DEXIREN IM/IV Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Deksketoprofen‘dir. DEXIREN 50 mg IM/IV  Ampul, vücutta  iltihap ve ağrıya sebep olan belirli biyolojik etkenleri azaltan, iltihap giderici ve ağrı kesici bir ilaçtır. DEXIREN Ampul, tablet olarak ağızdan ilaç alması mümkün olmayan hastalarda osteoartrit (kireçlenme), romatoid artrit ve ankilozan spondilitin belirti ve bulgularının tedavisi ile bel ağrısı, sırt ağrısı gibi akut kas-iskelet sistemi ağrıları, akut gut artriti (gut hastalığına bağlı eklem iltihabı) ağrıları,  eklem ve kaslardaki  incinme/burkulma/zorlanmaya bağlı ağrılar, bayanlarda adet dönemi (dismenore)  sancıları, baş ağrısı, diş ağrısı, orta ve şiddetli ameliyat sonrası ağrılar ve şiddetli derecedeki böbrek ağrılarının (renal kolik)  giderilmesinde kullanılır.

Osteoartrit (Kireçlenme): Eklemlerde kıkırdak dokunun yapısında bozulma, kıkırdakta incelme, aşınma ve tahribatın ortaya çıktığı bir eklem hastalığıdır.
Romatoid artrit: Halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen esas olarak eklemlerde ağrı, şişlik, tutukluk ve fonksiyon kaybına yol açan, ancak vücuttaki diğer organları da etkileyebilen, yangılı, kronik  bir iltihaplı eklem hastalığıdır.
Ankilozan spondilit :Omurlarla kaburgalar arasındaki  eklemler ile omurga, kuyruk sokumu kemiği ve leğen kemiğini birleştiren eklemlerin sertleşmesi, hareket yeteneğinin azalması ya da kaybolmasıyla karakterize ağrılı ilerleyici, iltihaplı romatizmal bir hastalıktır.
Akut Gut artriti: Ayak parmaklarında, ayaklarda, ayak bileklerinde, diz, dirsek, ellerde ve el bileklerde ani ağrı nöbetleriyle kendini gösterir. En çok ayak baş parmağını etkileyen bir tür eklem iltihabı olan akut gut artriti, kanda bulunan ürik asit oranının artması nedeniyle meydana gelen bir hastalıktır.

 

DEXIREN 50 mg IM/IV Ampul Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa; kullanmanız önerilmez.
 2. DEXIREN , vücutta  iltihap ve ağrıya sebep olan belirli biyolojik etkenleri azaltan, iltihap giderici ve ağrı kesici bir ilaçtır.
 3. Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunları veya ciddi karaciğer sorunlarınız varsa ya da kanama bozukluğu veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz ya da  astımınız varsa veya daha önceden aspirin ve türevlerinden herhangi bir ilaç kullandığınızda astım atağı ve alerjik belirtiler görüldüyse ; kullanmayınız.
 4. Karaciğer veya böbrek hastalğınız varsa ya da yüksek tansiyon (hipertansiyon), konjestif kalp yetmezliği, geçmişte yaşanan bir kalp krizi, felç veya kan pıhtılaşması, üreme problemi varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız;  doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 5. İdrar söktürücü ilaç alıyorsanız veya kusma, ishal ya da yeterli olmayan miktarda sıvı alımı nedenlerinden dolayı şiddetli derecede dehidrasyonunuz varsa (vücudun çok miktarda sıvı kaybı); doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 6. By-pas ameliyatı öncesi ve sonrası ağrılarda kullanmayınız.
 7. 18 yaş altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır.
 8. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. Anne karnındaki bebeğe ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

DEXIREN 50 mg IM/IV Ampul’ün Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. Damar içi veya kas içi yolla uygulanır.
 3. Tavsiye edilen doz her 8-12 saatte bir 50 mg’dır. Günlük maksimum doz olan 150 mg’ı aşmamak şartıyla, 6 saat arayla uygulanabilir.
 4. DEXIREN Ampul, kısa süreli kullanım içindir. Tedavi süresi 2 günü aşmamalıdır. En kısa sürede ağızdan alınan ağrı kesicilere geçilmelidir.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Mide bulantısı veya kusma,  enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık ya da morarma yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Deksketoprofen trometamol
İlaç Marka İsmi: DEXIREN 50 mg IM/IV Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul


DEXIREN 50 mg IM/IV Enjeksiyon ve İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

DEXIREN 50 mg/2 mI IM/IV enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul
Kas içi veya damar içi yolla uygulanır.
