EQİZOLİN 500 mg İM Enjeksiyonluk Toz ve Çözücü

Sefazolin adlı aktif  maddeyi içinde bulunduran EQİZOLİN 500 mg İM Enjeksiyonluk Toz ve Çözücü, sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antibakteriyeller, Diğer Beta-Laktam Antibakteriyeller, Birinci kuşak sefalosporinler ve Sefazolin sodyum şeklinde sınıflandırılmış olup, J01DB04 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz EQİZOLİN 500 mg İM, TÜM EKİP İLAÇ firmasının ürünüdür.

EQİZOLİN 500 mg İM için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, EQİZOLİN İM  ne ilacıdır; EQİZOLİN İM ‘ye başlamadan önce uyulması gerekenler, EQİZOLİN İM dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; EQİZOLİN İM kullanım şekli; EQİZOLİN İM  yan etki, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler vb. EQİZOLİN İM ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

EQİZOLİN 500 mg İM Enjeksiyonluk Toz ve Çözücü’ye ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Bileşimi:
• Etkin maddesi: Her flakon 500 mg sefazoline karşılık 524 mg sefazolin sodyum içermektedir. Yardımcı maddeleri: Enjeksiyonluk su, lidokain hidroklorür ve sodyum hidroksit
1. EQİZOLİN nedir ve ne için kullanılır?
EQİZOLİN 500 mg İM, bir antibiyotiktir. Her flakon 500 mg sefazolin (sodyum olarak) içerir. 500 mg
sefazolin (sodyum olarak) içeren 1 flakon ve 2 ml % 0,5 lidokain hidroklorür içeren 1 çözücü
ampul bulunan ambalajlarda sunulmaktadır.
EQİZOLİNE 500 mg İM, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların (iltihap oluşturan
mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır:
• Solunum yolu enfeksiyonları
• İdrar yolu enfeksiyonları
• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
• Safra yolu enfeksiyonları
• Kemik ve eklem enfeksiyonları
• Genital (cinsel organlar) enfeksiyonlar
• Septisemi (kanda bakteri bulunması)
• Endokardit (kalp zarının iltihabı)
• Perioperatif profilaksi (ameliyat öncesi koruma önlemleri için)
2. EQİZOLİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
EQİZOLİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• İlacın içerisinde bulunan aktif ya da diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa,
• Bazı tip lokal anesteziklere (ağrı hissedilmemesini sağlayan ilaç) karşı aşırı duyarlılığınız
varsa,
• Kalp bloğu denilen bir kalp hastalığınız varsa,
• Bazı antibiyotiklere (sefazolin, sefalosporin, penisilin veya betalaktam antibiyotikler gibi)
alerjiniz varsa. Bu gibi durumlarda acil tıbbi müdahale gerekebilir.
• İlaç tedavisi sırasında ishal olursanız (psödomembranöz kolite – bir tür kalın bağırsak
iltihabına neden olabilir),
• Bir aylıktan küçük bebeklerde kullanmayınız.
EQİZOLİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Antibiyotik ilaç tedaviniz uzun sürdüyse,
• Böbrek fonksiyonlarınızdaki azalma sonucunda idrar miktarınız azaldıysa daha dikkatli ve
düşük dozlarda kullanmalısınız. Yüksek dozlarda, nöbetlere (kasılmalara) neden olabilir.
• Kolit (bağırsak iltihabı) veya mide – bağırsak problemleriniz varsa.
• Kanı sulandırmak için bir ilaç alıyorsanız,
• K vitamini alıyorsanız,
• Sizde idrarda glukoz arama tetkikleri yapılıyorsa,
• Ailevi veya kişisel döküntü ve kurdeşen hikayeniz varsa.
EQİZOLİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bulunmamaktadır.
Hamilelik
EQİZOLİN, gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanıp
kullanamayacağınızı size bildirecektir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Sefazolin, anne sütüne düşük miktarda geçer. Bu nedenle, emziren anneler bu ilacı
kullanmamalı veya emzirmeyi durdurmalıdır.
EQİZOLİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her “doz” unda 1 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum
diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Probenesid denilen ilaçla birlikte kullanılması durumunda ilacınızın böbreklerden atılımı
azalarak, ilacın kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun süre devam etmesine yol
açar. İstenmeyen etkiler artabilir.
Kanı sulandıran bir ilaç (varfarin) ile birlikte kullanıldığında etkisini artırabilir.
İdrar atılımını artıran (diüretik) bir ilaçla birlikte kullanıldığında, böbrek bozukluğu
şiddetlenebilir.
Bazı aşılarla (tifo, BCG gibi) birlikte kullanımı aşının etkisini azaltabilir.
İdrarda yapılan şeker (glukoz arama) testlerinde yalancı pozitif reaksiyona neden olabilir.
Coombs denilen testte pozitif sonuçlara yol açabilir. Doğumdan önce annelerine sefalosporin
uygulanan yeni doğanlarda da Coombs testinde pozitiflik görülebilir. Laboratuvar testi
yaptıracağınız zaman doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
3. EQİZOLİN 500 mg İM nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Bu ürün yalnızca kas içi veya damar içi yoldan doktorunuz tarafından size uygulanacaktır.
Çözücü olarak su içeren EQİZOLİN damar içi veya kas içi yoldan uygulanabilir. Çözücü olarak
lidokain hidroklorür kullanılarak hazırlandığında yalnızca kas içi yoldan verilmelidir.
Erişkinlerde:
Orta-ağır enfeksiyonlar için :  6-8 saatte bir 500-1000 mg
Duyarlı gram pozitif bakterilerin yol açtığı hafif enfeksiyonlar için: 8 saatte bir 250-500 mg
Akut, komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonları için : 12 saatte bir 1000 mg
Pnömokoksik pnömoni (Bir tür akciğer iltihabı) için: 12 saatte bir 500 mg
Ağır, hayatı tehdit eden enfeksiyonlar (endokardit, septisemi gibi)* için önerilen doz :6 saatte bir 1000-1500 mg
*Nadir durumlarda günde 12000 miligrama kadar kullanılmıştır.
Operasyon sırasında veya koruyucu amaçlı kullanım:
Riskli cerrahi girişimlerde ameliyat sonrası enfeksiyonları önlemek için :
a. Ameliyat başlamadan ½-1 saat önce, 1000 mg uygulanır.
b. Uzun süreli cerrahi girişimlerde (örneğin 2 saat ya da daha uzun), ameliyat sırasında
500 mg -1000 mg uygulanır (uygulama cerrahi girişimin süresine göre ayarlanır).
c. Ameliyattan sonra 24 saat süreyle her 6-8 saatte bir, 500 mg-1000 mg uygulanır.
Operasyon öncesi dozun ameliyat başlangıcından tam 1/2 saat – 1 saat önce verilmesi
önemlidir. Ayrıca, EQİZOLİN gerekirse enfektif mikroorganizmalara en çok maruz kalınacak
anlarda yeterli antibiyotik düzeyi sağlamak için ameliyat sırasında uygun aralıklarla uygulanır.
Açık kalp ameliyatı ve protez takılması gibi enfeksiyon oluşmasının ciddi bir sorun
oluşturabileceği cerrahi girişimlerde, koruyucu tedaviye operasyondan sonra 3-5 gün boyunca
devam edilebilir.
Uygulama yolu ve metodu:
Dozaj ve uygulama yolu, yaşınız ve vücut ağırlığınız, enfeksiyonun türü ve enfeksiyona yol
açan organizmanın duyarlılığı göz önüne alınarak doktorunuz tarafından belirlenir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonların çoğunda günde toplam 25-50 mg/kg’lık doz
etkilidir. Doktorunuz bu dozu üç ya da dört eşit doza bölerek uygular. Ağır enfeksiyonlarda
doktorunuz günlük toplam dozu 100 mg/kg’a yükseltilebilir. Yeni doğan ve bir aylıktan küçük
bebeklerde etkililiği ve güvenliliği henüz gösterilmediğinden, kullanılması önerilmez.
Çocuklara aşağıdaki tabloda belirtilen dozlarda verilir.
50 mg/kg/gün
Vücut ağırlığı———– 8 saatte bir ortalama doz——- 6 saatte bir ortalama doz
4,5 kg —————————-75 mg———————————— 55 mg
9,0 kg —————————150 mg———————————–110 mg
13,6 kg ————————–225 mg———————————–170 mg
18,1 kg—————————300 mg———————————-225 mg
22,7 kg—————————375 mg———————————-285 mg

