CLOZARİL Jel

Benzoil peroksit ve Klindamisin adlı etken maddeyi içinde bulunduran CLOZARİL Jel sırasıyla; Dermatolojikler, Akne İlaçları, Topikal Akne İlaçları, Antiinfektifler ve klindamisin, benzoyl peroksit şeklinde sınıflandırılmış olup, D10AF51 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz CLOZARİL, ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

CLOZARİL için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri,  CLOZARİL ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, CLOZARİL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; CLOZARİL kullanım şekli; CLOZARİL yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi CLOZARİL Jel ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

CLOZARİL %1 + %5 Jel Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

Cilt üzerine uygulanır.
• Etkin madde: % 1 a/a (10 mg/g) klindamisine eşdeğer %1.19 a/a klindamisin fosfat, %5
a/a (50 mg/g) susuz benzoil peroksite eşdeğer %5 a/a sulu formda benzoil peroksit içerir.
• Yardımcı maddeler: Karbomer (980), poloksamer (124), gliserin, disodyum lauril
sülfosüksinat, silika kolloidal hidrat (244FP), disodyum edetat, dimetikon, sodyum
hidroksit, saf su.
1. CLOZARİL nedir ve ne için kullanılır?
2. CLOZARİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CLOZARİL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CLOZARİL’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. CLOZARİL nedir ve ne için kullanılır?
CLOZARİL, anti-akne preparatları olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.
Klindamisin, aknedeki bakterilere karşı etkinliği olan bir antibiyotiktir. Benzoil peroksit
komedonların (siyah nokta ve beyaz nokta) azaltılmasında etkilidir. Aynı zamanda aknedeki
bakterileri öldürücü etkiye de sahiptir ve cildi daha az yağlı yapar.
CLOZARİL akne tedavisinde kullanılıp, aşağıda belirtilen hususlarda yardımcı olur:
• Aknelere sebep olan bakterileri azaltır.
• Akne sayısını azaltır.
• Siyah nokta, beyaz nokta ve akneli bölgelerin oluşumunu durdurur.
• Cildi daha az yağlı yapar.
CLOZARİL, jel formunda olup, 25 gramlık tüplerde bulunmaktadır.
2. CLOZARİL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CLOZARİL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• İlacın formülasyonunda bulunan etkin, yardımcı maddelerden herhangi birine ve/veya
linkomisine karşı alerjiniz var ise.
• Bir bağırsak hastalığı olan bölgesel enterit (Crohn’s hastalığı), ülseratif kolit (kalın
bağırsak hastalığı) veya bir antibiyotiğin neden olduğu kolit geçiriyorsanız veya geçmişte
bunları geçirmiş iseniz, CLOZARİL’i kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.
CLOZARİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• CLOZARİL’i göz, dudak, ağız, diğer mukoz membranlara ve cildinizdeki kesik, yara,
güneş yanığı ve egzama gibi tahriş olmuş alanlara uygulamayınız.
• CLOZARİL kullanımı esnasında güneş ve yapay güneş ışınlarına (UV) maruz
kalmayınız.
• Tedavinin ilk haftalarında hastaların çoğunda soyulma ve kızarıklıkta artış ortaya
çıkmaktadır. Bu durumda bir nemlendirici kullanabilir, uygulama sıklığını geçici olarak
azaltabilir ya da kesebilirsiniz.
• Birlikte kullanıldığında, tahriş edici bir etki ortaya çıkabileceğinden, topikal
antibiyotikler, tedavi edici veya cilt soyma (peeling) özelliği olan sabun ve temizleyiciler,
güçlü kurutucu etkisi olan sabun ve kozmetikler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya
astrenjan (doku sıkıştırıcı ilaçlar) içeren ürünler ile dikkatli kullanınız.
• CLOZARİL yanlışlıkla kesik ya da yaralı cilt bölgesine, gözünüze, ağzınıza, dudağınıza
veya burnunuzun içine kaçarsa hemen bol su ile yıkayınız.
• CLOZARİL renkli kumaştan yapılmış kıyafet, havlu ve yatak çarşaflarının rengini
açabilir, saçları beyazlatabilir.
• Tedavi sonrası birkaç hafta içinde uzun süreli veya şiddetli ishal veya karın bölgesinde
kramp ortaya çıkarsa doktorunuza bildiriniz.
CLOZARİL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
CLOZARİL’in yiyecek ve içecekler ile bilinen bir etkileşimi yoktur.
Hamilelik
Hamile olmanız durumunda CLOZARİL’i kullanıp kullanmayacağınıza ancak doktorunuz karar
verebilir.
Emzirme
Emziren annelerde CLOZARİL kullanımı önerilmemektedir.
Araç ve makine kullanımı
CLOZARİL’in araç ve makine kullanımına etkisi yoktur.
CLOZARİL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
CLOZARİL’in içeriğinde uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
