AXEPARİN 6000 anti-Xa IU/0.6 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör

Endikasyon Bilgisi :

Enoksaparin sodyum adlı etken maddeyi içinde bulunduran AXEPARİN 6000 anti-Xa IU/0.6 ml kullanıma hazır enjektör, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
AXEPARİN, ani hastalıklarda (örneğin, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, enfeksiyonlar ve
romatizmal hastalıklar) yatağa bağlı kaldığınızda toplardamarlarınızda (venlerinizde)
gelişen istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek amacıyla;
AXEPARİN, genel cerrahi ya da ortopedik cerrahi girişimlerden sonra toplardamarlarınızda
(venlerinizde) istenmeyen kan pıhtılarının oluşmasını engellemek amacıyla;
AXEPARİ, diyaliz sırasında kanınızın cihazın tüplerinin içinden geçerken pıhtılaşmasını önlemek
için (diyaliz; böbreklerin kanı temizleme işlevini yerine getirememesi nedeniyle, hastanın
kanının belli aralıklarla özel bir cihaz içinden geçirilerek temizlenmesi işlemi)
AXEPARİN, beraberinde akciğer damarlarınızın bir pıhtı ile tıkanması mevcut olsun veya olmasın,
Derin Ven Trombozu (DVT) adı verilen genellikle bacak toplardamarlarının bir pıhtıyla
tıkanmasıyla oluşan klinik durumu tedavi etmek amacıyla
AXEPARİN, kararsız anjinayı (kalp damarlarının tıkanması sonucu gelişen göğüs ağrısı) ve belli bir
tipteki kalp krizini (Q dalgasız miyokard infarktüsü) tedavi etmek için aspirinle birlikte
kullanılmak üzere
AXEPARİN, kendini EKG’de ST-segment yükselmesi şeklinde özel bir bulguyla gösteren ve kalp
kasına yeterince kan gitmemesinden kaynaklanan, akut ST-yükselmesi olan miyokard
infarktüsü (STEMI) adı verilen klinik durumu tedavi etmek için (Size tıbbi tedavi
uygulanmış olsa da ya da daha sonra perkütan koroner girişim (PCI) adı verilen bir
uygulama yapılmış olsa da hekiminiz size bu ilacı reçetelemiş olabilir)

