EXCIPIAL HYDRO Emülsiyon

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Üre’dir. EXCIPIAL HYDRO Emülsiyon, cildin su tutma kapasitesini arttırarak, yumuşamasını sağlar. Cildi nemlendirir. EXCIPIAL HYDRO, ölü hücrelerden oluşan derinin son tabakası olan boynuzsu tabakanın yumuşatılması, nasır şeklinde aşırı kalınlaşmış ve pullanmış deri ve tırnakların yumuşatılması, kronikleşmiş kuru cilt durumlarının eşlik ettiği deri hastalıkları ve balık pulu görünümündeki  kuru cilt hastalığının tedavisinde  kullanılır.

EXCIPIAL HYDRO Emülsiyon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. EXCIPIAL HYDRO, kronikleşmiş kuru cilt durumlarının eşlik ettiği deri hastalıkları ve balık pulu görünümündeki  kuru cilt hastalığının tedavisinde kullanılır.
 3. Deride çatlama, iltihap ve bölgesel tahriş var ise bu bölgelerde EXCIPIAL HYDRO‘yu dikkatli kullanınız, geçici sızı oluşabilir.
 4. Hassas, sulantılı veya bütünlüğü bozulmuş olan deriye uygulamayınız, ödem oluşabilir.
 5. EXCIPIAL HYDRO‘yu, yara ve açık yaralı cilt bölgelerinde kullanmayınız. Bu tür durumların tamamen iyileşmesini bekleyiniz. İyileştikten sonra uygulayınız.
 6. EXCIPIAL HYDRO‘yu ağzınıza ve gözünüze temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
 7. Tedaviniz süresince, cildin aşırı sıcak veya soğuk hava ile teması ciltte tahrişe neden olabileceğinden, bu hususta dikkatli olunuz.
 8. EXCIPIAL HYDRO‘yu, süt çocuklarında kullanmayınız.
 9. Hamilelik  ve emzirme döneminde doktorunuza danışmadan  kullanmayınız.

EXCIPIAL HYDRO Emülsiyon’un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. Tedavi edilecek bölgeyi temizleyip ılık su ile durulayınız. Kuruladıktan sonra ilacı parmağınızın ucuyla ince bir tabaka halinde sürerek, hafif hareketlerle masaj yapınız. İlaç kuruduktan sonra gerektiğinde kapalı bandaj kullanabilirsiniz.
 3. Eğer tırnak bölgesi tedavi edilecekse, ilacı tırnaklarınıza uyguladıktan sonra kurumasını bekleyiniz. Kapalı bandaj olarak gazlı bez veya yapışkan bandaj kullanabilirsiniz.
 4. Günde 2-3 kez uygulanır.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Tedavi edilen bölgede  yanma, kızarıklık, kaşıntı ve ödem  seyrek görülen  yan etkilerdir. Bu yan etkilerden herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımını durdurup, doktorunuza başvurunuz.

 

