14 tablet) tabletlik takvimli blister ambalajlarda mevcuttur.
ARİLOR asetil salisilik asit (diğer antitrombotik ilaç) ile kombinasyon halinde sadece yetişkinlerde kullanılır.
Size ARİLOR verilmesinin sebebi;
– 1-3 yıl öncesinde kalp krizi geçirmiş olmanızdır.
ARİLOR, bir başka kalp krizi, inme geçirme ya da kalbiniz veya kan damarlarınızla ilgili bir hastalıktan ölme riskinizi azaltmaktadır.
ARİLOR, pıhtılaşma hücreleri (aynı zamanda “trombosit”) olarak isimlendirilen hücreleri etkiler. Bu çok küçük kan hücreleri, kesilmiş ya da hasar görmüş kan damarlarındaki küçük delikleri doldurmak üzere birlikte kümelenerek kanamanın durmasına yardımcı olurlar.
Bununla birlikte, pıhtılaşma hücreleri kalp ve beyindeki hastalıklı kan damarlarında pıhtılar oluşturabilirler. Bu durum çok tehlikeli olabilir; çünkü:
-Pıhtı kan akımını tamamen kesebilir; bu da kalp krizi (miyokard infarktüsü) veya inmeye sebep olabilir veya
-Pıhtı kalbe giden kan damarlarını kısmen tıkayabilir; bu kalbe giden kan akışını azaltır ve gelip geçen tarzda göğüs ağrısına sebep olabilir
ARİLOR pıhtılaşma hücrelerinin kümelenmesinin durdurulmasına yardım eder. Bu da kan akışını engelleyebilen kan pıhtısı oluşumu ihtimalini azaltır.
2. ARİLOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ARİLOR’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
-Tikagrelor veya bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
-Aktif kanamanız varsa,
-Beyin kanamasından kaynaklanan inme geçirdiyseniz,
-Ciddi karaciğer hastalığınız varsa,
-Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
– Ketokonazol
– Klaritromisin
– Nefazodon
– Ritonavir ve atazanavir
Eğer yukarıda bahsedilenlerden herhangi biri sizde ortaya çıkarsa ARİLOR’u
kullanmayınız.
ARİLOR’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
—Aşağıdaki durumlardan biri nedeniyle kanama riskiniz yüksekse:
– Yakın zamanda önemli bir yaralanma geçirdiyseniz,
– Yakın zamanda cerrahi müdahale (diş tedavisi dahil, bunun hakkında diş hekiminize
danışınız) geçirdiyseniz,
– Kan pıhtılaşmasını etkileyen bir hastalığınız varsa,
– Yakın zamanda mide veya barsak kanaması (mide ülseri veya barsak “polipleri” gibi) geçirdiyseniz.
—ARİLOR kullanırken herhangi bir zamanda cerrahi müdahale geçirmeniz gerekirse (diş tedavisi dahil). Bunun sebebi kanama riskinin artmasıdır. Doktorunuz cerrahi müdahaleden 5 gün önce bu ilacı almayı kesmenizi isteyebilir.
-Kalp atış hızınız anormal şekilde yavaşsa (genellikle dakikada 60 atımdan daha az) ve sizde kalp atışlarınızı düzenleyen bir cihaz (pacemaker) mevcut değilse.
-Astım veya diğer akciğer problemleriniz ya da solunum güçlüğünüz varsa.
-Karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir sorun yaşadıysanız veya daha önce karaciğerinizi etkileyen bir hastalık geçirdiyseniz.
-Kan testiniz, kanınızda normalden fazla miktarda ürik asit olduğunu gösteriyorsa.
Hem ARİLOR hem de heparin alıyorsanız:
-Doktorunuz, heparinin neden olduğu nadir bir trombosit bozukluğundan şüpheleniyorsa, tanı testleri için kan numunenize ihtiyaç duyabilir. Hem ARİLOR hem de heparin aldığınızı doktorunuza bildirmeniz önemlidir, çünkü ARİLOR tanı
testini etkileyebilir.
ARİLOR yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılabilir.
Her gün yüksek miktarda (3×200 ml) greyfurt suyu tüketilmesi sonrası ARİLOR maruziyeti 2 kat artar. Bu artışın klinik olarak bir anlamı bulunmamaktadır.
Hamilelik
ARİLOR’un hamile kadılarda kullanımını ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme üzerine toksik etkileri olduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Hamileyseniz veya hamile olma ihtimaliniz varsa ARİLOR kullanılması tavsiye edilmez. ARİLOR kullanırken hamile kalmamak için uygun doğum kontrol yöntemleri kullanınız. Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız ARİLOR’u kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ARİLOR gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Emzirme
ARİLOR’un vücutta oluşan ürünleri süte geçmektedir.
Hayvanlarda yapılan çalışmalarda ARİLOR’un ve vücutta maruz kaldığı olaylar sonrası oluşan aktif yan ürünlerinin süte geçtiği gösterilmiştir. Yenidoğanlar/bebekler için bu risk göz ardı edilemez.
ARİLOR kullanmadan önce doktorunuza emzirdiğinizi söyleyiniz. Doktorunuz bu süre zarfında ARİLOR kullanmanızın yarar ve risklerini size açıklayacaktır. Emzirmenin kesilmesine ya da ARİLOR tedavisinin kesilmesine/tedaviden kaçınılmasına karar verilmelidir.