AXEPARİN 6000 ANTİ-XA IU/0,6 ml kullanıma Hazır Enjektör’ün Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.
 2. AXEPARİN deri altına veya damar içine  enjekte edilerek uygulanmalı,  kas içi enjeksiyon yoluyla kullanılmamalıdır. Bazı kalp krizi veya ameliyat türlerinden sonra intravenöz yolla (damar içine) enjeksiyonla da verilebilir.
 3. AXEPARİN, diyaliz seansının başında vücuttan çıkan tüpe de (arter hattı) eklenebilir.
 4. Hastanedeyseniz, size AXEPARİN’i doktorunuz veya hemşireniz enjekte edecektir. Eve
  döndüğünüzde tedavinizi sürdürmek için kendi enjeksiyonunuzu kendiniz yapmanız
  gerekebilir. Bunu yapabilmeniz için doktorunuz veya hemşireniz size bu işlemi yapmayı
  öğretecektir. Eğer sorularınız olursa, doktorunuza ve hemşirenize sorabilirsiniz.
  Uygun deri altı enjeksiyon, enjeksiyon bölgesindeki ağrıyı ve berelenmeyi azaltmak için
  önemlidir. Enjeksiyon sonrası iğne batması kazalarını önlemek için, önceden doldurulmuş
  şırınga otomatik güvenlik sistemi içine yerleştirilir. (Not: Hastaneye verilen ürünlerde şırınga
  üzerinde şeffaf plastik güvenlik aparatı bulunmamaktadır.)
  Aşağıdaki talimatlar almış olduğunuz bu tip bir eğitimde öğrendiklerinizi hatırlamanızı
  kolaylaştıracak talimatlardır.
  AXEPARİN’i enjekte etmeden önce son kullanma tarihini kontrol ediniz, tarihi geçmiş ilacı
  kullanmayınız. Enjektörün hasarlı olmadığından ve flakon içindeki çözeltinin berrak
  olduğundan emin olunuz, değilse başka bir enjektör kullanınız.
  AXEPARİN’i nereye enjekte edeceksiniz?
  AXEPARİN’i karın bölgenizde derinizin altına enjekte etmelisiniz.
  AXEPARİN’i kesinlikle kas içine enjekte etmeyiniz. Kasta kanamaya neden olabilir.
  Derinizi nazik bir şekilde parmaklarınızın arasına sıkıştırınız ve enjeksiyon boyunca bu
  şekilde tutunuz. Böylece ilaç kas içine değil, karın cildinizdeki yağ dokusu içine verilecektir.
  Enjeksiyon yeri, karnınızın sağ veya sol tarafında; göbek deliğinizden en az 5 cm uzakta
  kenarlara daha yakın olmalıdır.
  Enjeksiyon yerini seçerken şunlara dikkat ediniz:
   Bu noktaya kolayca ulaşabilmelisiniz.
   Göbek deliğinize çok yakın olmamalıdır, var olan bir yara izi ya da morartının üstünde
  olmamalıdır.
  Enjeksiyonu karnınızın sağ ve sol yanı arasında dönüşümlü olarak yapmalısınız.
  Daha önceki enjeksiyonu yaptığınız noktayı kızarıklık, ağrı, sıcaklık, şişkinlik, deride renk
  değişikliği, sızıntı, bir iltihap veya deri reaksiyonunu gösterecek bir işaretin varlığı açısından
  inceleyiniz. Eğer bu işaretlerden herhangi birini görürseniz hemen doktorunuza haber veriniz.
  AXEPARİN’i kullanarak kendi kendinize nasıl deri altı enjeksiyon yapacaksınız?
  AXEPARİN’i başka enjeksiyonluk sıvılarla karıştırmayınız.
  Kendinize AXEPARİN enjeksiyonu yapmak için uygun teknik konusunda önceden
  eğitilmeniz gerekir. Eğitimle ilgili talimatları yetkin bir sağlık çalışanından veya
  doktorunuzdan almalısınız. İlacınızla veya kendinize enjeksiyon yapmanızla ilgili sorularınız
  varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.
  Uygulama için aşağıdaki 8 adımı izleyiniz.
  1. Sabunla ellerinizi ve enjeksiyonu yapacağınız bölgeyi yıkayınız ve kurulayınız.
  2. Rahat bir pozisyonda oturunuz veya yatınız. Karın bölgenizde enjeksiyon yapacağınız
  noktayı kolayca görüp, ulaşabilmelisiniz. Bir kanepeye veya yastıklarla desteklenmiş bir
  yatağa boylu boyunca uzanabilirsiniz.
  3. Karnınızın sağ veya sol tarafında yanlarına doğru ve göbeğinizden en az 5 cm uzakta bir
  bölge seçiniz.
  Enjeksiyonu göbeğinizden ve mevcut morluklar veya yara izlerinden en az 5 cm uzak olacak
  bir noktaya yapmalısınız. Enjeksiyon noktasını karnınızın sağ ve sol yanında dönüşümlü
  olarak değiştirmelisiniz.
  4. İğne kapağını dikkatlice AXEPARİN enjektöründen çıkarınız. Kapağı atabilirsiniz. İğne
  dolu ve kullanıma hazırdır.
  Hava kabarcıklarını uzaklaştırmak amacıyla kendinize enjeksiyon yapmadan önce enjektör
