DİCLASİL 5 mg Film Tablet

Tadalafil adlı etken maddeyi içinde bulunduran DİCLASİL 5 mg , sırasıyla; Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları, Ürolojikler, Erektil disfonksiyon ilaçları ve Tadalafil şeklinde sınıflandırılmış olup, G04BE08 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz DİCLASİL, DR. SERTUS İLAÇ  SANAYİ  firmasının ürünüdür.

DİCLASİL 5 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, DİCLASİL ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, DİCLASİL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; DİCLASİL kullanım şekli; DİCLASİL yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi DİCLASİL 5 mg  ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

DİCLASİL 5 mg Film Tablet’e ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

DİCLASİL 5 mg Bileşimi:
Her bir film kaplı tablette 5 mg tadalafil etken maddesi bulunur. Yardımcı maddeler ise; Laktoz anhidrus (inek sütü kaynaklı), kroskarmeloz sodyum, sodyum lauril sülfat, hidroksipropil selüloz, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, Opadry II Sarı 31F38002 (içeriği: laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), hipromelloz, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol/makrogol ve sarı demir oksit (E172)) bileşenlerinden oluşur.
DİCLASİL 5 mg Film Tablet, sarı renkli, damla şeklinde film tabletler. 14 veya 28 tabletlik blister
ambalajlarda sunulmuştur.

