FERRUM HAUSMANN Damla 30 ml

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Demir III Hidroksit Polimaltoz kompleksidir. FERRUM HAUSMANN damla, çeşitli nedenlere bağlı vücuttaki demir eksikliğinde ve bu eksikliğin sebep olduğu kansızlığın (anemi) tedavisi ve önlenmesinde; gebe ya da emziren kadınlarda, çocuklarda demir takviyesi için kullanılmaktadır.

FERRUM HAUSMANN damla Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. FERRUM HAUSMANN, bir demir ilacıdır.
 2. İlacın etken madde veya diğer maddelerinden birine geçmişte bir hassasiyet durumu geliştiyse; bunu damlayı almadan önce mutlaka hekime bildirmelisiniz.
 3. Hamilelik döneminde  ve emzirme dönemlerinde doktorunuzla görüşmeden kullanmayınız. Bu dönemlerde kesinlikle hekim gözetiminde kullanılmalıdır.
 4. Akdeniz anemisi başta olmak üzere diğer demir eksikliği dışında gelişen hemolitik kansızlıkta;  kurşun anemisi, sidero-akrestik anemide (demir kullanım bozukluklarında) ; demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis) vakasında;  iltihaplı eklem  romatizması, HIV hastalığı veya ağır derecede böbrek yada karaciğer rahatsızlıklarında; VEGAFERON damla kullanmamalıdır.
 5. Alkol bağımlılığınız veya midenizde ülser var ise ya da bağırsaktan demir emilimini bozan bir rahatsızlığınız var ise; bu ilacı kullanırken dikkatli olunması gerektiğinden tedaviye başlamadan önce doktorunuzla bu konuları görüşünüz.
 6. Bu ilaç, kalsiyum ilaçlarıyla, sütlü mamüllerle ve Levotroksin etken maddeli ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır. Bu ürünlerle FERRUM HAUSMANN alımı arasında mutlaka 2 saatlik bir aralık olmalıdır.

 

FERRUM HAUSMANN 30 ml damla’nın Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.
 2. Yenidoğan bebeklere günlük tavsiye edilen doz miktarı: 1 damla/kg/gün şeklinde;
 3. 12 aylığa kadar olan bebeklere günlük tavsiye edilen doz: tedavi başlangıcında günde 5 damla; daha sonra bölünmüş dozlar halinde 20 damlaya kadar artırılabilir.
 4. 1 ila 12 yaşındaki çocuklara günlük tavsiye edilen doz miktarı : Günde 1 ya da 2 kere 20’şer damla; 12 yaşından büyük çocuklara günde 2 kere 20’şer damla;
 5. Erişkinlere günlük tavsiye edilen doz: Günde 1 ya da 2 kere 40 damla şeklinde kullanılır.
 6. Yemek esnasında ya da yemekten sonra hekiminizin tavsiye ettiği miktardaki ilacınızı bir kaşığa damlatıp yutunuz. Bebeğinize kaşığın ucuna az miktarda meyve suyu döküp  ve üzerine ilacı damlatıp verebilirsiniz.
 7. FERRUM HAUSMANN’ı hekiminizin tavsiye ettiği süre boyunca kullanmaya özen gösteriniz. Hatta demir depolarının dolması için demir eksikliğine bağlı semptomların kaybolmasından sonraki 1 aylık süre boyunca kullanmanız gerekecektir.

 

FERRUM HAUSMANN 30 ml damla ‘nın Olası Yan Etkileri

 1. FERRUM HAUSMANN damlayı kullanırken şiddetli karın ağrısı, nefes almada güçlük, şok, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorla veya bir sağlık kuruluşuyla acilen irtibat kurulmalıdır.
 2. FERRUM HAUSMANN kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Doygunluk hissi, dişlerde geçici renk değişikliği, epigastrik ağırlık hissi, bulantı, kabızlık yada ishal, kusma, abdominal ağrı, kurdeşen, ciltte döküntü, kızarma, kaşıntı, baş ağrısı ilacın yaygın olmayan yan etkileridir. İdrarda renk değişikliği seyrek; nefes darlığı, alerji, alerjiye bağlı deri döküntüleri ilacın çok seyrek görülebilecek yan etkileridir.

