CERTİCAN 0,75 mg Tablet

Everolimus etken maddesini içinde bulunduran CERTİCAN 0,75 mg Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastik Ajanlar, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve everolimus şeklinde sınıflandırılmış olup, L01XE10 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz CERTİCAN, NOVARTİS SAĞLIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ firmasının ürünüdür.

CERTİCAN için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, CERTİCAN ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, CERTİCAN dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; CERTİCAN kullanım şekli; CERTİCAN’ın yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi CERTİCAN ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

CERTİCAN 0,75 mg Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

• Etkin madde: Her bir tablet 0,75 mg everolimus içerir.
• Yardımcı maddeler: Bütil hidroksitoluen (E321), laktoz monohidrat (sığır kaynaklıdır),
hipromelloz, magnezyum stearat, krospovidon, susuz laktoz (sığır kaynaklıdır).
Bu kullanma talimatında:
1. CERTİCAN nedir ve ne için kullanılır?
2. CERTİCAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CERTİCAN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CERTİCAN’ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. CERTİCAN nedir ve ne için kullanılır?
CERTİCAN, beyazdan soluk sarıya kadar renkli, yuvarlak, düz ve şevli kenarlara sahip, bir
yüzünde “C” ve diğer yüzünde “NVR” kodu yazılı tabletlerdir. Her bir tablet 0,75 mg
everolimus içerir.
CERTİCAN tabletler, 60 tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır.
CERTİCAN, vücudunuzun nakledilen bir böbreği, kalbi ya da karaciğeri reddetmesini
engellemeye yardımcı olmak için kullanılır. CERTİCAN, kalp nakli için mikroemülsiyon
şeklinde verilen siklosporin ve kortikosteroidlerle kullanılmalıdır, böbrek nakli için ise bir
kalsinörin inhibitörü ve/veya kortikosteroidle aynı anda kullanılabilir.
CERTİCAN, karaciğer nakli için takrolimus ve kortikosteroidler olarak adlandırılan ilaçlarla
olmak üzere diğer immünosüpresan ilaçlarla birlikte kullanılmalıdır.
CERTİCAN ile tedavi sırasında izleme
Kan ve idrar testleri ile düzenli kontrol, doktorunuzun size nakledilen organın iyi fonksiyon
gösterip göstermediğini değerlendirmesi, olası istenmeyen ilaç etkilerini tespit etmesi ve
ilacınızın dozajını en iyi tedaviyi elde edecek şekilde ayarlaması için önemlidir.
Kan testleri, doktorun ilaçlarınızın düzeyini ölçmesine (everolimus, siklosporin, takrolimus),
böbrek aktivitenizi ve kanınızdaki şeker ve kolesterol düzeylerini kontrol etmesine olanak
sağlar.
İdrar numunesindeki proteinlerin ölçülmesi de doktorunuzun böbrek aktivitesini
değerlendirmesine yardımcı olur.
2. CERTİCAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CERTİCAN size yalnızca organ nakli konusunda deneyimli bir doktor tarafından reçete
edilecektir. Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice uygulayınız.
CERTİCAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• Everolimus, sirolimus ya da CERTİCAN’ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi
birisine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz. Her bir tabletin içerisindeki yardımcı maddeler
bu kullanma talimatının başında listelenmektedir. Daha önce bu maddelerden herhangi
birisine karşı alerjik reaksiyon göstermiş olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, bunu
doktorunuza bildiriniz.
CERTİCAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Aşağıdakilerden herhangi birisinin gelişmesi durumunda;
• Belirgin bir neden olmadan deride morarma,
• Ameliyat yerinde ağrı, fıtık, sıra dışı sıcaklık, şişme ya da sızıntı,
• İdrar çıkışınızda ani azalma, özellikle böbrek nakledilen tarafınızda bir ağrı buna eşlik
ediyorsa, acilen doktorunuzu haberdar ediniz.
• CERTİCAN gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar vücudunuzun enfeksiyonla
mücadele etme kapasitesini azaltır. Şiddetli ya da birkaç gün boyunca süren ateş, kırıklık,
keyifsizlik ya da öksürük, idrar yaparken yanma hissi gibi lokal semptomların gelişmesi
durumunda doktorunuza ya da nakil merkezine danışmanız önerilmektedir. Kafa karışıklığı,
konuşmada sorunlar, hafıza kaybı, baş ağrısı, görme bozukluğu veya nöbet geçiriyorsanız,
ilerleyici multiple lökoensefalopati (PML) adı verilen nadir fakat çok ciddi bir durumun
semptomları olabileceğinden hemen doktorunuza veya nakil merkezinize danışın.