1. DİCLASİL 5 mg Film Tablet Endikasyon Bilgisi
DİCLASİL 5 mg Film Tablet, yetişkin erkeklerde aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılan, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri grubundan bir ilaçtır.
Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya
sertliğin korunamaması durumudur. DİCLASİL’in cinsel aktivite için uygun penis
sertleşmesinin sağlanması yeteneğini önemli ölçüde geliştirdiği gösterilmiştir. Cinsel uyarıyı
takiben DİCLASİL, penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın
penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme
sorununuz yoksa DİCLASİL yardımcı olmayacaktır.
Cinsel uyarının olmadığı durumlarda DİCLASİL’in tek başına işe yaramayacağı önemle göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için
ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir.
İyi huylu prostat büyümesine (benign prostat hiperplazisi) bağlı alt idrar yolları bulguları,
prostatın yaşla birlikte büyüyerek, idrar yapmaya başlamada zorlanma, idrar torbasının tam
boşalamaması ve daha sık olarak hatta gece bile idrara çıkma gerekliliği şeklinde
tanımlanabilen bir durumdur. DİCLASİL, kan akımını artırarak, prostat ve mesane kaslarını
gevşeterek benign prostat hiperplazisinin belirtilerini azaltabilir. Tedaviye başladıktan sonra
DİCLASİL’in 2 hafta içinde boşaltım sistemi belirtilerinde düzelme sağlamaya başladığı
gösterilmiştir.
2. DİCLASİL 5 mg Film Tablet hakkında bilinmesi gereken hususlar
• Tadalafil veya DİCLASİL’in içinde yer alan diğer maddelerden herhangi birine karşı
alerjiniz (aşırı hassasiyet) varsa.
• Herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit içeren ilaçlar
kullanıyorsanız. Bu grup ilaçlar (nitratlar), koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı
(anjina pektoris) tedavisinde kullanılmaktadır. DİCLASİL’in bu ilaçların etkilerini
arttırdığı gösterilmiştir. Eğer herhangi bir formda nitrat kullanıyorsanız veya emin
değilseniz doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa ya da yakın zamanda (son 90 gün içinde) kalp krizi
geçirdiyseniz.
• Dengesiz ve değişken göğüs ağrısı ya da cinsel birleşme sırasında göğüs ağrınız varsa.
• Son 6 ayda New York Heart Association sınıflandırmasına göre “Sınıf 2” ya da daha ağır
kalp yetmezliğiniz varsa.
• Kontrol edilemeyen kalp ritim bozukluğunuz (aritmi) varsa.
• Tansiyonunuz çok düşükse 90/50 mmHg’dan azsa ya da kontrol altına alınamamış yüksek
tansiyonunuz varsa.
• Yakın zamanda (son 6 ay içerisinde) felç geçirdiyseniz.
• Göz felci olarak da tanımlanan non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION)
nedeniyle görme kaybınız olduysa.
• Riosiguat kullanıyorsanız. Bu ilaç akciğerde yüksek kan basıncı (pulmoner arteriyel
hipertansiyon) ve kan pıhtısına bağlı akciğerde yüksek kan basıncı (kronik tromboembolik
pulmoner hipertansiyon) tedavisi için kullanılır. DİCLASİL gibi PDE5 inhibitörlerinin bu
ilacın tansiyon düşürücü etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Riosiguat kullanıyorsanız veya
emin değilseniz doktorunuzla konuşunuz.
DİCLASİL’i almadan önce hekiminizle görüşünüz.
Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptığından, kalp hastalığı olan hastalarda olası bir
risk taşır. Bu nedenle, kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
İyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) ve prostat kanseri benzer belirtiler
gösterebilir, doktorunuz benign prostat hiperplazisi tedavisine başlamadan önce sizi prostat
kanseri ya da benzer diğer ürolojik belirtiler açısından kontrol etmelidir. DİCLASİL’in prostat
kanseri tedavisinde kullanılması önerilmemektedir.
Aşağıdaki nedenler, DİCLASİL’in sizin için neden uygun olmayabileceğini gösteren
nedenlerdir. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi size uyuyorsa, ilacı almadan önce doktorunuz
ile konuşunuz:
• Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği (orak hücreli anemi), kemik iliği kanseri (multipl
miyelom), kan hücrelerinin kanseri (lösemi) veya peniste şekil bozukluğunuz varsa.
• Ciddi karaciğer hastalığı ya da ciddi böbrek sorunlarınız var ise;
• Peniste herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın sık ve uzun süreli sertleşme varsa.
Bel ve leğen kemiğinin içindeki oluşumları ilgilendiren cerrahi girişim (pelvik cerrahi) veya
prostat bezinin etrafındaki bazı dokularla birlikte alınması olarak tanımlanan sinirin
korunmadığı radikal prostatektomi geçiren hastalarda DİCLASİL’in etkili olup olmadığı
bilinmemektedir.
Görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız, DİCLASİL almayı kesiniz ve hekiminizle irtibat kurunuz.
DİCLASİL kullanan bazı hastalarda azalmış veya ani işitme kaybı kaydedilmiştir. Olayın
doğrudan tadalafille ilişkili olup olmadığı bilinmese de, işitmede azalma veya ani işitme kaybı
yaşarsanız, DİCLASİL kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz
DİCLASİL, kadınların veya 18 yaş altı erkeklerin kullanımı için uygun değildir.
DİCLASİL’i  tok ya da aç alabilirsiniz.
Alkol ile birlikte kullanımının etkileri için bölüm 3’e bakınız. Greyfurt suyu DİCLASİL’in
etkisi üzerine etkili olabilir ve dikkatle kullanılmalıdır.
DİCLASİL tablet, kadınların kullanımı için değildir.
Köpekler tedavi edildiğinde testislerde sperm gelişiminde azalma meydana gelmiştir. Sperm
sayısında azalma bazı erkeklerde görülmüştür. Bu etkilerin doğurganlık eksikliğine yol
açması olası değildir.
Araştırmalarda tadalafil kullanan erkeklerin bazılarında baş dönmesi bildirilmiştir. Dolayısıyla,
makine ya da taşıt kullanmadan önce DİCLASİL’e karşı nasıl bir tepki gösterdiğinizi
bilmeniz gerekmektedir.
DİCLASİL, laktoz (inek sütü kaynaklı) içermektedir. Eğer bazı şekerlere (dayanıksızlığınız)
varsa, bu tıbbi ürünü almadan önce hekiminizle konuşunuz.
DİCLASİL’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Nitratlarla birlikte DİCLASİL kullanmamalısınız.
Aşağıda sıralanan ilaçları DİCLASİL ile birlikte kullanacaksanız DİCLASİL ya da belirtilen ilaçlar
etkilenebileceği için bu konuda hekiminizi bilgilendiriniz.
