FINGOYA 0,5 mg Kapsül

Endikasyon Bilgisi :

Fingolimod adlı aktif maddeyi içinde bulunduran FINGOYA 0,5 mg Kapsül, vücudun bağışıklık (immün) sisteminin işleyişini değiştirebilir. Ataklarla seyreden multipl sklerozu tedavi etmek için kullanılır. Sfingozin-1-fosfat (S1-P) reseptörü düzenleyicisi olarak bilinen yeni bir ilaç çeşididir.
Merkezi sinir sistemini (MSS), özellikle beyin ve omuriliğin fonksiyonunu etkileyen uzun süreli bir hastalık olan Multipl skleroz (MS)’de.iltihap (enflamasyon) MSS’deki sinirlerin etrafındaki koruyucu kılıfı (miyelin olarak adlandırılan) parçalar ve sinirlerin işlev görmesini engeller. Buna demiyelinizasyon adı verilir. MS’nin (Multipl sklerozun) tam sebebi bilinmemektedir. Vücudun bağışıklık (immün) sistemi tarafından normal olmayan bir yanıtın MSS hasarına neden olan süreçte önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. MS, MSS içindeki iltihaba bağlı sinir sistemi belirtilerine ilişkin tekrar eden nöbetlerle belirgindir. Bu nöbetler tipik olarak atak veya relaps olarak adlandırılır. Belirtiler hastadan hastaya değişmekle birlikte tipik olarak yürüme zorlukları, uyuşma, görme problemleri ve
denge bozukluğunu içerir. Bir atağa ilişkin belirtiler atak sona erdikten sonra tamamen ortadan kaybolabilse de bazı durumlarda, en azından kısmen kalıcı olabilir. Bu hastalık şekli ataklarla seyreden MS veya tekrarlayan-düzelen (relapsing-remitting) tip MS olarak adlandırılır. Bazı durumlarda ataklarla seyreden MS’i olan hastalar semptomlarının ataklar arasında kademeli olarak arttığını fark etmektedir; bu durum bir diğer MS şekline geçişi gösterir (ikincil ilerleyici MS).
FINGOYA, çok aktif durumlarda Tekrarlayan-Düzelen (RR) tipindeki erişkin MS hastalarının tedavisinde aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır.
a)-Bir yılda 2 ya da daha fazla relaps ve beyin MRG (manyetik rezonans)’sinde 1 ya da daha fazla kontrast madde (renk verici bir madde) tutan hasarlı doku (lezyon) veya yakın zamanda çekilmiş önceki bir MRG’ye kıyasla hasarlı dokularda anlamlı bir artış ile tanımlanan şekilde ilerleyen Tekrarlayan-Düzelen (relapsing remitting) multipl skleroz hastaları,
b)-En az bir hastalığı modifiye edici tedavi ile tam veya yeterli tedavi kürüne rağmen hastalığı yüksek düzeyde aktif olan Tekrarlayan-Düzelen (relapsing remitting) multipl skleroz hastaları,
c)-Parenteral ilaç kullanımı veya kullanılan maddeye karşı oluşan yan etkileri nedeniyle ilk basamak tedavilerini tolere edemeyen, uzun yıllar boyunca enjeksiyon tedavisi nedeniyle vücutta enjeksiyona uygun yer kalmayan RR tipte erişkin MS hastalarının tedavisinde endikedir.
FINGOYA, MS’i iyileştirmez, ancak meydana gelen atak sayısını azaltmaya ve MS nedeniyle fiziksel  problemlerin gelişmesini yavaşlatmaya yardımcı olur.
FINGOYA , bazı beyaz kan hücrelerinin vücutta serbestçe dolaşma yeteneğini etkileyip, iltihaba sebep olan hücrelerin beyne ve omuriliğe ulaşmasını engelleyerek bağışıklık sisteminin krizlerle savaşmasına yardımcı olur. Bu MS’in neden olduğu sinir hasarını azaltır.
FINGOYA ayrıca vücutta bazı bağışıklık yanıtlarını azaltabilir.
Klinik çalışmalarda fingolimodun atak sayısını azalttığı (yarıdan biraz daha fazla) ve bir sonuç olarak şiddetli atak ve hastanede tedavi edilmesi gereken atak sayısını azaltıp, ataksız geçen zamanı uzattığı ve özürlülük ilerlemesini yaklaşık üçte bir yavaşlattığı gösterilmiştir

FINGOYA 0.5 mg kapsül’ün Kullanım Şekli :

 1. FINGOYA tedavisi Multipl skleroz (MS) konusunda uzman bir hekim gözetiminde başlatılmalı ve sürdürülmelidir. Hekiminizle görüşmeden FINGOYA almayı bırakmayınız, doz değişikliği ya da doz atlaması yapmayınız.
 2. İlacınızın her dozunu yeterli miktarda su ile beraber içiniz. Tercihen tok veya aç karına kullanabilirsiniz. Günde 1 defa 1 kapsül önerilir. FINGOYA‘yı düzenli olarak her gün günün aynı saatinde almaya özen göstermelisiniz.
 3. Önceki tedavinizden kaynaklanan anormalliklere ilişkin herhangi bir belirti yok ise hekiminiz beta-interferon veya dimetil fumarat kullanımından doğrudan bu ilaca geçiş yapabilir. Hekiminiz bu tür anormallikleri dışlamak için bir kan testi yaptırmak isteyebilir. Natalizumab kullandıktan sonra bu ilaca başlamadan önce 2-3 ay beklemek gerekebilir. Teriflunomid tedavisinden geçiş yapabilmeniz için hekiminiz belirli bir süre beklemenizi veya hızlandırılmış uzaklaştırma prosedüründen geçmenizi öngörebilir. Eğer alemtuzumab tedavisi aldıysanız, FINGOYA‘nın sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapılması ve hekiminizle görüşmeniz gerekmektedir.
 4. 18 yaşından küçük ergen ve çocuklara FINGOYA verilmemelidir.
 5. Böbrek yetmezliği olan kişilerde FINGOYA için doz ayarlamasına gerek yoktur.
 6. Hekiminiz FINGOYA tedavisinin ne kadar süreceği hususunda sizi bilgilendirecektir. Tedaviyi erken sonlandırmayınız, çünkü
 7. FINGOYA tedavisini kesmek rahatsızlığınızın kötüleşmesine sebep olabilir.