  pistonuna BASTIRMAYINIZ. Bu ilacın miktarının azalmasına neden olabilir. Kapağı
  çıkardıktan sonra, iğnenin temiz kalmasını (steril) sağlamak için iğneyi herhangi bir yere
  temas ettirmeyiniz.
  5. Enjektörü bir kalem tutuyormuş gibi elinize alınız. Diğer elinizle, karnınızda enjeksiyon
  için seçtiğiniz bölgenin derisini nazikçe yakalayınız ve baş ile işaret parmaklarınızın
  arasında hafifçe sıkarak bir deri kıvrımı oluşturunuz.
  Bütün enjeksiyon boyunca deri kıvrımını tutmaya devam ediniz.
  6. İğneyi dik olarak (90°’lik açıyla) deri kıvrımına sonuna kadar batırınız.
  7. Parmağınızla enjektörün pistonunu itiniz. Bu sayede ilaç karın cildinizdeki yağ dokusu
  içine verilecektir. Enjeksiyon süresince deri kıvrımını tutmaya devam ediniz.
  8. İğneyi dik olarak ve bir seferde dışarı doğru çekiniz. Koruyucu bir kılıf otomatik olarak
  iğneyi kapatacaktır. Şimdi deri kıvrımını bırakabilirsiniz.
  Morarma olmasını engellemek için, uygulama bittikten sonra enjeksiyon bölgesini
  ovuşturmayınız.
  9. Kullandığınız enjektörü güvenli bir şekilde atınız. Enjektörü içine attığınız kabın kapağını
  sıkıca kapatınız ve çocukların erişemeyeceği bir yerde durmasına dikkat ediniz. Normal
  ev çöpü için kullanılan bidonlara atmayınız.
  AXEPARİN’in damar içine tek seferde yapılacak bir enjeksiyonla verilmesi gerektiğinde; bu
  işlem hastanede gerçekleştirilecektir ve tekniği bilen bir hemşire veya doktor tarafından
  uygulanacaktır.
 5. Kullanmanız gereken AXEPARİN dozu, sizde var olan hangi rahatsızlık için reçete edildiğine
  bağlı olarak değişebilir
 6. Kalp krizi geçirdikten sonra
  AXEPARİN, STEMI (ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü) veya STEMI olmayan
  (NSTEMI) adı verilen iki farklı kalp krizinde kullanılabilir. Size verilecek AXEPARİN
  miktarı yaşınıza ve geçirdiğiniz kalp krizi tipine göre belirlenecektir.
  NSTEMI tipi kalp krizinde:
   Genelde doz 12 saatte bir ağırlığınıza göre kilogram başına 100 IU (1 mg)’dır.
   Normalde doktorunuz aspirin (asetilsalisilik asit) de almanızı isteyecektir.
   Ne kadar süreyle AXEPARİN kullanmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.
  75 yaşın altındaysanız STEMI tipi kalp krizinde:
   İlk doz olarak 3000 IU (30 mg) AXEPARİN damarınıza enjekte edilecektir.
   Aynı zamanda derinizin altına da (subkütan enjeksiyon şeklinde) AXEPARİN
  uygulanacaktır. Genelde uygulanan doz 12 saatte bir ağırlığınıza göre kilogram başına
  100 IU (1 mg)’dır.
   Normalde doktorunuz aspirin (asetilsalisilik asit) de almanızı isteyecektir.
   Ne kadar süreyle AXEPARİN kullanmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.
  75 yaş ve üzerindeyseniz STEMI tipi kalp krizinde:
   Genelde uygulanan doz 12 saatte bir ağırlığınıza göre kilogram başına 75 IU (0,75
  mg)’dır.
   İlk iki enjeksiyonla verilen en fazla AXEPARİN miktarı 7500 IU (75 mg)’dır.
   Ne kadar süreyle AXEPARİN kullanmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.
  Perkütan koroner girişim (PKG) adı verilen bir operasyon uygulanacak hastalarda:
   En son ne zaman size AXEPARİN uygulandığına bağlı olarak, doktorunuz PKG
  öncesinde size ilave bir doz AXEPARİN uygulamaya karar verebilir. Bu damarınıza
  enjeksiyon şeklinde olur.
 7. Kanınızdaki pıhtıların tedavisi
   Genellikle kullanılan doz, vücut ağırlığınız için kilogram başına günde 150 IU (1,5 mg)
  veya günde iki kez kilogram başına 100 IU (1 mg)’dır.
   Ne kadar süreyle AXEPARİN kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir.
 8. Diyaliz makinasının tüpleri içinde kan pıhtısı oluşumunun önlenmesi
   Genelde uygulanan doz vücut ağırlığınız için kilogram başına 100 IU (1 mg)’dır.
   AXEPARİN, diyaliz seansının başında vücudunuzdan çıkan tüpe (arter hattı) verilir. Bu
  miktar 4 saatlik bir seans için genellikle yeterlidir. Ancak, gerekirse doktorunuz vücut
  ağırlığınız için kilogram başına 50 IU veya 100 IU (0,5 ila 1 mg) ilave doz verebilir.