CLOZARİL;
• Tretinoin, izotretinoin ya da tazaroten içeren bölgesel akne ilaçları ile aynı anda kullanmayınız.
• Gentamisin ve eritromisin ile beraber alırken dikkatli olunmalıdır.
• Sülfonamid (bir antibiyotik) içeren bölgesel ilaçlarla birlikte kullanılması deri ve yüzde
kıllanma ve geçici renk değişikliğine (sarı/turuncu) neden olabilir.
• Genel anestezide kullanılan kas gevşeticilerin etkisini artırabilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. CLOZARİL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz: günde bir kez akşamları
cilt ılık su ile yıkanıp kurulandıktan sonra, akneli bölgelere yaygın olarak ince bir tabaka halinde
uygulayınız. Jeli uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.
Eğer jel cildiniz tarafından emilmiyorsa çok fazla kullanıyor olabilirsiniz.
• CLOZARİL ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.
• Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü bu durumda tam etkisini gösteremez.
• Eğer cildinizde aşırı kuruluk ya da soyulma görülüyorsa nemlendirici kullanınız ya da
CLOZARİL’in kullanım sıklığını azaltabilir veya kullanımına kısa süreliğine ara verebilirsiniz.
CLOZARİL her gün kullanılmadığı sürece etkisini göstermeyebilir.
Eğer CLOZARİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Uygulama yolu ve metodu:
CLOZARİL’i parmak ucunuzla cilt üzerine uygulayınız.
Çocuklarda kullanımı:
12 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği incelenmemiştir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.
Kullanmanız gerekenden daha fazla CLOZARİL kullandıysanız:
CLOZARİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmamaya özen gösteriniz. CLOZARİL’in gerekenden
çok daha fazla kullanımı iyileşmeyi çabuklaştırmayacaktır. Bu durum ciltte tahrişe sebebiyet
verebilir. Böyle bir durumda ilacın kullanım sıklığını azaltmalı veya birkaç gün ara verilmelidir.
CLOZARİL’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için iki defa üst üste uygulamayınız. Bir sonraki uygulamayı
normal zamanında yapınız. Doktorunuza danışmadan CLOZARİL’i 12 haftadan uzun süre
kullanmayınız. Doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız.
CLOZARİL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi CLOZARİL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa CLOZARİL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Kaşıntılı ve ilerleyen döküntü, nefes almayı zorlayan yüzde ve ağızda şişlik, nefes tıkanıklığı
gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları
• Şiddetli ve uzun süreli ishal ya da karın ağrısı
• Şiddetli yanma, soyulma veya kaşıntı
Eğer bunlardan biri sizde var ise CLOZARİL’e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Çok yaygın:
• Deride kızarıklık (özellikle kullanımın ilk birkaç haftası), soyulma, kuruluk
Yaygın:
• Deride yanma hissi
• Uygulama bölgesindeki ciltte ağrı
• Baş ağrısı
• Güneşe hassasiyet
Yaygın olmayan:
• Karıncalanma (parestezi)
• Kızarık, kaşıntılı deri döküntüsü (dermatit, eritematöz döküntü)
• Kaşıntı
• Akne durumunun kötüleşmesi
Bilinmiyor
• Alerjik reaksiyonlar
• Bağırsak enflamasyonu, ishal, kanlı ishal ve karında kramplar
• Kaşıntılı döküntü (ürtiker)
• Renk değişikliği dahil deri reaksiyonları
5. CLOZARİL’in saklanması
CLOZARİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
CLOZARİL eczanede 2°C-8°C arasındaki sıcaklıklarda (buzdolabında) saklanmalıdır. Dondurmayınız.
Hasta ilacı satın aldıktan sonra: CLOZARİL, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi geçmemiş olsa dahi, ilacı satın aldıktan 2 ay sonra atınız.
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CLOZARİL’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLOZARİL’i kullanmayınız.
Ruhsat: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

CLOZARİL %1 + %5 Jel Kısa Ürün Bilgisi

CLOZARİL %1 + %5 Jel Kısa Ürün Bilgisi

İlacın etken maddesi Benzoil peroksit ve Klindamisin, iltihaplı aknelerde (sivilcelerde); topikal antibiyotik, keratolitik

Günde 1 defa (akşam)

Kontrendike: aşırı hassasiyet,

Hamilelikte C kategorisindedir, emzirenler hekime danışmadan kullanmamalıdırlar.

Yan etki: uygulanan bölgede kuruma, soyulma, kızarıklık

CLOZARİL de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz CLOZARİL’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. CLOZARİL’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. CLOZARİL Jel ile tedavi yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*