İlaç Etken Maddesi:  Üre
İlaç Marka İsmi: EXCIPIAL HYDRO Emülsiyon

EXCIPIAL HYDRO Emülsiyon (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

EXCIPIAL HYDRO EMÜLSİYON
Cilt üzerine uygulanir.
• Etkin inadde: Her 1 g emulsiyonda 20 mg Üre içerir.
• Yardtmct maddeter: Poliheksamid, Sitrik asit monohidrat, Sodyum sitrat, Disodyum
edetat, Parafinlikit, Süperpolistat, Polioksil 40 stearat, Dimetikon, ParfUm yagi(Crematest
mirage), Purifiye su.
Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler
içermektedir.
Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacın izin tavsiyesi ile
bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de EXCİPİAL LİPO ‘dan en iyi
sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir. başkalarına vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veye düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. EXCIPIAL HYDRO nedir ye ne için kullanılır
2. EXCIPIAL HYDRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. EXCIPIAL HYDRO nasıl kullanılır ?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. EXCIPIAL HYDRO ‘nun saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
EXCIPIAL HYDRO nedir ye ne için kullanılır?
• EXCIPIAL HYDRO; deri üzerine sürülerek kullanılan bir üründür. Yumuşatıcılar ve
Koruyucular olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak 100
gramında 2 g Üre içerir. $uyu geçirmez ancak yüksek yağ içeriğine rağmen kolayca
emilir.
• EXCIPIAL HYDRO, ağzı polipropilen kilitli kapakla kapatmış, 200 ml beyaz renkli
emulsiyon görünümlü, hafif parfüm kokulu emülsiyon içeren polietilen şişede
kullanma sunulmaktadır.
• EXCIPIAL HYDRO, nemlendirici etkisi ye iceriğindeki yağlar ile cildin durumunun
iyileşmesini ye normale dönmesini sağlar. Böylece kuru cilt yüzeyi yumuşatılır, cildin
elastikliği ye direnci artırılmış olur.
• EXCIPIAL HYDRO, iktiyozis (balık pulu görünümündeki kuru cilt hastalığı),
kseroderma/kserozis (kuru cilt), atopik egzama, asteatotik egzama gibi kronikleşmiş
kuru cilt durumlarının eşlik ettiği deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
• EXCIPIAL HYDRO, geniş yüzeylere uygulanabilir.
• EXCIPIAL HYDRO, normalden hafif kuruya değişen ciltlere uygulanabilir.
• EXCIPIAL HYDRO, diğer tibbi ürünlerle birlikte kullanıma uygundur (örneğin sabah EXCIPIAL HYDRO – gece kortikosteroidli bir ürün)
• Cilt hastalığı iyiileştikten sonra da kullanılabilir.
2. EXCIPiAL HYDRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
EXCIPIAL HYDRO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Üre’ye veya EXCIPIAL HYDRO’nun herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise,
• Yara veya açık yara var ise kullanmayınız.
• Cilt iritasyonu açısından sistematik olarak araştırılmadığı için, bebeklerde kullanılmamalıdır.
• Gözle temasından sakınınız.
EXCIPIAL HYDRO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
EĞer,
• Bölgesel tahriş ve kızarıklık
• Deride çatlama,
•  İltihap var ise dikkatli kullanınız, geçici sızı oluşabilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
EXCIPIAL HYDRO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması :
EXCIPIAL HYDRO’nun uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza yada eczacınıza danışınız.
EXCIPIAL HYDRO’nun gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embryonal / fetal gelişim, doğum ya da
doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel
risk bilinmemektedir. EXCIPIAL HYDRO, gerekli olmadıkça  gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu  fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Üre’nin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Üre’nin süt ile atılımı hayvanlar
üzerinde araştırılmamıştır.  EXCIPIAL HYDRO tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, fayda/zarar oranı dikkate alınmalıdır. Bebeği emzirmeden önce, meme ucunda herhangi bir artık kalmayacak şekilde etrafı dikkatlice tamamen temizlenmelidir.
Araç ve makine kullanımı
Cilt üzerine topikal olarak uygulanan EXCIPIAL HYDRO’nun araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
EXCIPIAL HYDRO’nun herhangi bir ilaç ile etkileşimde bulunduğuna dair bir kanıt yoktur.
EXCIPIAL HYDRO, deri üzerine uygulanan diğer ilaçların deriden geçişini artırabilir.
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. EXCIPIAL HYDRO nasıl kullanılır ?
-Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuzca başka türlü önerilmediği takdirde günde 2-3 kez hastalıklı bölge üzerine
sürülerek kullanılır.
-Uygulama yolu ve metodu:
Deri üzerine sürülerek uygulanır.
-Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım: 1 yaşın üzerindeki küçük çocuklarda kullanılabilir.
Süt çocuklarında kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
EXCIPIAL HYDRO’ nun yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir,
– Özel kullanım durumları:
Özel kullanımı yoktur.
Eger EXCIFIAL HYDRO ‘nun etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğıuna dair bir izleniminiz
var ise doktorun uzla ya da eczacınızla konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla EXCIPIAL HYDRO kullandıysanız:
EXCIPIAL HYDRO gereken miktardan daha fazla kullanılırsa, deride tabrişe yol açabilir, fakat
bunun dışında başka etkiler beklenmemektedir. EXCIPIAL HYDRO’nun fazla miktarda
yutulması durumunda, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal iritasyonlar meydana gelebilir.
Bu durumda, belirtilere yönelik ve destekleyici tedavi verilmelidir. Ağızdan su ya da süt
içirilmesi faydalı olabilir. EXCIPIAL HYDRO ‘dan kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Eğer EXCIPIAL HYDRO ‘yu kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
EXCiPiAL HYDRO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, EXCIPIAL HYDRO’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan
kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
Kaşıntı
Kızarıklık
Pullanma
Tahriş
Bunlar EXCIPIAL HYDRO’nun hafif yan etkileridir ve çok seyrek görülür. Tedaviyi hemen
kesip doktorunuza danışınız.
Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
Eğer burada bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. EXCIPIAL HYDRO’nun saklanması
EXCIPIAL HYDRO ‘yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EXCIPIAL HYDRO ‘yu kullamayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*