 9. Kanınızda pıhtı oluşumunun önlenmesi
  Ameliyat veya bir hastalık nedeniyle hareketin kısıtlanacağı dönemler
   Verilecek doz sizde pıhtı oluşma olasılığına bağlı olacaktır. Size günde 2000 IU (20 mg)
  veya 4000 IU (40 mg) AXEPARİN verilecektir.
   Eğer bir ameliyat olacaksanız ilk enjeksiyon genellikle ameliyattan 2 saat önce veya 12
  saat önce yapılacaktır.
   Eğer bir hastalık nedeniyle hareketiniz kısıtlandıysa normalde günde 4000 IU (40 mg)
  AXEPARİN verilecektir.
   Ne kadar süreyle AXEPARİN kullanmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.
  Kalp krizi geçirdikten sonra
  AXEPARİN, STEMI (ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü) veya STEMI olmayan
  (NSTEMI) adı verilen iki farklı kalp krizinde kullanılabilir. Size verilecek AXEPARİN
  miktarı yaşınıza ve geçirdiğiniz kalp krizi tipine göre belirlenecektir.
  NSTEMI tipi kalp krizinde:
   Genelde doz 12 saatte bir ağırlığınıza göre kilogram başına 100 IU (1 mg)’dır.
   Normalde doktorunuz aspirin (asetilsalisilik asit) de almanızı isteyecektir.
   Ne kadar süreyle AXEPARİN kullanmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.
  75 yaşın altındaysanız STEMI tipi kalp krizinde:
   İlk doz olarak 3000 IU (30 mg) AXEPARİN damarınıza enjekte edilecektir.
   Aynı zamanda derinizin altına da (subkütan enjeksiyon şeklinde) AXEPARİN
  uygulanacaktır. Genelde uygulanan doz 12 saatte bir ağırlığınıza göre kilogram başına
  100 IU (1 mg)’dır.
   Normalde doktorunuz aspirin (asetilsalisilik asit) de almanızı isteyecektir.
   Ne kadar süreyle AXEPARİN kullanmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.
  75 yaş ve üzerindeyseniz STEMI tipi kalp krizinde:
   Genelde uygulanan doz 12 saatte bir ağırlığınıza göre kilogram başına 75 IU (0,75
  mg)’dır.
   İlk iki enjeksiyonla verilen en fazla AXEPARİN miktarı 7500 IU (75 mg)’dır.
   Ne kadar süreyle AXEPARİN kullanmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.
  Perkütan koroner girişim (PKG) adı verilen bir operasyon uygulanacak hastalarda:
   En son ne zaman size AXEPARİN uygulandığına bağlı olarak, doktorunuz PKG
  öncesinde size ilave bir doz AXEPARİN uygulamaya karar verebilir. Bu damarınıza
  enjeksiyon şeklinde olur.
 10. Antikoagülan tedavinin değiştirilmesi
   AXEPARİN’den vitamin-K antagonistleri adı verilen kan incelticilere (örn. varfarin)
  geçiş
  Doktorunuz size INR adı verilen kan testinin yapılmasını isteyecek ve buna göre
  AXEPARİN’i ne zaman keseceğinizi söyleyecektir.
   Vitamin-K antagonistleri adı verilen kan incelticilerden (örn. varfarin)
  AXEPARİN’e geçiş
  Vitamin-K antagonistlerini almayı bırakın. Doktorunuz size INR adı verilen kan testinin
  yapılmasını isteyecek ve buna göre AXEPARİN’e ne zaman başlayacağınızı
  söyleyecektir.
   AXEPARİN’den direkt oral antikoagülan tedavisine geçiş
  AXEPARİN kullanmayı bırakın. Normalde bir sonraki enjeksiyonu yapacağınız
  zamandan 0-2 saat önce direkt oral antikoagülanı almaya başlayın, sonra normal şekilde
  devam edin.
   Direkt oral antikoagülandan AXEPARİN’e geçiş
  Direkt oral antikoagülan kullanmayı bırakın. Direkt oral antikoagülanın son dozundan
  sonra 12 saat geçmeden AXEPARİN tedavisine başlamayın.
 11. Çocuklarda AXEPARİN kullanılması önerilmemektedir.
 12. 75 yaşından büyükseniz ve size STEMI olarak adlandırılan tipte bir miyokard
  infarktüsü (STEMI) teşhisi konulursa tedavinin başlangıcında size damar içine tek seferde ilaç
  verilmesi tavsiye edilmez.
 13. AXEPARİN, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 14. Böbrek sorunları olanlarda, hekimin yapacağı tetkiklerle yetmezliğin derecesi tespit
  edilerek, hasta için uygun olacak doza karar verecektir.
 15. AXEPARİN kullanımın hekim onayı olmadan bırakırsanız, ilacın yaptığı koruyucu ve
  tedavi edici etkiler ortadan kalkabilir. Toplardamarlar içinde oluşan pıhtı ile ilgili
  rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