– Seçici olmayan alfa blokör olarak adlandırılan ilaçlar, (bazen yüksek tansiyonu ya da iyi
huylu prostat büyümesine eşlik eden idrar yolu bulgularının tedavisinde kullanılır.)
– Yüksek tansiyonu tedavi eden diğer ilaçlar
– Riosiguat
– 5 alfa redüktaz inhibitörü (büyümüş prostatın tedavisinde kullanılır)
– Ketokonazol gibi ilaçlar (mantar enfeksiyonlarının tedavisi için) ve AIDS ya da HIV
enfeksiyonu tedavisi için proteaz inhibitörleri
– Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin (konvülziyona karşı kullanılan ilaçlar)
– Rifampisin, eritromisin, klaritromisin veya itrakonazol (gibi bakteri ve mantar
enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)
– Sertleşme tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
Hekiminiz kullanamayacağınızı söylediyse, diğer ilaçlar ile birlikte DİCLASİL
kullanmayınız.
Erektil disfonksiyon tedavisi görüyor iseniz, DİCLASİL’i diğer ilaçlar ile birlikte
kullanmak önerilmez.
3. DİCLASİL5 mg film tablet kullanım şekli
Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. DİCLASİL’i kullanırken lütfen hekiminizin direktiflerine uyun
Alkol tüketimi geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer DİCLASİL aldıysanız ya da
almayı düşünüyorsanız, ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskini artıracağından, fazla alkol
alımından (kandaki alkol oranı %0.08 ya da daha fazla olmamalı) kaçınınız.
Erektil disfonksiyon tedavisi
Genel olarak önerilen doz öngörülen cinsel aktiviteden en az 30 dakika önce alınan 10 mg’dır.
10 mg tadalafilin yeterli bir etki göstermediği hastalarda doz 20 mg’a yükseltilebilir. Günlük
maksimum 1 doz kullanılmalıdır. Tadalafilin 10 mg veya 20 mg’lık dozları öngörülen cinsel
aktiviteden önce alınmalıdır ve sürekli günlük kullanım için önerilmemektedir.
İlişki öncesi tadalafilin daha sık kullanımına (ör. en az haftada 2 kez) ihtiyaç duyan
hastalarda, hastanın tercihine ve hekimin değerlendirmesine göre en düşük günlük doz
düşünülebilir. Bu hastalarda önerilen doz günde 1 defa 5 mg olmakla birlikte bireysel
tolerabiliteye göre doz günde 1 defa 2,5 mg’a düşürülebilir. Günlük rejimin sürekli kullanım
uygunluğu periyodik olarak tekrar değerlendirilmelidir.
Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.
İyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi) ne bağlı alt idrar yolları bulgularının
tedavisinde ve erektil disfonksiyonun eşlik ettiği iyi huylu prostat büyümesi olan yetişkin
erkeklerde kullanımı
Tavsiye edilen doz miktarı, her gün yaklaşık aynı saatte alınan, günde 1 defa 5 mg DİCLASİL tablet. İyi huylu
prostat büyümesi için 5 mg tadalafil kullanımını tolere edemeyen ya da bu dozun etkili
olmadığı hastalarda alternatif tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir
DİCLASİL 5 mg ürünün bölünerek kullanılması uygun değildir.
DİCLASİL’i günde 1 defadan fazla kullanmayınız.
DİCLASİL ağız yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir miktar su ile
yutunuz. DİCLASİL yemeklerle beraber ya da öğün aralarında kullanılabilir.
DİCLASİL, 18 yaşın altındaki ergenlerin ve çocukların kullanımı için uygun değildir.
DİCLASİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
4. DİCLASİL olası yan etkileri
Aşağıdakilerden biri olursa, DİCLASİL’i kullanmayı durdurunuz ve hekiminizi bilgilendiriniz.
• Alerjik reaksiyon (döküntü dahil) (sıklık: yaygın olmayan)
• Göğüs ağrısı – Cinsel aktivite sırasında veya sonrasında göğüs ağrısı olursa nitrat
kullanılmamalı, acil medikal yardım aramalısınız (sıklık: yaygın
olmayan)
• DİCLASİL kullandıktan sonra uzamış ve ağrılı sertleşme, priapizm ( seyrek yan etki).
4 saatten daha uzun süren sertleşme ile karşılaşırsanız hekiminizi arayınız.
• Ani görüş kaybı (seyrek yan etki)
75 yaş üzerinde tadalafil kullanan erkeklerde baş dönmesi daha sıklıkla rapor
edilmiştir. 65 yaş üzerinde tadalafil kullanan erkeklerde ishal yan etkisi daha sıklıkla rapor
edilmiştir.
Yaygın görülebilen yan etkiler
• Baş ağrısı
• Sırt ağrısı
• Kas ağrıları
• Kollar ve bacaklarda ağrı
• Yüzde kızarma
• Burun tıkanıklığı
• Hazımsızlık
Yaygın olmayan yan etkiler
• Baş dönmesi
• Mide ağrısı
• Bulantı ve kusma
• Yemek borusunun alt ucunun mide asidine maruz kalması ile oluşan rahatsızlık (reflü)
• Bulanık görme, göz ağrısı
• Nefes almada zorluk
• İdrarda kan varlığı
• Uzamış sertleşme
• Çarpıntı hissi
• Hızlı kalp atımı
• Yüksek tansiyon, düşük tansiyon
• Burun kanaması ve kulaklarda çınlama
• Ellerde, ayaklarda ve bileklerde şişme ve yorgun hissetme.
Seyrek görülebilen yan etkiler
• Bayılma
• Nöbet ve geçici hafıza kaybı
• Göz kapaklarının şişmesi, kırmızı gözler
• Ani duyma azalması ya da kaybı
• Kurdeşen (cilt yüzeyindeki kaşıntılı kırmızı şerit şeklinde döküntüdür),
• İdrar yolundan kan gelmesi
• Menide kan varlığı
• Terlemede artış
Tadalafil kullanan erkeklerde kalp krizi ve inme rapor edilmiştir. Bu erkeklerin çoğunda bu
ilacı kullanmadan önce kalp problemleri olduğu biliniyordu.
Tek veya her iki gözde nadiren  görme yeteneğinde kısmi, geçici veya kalıcı azalma
veya görme kaybı rapor edilmiştir.
Klinik araştırmalarda tadalafil kullanan erkeklerde görülen bazı ilave seyrek yan
etkiler:
• Migren
• Yüzün şişmesi
• Yüzün ya da boğazın şişmesine neden olan ciddi alerjik reaksiyonlar
• Ciltte kızarıklık
• Gözlere giden kan akışını etkileyen bazı bozukluklar
• Düzensiz kalp atımı
• Anjina ve ani kardiyak ölüm
75 yaş üzerinde tadalafil kullanan erkeklerde baş dönmesi daha sıklıkla rapor
edilmiştir. 65 yaş üzerinde tadalafil kullanan erkeklerde ishal yan etkisi daha sıklıkla rapor
edilmiştir.
5. DİCLASİL’in saklanması
DİCLASİL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
DİCLASİL tabletler, nemden korumak için orijinal ambalajında ve 25ºC altındaki oda
sıcaklığında saklanmalıdır.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİCLASİL’i kullanmamalısınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİCLASİL kullanmayınız.
DİCLASİL ruhsatı Dr. Sertus İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Üretimini World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş. yapar.

