EXCIPIAL LIPO Emülsiyon

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Üre’dir. EXCIPIAL LIPO Emülsiyon, cildin su tutma kapasitesini arttırarak, yumuşamasını sağlar. Cildi nemlendirir. EXCIPIAL LIPO, yağ bezlerinin az olduğu deride alerjen maddeler, soğuk hava gibi etkenlere bağlı kaşıntılı, kırmızı ve üzeri pürüzlü lekeler şeklinde görülen kuru egzamada; kalınlaşmış deride beyaz, grimsi pullarla belirgin balık derisi hastalığı iktiyoziste, sedefli (psoriasisli) olgularda cildi nemli tutarak kuruluk ve pullanma oluşumunu önler. Dirsek, diz, ayak altı ve topuklarda nasırlaşmaya yüz tutmuş kalın derinin yumuşamasına yardımcı olur.

EXCIPIAL LIPO Emülsiyon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. EXCIPIAL LIPO, kronikleşmiş kuru cilt durumlarının eşlik ettiği deri hastalıkları ve balık pulu görünümündeki  kuru cilt hastalığının tedavisinde kullanılır.
 3. Deride çatlama, iltihap ve bölgesel tahriş var ise bu bölgelerde EXCIPIAL LIPO‘yu dikkatli kullanınız, geçici sızı oluşabilir.
 4. Hassas, sulantılı veya bütünlüğü bozulmuş olan deriye uygulamayınız, ödem oluşabilir.
 5. EXCIPIAL  LIPO‘yu, yara ve açık yaralı cilt bölgelerinde kullanmayınız. Bu tür durumların tamamen iyileşmesini bekleyiniz. İyileştikten sonra uygulayınız.
 6. EXCIPIAL LIPO‘yu ağzınıza ve gözünüze temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
 7. Tedaviniz süresince, cildin aşırı sıcak veya soğuk hava ile teması ciltte tahrişe neden olabileceğinden, bu hususta dikkatli olunuz.
 8. EXCIPIAL LIPO‘yu, süt çocuklarında kullanmayınız.
 9. Hamilelik  ve emzirme döneminde doktorunuza danışmadan  kullanmayınız.

EXCIPIAL LIPO Emülsiyon’un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. Tedavi edilecek bölgeyi temizleyip ılık su ile durulayınız. Kuruladıktan sonra ilacı parmağınızın ucuyla ince bir tabaka halinde sürerek, hafif hareketlerle masaj yapınız. İlaç kuruduktan sonra gerektiğinde kapalı bandaj kullanabilirsiniz.
 3. Eğer tırnak bölgesi tedavi edilecekse, ilacı tırnaklarınıza uyguladıktan sonra kurumasını bekleyiniz. Kapalı bandaj olarak gazlı bez veya yapışkan bandaj kullanabilirsiniz.
 4. Günde 2-3 kez uygulanır.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Tedavi edilen bölgede  yanma, kızarıklık, kaşıntı ve ödem  seyrek görülen  yan etkilerdir. Bu yan etkilerden herhangi biri görüldüğünde ilacın kullanımını durdurup, doktorunuza başvurunuz.

 