AXEPARİN 6000 ANTİ-XA IU/0,6 ml kullanıma Hazır Enjektör Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

Bileşimi; aktif maddesi Enoksaparin sodyum’dur, yardımcı maddeler ise; unjeksiyonluk su içerir.AXEPARİN düşük molekül ağırlıklı heparinler adı verilen bir ilaç grubuna dâhildir.
AXEPARİN, toplardamarlar içinde, istenmeyen kan pıhtılarının oluşumunun önlenmesinde ve oluşan pıhtıların tedavisinde kullanılmaktadır.

AXEPARİN 6000 anti-Xa IU/0.6 ml kullanıma hazır enjektörün kullanılmaması gereken durumlar:

 1. İlacın etken maddesine ya da içindeki diğer bileşenlerine karşı bir alerjiniz var ise;
 2. Heparine veya nadroparin, tinzaparin veya dalteparin gibi diğer düşük molekül ağırlıklı
  heparin türevlerine karşı alerjiniz var ise; kullanmayınız.
 3.  Son 100 gün içinde heparine karşı, pıhtılaşma hücrelerinizin (trombositler) sayısında çok
  fazla düşmeye neden olan bir tepki verdiyseniz; kullanmayınız.
 4. Kanınızda enoksaparine karşı antikorlar varsa
 5. Şiddetli kanamanız varsa veya yüksek kanama riski taşıyan bir durumunuz (örneğin mide
  ülseri, yakın zamanda beyin veya göz ameliyatı) varsa ve yakında kanamaya bağlı inme
  geçirdiyseniz;
 6. Vücudunuzdaki kan pıhtılarını tedavi etmek amacıyla  enoksaparin alıyorsanız ve 24 saat
  içerisinde spinal ya da epidura anestezi veya lomber ponksiyon uygulanacaksa;

Böbrek sorunları olanlarda, hekim yapacağı tetkiklerle yetmezliğin derecesini tespit ederek; hasta için uygun olacak AXEPARİN dozajına karar verecektir.

AXEPARİN kullanımın hekim onayı olmadan bırakırsanız, ilacın yaptığı koruyucu ve
tedavi edici etkiler ortadan kalkabilir. Toplardamarlar içinde oluşan pıhtı ile ilgili
rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Bir dozu atlarsanız hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu enjekte ediniz. Unutulan dozu
tamamlamak için aynı gün kendinize çift doz enjekte etmeyiniz. Doz atlamayı veya fazladan
bir doz almayı önlemek için, her gün yaptığınız enjeksiyonları bir günlüğe kaydedebilirsiniz.

AXEPARİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz. Eğer bir çocuk kazara AXEPARİN’i enjekte eder veya yutarsa hemen hastanenin acil
bölümüne götürünüz. Tedavinizle ilgili olarak uygun kararı hekiminiz verecektir.

