BEMIKS Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Niasinamid, Kalsiyum pantotenat, Folik Asit’ dir. BEMIKS Film Tablet ‘ in içeriğinde bulunan etken maddeler ve B grubu vitamin eksikliği bulunan hastalarda kullanılmaktadır. Beslenme bozukluklarına bağlı vitamin yetersizliği durumlarında ve normal beslenmenin desteklenmesi amacıyla;  ameliyat sonrası uzun nekahat dönemlerindeki hastalarda beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında,  vücut ve zihnin çabuk yorulması, unutkanlık, sinirlilik, kol ve bacaklarda titreme gibi genel şikayetleri olan hastalardaki vitamin gereksinimlerinde; zona, sinir ağrısı, sinir iltihabı, şeker hastalarında görülen sinir hasarı rahatsızlıkları, kalp kası bozukluğu, radyasyon hastalığı ve ateşli romatizma hastalıklarında görülen B vitamini eksikliğinin önlenmesi ve giderilmesinde kullanılmaktadır, ayrıca alkolizm sırasında görülen uzun süreli zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak da kullanılır.

 

BEMIKS Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. B grubu vitamini eksikliği bulunan hastalarda kullanılmaktadır.
  3. Vitamin B12 veya folik asit eksikliğine bağlı anemi hastalığınız varsa veya parkinson hastası ya da tüberküloz  hastası iseniz  veya yüksek miktarda alkol tüketiyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu söyleyiniz. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
  4. İlacı kullandığınız sürece idrarınızın rengi koyu sarı olabilir. Bu gayet normal bir durumdur ve ilacı kullanmaya devam edebilirsiniz. B2  vitamini idrarı sarıya boyar.
  5. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

BEMIKS Film Tablet’in kullanım Şekli:

  1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler, sağlığınıza zarar verir.
  2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

İlacın Olası Yan Etkileri :

  1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
  2. İlacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

 

İlaç Etken Maddesi: Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Niasinamid, Kalsiyum pantotenat, Folik Asit
İlaç Marka İsmi: BEMIKS Film Tablet

BEMİKS Film Tablet kısa ürün bilgisi
BEMİKS Film Tablet kısa ürün bilgisi

BEMIKS Film Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)
BEMİKS film tablet
Ağızdan uygulanır.
• Etkin madde: Her bir film tablette 10 mg tiamin (B1), 2 mg riboflavin (B2), 2 mg piridoksin (B6), 20 mg niasinamid, 3 mikrogram vitamin B12, 2.5 mg folik asit ve 5 mg kalsiyum pantotenat
• Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat, kalsiyum stearat, Opadry AMB Orange 80 W 23089, karnauba vaks.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. BEMİKS nedir ve ne için kullanılır?
2. BEMİKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. BEMİKS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. BEMİKS’in saklanması Başlıkları yer almaktadır.
1. BEMİKS nedir ve ne için kullanılır?
BEMİKS, bir tablette etkin madde olarak 10 mg tiamin (B1), 2 mg riboflavin (B2), 2 mg piridoksin (B6), 20 mg niasinamid, 3 mikrogram vitamin B12, 2.5 mg folik asit ve 5 mg kalsiyum pantotenat içerir. 30 film tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. BEMİKS film tablet, içerdiği vitaminlerin eksikliğinin önlenmesi ve yerine konması amacıyla kullanılır.
2. BEMİKS ‘i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
BEMİKS ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• BEMİKS içindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa
• B12 vitamini görme siniri iltihabında (optik nörit) kullanılmamalıdır.
BEMİKS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Hamile iseniz
• Emziriyorsanız.
• B2 vitamini idrarın koyu sarı renk almasına neden olabilir.
• B12 vitamini eksikliğine bağlı gelişen kansızlık hastalıklarında (pernisiyöz anemi, megaloblastik anemi) tedavi amacıyla kullanılmamalıdır.
• B12 vitamini omurilikteki bozuklukların belirtilerini gizleyebileceğinden, omurilik bozukluklarında kesin tanı konulmadan kullanılmamalıdır.
BEMİKS ‘in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Veri bulunmamaktadır.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. BEMİKS, anne sütüne geçmektedir. B6 vitamini annede süt oluşumunu  bozabilmektedir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, BEMİKS kullanmadan önce doktorunuz ile görüşmelisiniz. Emzirme döneminde kullanıldığında bebek için risk minimaldir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımına etkisi konusunda veri bulunmamaktadır.
BEMİKS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Daha önce bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmamalısınız.
Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında “sodyum içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Parkinson hastalığı tedavisinde kulllanılan levodopa adındaki ilacı kullanıyorsanız BEMİKS bu ilacın etkisini azaltabilir. Doğum kontrol ilaçları, piridoksin ve B12 vitamini gereksinimini artırabilir. Paraamino salisilik asit (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile uzun süreli tedavi ve
kolşisin tedavisi (eklem ağrılarında kullanılır) B12 vitamininin emilimini azaltır. Ülser tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar (omeprazol, simetidin, ranitidin) B12 emilimini etkiler. B6 vitamini, Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir. Piridoksin fenitoin metabolizmasını artırır, fenitoin konsantrasyonunu düşürür. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. BEMİKS nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Yetişkinler (yaşlılar dahil) ve 9 yaşından büyük çocuklar: Günde 3 kez 1-2 tablet.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan kullanılır.
İlacı daima doktorunuzun söylediği gibi kullanınız.
Tabletleri bütün olarak yutunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
9 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.
Yaşlılarda kullanımı:
Yetişkinlerdeki doz kullanılır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Veri bulunmamaktadır.
Eğer BEMİKS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla BEMİKS kullandıysanız BEMİKS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz. BEMİKS’i kullanmayı unutursanız Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. BEMİKS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Herhangi bir olumsuz etki beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi BEMİKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:
− Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
− Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
− Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
− Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
− Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
− Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor
Bilinmiyor:
-Alerjik deri döküntüsü, ağız ve burunda yaralar (mukozal ülserasyonlar)
– Sıcaklık hissi
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. BEMİKS’in saklanması
BEMİKS’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEMİKS’ı kullanmayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*