 

İlaç Etken Maddesi: Demir III Hidroksit Polimaltoz kompleksi
İlaç Marka İsmi: FERRUM HAUSMANN damla 30 ml
FERRUM HAUSMANN sırasıyla; Kan ve Kan Yapıcı Organlar, Kansızlık (Anemi) İlaçları, Demir Eksikliği İlaçları, Demir trivalant ve demir III hidroksit şeklinde sınıflandırılmış olup, B03AB05 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FERRUM HAUSMANN, ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ  firmasının ürünüdür .

FERRUM HAUSMANN 30 ml Damla’ya ait kullanım talimatı(ilaç prospektüsü)

FERRUM HAUSMANN 30 ml Damla'ya ait kullanım talimatı(ilaç prospektüsü)

FERRUM HAUSMANN 30 ml Damla ‘nın kısa ürün bilgisi

Bir ml damla da Elementer Demir’e (50 mg) karşılık Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi bulunur. Diğer bileşenler: Sodyum Hidroksit (0,008 g), şeker (1,5 g) , Propil paraben, krem esansı ve metil parabendir.
FARMASÖTİK FORMU: pH’ı 5.5-7.0 olan kahverengi, aromatik esans kokulu berrak çözelti, damla
Terapötik endikasyonlar
Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde;
hamilelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisi için kullanılır.
Gebelikte demir desteği ile birlikte folik asit takviyesi de göz önünde bulundurulmalıdır.
Pozoloji:
FERRUM HAUSMANN, yetişkinlerde günde 100-200 mg, 12 yaşın üstündeki çocuklarda 100
mg, 1-12 yaş arasındaki çocuklarda 50-100 mg, 1 yaşına kadar olanlarda günde 5 damla ile
başlanıp 20 damlaya çıkarılır, yeni doğanlarda kg başına 1 damla dozlarda kullanılır.
Uygulama sıklığı ve süresi:
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda kullanılır.
Yeni doğanlar : 1 damla /kg/gün
1 yaşına kadar : 5 damla / gün ile başlanır, bölünmüş dozlar halinde 20 damla/gün doza çıkarılır.
1-12 yaş arası : Günde 1-2 defa 20 damla (50-100 mg)
12 yaştan sonra : Günde 2 defa 20 damla (100 mg)
Yetişkinler : Günde 1-2 defa 40 damla (100-200 mg)
Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra depoların dolması için en az bir ay daha
uygulanmalıdır.
FERRUM HAUSMANN sadece ağızdan kullanım içindir.Yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra kullanılabilir. Meyve suyu ile karıştırılarak yutulabilir. Günlük doz bölünmüş dozlar halinde ya da bir kere de alınabilir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
FERRUM HAUSMANN, ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanılmamalıdır.
FERRUM HAUSMANN, pediyatrik hastalarda pozoloji kısmında belirtildiği gibi kullanılmalı, yaşlılardaki kullanımı aynen erişkinlerdeki gibidir.
FERRUM HAUSMANN kontrendikasyonları
İlacın içindeki aktif veya yardımcı maddelere karşı aşırı hassasiyeti olanlarda, demir eksikliği olmayan tüm anemilerde,  talasemide, ağır böbrek ya da karaciğer hastaları, demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demir kullanım bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi), düzenli olarak devamlı kan transfüzyonları durumlarında ve HIV’li hastalarda demir eksikliğine bağlı anemi klinik olarak kesinleştirilmedikçe günlük demir desteği tedavisi uygulanmamalıdır.
İçinde şeker bulunması sebebiyle,  kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezlik problemi olan hastaların FERRUM HAUSMANN kullanmamaları gerekir.
FERRUM HAUSMANN için özel kullanım uyarı ve tedbirleri