Eğer, hamile iseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da hamile kalmayı düşünüyorsanız , AXEPARİN
almadan önce eczacınızı ya da hekiminize danışınız.
– AXEPARİN ancak hekimin kesin bir tıbbi zorunluluk saptaması halinde gebelik döneminde
kullanılmalıdır.
– Mekanik kalp kapak protezi olan hamile kadınlarda toplardamarların pıhtı ile tıkanması
(tromboembolizm) riski yüksek olabilir. hekiminizle bu konuda görüşmelisiniz.

Emzirenler; hekime danışmadan AXEPARİN kullanmamalıdırlar.

Aşağıdaki durumlarda AXEPARİN’in dikkatli kullanılması gerekmektedir:

AXEPARİN, düşük molekül ağırlıklı heparinler grubundan diğer ilaçlarla birbirinin yerine
kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, tam olarak aynı olmamaları ve aynı etkiye ve kullanım
talimatlarına sahip olmamalarıdır.

Diğer tüm terapötik proteinlerde olduğu gibi, AXEPARİN için de potansiyel immünojenisite
riski söz konusudur

Kandaki kanınızda pıhtılaşma hücreleri (trombosit) ve potasyum seviyelerini kontrol etmek amacıyla , AXEPARİN kullanmadan önce  ve tedavi süresince belirli aralıklarla hekiminiz sizden kan tahlilleri isteyebilir.

Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya diş hekiminize
AXEPARİN kullandığınızı söyleyiniz, tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekilde değiştirilmesi
gerekebilir.

Şayet aşağıdaki durumlardan herhangi birisine sahipseniz; AXEPARİN kullanmadan
önce hekiminizle görüşünüz:

 1. Cilt dokusu ölümü (nekrozu) ve cilt kan damarlarında iltihaplanma (kutanöz vaskülit)
  olduğunda AXEPARİN tedavisinin hemen durdurulması gerekir.
 2. Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya diş hekiminize
  AXEPARİN kullandığınızı söyleyiniz, tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekilde değiştirilmesi
  gerekebilir.
 3. AXEPARİN kullanırken (spinal veya epidural, yani anestezik maddenin belden bir iğneyle omuriliğin etrafına enjekte edildiği) anestezi almanız gerektiğinde (böyle bir durumda uzun süreli veya kalıcı felç görülen vakalar olmuştur). Spinal lomber ponksiyon, spinal anestezi veya epidural anestezi uygulanan hastalarda, düşük molekül ağırlıklı heparin enjeksiyonu ile spinal/epidural kateter veya iğnenin yerleştirilmesi ya da çıkarılması arasında en az profilaktik doz için 12 ve tedavi dozu için 24 saat bırakılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda zaman aralığının daha uzun olması düşünülebilir. Hastalar nörolojik bozukluğun semptom ve bulguları yönünden sık sık izlenmelidir. Eğer nörolojik bir tehlike söz konusu ise acil tedavi gereklidir. Ayrıca, omurganızla ilgili bir probleminiz var ise ve omurga ameliyatı geçirdiyseniz hekiminize durumu söylemelisiniz.
 4. Kanamanın durması ile ilgili mekanizmalar üstünde etki yapan başka
  ilaçlar alıyor iseniz(ilacınızın etkisini değiştirebilirler veya AXEPARİN bu gibi
  ilaçların etkisini değiştirebilir),
 5. Kalbinizi besleyen koroner damarları ilgilendiren pıhtıları ortadan kaldırmak ve yeniden yeterli kan akımını sağlamak amacıyla; size perkütan koroner revaskülarizasyon girişimleri olarak adlandırılan uygulama yapıldıysa.
 6. Kanama potansiyelinin arttığı bozulmuş pıhtılaşma (hemostaz), ağır yüksek tansiyon
  (hipertansiyon) durumu varsa,
 7. Diyabetik retinopati geliştiyse (Şeker hastalığınız veya şeker hastalığına bağlı olarak gözünüzde bozukluk)
 8. Kalbinizde yapay kalp kapakçığı var ise, özellikle gebe kadınlar pıhtı atması
  (tromboembolizm) için yüksek risk altında bulunabilirler.
 9. Yakın tarihte beyin ya da göz ameliyatı olduysanız, felç geçirdiyseniz veya hemostaz, hipertansiyon, 65 yaş üstünde olmak, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı ya da kalp zarında iltihaplanma var ise;