Etkin madde: Her 2 ml’lik bir ampul, 50 mg deksketoprofen’e eşdeğer 73.80 mgdeksketoprofen trometamol içerir.
Yardımcı maddeler: Etanol (%96), sodyum klorür, sodyum hidroksit (pH’sinın ayarlanması için), enjeksiyonluk su
Bu Kullanma Talimatında:
1. DEXİREN nedİr ve ne İçİn kullanılır?
2. DEXİREN’ i kullanmadan önce dİkkat edİlmesİ gerekenler,
3. DEXİREN nasıl kullanılır?
4. olası yan etkİIer nelerdİr?
5. DEXIREN’ İn saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. DEXIREN nedir ve ne içİn kullanılır?
DEXiREN, steroidal olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAii’lar) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.
Tablet şeklinde ilaç alması mümkün olmayan hastalarda orta ile şiddetli derecedeki ameliyat sonrası ağrı, renal kolik (şiddetli böbrek ağrısı) ve bel ağrısının semptomatik tedavisi için kullanılır.
DEXİREN 50 mg deksketoprofen (deksketoprofen trometamol olarak) içerir ve her biri 2 ml berrak ve renksiz çözelti içeren 6 ampullük ambalajlar halinde mevcuttur.
2. DEXİREN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
DEXİREN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
. Deksketoprofen trometamole Veya DEXiREN’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) Varsa; Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için çok önemli bilgiler içermektedir.
. Bu kullanma talimatını saklayınız’ Daha Sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
. Eğer ilave sorularınız olurso, lıtfen doktorunuzo veya eczacınızo donışınız.
. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz’
. Bu ilacın kullanımı sırosında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı s öyleyiniz.
. Bu talimatta yozılanlara aynen uyunuz. Ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya dİişük doz kullanmayınız.
. Asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuar ilaçlara karşı alerjinizvarsa;
. Astımınız varsa Veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burunda kısa süreli iltihaplanma), burun polipleri (alerjiye bağlı olarak burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji Sonucu yİizveboğazda şişme (yiz, göz|er,dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse;
. Peptik ülseriniz Varsa ya da daha önceden şikayetiniz olduysa;
. Steroidal olmayan antiinflamatuar ilaçların (NSAii) önceki kullanımına bağlı olarak mide veya bağırsak kanamasl Veya delinmesi meydana gelmişse Veya geçmişte böyle bir şikayetiniz olduysa;
. Süregelen sindirim sorunlarının (örneğin hazımsızlık, göğüste yanma gibi) veya süregelen iltihaplı bağırsak hastalığlnız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) Varsa;
. Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunları veya ciddi karaciğer sorunlarınız Varsa;
. Kanama bozukluğun:uZveya kan pıhtılaşma bozukluğunuz Varsa;
. Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız.
DEXİREN’i aşağıdaki durumlarda DiKxaTLi KULLANINIZ
Eğer,
. Geçmişte süregelen iltihaplı bağlrsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı);
. Mide ve bağırsak sorunlarınız Varsa Veya geçmişte şikayetiniz olduysa;
. Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak diğer ilaçlar, ör. oral steroidler, bazı aniidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar / Seçici Serotonin Geri Alım inhibitorleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmaslnl önleyen ajanlar alıyorsanız,
böyle durumlarda, DEXIREN almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı isteyebilir (ör. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).
. Kalp sorunlarınız Varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örneğin, yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz veya yüksek kolesterolünüz Varsa Veya sigara içiyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
DEXIREN gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (”miyokardiyal enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek doz|ar Ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.
. Yaşlıysanız;Yanetki yaşama olasılığınız daha yüksektir, özellikle peptik ülserlerin kanama
ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (Bkz. Bölüm 4.). Bunlardan herhangi biri meydana
gelirse, derhal doktorunuza başvurunuz;
. Alerji şikayetiniz Varsa Veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa;  Sıvı tutulumunun yanı sıra, böbrek, karaciğer veya kalp sorunlarınız varsa (yüksek tansiyon velveya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa;
Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (ör. aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) su kaybı ve kan hacminde azalma sorunları yaşlyorsanlz; Doğurganlık problemleriniz varsa (DEXiREN doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir, bu
nedenle hamile kalmayı planlıyorsan|z veya doğurganlık testi yaptırıyorsanız bu ilacı kullanmayınız);
. Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz;
. Kan veya kan hücrelerinin yapımında bir düzensizlik şikayetiniz varsa;
. Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığınlz varsa (bağ dokusunu etkileyebilecek bağışıklık sistemi bozuklukları);
•l 8 yaşın altındaysanız;
Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanlz ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz: Dışkıdan kan gelirse, siyah renkte katranımsı dışkı, kan kusma veya kahve telvesine benzer koyu renkte parçalar gelirse;
. Hazımsızlık veya mide yanması, abdominal bölgede ağrı (midenizde ağrı) veya diğer anormal mide semptomlarından şikayetçiyseniz, ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
DEXiREN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yolu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız Hamileliğin üçüncü üç aylık dönemi boyunca DEXiREN’i kullanmayınız.