25 mg/kg/gün
Vücut ağırlığı———– 8 saatte bir ortalama doz——- 6 saatte bir ortalama doz
4,5 kg —————————-40 mg———————————–30 mg
9,0 kg —————————-75 mg———————————–55 mg
13,6 kg ————————–115 mg———————————–85 mg
18,1 kg—————————150 mg———————————-115 mg
22,7 kg————————–190 mg———————————–140 mg

Böbrek yetmezliği olan çocuk hastalarda doz
Öncelikle doktorunuz ilk dozu normal günlük dozda uygulayacaktır. Çocuğunuzda hafif-orta
arasındaki şiddette böbrek yetmezliği varsa doktorunuz normal günlük dozun % 60’ını ikiye
bölerek 12 saatte bir uygulayacaktır. Çocuğunuzda orta şiddette böbrek yetmezliği varsa
doktorunuz normal günlük dozun % 25’ini ikiye bölerek 12 saatte bir uygulayacaktır.
Çocuğunuzda ağır böbrek yetmezliği varsa doktorunuz normal günlük dozun % 10’unu
24 saat aralıklarla uygulayacaktır.
Yaşlılarda kullanımı:
Doktorunuz klinik gözlemlere dayanarak, yaşınıza göre dozunuzu ayarlayacaktır.
EQİZOLİN 500 mg IM için özel kullanım uyarıları
Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilk olarak normal günlük dozu verecektir. Daha sonra
böbrek (kreatin klerensi) ölçümlerinizin sonuçlarına göre dozunuzu ayarlayacaktır. Kreatinin
klerensiniz 55 ml/dakika ya da daha yüksekse veya serum kreatininiz 1,5 mg/dl ya da daha az
ise doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klerensiniz, 35-54 ml/dakika ya da serum
kreatininiz 1,6-3,0 mg/dl ise de tam doz uygulanabilir, ancak dozlar en az 8 saatlik aralıklarla
size uygulanacaktır. Kreatinin klerensiniz 11-34 ml/dakika ya da serum kreatininiz 3,1-4,5
mg/dl ise normal dozun yarısı 12 saatte bir size uygulanacaktır. Kreatinin klerensiniz 10
ml/dakika ya da daha düşük ise veya serum kreatininiz 4,6 mg/dl ya da daha yüksek ise, normal
dozun yarısı 18-24 saatlik aralarla size verilecektir.
Tedaviniz sırasında karaciğerle ilgili yan etkiler görülürse doktorunuz tedaviyi kesebilir.
Eğer EQİZOLİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise,
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
EQİZOLİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
EQİZOLİN’i kullanmayı unutursanız
Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.
EQİZOLİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Tedavinizi doktorunuza bildirmeden, kendi kendinize sonlandırmayınız.
4. İlacın olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, EQİZOLİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
EQİZOLİN’in olası yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın yan etkiler:
• Karaciğer enzimlerinde yükselme (AST, ALT ya da ALP artışı)
• Ciltte döküntü, kurdeşen, cilt kızarıklığı,
• Kanda granüler lökositlerin (bir tür akyuvar) normalden az sayıda bulunma durumu
(granülositopeni), kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış (eozinofili),
• Kan üre azotu artışı,
• Bulantı, kusma.
Seyrek yan etkiler
• Şok (kötü hissetme, ağız boşluğunda rahatsızlık, hırıltılı solunum, dışkı yapma isteği, kulak
çınlaması, ya da terleme),
• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (nefes darlığı, yaygın ani ateş basması, alerji sonucu yüz ve
boğazda şişme, kurdeşen vb.),
• Pansitopeni (kanda her türdeki hücrelerin sayıca azalması), agranülositoz (bir tür akyuvarın
sayısının artması) (Başlangıç belirtileri: ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik), hemolitik
anemi (kansızlık) (Başlangıç belirtileri: ateş, kanlı idrar, kansızlık belirtileri vb.) ya da
trombositopeni (kan pulcuklarında azalma) (Başlangıç belirtileri: deri altında nokta şeklinde
veya daha büyük kanamalar vb.),
• Sarılık,
• Ciddi böbrek bozukluğu (akut böbrek yetmezliği gibi),
• Ciddi kolit (bir tür kalın bağırsak iltihabı) Belirtiler: Karın ağrısı ya da sıklaşan ishal,
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (StevensJohnson sendromu) ya da ciltte yaygın kabarık kanamalar (Lyell sendromu) Belirtiler: Ateş,
baş ağrısı, artralji (eklem ağrısı), ciltte ya da ağız içinde kızarıklık/kabarıklık ya da ciltte
gergin his/yanma duygusu/ağrısı,
• Zatürre (İnterstisyel pnömoni ya da PIE sendromu) Belirtiler: Ateş, öksürük, nefes almada
güçlük, anormal akciğer röntgeni ve eozinofili (bir tür alerji hücre sayısında artış) ile görülür,
• Kaşıntı, ateş, şişlik,
• Kan kreatinininde artış (böbrek fonksiyonlarını gösteren bir kan tahlili),
• İştahsızlık, diyare (ishal),
• Ağız içinde iltihap, mantar enfeksiyonu,
• K vitamini eksikliği (kanama eğilimi), B vitamini eksikliği (ağız içi ve dilde yaralar,
iştahsızlık veya sinir iltihabı),
• Baş ağrısı, sersemlik, genel yorgunluk.
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:
• Böbrek yetmezliği olan hastalara yüksek dozlarda verildiğinde havale gibi merkezi sinir
sistemi belirtileri ortaya çıkabilir.
5. EQİZOLİN’in Saklanması
EQİZOLİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
EQİZOLİN, uygun şekilde sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında 24 saat, buzdolabında
(5°C’de) 10 gün süreyle saklanabilir.
Ruhsat Sahibi ve Üretici: TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.-Tuzla / İSTANBUL

EQİZOLİN 500 mg İM Enjeksiyonluk Toz ve Çözücü’nün kısa ürün bilgilendirmesi

EQİZOLİN 500 mg İM Enjeksiyonluk Toz ve Çözücü'nün kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*