• CERTİCAN gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar özellikle deri ve lenfoid sistemde
olmak üzere kanser gelişme riskini arttırmaktadır. Bu nedenle, uygun koruyucu giysiler
giymek ve sık sık yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi kullanmak suretiyle güneş ışığına
ve morötesi ışığına olan maruziyetinizi sınırlandırmalısınız.
• Karaciğerinizle ilgili bir probleminiz varsa ya da daha önceden karaciğerinizi etkilemiş
olabilecek bir hastalık geçirdiyseniz, kullandığınız CERTİCAN dozunun değiştirilmesi
gerekebileceği için, lütfen doktorunuzu bu konuda bilgilendiriniz.
• Görmenizde, konuşmanızda, hatırlayamama durumlarınızda.
• Yakın zamanda önemli bir ameliyat geçirdiyseniz veya ameliyat sonrasında yaranız halen
iyileşmemişse, CERTİCAN yara iyileşme problemleri riskini artırabilir.
• Doktorunuz böbrek fonksiyonunuz, kanınızdaki yağ (lipit) ve şeker miktarlarının yanı sıra
idrarınızdaki protein miktarlarını yakından takip edecektir.
• Birçok ilaç CERTİCAN ile etkileşim gösterebilir. Lütfen doktorunuzu aldığınız diğer ilaçlar
konusunda, özellikle kolesterol düşürücü ilaçlar veya rifampisin, rifabutin ya da
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klaritromisin, telitromisin ya da ritonavir içeren
ilaçlar kullanıyorsanız bilgilendiriniz. CERTİCAN dozunun değiştirilmesi gerekli olabilir.
• Eğer aşı olmanız gerekiyorsa, önce doktorunuza danışınız.
• Eğer solunuma ilişkin belirtileriniz varsa (örneğin; nefes alma güçlüğü ve hırıltı), lütfen
doktorunuza danışınız. Doktorunuz CERTİCAN tedavisine devam edip etmeyeceğinize ve
nasıl devam edeceğinize ve/veya durumu düzeltmek için diğer ilaçları almanıza gerek olup
olmadığına karar verecektir.
• CERTİCAN erkeklerde sperm kalitesini düşürerek çocuk sahibi olma yeteneğini azaltabilir.
Etki genellikle geri dönüşümlüdür. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar, tedavilerini
hekimleri ile tartışmalıdır.
CERTİCAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyeceklerin varlığı, Certican’ın ne kadar emildiğini etkileyebilir. Vücudunuzda sabit seviyeleri
korumak için, her zaman aynı şekilde Certican almalısınız. Her zaman ya yemekle birlikte ya
da her zaman aç karnına almalısınız. CERTİCAN’ı greyfurt ya da greyfurt suyu ile birlikte
almayınız çünkü bu vücuttaki CERTİCAN’ın etkilerini değiştiren bazı enzimlerle etkileşmeye
yol açabilir.
Hamilelik
Doktorunuz kesinlikle gerekli olduğunu belirtmediği sürece CERTİCAN’ı hamilelik sırasında
kullanmamalısınız. CERTİCAN tedavisi sırasında ve tedavinin kesilmesini takiben 8 hafta
süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Hamileyseniz veya hamile
olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşunuz; doktorunuz size hamilelik sırasında
CERTİCAN kullanımının potansiyel riskleri hakkında bilgi verecektir.
CERTİCAN erkek doğurganlığı üzerinde bir etkiye sahip olabilir.
Emzirme
CERTİCAN’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. CERTİCAN kullanıyorsanız
bebeğinizi emzirmeyiniz.
Araç ve makine kullanımı
CERTİCAN’ın araç ya da makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin özel bir
çalışma yapılmamıştır. CERTİCAN’ın araç ya da makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi
beklenmemektedir.
CERTİCAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
CERTİCAN tabletler laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere
karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa
geçiniz.
Bazı ilaçlar CERTİCAN’ın etkisini engelleyebilir. Özellikle, aşağıdaki ilaçlardan birini
kullanıyorsanız bunu doktorunuza bildirmelisiniz:
• Siklosporin, takrolimus ya da kortikosteroid haricindeki immünosüpresif ilaçlar.