Çok gerekli olmadıkça DEXiREN’i hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi boyunca almamak en iyi seçim olacaktır.
Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız DEXIREN kullanmak sizin için doğru olmayabilir. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız DEXiREN kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
DEXiREN, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluk ihtimali nedeniyle, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.
DEXİREN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Her DEXiREN ampulü doz başına 5 ml biraya veya 2.08 ml şaraba eşdeğer 200 mg etanol içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.
Bu tıbbi ürün her dozunda l mmol (23 mg)’dan az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
DEXiREN’in yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanlyorsanlz, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz’ Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.
Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:
. Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuar ilaçlar
. Kan pıhtılarını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
. Belirli duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum
. Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat
. Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin
. Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfametoksazol
Önlem gerektiren kombinasyonlar:
. Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri
. Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin
. Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin
. Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid
Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:
. Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (ör. siprofloksasin, levofloksasin)
. Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde Ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya
takrolimus
. Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, yani kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar
. Gut tedavisinde kullanılan probenesid
. Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin.
•Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
. Seçici serotonin geri alım inhibitorleri türünde antidepresanlar (SSRI’ler)
. Trombosit agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti -trombosit ajanlar
Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu ando kullanıyorsonız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. DEXİREN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve dozl uygulama sıklığı için talİmatlar:
DEXiREN’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde a|ınız. Emin olmadığınız
Zaman doktorunuza danış ınız.
Hastalığınızın belirtilerinin süresi, tipi ve şiddetine bağlı olarak, doktorunuz ihtiyacınız olan DEXiREN dozunu belirleyecektir. Önerilen doz genelde her 8-12 saatte l ampul (50 mg)
DExiREN’dir. ihtiyaç duyulursa, enjeksiyon 6 saat sonra tekrarlanabilir. Hiçbir durumda günlük l50 mg DEXIREN (3 ampul) dozunu aşmayınız.
Enjeksiyon tedavisini sadece akut dönemde kullanınız (diğer deyişle, iki günden uzun süreyle kullanmayınız). Mümkün olduğun da ağızdan alınan ağrı kesicilere geçiniz.
Uygulama yolu ve metodu:
DEXİREN damar içi veya kas içi yolla uygulanabilmektedir (damar içi enjeksiyona ait teknik bilgiler ”Aşağıdaki bilgiler bu ilacı uygulayacak sağlık personeli içindir.” bölümünde verilmektedir).
DEXiREN kas içi yolla verildiğinde çözelti renkli ampulden çıkarıldıktan hemen sonra derin
kas içine yavaş enjeksiyonla uygulanmalıdır. Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır.
Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanım:
l8 yaş altındaki çocuklarda DEXiREN kullanımı önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanım:
Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlı kişiler günlük toplam 50 mg DEXiREN dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.
Özel kullanım durumları
Böbrek/karaciğer yetmezliği :
Böbrek veya karaciğer rahatsızlıkları olan hastalar günlük toplam 50 mg DEXiREN dozunu (l ampul) aşmamalıdır.
Eğer DEXIREN’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXİREN kullandıysanız:
DEXİREN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.
DEXIREN’ i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız Zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız (Bölüm 3’te ”DEXIREN Nasıl Kullanılır?” a göre).
Bu ürünün kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
4. olası yan etkiler nelerdir?
