AUBAGIO 14 mg Film Kaplı Tablet

AUBAGIO  için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, AUBAGIO ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, AUBAGIO dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli;  istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi AUBAGIO hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

AUBAGİO 14 mg Film Kaplı Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

AUBAGİO 14 mg Film Kaplı Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

AUBAGİO 14 mg Film Kaplı Tablet kısa ürün bilgisi

AUBAGİO 14 mg Film Kaplı Tablet kısa ürün bilgisi

Endikasyon bilgisi: AUBAGIO Film Kaplı Tablet’in içinde bulunan teriflunomid adlı etken maddesi, multipl skleroz (MS) hastalığında; antienflamatuar, immünomodülatör

günde 1 defa 14 mg (1 tablet)

Kontrendikeleri: emzirmede, gebelikte, diyaliz alanlarda, ağır böbrek ya da karaciğer hastalığı, AIDS, trombositopeni, lökopeni, anemi veya nötropeni hastalığı olanlarda, etken maddeye aşırı duyarlılıkta.

Hamilelikte X kategorisindedir.

Etkileşim: Rifampisin, metotreksat, nateglinid, karbamazepin, kolestiramin, repaglinid, simvastatin OAT3 substratları, fenitoin, fenobarbital, pioglitazon , repaglinid, doksorubisin, Rosuvastatin, varfarin, duloksetin, tizanidin, alosetron, atorvastatin, teofilin , St. John Wort  , paklitaksel, metotreksat, rosiglitazon, oral kontraseptifler, topotekan, pravastatin, sulfasalazin, daunorubisin, atorvastatin

Yan etki: ishal, bulantı, baş ağrısı, alopsi
AUBAGIO 14 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, İmmünosüpresanlar, Selektif immünosüpresanlar ve teriflunomid şeklinde sınıflandırılmış olup, L04AA31 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz AUBAGİO, SANOFI SAĞLIK ÜRÜNLERİ firmasının ürünüdür.
AUBAGIO da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz AUBAGIO’yu nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. AUBAGIO’yu size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. AUBAGIO ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*