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler ya da antifungal ilaçlar, örneğin;
eritromisin, klaritromisin, telitromisin ya da flukonazol, ketokonazol, itrakonazol,
vorikonazol.
• Rifampisin veya rifabutin gibi tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar.
• Sarı kantaron otu (Hypericum perforatum) (St. John’s Wort) – depresyon ve diğer tıbbi
durumların tedavisinde kullanılan bitkisel bir ürün.
• Fenitoin; karbamazepin; fenobarbital gibi sara (epilepsi) ilaçları
• Kalpteki tıbbi durumları ya da yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan verapamil,
nikardipin ve diltiazem gibi kalsiyum kanal blokörleri
• Kalp atışlarını düzenlemek için kullanılan bir ilaç olarak dronedaron
• Nelfinavir, indinavir, amprenavir gibi proteaz inhibitörleri ve AIDS hastalığının tedavisinde
kullanılan ritonavir, efavirenz ve nevirapin gibi anti-HIV ilaçları.
• Akut nöbetleri tedavi etmek için ya da ameliyat veya başka bir tıbbi prosedür sırasında veya
öncesinde sedatif olarak kullanılan midazolam.
• Atorvastatin, pravastatin veya fibratlar gibi kan kolesterolünü düşüren ilaçlar.
• Genellikle orta yaşlı yetişkinlerde ortaya çıkan nadir bir hormonal bozukluk olan
akromegalinin tedavisinden kullanılan bir ilaç olarak oktreotid.
• İmatinib, anormal hücrelerin inhibe edilmesinde kullanılan bir ilaç.
• Bir aşı yaptırmanız gerekiyorsa, önce doktorunuzla konuşunuz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. CERTİCAN nasıl kullanılır?
• Doktorunuz sizin hangi CERTİCAN dozunu ne zaman almanız gerektiğine karar verecektir.
• Kalp naklinde önerilen genel doz mikroemülsiyon siklosporin ile birlikte alınan sabah ve
akşam olmak üzere günde iki kere 0,75 mg, böbrek naklinde sabah ve akşam olmak üzere
kalsinörin inhibitörleriyle birlikte alınan (kan çukur düzeyi 3-8 ng/ml olacak şekilde) günde
iki kere 0,75 mg, ve karaciğer naklinde takrolimus ile birlikte alınan günde iki kere 1 mg
CERTİCAN’dır.
• Böbrek ve kalp naklinde ilk doz CERTİCAN nakilden sonra mümkün olan en kısa sürede
verilecektir.
• Karaciğer naklinde ilk doz CERTİCAN nakilden yaklaşık dört hafta sonra verilecektir.
• Dozunuz kanınızdaki CERTİCAN düzeyine ve klinik belirtilere bağlı olarak ayarlanabilir.
CERTİCAN düzeylerini ölçmek için doktorunuzun düzenli olarak kan testi yapması
gerekecektir.
• Tedavi, vücudunuzun nakledilen organı reddetmesini önlemek için gerektiği sürece devam
edecektir.
• CERTİCAN yalnızca ağızdan kullanım içindir.
• Tabletleri bir bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.
• Kullanmadan önce CERTİCAN tabletleri ezmeyiniz.
• CERTİCAN aç ya da tok karnına alınabilir; fakat sürekli olarak aç ya da sürekli olarak tok
karnına alınmalıdır.
• CERTİCAN’ı greyfurt ya da greyfurt suyu ile birlikte almayınız.
Çocuklarda kullanım:
CERTİCAN’ın böbrek nakli olan çocuklarda ve ergenlik çağındakilerde (18 yaş altındakilerde)
kullanımı önerilmez çünkü bu yaş grubunda Certican kullanımı için yeterli deneyim mevcut
değildir. CERTİCAN, karaciğer nakli olan çocuklarda ve ergenlik çağındakilerde (18 yaş
altındakilerde) kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanım:
CERTİCAN’ın yaşlı hastalarda (65 yaş ve üzeri) kullanımına ilişkin sınırlı deneyim mevcuttur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
CERTİCAN’ın böbrek yetmezliğinde özel bir kullanım durumu yoktur.
Karaciğer yetmezliği:
Hafif karaciğer bozukluğu olan (Child-Pugh Sınıf A) hastalar için doz, normal dozun yaklaşık
üçte ikisine düşürülmelidir. Orta şiddetli karaciğer yetmezliği olan (Child-Pugh B) hastalar için
doz normal dozun yaklaşık yarısına, şiddetli karaciğer yetmezliği (Child-Pugh C) olan hastalar
için doz normal dozun üçte birine düşürülmelidir.