Tüm.ilaçlar gibi, herkeste görülmese de DEXiREN yan etkilere sebep olabilir, ayrıca DEXIREN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir:
Yaygın yan etkiler:
. Mide bulantısı velveyakusma
. Enjeksiyon bölgesinde ağrı
. Enflamasyon, moraffna Ve kızarıklık (kanama) dahil enjeksiyon bölgesinde reaksiyon
Yaygın olmayan yan etkiler:
. Kanlı kusma
. Düşük kan basıncı
. Ateş
. Bulanık görme
. Baş dönmesi
. Uyku hali
. Uyku düzensizlikleri
. Baş ağrısı
. Kansızhk
. Karın ağrısı
. Kabızlık
. Sindirim rahatsızlıkları
. ishal
. Ağız kuruluğu
. Al basması
. Döküntü
. Dermatit
. Kaşıntı
. Aşırı terleme
Çok seyrek
Seyrek
Yaysın olmayan
Yaygın
Izole edilmiş raporlar dahil l0.000 hastada l’den az
10.000 hastada I’den fazla ve I .000 hastada I’den az
1000 hastada I’den fazla ve 100 hastada I’den az
100 hastada l’den fazla ve l0 hastada l’den az
. Yorgunluk
. Ağrı
. Üşüme
Seyrek yan etkiler:
. Peptik ülser, peptik ülser kanaması veya peptik ülsere bağlı olarak mide veya bağırsağın delinmesi
. Yüksek kan basıncı
. Bayılma
. Çok yavaş nefes alma
. Kan pıhtısı nedeniyle yüzeyel toplar damarlarının iltihabı (yüzeyel tromboflebit)
. izole kalp ritm bozuklugu (ekstrasistol)
. Hızl,ı kalp atışı
. Periferal ödem (bacaklar ve kollarda şişlik)
. Duyularda anormallik
. Ateşin yükseldiginin hissedilmesi ve titreme
. Kulaklarda çınlama (tinnitus)
. Kaşıntılı döküntü
. Sarılık
. Akne
. Sırt ağrısı
. Böbrek ağrısı
. Sık idrara çıkma
Adet düzensizlikleri
Prostat sorunları
Kas katılığı
Eklem katılığı
Kas krampı
Anormal karaciğer testleri (kan testleri), kan şekeri düzeyinde yükselme (hiperglisemi), kan şeker düzeyinde düşme (hipoglisemi), kandaki trigliserid yağların konsantrasyonunda artış (hipertrigliseridemi), idrarda keton cisimcikleri (ketonüri), idrarda protein (proteinüri).
Çok seyrek:
. Anaflaktik reaksiyon (kollapsa yol açabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonu)
. Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması (Stevens Johnson ve Lyell sendromları)
. Yüzde şişme veya dudakların ve boğazın şişmesi (anjiyonörotik ödem)
. Hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)
. Nefes darlığı
. Pankreatit
. Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)
. Deri hassasiyet reaksiyonları ve ışığa karşı ciltte aşırı hassasiyet
. Böbrek hasarı
. Beyaz kan hücresi sayısında aza|ma (nötropeni)
. Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni)
Tedavinin başında herhangi bir mide/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (ör. mide ağrısı, mide yanmasl veya kanama), antiinflamatuar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak herhangi yan etkiden biri önceden meydana gelmişse ve özellikle yaşlıysanız derhal doktorunuza söyleyiniz.
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR
Damar içi kullanım:
Damar içi infüzyon: Bir ampul (2 ml) DEXIREN ’ in içeriği 30 ila 100 ml hacminde Normal Salinde, % 5 glukoz veya ringer laktat çözeltisi içerisinde seyreltilmelidir.
Seyreltilen çözelti 10 ila 30 dakika sürede yavaş infüzyon şeklinde verilmelidir. Çözelti daima doğal güneş ışığından korunmalıdır.
Damar içine zerk: Gerekirse, bir ampul (2 ml) DEXIREN ’ in içeriği 15 saniyeden kısa süreli olmayacak şekilde doğrudan damar içine zerk edilebilir.
Etanol içermesi nedeniyle DEXIREN ’ in nöraksiyal (intratekal veya epidural) yolla uygulanması kontrendikedir.
Ürün kullanma talimatları:
DEXIREN damar içi zerk şeklinde verildiğinde çözelti renkli ampulden çekildikten sonra  hemen enjekte edilmelidir.
Damar içi infüzyon şeklindeki uygulamada, çözelti aseptik şekilde seyreltilmelidir ve doğal güneş ışığından korunmalıdır.
Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır.
Geçimli olduğu maddeler:
Düşük hacimlerde karıştırıldığında (örneğin bir enjektör içerisinde) DEXIREN ’ in heparin, lidokain, morfin ve teofilinin enjeksiyonluk çözeltileriyle geçimli olduğu gösterilmiştir.
Belirtilen şekilde seyreltilen enjeksiyonluk çözelti berrak bir çözeltidir. 100 ml hacminde normal salin veya glukoz çözeltisinde seyreltilen DEXIREN ’ in aşağıdaki enjeksiyonluk çözeltilerle geçimli olduğu gösterilmiştir: Dopamin, heparin, hidroksizin, lidokain, morfin, petidin ve teofilin.
Seyreltilmiş DEXIREN çözeltileri plastik ambalajlarda veya Etil Vinil Asetattan (EVA), Selüloz Propiyonattan (CP), Düşük Dansiteli Polietilenden (LDPE) ve Polivinil Kloridden (PVC) üretilmiş uygulama gereçlerinde saklandığında etkin maddenin emilmediği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*