ARİLOR’un araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez. ARİLOR kullanıyorken sizde sersemlik veya zihin karışıklığı ortaya çıkarsa, araç veya makine kullanırken dikkatli olmalısınız.
ARİLOR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
ARİLOR’un diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Yakın zamanda almış olduğunuz veya almakta olduğunuz diğer ilaçları doktorunuza veya
eczacınıza bildiriniz. Çünkü ARİLOR bazı ilaçların çalışma mekanizmasını etkileyebilir ve
bazı ilaçların da ARİLOR üzerinde etkisi olabilir.
Eğer aşağıdaki ilaçların herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza haber
veriniz:
 Günde 40 mg’dan fazla simvastatin ya da lovastatin (yüksek kolesterolün tedavi
edilmesinde kullanılan ilaçlar),
 Rifampisin (bir antibiyotik),
 Fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (epilepsi nöbetlerinin kontrol edilmesinde
kullanılır),
 Digoksin (kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır),
 Siklosporin (vücut savunmasının zayıflatılmasında kullanılır),
 Kinidin ve diltiazem (anormal kalp ritimlerinin tedavisinde kullanılır),
 Beta blokörler ve verapamil (yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır).
 Morfin ve diğer opioidler (şiddetli ağrının tedavisinde kullanılır),
 Levonorgestrel, etinil esradiol (doğum kontrolünde kullanılır).
Özellikle kanama riskinizi artıran aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız
mutlaka doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:
-Varfarin içeren ve genellikle “kan sulandırıcılar” olarak adlandırılan “oral
antikoagülanlar”,
-İbuprofen ve naproksen gibi genellikle ağrı kesici, ateş düşürücü olarak alınan
nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler olarak kısaltılır),
-Paroksetin, sertralin ve sitalopram gibi antidepresan (depresyona karşı etkili) olarak
alınan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar olarak kısaltılır),
-Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır), klaritromisin (bakteriyel
enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır),
ritonavir ve atazanavir (HIV enfeksiyonunun ve AIDS’in tedavisinde kullanılır), sisaprid
(mide yanmasının tedavisinde kullanılır), ergot alkaloidleri (migren ve baş ağrısı
tedavisinde kullanılır) gibi diğer ilaçlar.
Ayrıca doktorunuz size streptokinaz veya alteplaz gibi “pıhtı çözücüler” olarak belirtilen
“fibrinolitikler” verdiyse kanama riskiniz artabileceği için ARİLOR kullandığınızı
doktorunuza söyleyiniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son
zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi
veriniz.
3. ARİLOR nasıl kullanılır?
Normal doz günde iki kez 60 mg’lık birer tablettir. Doktorunuz aksini söylemediği
sürece ARİLOR kullanmaya devam ediniz. İlacınızı her gün aşağı yukarı aynı zamanlarda alınız. Doktorunuz genellikle size düşük doz asetilsalisilik asit de almanızı söyleyecektir. Bu
madde kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılan birçok ilaçta bulunmaktadır.
Asetilsalisilik asitten ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz size söyleyecektir (genellikle günde 75-150 mg aralığında kullanılır).
 Blistere bakarak son aldığınız ARİLOR tabletin gününü kontrol edebilirsiniz. Sabah almanız gereken ilacınız için güneş; akşam almanız gereken ilacınız için ay simgesi mevcuttur. Bu simgeler size ilacınızı alıp almadığınızı gösterebilir.
Çocuklarda kullanımı:
ARİLOR’un, çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılması önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği
Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.
Diyalize giren hastaların ARİLOR kullanmaması önerilir.
Karaciğer yetmezliği
Hafif ya da orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda ARİLOR kullanılmamalıdır. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer ARİLOR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla ARİLOR kullandıysanız:
Yüksek kanama riskiniz olabilir.
ARİLOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya acilen en yakın hastaneye gidiniz. Hastaneye giderken ilacı da yanınıza almayı unutmayınız.
ARİLOR’u kullanmayı unutursanız
Eğer bir dozu almayı unutursanız, diğer dozunuzu almanız gereken zamanda alınız.
Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.
ARİLOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuzla görüşmeden ARİLOR’u almayı bırakmayınız. Doktorunuz reçete ettiği sürece bu ilacı düzenli olarak kullanmaya devam ediniz. ARİLOR almayı bırakırsanız, başka bir kalp krizi veya inme geçirme riskiniz artabilir veya kalbiniz veya kan damarlarınız ile ilgili
bir hastalıktan dolayı ölme riskiniz artabilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, ARİLOR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler
olabilir.
ARİLOR kan pıhtılaşmasını etkilediğinden çoğu yan etki kanama ile ilişkilidir. Kanama vücudunuzun herhangi bir kısmında meydana gelebilir. Bazı kanamalar (morarma ve burun kanaması gibi) yaygındır. Ciddi kanamalar yaygın olmamakla birlikte yaşamı tehdit edebilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, ARİLOR almayı kesiniz ve acilen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
—Beyin veya kafatası içinde kanama yaygın olmayan bir yan etkidir ve aşağıdaki inme belirtilerine neden olabilir:
– Kol, bacak veya yüzünüzde aniden ortaya çıkan uyuşma veya cansızlık (özellikle vücudunuzun sadece bir tarafında olması halinde)
– Aniden ortaya çıkan zihin karışıklığı, konuşma veya diğerlerini anlamada güçlük
– Aniden ortaya çıkan yürüme güçlüğü, denge veya koordinasyon kaybı
– Aniden hissedilen sersemlik veya bilinen sebebi olmayan aniden ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı
 Aşağıdaki kanama belirtileri:
– Şiddetli veya kontrol edemediğiniz kanama
– Beklenmeyen kanama veya uzun süren kanama
– Pembe, kırmızı veya kahverengi idrar
– Kırmızı kan kusma veya kusmuğunuzun “kahve taneleri” gibi görünmesi
– Kırmızı veya siyah dışkı (katran gibi görünen)
– Öksürükle veya kusmayla kan pıhtısı gelmesi
 Bayılma (senkop):
– Beyne kan akışında ani düşme nedeniyle geçici bilinç kaybı (yaygın)
 Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) adı verilen kan pıhtılaşması problemi belirtileri
– Deri ya da gözlerde sararma ile birlikte olan ya da olmayan ateş ve deri ya da ağızda morumsu lekeler, açıklanamayan aşırı yorgunluk ya da konfüzyon. Bunlardan biri sizde varsa, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Asağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
-Nefes darlığı hissedilmesi – çok yaygın. Bu durum kalp rahatsızlığınızdan veya başka bir nedenden kaynaklanabilir veya ARİLOR’un bir yan etkisi olabilir. ARİLOR ile ilişkili nefessizlik genellikle hafif şiddette olup, çoğu kez istirahat halinde meydana gelen ve tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkan, birçoğu kaybolan ani, beklenmedik hava açlığı ile karakterizedir. Eğer nefes darlığınız giderek kötüleşir veya uzun sürerse, doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tedaviye veya daha kapsamlı muayeneye gerek olup olmadığına karar verecektir.
Olası diğer yan etkiler:
Çok yaygın yan etkiler: Nefes darlığı, kan testlerinde yüksek ürik asit seviyesi, kan hastalıklarına bağlı kanamalar
Yaygın yan etkiler: Sersemlik hissetme ya da oda dönüyor gibi hissetmek, bulanık görme, hazımsızlık, diyare, hasta hissetme (bulantı), kabızlık,  tansiyon düşüklüğü, solunum sistemi kanamaları (kanlı balgam), ameliyat sonrası veya kesik (örneğin, tıraş olurken oluşan) sonrası kanama ve yarada normalden fazla kanama olması- travma sonrası kanama, idrar yolunda kanama, böbreklerin düzenli çalışıp çalışmadığını gösteren kan kreatinin düzeyinde artış, senkop, morarma, Deri altında veya deride kanama, kaşıntı, döküntü, Baş ağrısı, eklemlerde şişlik ve ağrı, burun kanaması, diş eti kanaması, mide kanaması.
Yaygın olmayan yan etkiler: Kafa içi kanaması (intrakraniyal hemoraji), karın zarının dış veya arka zarında kanama (retroperitoneal hemoraji), tümör kanamaları (mesane kanseri, gastrik kanser ve kolon kanseri), zihin karışıklığı, normal adet (menstrüel) kanamanızdan daha şiddetli veya farklı zamanlarda olan vajinal kanama, kulak kanaması, eklemlerinizde ve kaslarınızda ağrılı şişliğe neden olan kanama, gözlerde kanlanma sebebiyle görme sorunları, alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık, üreme sistemi kanamaları
5. ARİLOR’un saklanması
ARİLOR’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ARİLOR’u kullanmayınız.
Üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARİLOR’u kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi: Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Kağıthane / İSTANBUL
Üretim Yeri: Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Başakşehir / İSTANBUL