Eğer CERTİCAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla CERTİCAN kullandıysanız:
CERTİCAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
CERTİCAN’ı kullanmayı unutursanız:
İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her
zamanki saatte alınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
CERTİCAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
CERTİCAN tedavisinin kesilmesi nakledilen organın reddedilme olasılığını artırabilir.
Doktorunuz söylemediği sürece ilacınızı almayı bırakmayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
CERTİCAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir. Fakat diğer ilaçlarla kombinasyon halinde kullanıldığı için, yan etkiler her zaman kesin
olarak doğrudan CERTİCAN’ın kendisine bağlanamaz.
Aşağıdakilerden biri olursa, CERTİCAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Öksürük, nefes almada zorlanma veya hırıltı gibi inatçı veya kötüleşen akciğer/solunum
belirtileri yaşıyorsanız derhal doktorunuza söyleyiniz. Bu, yaşamı tehdit edebilecek bir
akciğer iltihabı (enflamasyonu) olduğunu gösterebilir. Doktorunuzun CERTİCAN ile
tedavinizi durdurması veya bu yan etkiye yardım edecek başka bir ilaç ilave etmesi
gerekebilir.
• CERTİCAN enfeksiyon kapma riskinizi artırabilir (örn., göğüs enfeksiyonları, üriner
enfeksiyonlar, genel viral veya fungal enfeksiyonlar). Bu enfeksiyonlar ciddi ve hatta
yaşamı tehdit eder yapıda meydana gelebilir. Ateşiniz yükselmişse, öksürüyorsanız veya
üşüyorsanız veya başka enfeksiyon belirtileri mevcutsa, acil tedaviye ihtiyaç
duyabileceğinizden derhal doktorunuza söyleyiniz.
• CERTİCAN tipik olarak yüz, dudaklar, boğaz veya dilde ani şişlik olarak kendini gösteren
anjioyödeme neden olabilir. Bu, yutkunma ve nefes almada aniden ortaya çıkan yaşamı
tehdit edebilecek zorlanmalara yol açabileceğinden derhal doktorunuza söyleyiniz.
• Trombotik mikroanjiyopati CERTİCAN ile meydana gelebilecek nakil sonrası bozukluktur.
Kanınızdaki kan pulcukları sayısında ani bir azalmaya neden olur. Kan pulcukları
kanamanın durdurulmasına yardımcı olur. Kendiliğinden morarma veya belirgin bir sebep
yokken kanama fark ederseniz derhal doktorunuza söyleyiniz.
• Böbrek grefti trombozu nakledilen böbreğe kan tedarik eden damarların ani olarak
tıkanmasıdır. Tipik olarak nakilden sonraki ilk ayda meydana gelir. İdrar üretiminizde
önemli bir azalma varsa, özellikle de böbrek nakledilen tarafınızda ağrı eşlik ediyorsa derhal
doktorunuza söyleyiniz.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
CERTİCAN’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Çok yaygın:
• Enfeksiyonlar (viral, bakteriyal, mantar enfeksiyonları)
• Akciğer enfeksiyonları ve zatüre dahil alt solunum yolu enfeksiyonları
• Üst solunum yolu enfeksiyonu (Soğuk algınlığı ve nefes borusu iltihabı gibi)
• İdrar yolu enfeksiyonu
• Kırmızı kan hücresi sayısında düşme (anemi)
• Beyaz kan hücreleri düzeyinde düşme (enfeksiyon riskini artırır), Dderinin altında kanama
ve/veya çürük oluşumuna neden olabilecek kan pulcuğu sayısında düşme
• Kanda yüksek yağ (lipit, kolesterol ve trigliserit) düzeyleri
• Diyabetin ortaya çıkması (kanda yüksek kan şekeri)
• Kanda potasyum seviyesinde azalma
• Uyuyamama problemi (Uykusuzluk)
• Kaygı
• Baş ağrısı
• Şiddetli olduğu takdirde kalbin kan pompalama yeteneğini azaltabilen kalbin etrafındaki
kesede sıvı birikimi
• Bir ana damarın kan pıhtısı ile ani olarak bloke olması (venöz tromboz)
• Akciğerlerde/göğüs boşluğunda şiddetli olduğu takdirde nefessiz kalmanıza neden
olabilecek sıvı birikimi
• Öksürük
• Nefes darlığı
• İshal
• Bulantı
• Kusma
• Kabızlık
• Yüksek kan basıncı