İlaç Etken Maddesi:  Üre
İlaç Marka İsmi: EXCIPIAL LIPO Emülsiyon

EXCIPIAL LIPO Emülsiyon (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

EXCİPİAL LİPO %4 Emülsiyon
Cilt üzerine uygulanır.
Etkiıı madde: Her 1 g emülsiyonda 40 rng Üre (Karbamid) içerir.
Yardımcı ıııaddeler: Sodyum laktat, Laktik asit, Triklozan, Orta zincirli trigliseritler, Sıvı
Parafin, Klorheksidin hidroklorür. Miristil laktat, Dimetikon, Arlacel 582. Arlacel 989,
Elfacos E200, Parfüm, Su.
Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacın izin tavsiyesi ile bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de EXCİPİAL LİPO ‘dan en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir. başkalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. EXC’İPİAL LİPO nedir ve ne için kullanılır?
2. EXdPİAL LİPO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. EXdPİAL LİPO nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. EXdPİAL LİPO’ nun saklanması Başhkları yer almaktadır.
1. EXCİPİAL LİPO nedir ve ne için kullanılır?
EXCİPİAL LİPO; deri üzerine sürülerek kullanılan bir üründür. Yumuşatıcılar ve Koruyucular olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Etkin madde olarak 100 gramında 4 g Üre içerir. Suyu geçirmez ancak yüksek yağ içeriğine rağmen kolayca eğilebilir. EXCIPİAL LİPO, ağzı polietilen kilitli kapakla kapatılmış, 200 mL (195 g) beyaz renkli emülsiyon içeren polietilen şişede kullanıma sunulmaktadır. EXCİPIAL LİPO, nemlendirici etkisi ve içeriğindeki yağlar ile cildin durumunun iyileşmesini ve normale dönmesini sağlar. Böylece kuru cilt yüzeyi yumuşatılır, cildin elastikliği ve direnci artırılmış olur. EXCİPIAL LİPO, iktiyozis (balık pulu görünümündeki kuru cilt hastalığı), kseroderma/kserozis (kuru cilt), atopik egzama, asteatotik egzama gibi kronikleşmiş kuru cilt durumlarının eşlik ettiği deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. EXCİPİAL LİPO, geniş yüzeylere uygulanabilir. EXCİPİAL LİPO, normalden hafif kuruya değişen ciitlere uygulanabilir. EXCİPİAL LİPO, diğer tıbbi tirünlerle birlikte kullanıma uygundur (Örneğin sabah EXCİPIAL LİPO-gece kortikosterodli bir ürün) Cilt hastalığı iyileştikten sonra da kullanılabilir.
2. EXCİPİAL LİPO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
EXCİPİAL LİPO’yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
Üre’ye veya EXCİPİAL LİPO’nun herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise, Yara veya açık yara var ise kullanmayınız.
Cilt iritasyonu açısından sistematik olarak araştırılmadığı için, bebeklerde
kullanılmamalıdır. Gözle temasından sakınınız. EXCİPİAL LİPO’yu aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
Bölgesel tahriş veya kızarıklık, Deride çatlama, İltihap var ise dikkatli kullanınız, geçici sizi oluşabilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
EXCİPİAL LİPO’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması:
EXCİPIAL LİPO’nun uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza yada eczacınıza danışınız. EXCİPİAL LİPO’nun gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embryonal / fetal gelişim, doğum ya da doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
EXCİPİAL LİPO, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktoruııuza veya eczacınıza daııışıııız. Üre’nin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Üre’nin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. EXCİPİAL LİPO tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, fayda/zarar oranı dikkate alınmalıdır. Bebeği emzirmeden önce, meme ucunda herhangi bir artık kalmayacak şekilde etrafı dikkatlice tamamen temizlenmelidir.
Araç ve makine kullanımı
Cilt üzerine topikal olarak uygulanan EXCİPİAL LİPO’nun araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etkisi yoktur.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
EXCİPİAL LİPO’nun herhangi bir ilaç ile etkileşimde bulunduğuna dair bir kanıt yoktur. EXCIPIAL LIPO, deri üzerine uygulanan diğer ilaçların deriden geçişini artırabilir. Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. EXCİPİAL LİPO nasıl kullanılır?
-Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuzca başka türlü önerilmediği takdirde günde 2-3 kez hastalıklı bölge üzerine sürülerek kullanılır.
-Uygulama yolu ve metodu:
Deri üzerine sürülerek uygulanır.
-Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
EXCİPIAL LİPO 1 yaşın üzerindeki küçük çocuklarda kullanılabilir.
Süt çocuklarında kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
EXCİPİAL LİPO’nun yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir,
– Özel kullanım durumları:
Özel kullanımı yoktur.
Eğer EXcİPİAL LİPO ‘nun etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğıuna dair bir izleniminiz var ise doktorun uzla ya da eczacınızla konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla EXCİPİAL LİPO kullandıysanız: EXCİPİAL LİPO gereken miktardan daha fazla kullanılırsa, deride tabrişe yol açabilir, fakat bunun dışında başka etkiler beklenmemektedir. EXCİPİAL LİPO’nun fazla miktarda yutulması durumunda, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal iritasyonlar meydana gelebilir. Bu durumda, belirtilere yönelik ve destekleyici tedavi verilmelidir. Ağızdan su ya da süt içirilmesi faydalı olabilir. EXCİPİAL LİPO ‘dan kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Eğer EXCİPİAL LİPO’yu kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız. EXCİPIAL LİPO ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, EXCİPİAL LİPO’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
Kaşıntı
Kızarıklık
Pullanma
Tahriş
Bunlar EXCİPİAL LİPO’nun hafif yan etkileridir ve çok seyrek görülür. Tedaviyi hemen kesip doktorunuza danışınız.
5. EXCİPİAL LİPO’in saklanması
EXCİPIAL LİPO ‘yu çocukların göremeyecek/eri, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*