DİCLASİL 5 mg Film Tablet’in Kısa Ürün Bilgilendirmesi

DİCLASİL 5 mg Film Tablet'in Kısa Ürün Bilgilendirmesi

Endikasyon bilgisi: DİCLASİL 5 mg , prostat büyümesinde (iyi huylu) ve erektil disfonksiyonda; fosfodiesteraz tip 5 inhibitörü

DİCLASİL Günlük doz: 1 defa 5-20 mg

DİCLASİL 5 mg kontrendikeleri: Tadalafil alerjisi, 18 yaş altı, riociguat tedavisi, göz felci,  aritmi, göz felci düşük veya yüksek tansiyon, anjina pektoris, inme gibi kardiyovasküler hastalıklar

DİCLASİL Etkileşim: Antihipertansifler, antiepileptikler, antifungaller,  non selektif alfa blokörler, HIV-AIDS ilaçları

DİCLASİL alırken şiddetli karın ağrısı, nefes almada güçlük, ürtiker, yüzde, dudaklarda, boğaz veya dilde şişlik, nöbet, kanlı meni veya kanlı idrar ya da priapizm, anormal terleme gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.

DİCLASİL 5 mg Yan etki; sinüzal bradikardi, yüz ve boyunda kızarıklık, miyalji, sırtta ağrı, dispepsi, baş ağrısı, diyare, baş dönmesi

DİCLASİL 5 mg tablet de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. DİCLASİL ’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*