ETKİLEŞİM:

 1. Eğer tedaviniz için mutlaka kullanılmaları gerekmiyorsa, kanın pıhtılaşmasını etkileyen
  ilaçların AXEPARİN tedavisine başlamadan önce kesilmesi tavsiye edilir : Bu
  ajanlar aşağıdaki ilaçları içermektedir:
  – Kalpte ani ve azalmış kan akımı ile meydana gelen hastalıklarda kullanılan
  glikoprotein IIb/IIIa inhibitörlerini içeren ilaçlar
  – İbuprofen, diklofenak, ketorolak gibi eklemleri tutan iltihabı hastalıklarda, ağrı ve
  şişliğin tedavisinde kullanılan steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar olarak bilinen
  ilaçlar
  – Kan sulandırıcı tabletler (aspirin, dipiridamol gibi) veya kanın pıhtılaşmasını önleyen
  ilaçlar (örneğin alteplaz, strepotkinaz, tenekteplaz, ürokinaz, varfarin)
  – Enjeksiyon yoluyla verilen dekstran 40 (yoğun içerikli serum)
  – Tiklopidin ve klopidogrel (kanın içinde bulunan ve pıhtılaşmada rol oynayan
  trombosit adlı hücrelerin kümelenmesini engelleyerek, kanın pıhtılaşmasını azaltan
  ilaçlar)
  – Prednizolon, deksametazon gibi astım, romatoid artrit ve diğer durumların tedavisinde
  kullanılan sistemik glukokortikoidler
  – Divalproeks, valproik asit gibi epilepsi ilaçları
 2. Plikamisin (kalsiyum yüksekliği ve kanser tedavisi  ilacı), sülfinpirazon (gut ilacı).
 3. Spironolakton, triamteren veya amilorid gibi idrar söktürücüleri AXEPARİN ile beraber kullanmak, kanda potasyum seviyesi yükseltebilir.)

 

AXEPARİN’in olası yan etkileri

 1. AXEPARİN ile şiddetli karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
 2.  Çok yaygın yan etkiler: karaciğer enzimlerinde artış, Trombositoz ve Hemoraji (10 hastanın birinden fazla görülebilir.)
 3. Yaygın yan etkiler: baş ağrısı, Deri altında, üzerine basmakla solmayan ağrılı koyu kırmızı döküntü, ciltte pembemsi lekeler (hematom), morarıklık, aşırı duyarlılık, hemorajik anemi ve AXEPARİN’in uygulandığı bölgede şişlik, ağrı, enflamasyon( 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. )
 4. Yaygın olmayan yan etkiler: Büllöz dermatit, ciltte tahriş, karın zarı arkası kanama, karaciğer hasarı, kafa içi kanama (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.)
 5. Seyrek yan etkiler 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
   Enjeksiyon bölgesinde sert kitle veya yumru
   Kolestatik karaciğer hasarı
   Kan potasyum düzeylerinde değişiklik
   Eozinofil sayısında artış
   Tromboz ile immuno-alerjik trombositopeni gelişen vakalar
   Alopesi , Kutanöz vaskülit, deri nekrozu
   Uzun süreli kullanımda osteoporoz

İlaç etken maddesi: Enoksaparin
İlaç Marka İsmi : AXEPARİN 6000 anti-Xa IU/0.6 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır Enjektör
AXEPARİN 6000, sırasıyla; Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Antitrombotikler, Heparin ve enoxaparin sodyum şeklinde sınıflandırılmış olup, B01AB05 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz AXEPARİN 6000, VEM İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

AXEPARİN 6000 anti-Xa IU/0.6 ml Kullanıma Hazır Enjektör’ün kısa ürün bilgilendirmesi

AXEPARİN 6000 anti-Xa IU-0.6 ml Kullanıma Hazır Enjektör'ün kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*