• Karın ağrısı
• Genel ağrı
• Ateş
• Dokularda sıvı birikimi (ödem)
• Yara iyileşmesinde anormallikler
Yaygın:
• Kan zehirlenmesi
• Yara enfeksiyonu
• Kanserler ve iyi huylu tümörler
• Cilt kanseri
• Hızlı kalp atışı
• Burun kanaması
• Eklem ağrısı
• Adale ağrısı
• Anjiyoödem
• Boğaz gibi ağız boşluğunda ağrı
• Akne
• Nakledilmiş böbreği besleyen kan damarları içinde greft kaybına yol açabilecek ani bir
bloke olma durumu (böbrek grefti trombozu)
• Kırmızı ve beyaz kan hücreleri, pıhtı hücre sayısında aynı anda azalma (semptomlar
güçsüzlük, morarma ve sık sık görülen enfeksiyonları kapsayabilir)
• Lenf sıvısı içeren kist ve yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ya da boğazda sıklıkla döküntü
ve kaşınma ile ilişkili düzensiz şişkinlikler
• Pankreas iltihabı (belirtiler arasında şiddetli üst mide ağrısı, kusma ve iştah kaybı yer
alabilir)
• Ağız yaraları
• İdrarda protein
• Böbrek bozuklukları
• İktidarsızlık
• Ameliyat yerinde fıtık
• Karaciğer test sonuçlarında anormallikler
• Döküntü
• Halsizlik
• Döküntünün eşlik ettiği/etmediği, düşük kan trombositleri ve düşük kırmızı kan hücreleri
ile böbrek hasarı (trombositopenik purpura / hemolitik üremik sendrom)
• Kanama bozuklukları
• Adet düzensizlikleri (eksik veya ağır dönemler de dahil olmak üzere)
Yaygın olmayan:
• Akciğer iltihabı (Belirtiler arasında öksürük, nefes almada güçlük ve hırıltı yer alabilir.)
• Karaciğer iltihabı (Belirtiler arasında sarılık bulguları, karın ağrısı, halsizlik, bulantı ve
kusma yer alabilir.)
• Lenf dokusunda kanser (Lenfoma/ Transplant sonrası lenfoproliferatif bozukluklar)
• Kendini genel olarak kötü hissetme, deride, gözlerde sarılaşma ve idrar renginde
koyulaşmanın gözlendiği karaciğer hastalığı (sarılık)
• Testesteron seviyesinde azalma
• Yumurtalık kistleri (over kisti).
Sıklığı bilinmeyen:
• Akciğerlerde anormal protein birikimi (belirtiler arasında kuru öksürük, yorgunluk ve nefes
almada güçlük yer alabilir)
• Kan damarlarının enflamasyonu (deride yerel döküntü)
• Şişme, ağırlık veya gerginlik hissi, ağrı, vücut parçalarının sınırlı hareket kabiliyeti (bu,
vücudun herhangi bir yerinde olabilir ve lenfödem olarak da bilinen lenfatik sistemde
tıkanma nedeniyle, yumuşak dokuda anormal sıvı birikiminin potansiyel bir işaretidir)
• Ciltte şişme ile birlikte döküntü
İlave olarak, böbrek fonksiyonu testleri de dahil olmak üzere, anormal laboratuvar test bulguları
gibi farkında olmadığınız yan etkiler de meydana gelebilir. Bu nedenle, CERTİCAN tedaviniz
sırasında doktorunuz olası değişimleri izlemek için kan testleri yapacaktır.
* Takrolimus ile kombinasyon halinde
5. CERTİCAN’ın saklanması
CERTİCAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Işıktan ve nemden korumak için CERTİCAN’ı orijinal ambalajında saklayınız.
CERTİCAN, 30○C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Blister veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CERTİCAN’ı
kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CERTİCAN’ı kullanmayınız.
Kullanılmayan ürünler ya da artık maddeler yerel gereksinimlere göre imha edilmelidir. Bu
hususta eczacınıza danışınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat sahibi: Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Kavacık/Beykoz/İstanbul
Üretim yeri: Novartis Pharma Stein AG
Schauffhauserstrasse, CH-4332, Stein, İsviçre
Bu kullanma talimatı 28.01.2020 tarihinde onaylanmıştır

CERTİCAN 0,75 mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

CERTİCAN 7,5 mg Tablet Kısa Ürün Bilgisi

CERTİCAN da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz CERTİCAN’ı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*