– Anemi, her zaman bir hekim gözetiminde tedavi edilmelidir.
– Tedavi başarılı olmazsa (3 hafta sonra hemoglobin düzeyindeki artış aşağı yukarı 2-3
gr/dl olmazsa), tedavi tekrar gözden geçirilmelidir.
– Tekrarlayan kan transfüzyonu yapılan hastalar, eritrositle birlikte demir verildiğinden,
aşırı demir yüklenmesine karşı uyarılmalıdır.
– Alkolizm ve intestinal inflamasyonlu durumlarda ve mide ülseri bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
– Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum
normal olup herhangi bir önlem gerektirmez. Dışkıda gizli kan aranması sırasında
yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek
yoktur.
– Enfeksiyon veya malignensiye bağlı anemide, alınan demir retiküloendotelyal sistemde
depolanır ve primer hastalığın tedavisini takiben mobilize olarak kullanılır.
– Süt ile beraber alınmamalıdır.
– 6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla yutulması fatal
zehirlenmelere yol açar. Aşırı dozda alınması halinde hastalar, hekim ya da zehir
danışmayı aramaları hususunda uyarılmalıdır.
FERRUM HAUSMANN’ın diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
İki değerlikli demir preparatlarının gıdalarla ve bazı ilaçlarla (tetrasiklin vd.) birlikte alınması
halinde ortaya çıkan etkileşimler, FERRUM HAUSMANN’ın bileşimindeki üç değerlikli demirhidroksit polimaltoz kompleksi ile beklenmez. Ancak kalsiyum içeren preparatlarla etkileşme olabileceğinden ikisi arasında en az 2 saat zaman geçmelidir.
Gebelikte ve Laktasyonda FERRUM HAUSMANN kullanımı
Gebelikte A kategorisindedir.
Hamilelikte demir desteği olarak kullanılır.
İyi yönetilmiş epidemiyolojik çalışmalar Demir III Hidroksit Polimaltoz Kompleksi’nin gebelik
üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri oldugunu
göstermemektedir.
Gebelik
Ancak hekime danışıldıktan sonra FERRUM HAUSMANN gebelikte kullanılabilir.
Laktasyon
Demir anne sütüne geçmektedir. Bu geçiş, annenin mevcut demir seviyesine ve gıda ile alınan
demir miktarına göre değişmez. Bu nedenle, emziren anneye demir preparatı verilmesi, bebekte
bir demir intoksikasyonuna veya bebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına
neden olmaz. FERRUM HAUSMANN hekime danışıldıktan sonra laktasyonda
kullanılabilir.
FERRUM HAUSMANN’ın üreme yeteneği üzerine etkisi yoktur.
FERRUM HAUSMANN istenmeyen etkileri
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek
(≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin
edilmiyor).
Demirden dolayı sıklıkla dışkıda renk değişikliği görülebilir
Çok seyrek yan etkiler: Astım, alerjik reaksiyonlar, lokalize cilt reaksiyonları, idrarda renk değişikliği,
Yaygın olmayan yan etkiler: abdominal ağrı, baş ağrısı, epigastrik ağırlık hissi, ishal, şişkinlik, kusma, tokluk hissi, dişlerin renginde değişiklik, mide bulantısı, kabızlık, kurdeşen, kaşıntı, ekzantem, ciltte döküntü,
Demir III hidroksit polimaltoz iki değerlikli iyonize demir tuzu içeren ilaçlarla oluşan diş
boyanması ve ağızda metalik tad oluşması gibi istenmeyen etkilere neden olmaz.
Doz aşımı ve tedavisi
Yetişkinlerde akut demir zehirlenmesi sık değildir. Küçük çocuklarda daha sık rastlanır.
