CİBADREX 5/6,25 mg Film Tablet

CİBADREX 5/6,25 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (Endikeleri, CİBADREX ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, CİBADREX dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; CİBADREX kullanım şekli; CİBADREX yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi CİBADREX 5/6,25 mg Film Tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususları kapsar.)

CİBADREX 5/6,25 mg Film Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

CİBADREX 5-6,25 mg Film Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

CİBADREX 5/6,25 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi

CİBADREX 5-6,25 mg Film Tablet kısa ürün bilgisi

CİBADREX 5/6,25 mg sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Renin-Anjiyotensin Sistemi, ACE inhibitörleri Kombinasyonları, ACE inhibitörleri ve diüretik, benazepril hidroklorür+ hidroklorotiazid şeklinde sınıflandırılmış olup, C09BA07 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz CİBADREX, MEDA PHARMA İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

Endikasyon bilgisi: Benazepril ve hidroklorotiyazid adlı etken maddesini içinde bulunduran CİBADREX 5/6,25 mg Film Tablet: yüksek tansiyonda, anjiotensin-dönüştürücü enzim inhibitörü, diüretik kombinasyonu, antihipertansif.

günde 1-2 kere 1-2 tablet

Etkileşim: Heparin, sodyum aurotiyomalat, beta-blokerler, sakubitril, Rasekadotril, vildagliptin, kortikosteroid ilaçlar, karbamazepin, allopurinol, aliskiren, kalsiyum antagonistleri, kolestiramin, sülfametoksazol, trimetoprim, amantadin, lityum, digoksin, diyabet ilaçları, anestezi ilaçları.

CİBADREX kontrendikeleri: Sülfonamidlere alerji, hamilelik, elektrolit bozukluk, gut, anüri, hiperürisemi, hipokalemi, hiponatremi, ciddi karaciğer, böbrek bozukluğu.

CİBADREX, hamilelikte D kategorisindedir ve emzirenler hekimle görüşmeden bu ilacı kullanmamalıdırlar.
Yan etki: çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, Ortostatik hipotansiyon, abdominal ağrı, öksürme, ışık hassasiyeti, kurdeşen, yorgunluk hali, idrara çıkma sıklığında artış, iştah kaybı, Erektil disfonksiyon.

CİBADREX 5/6,25 mg Film Tablet de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz CİBADREX’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. CİBADREX’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. CİBADREX ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*