ARİLOR 60 mg film kaplı tablet Kısa Ürün Bilgisi

ARİLOR 60 mg film kaplı tablet Kısa Ürün Bilgisi

İlacın etken maddesi tikagrelor (ARİLOR 60 mg), miyokard infarktüsü tedavisinde; antitrombotik

doz: 2×1

Hamilelikte C kategorisindedir, emzirenler hekime danışmadan kullanmamalıdırlar.

Kontrendikeleri: atazanavir, ritonavir ,nefazodon ve klaritromisin gibi CYP3A4 inhibitörleri ile beraber kullanmak, intrakraniyal hemoraji, tikagrelor alerjisi, aktif kanama, karaciğer bozukluğu

Yan etki; Test sonuçlarında kanda ürik asit seviyesinde yükselme, kan hastalığına bağlı kanama ve nefes darlığı, düşük tansiyon, görmede bulanıklık, baş dönmesi, sersemlik hali, senkop (bayılma), mide ülseri, hazımsızlık, mide bulantısı, baş dönmesi, ciltte morarıklık, döküntü, kaşıntı, eklemlerde şişme ve ağrı, ishal, kabızlık, diş eti kanaması, burun kanaması, solunum sisteminde veya idrar yollarında kanama.

ARİLOR da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz ARİLOR’u nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*