Kilogram başına 20 mg’dan fazla doz aşımı, potansiyel bir risk teşkil eder. Küçük çocuklarda
toplam 0.5 g demir alınması, hayatı tehdit eden durumların ortaya çıkmasına, 1-2 g’dan sonra ise
ölümle sonuçlanan durumlara sebep olabilir.
Zehirlenmede dört karakteristik faz görülmesi olasıdır. Alımından sonra ilk 6 saatte bulantı,
kusma, ishal görülür. Yüksek dozlarda (20 mg/kg’ı aşan dozlarda) hipotansiyon, şok, asidoz,
konvülziyon görülebilir. İkinci fazda hafif olgularda bir iyileşme takip eder. Üçüncü fazda (12-18
saat sonra) karaciğer harabiyeti, tübüler nekroz, kardiyovasküler şok, koagülapati olası
belirtilerdir. Dördüncü fazda (2-6 hafta içinde) özofagus mide ve duodenum stenozu oluşur
Tedavisi:
Yüksek doz alınmışsa mide yıkanır veya –eğer yıkama yapılamıyorsa- hasta kusturulur. Daha
ileri önlem olarak barsaklar yıkanabilir. Serum demir konsantrasyonu 3,5-5 mg/L. (63-85 mmol)
ve demir zehirlenmesinin kuvvetli klinik belirtileri varlığında, kelat bileşiği (Desferroksamin) ile
böbrekten atılması stimüle edilir. Desferroksamin 15 mg/kg/saat olacak şekilde damardan verilir;
maksimum 80 mg/kg/24 saattir. Sodyum-EDTA gibi kelat ajanları da kullanılabilir. Şok
durumunda i.v. perfüzyonla desteklenir.
Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grubu ve ATC kodu: Trivalan Demir Preparatı, Antianemik ilaç – B03AB05
Demir vücutta bütün hücrelerde bulunur ve hayati işlevlere sahiptir. İyonik demir enerji
transferinde rol oynayan enzimlerin (sitokrom oksidaz, ksantin oksidaz, süksinik dehidrojenaz
gibi) yapısında mevcuttur. Demir eksikliği durumunda bu hayati işlevlerin eksiklikleri ortaya
çıkmaktadır. Demir III hidroksit polimaltoz kompleksi uygulaması ile demir III iyonu vasıtası ile
demir eksikliğinin neden olduğu anemilerde kan yapımındaki azalma ve bunun sonucunda oluşan
etkiler ortadan kalkmaktadır.
Demir için önerilen günlük sistemik dolaşıma girmesi gereken miktar (RDA):
0-6 ay 6 mg
6-12 ay 10 mg
1-3 yaş 10 mg
4-6 yaş 10 mg
7-10 yaş 10 mg
11 yaş üzeri 12-15 mg
Hamilelerde 30 mg
Emzirenlerde 15 mg
FERRUM HAUSMANN demir eksikliğinin tedavi ve profilaksisi için geliştirilmiştir.
FERRUM HAUSMANN, iki değerlikli iyonize demir tuzu preparatları ile görülen dişlerde boyanma ve ağızda metalik tat gibi istenmeyen etkilere neden olmaz.
Farmakokinetik özellikler
Emilim:
FERRUM HAUSMANN damla ağız yoluyla alınmasından sonra hızla emilir. Emilen demir miktarı
tedavi edilen kişinin demir eksikliğine göre değişir. Demir eksikliği ne kadar fazla ise, emilim o
derecede artar.
Dağılım:
Emilen demir hemoglobin ve miyoglobin sentezinde kullanılır ya da demir depolarına nakledilir.
Bu şekilde demir yetersizliği belirtileri ortadan kalkar.
Biyotransformasyon:
İlgili herhangi bir bilgi bildirilmemiştir.
Eliminasyon:
Mide-barsak kanalından emilmeyen demir feçes yolu ile atılır.
Geçimsizlikler
FERRUM HAUSMANN’ın herhangi bir ilaç ya da madde ile geçimsizliği olduğuna dair bir veri yoktur.
bulunmamaktadır.
FERRUM HAUSMANN’ın raf ömrü: 60 ay
Saklamaya yönelik önlemler: FERRUM HAUSMANN,30 dereceden düşük oda sıcaklığında saklanmalı
Ambalajın nitelik ve içeriği: 30 ml’lik şişede damla.
RUHSATI:  Vifor International Inc. St.Gallen /İsviçre lisansı ile,
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*