CORDALİN I.V. Enjeksiyonluk Çözelti 150 mg/3 ml

CORDALİN için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri aşağıdadır (Endikeleri, CORDALİN ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; dozu; istenmeyen etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi CORDALİN 150 mg hakkında bilinmesi gereken hususları içerir.)

CORDALİN I.V. Enjeksiyonluk Çözelti 150 mg/3 ml‘ye ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

CORDALİN I.V. Enjeksiyonluk Çözelti 150 mg-3 ml'ye ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

CORDALİN I.V. Enjeksiyonluk Çözelti 150 mg/3 ml‘nin kısa ürün bilgilendirmesi

CORDALİN I.V. Enjeksiyonluk Çözelti 150 mg-3 ml'nin kısa ürün bilgilendirmesi

İlaç Marka İsmi: CORDALİN 150 mg/3 mL I.V. Enjeksiyonluk Çözelti

CORDALİN  Bileşimi: Amiodaron adlı aktif maddeyi içinde bulundurur ; yardımcı maddeleri ise; Benzil alkol, enjeksiyonluk su ve Tween 80 bileşenlerinden oluşmaktadır.

Endikasyon Bilgisi: CORDALİN Ampul, Wolf-Parkinson White sendromu kaynaklı taşikardi, hızlı ventriküler ritim ile birlikte atrial aritmi ve tanılanmış semptomatik ventriküler aritmide.; antiaritmik olarak

günde 600-800 mg; maksimum 1200 mg

Kontrendikeleri:  amiodaron alerjisi, iyot alerjisi, gebelik, kalbin yavaş atmasına bağlı bayılma, kalbin kasılma bozukluğu, kalp ileti sisteminde bozukluk, 3 yaş altı çocukta,  tiroid hastalığı,  laktasyon durumlarında ve sparfloksazin, IV.pentamidin ile beraber kullanım

CORDALİN Ampul Etkileşim: greyfurt suyu, İbutilid, dofetilid, eritromisin, mizolastin, sparfloksasin, sultoprid, ko-trimoksazol, pentamidin, pimozid, haloperidol, amisülpirid, sertındol, klorpromazin, tiyoridazin, Kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, bepridil, moksifloksasin, trisiklik antidepresanlar, lityum, Florokinolonlar, halofantrin, meflokin, kinin, klorokin, terfenadin, mizolastin, astemizol, bazı beta blokerler, kabızlık ilaçları, sisaprid , vinkamin, genel anestizikler, antiepileptiler, diltiazem, kalp glikozidleri, idrar söktürücüler, fentanil, kolesterol ilaçları, siklosporin etken maddeli ilaçlar

CORDALİN, gebelikte D kategorisindedir ve anne sütüne geçmektedir.

CORDALİN yan etki: düşük kan basıncı ve buna bağlı olarak bayılma, denge bozukluğu ve sersemleme, egzama, kalp hızında yavaşlama, enjeksiyonun yapıldığı yerde renk değişikliği, sertlik, ağrı, iltihap

CORDALİN de dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. CORDALİN ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

CORDALİN IV Ampul, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Kalp İlaçları, Antiaritmikler, Class I ve III, Antiaritmikler, Class III ve amiodaron hcl şeklinde sınıflandırılmış olup, C01BD01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz CORDALİN, OSEL İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*