 

FINGOYA 0.5 mg kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. FINGOYA, 25 dereceden düşük oda sıcaklığında ve nemsiz yerlerde muhafaza edilmelidir.
 2. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 3. Böbrek yetmezliği olan hastalarda FINGOYA‘nın doz ayarlamasına gerek yoktur.
 4. Hekiminiz FINGOYA ile tedavinin ne kadar süreceği hususunda sizi bilgilendirecektir. Tedaviyi erken sonlandırmayınız, çünkü FINGOYA tedavisini kesmek rahatsızlığınızın kötüleşmesine sebep olabilir.
 5. Kalp damarlarında tıkanıklık veya  normal olmayan EKG test sonuçları ya da akciğer hastalığı var ise veya uyku apnesi, bayılma, ani bilinç kaybı öyküsü, aşı olacaksanız ya da karaciğer hastalığı, hipertansiyon, sigara kullanmak, şeker hastalığı, akciğer hastalığı, göz enfeksiyonu veya  maküler ödem durumlarından biri var ise; FINGOYA almadan önce durumunuzu hekiminize bildiriniz.
 6. Verapamil, diltiazem, ivabradin, digoksin, neostigmin, fizostigmin, edrofonyum, pridostigmin, pilokarpin gibi kalp hızını yavaşlatan ilaçlardan herhangi biriyle tedavi görüyor iseniz: FINGOYA kapsüle başlamadan önce hekiminize bildiriniz.
 7. Kalp atışlarında düzensizlik, aritmi, yavaş kalp atımları var ise ya da ağır karaciğer hastalığı, zayıf bağışıklık sistemi, kanser hastalığı, hepatit, tüberküloz, yakın tarihte istemik atak, felç  veya kalp krizi öyküsü durumlarından biri var ise;  kullanmanız önerilmez.

Aşağıdaki durumlarda FINGOYA Kapsül’le tedaviye başlamadan önce hekiminize bildiriniz.
• Yavaş kalp hızı (bradikardi) ve düzensiz kalp atımı: Tedavinin başlangıcında, FINGOYA, yavaş kalp hızına sebep olabilir. Dolayısıyla, baş dönmesi veya yorgunluk hissedebilir, kalp atışınızı hissedebilirsiniz veya kan basıncınız düşebilir. Bu etkiler belirginse, acil tedavi görmeniz gerekebileceğinden hekiminize bildirmelisiniz. Bilhassa ilk dozdan sonra düzensiz kalp atımına sebep  olabilir. Ancak bu durum genellikle bir günden kısa bir sürede normale döner. Yavaş kalp atımı genellikle 1 ay içinde normale döner.
• İlk FINGOYA dozunu aldıktan sonra hekiminiz saat başı nabız ve kan basıncı ölçümleriyle en az 6 saat muayenehanede ya da klinikte kalmanızı isteyecektir; böylece tedavinin başlangıcında istenmeyen etkilerin ortaya çıkması durumunda uygun tedbirler alınabilir.  İlk dozdan önce ve 6 saatlik takip periyodundan sonra bir elektrokardiyogram çektirmelisiniz. Bu süre zarfında Hekiminiz kesintisiz elektrokardiyogram takibi yapabilir. 6 saatlik periyot sonrasında kalp hızınız çok yavaşsa ya da azalıyorsa veya elektrokardiyogram anomali gösteriyorsa, bunlar düzelene kadar daha uzun bir süre boyunca izlenmeniz gerekebilir (en az 2 saat ve muhtemelen bir gece).
Aynı belirtiler, tedavide bir aradan sonra, aranın süresine ve aradan önce ne süreyle bu ilacı aldığınıza bağlı olarak FINGOYA kapsül yeniden başlatıldığında da geçerli olabilir.
• Düzensiz ya da anormal kalp atımı yaşıyorsanız veya riskini taşıyorsanız, elektrokardiyogramınız anormalse veya kalp hastalığınız ya da kalp yetmezliğiniz varsa, FINGOYA sizin için uygun olmayabilir.
• Ani bilinç kaybı veya kalp hızınızda azalma öyküsü var ise; FINGOYA kullanımı sizde uygun görülmeyebilir. Gecelik takip de dahil olmak üzere bu ilaca nasıl başlayacağınıza dair bir öneri için bir kardiyolog tarafından değerlendirilebilirsiniz.
• Kalp hızınızın azalmasına neden olan ilaçlar kullanıyorsanız, bir kardiyolog tarafından değerlendirilmeniz gerekecek olup, FINGOYA kapsülle tedaviye izin vermek üzere kalp hızını azaltmayan alternatif bir ilaca geçirilip geçirilemeyeceğiniz kontrol edilecektir. Bu tip bir geçiş mümkün değilse, kardiyolog bir gecelik takip de dahil olmak üzere FINGOYA kapsülle tedaviye nasıl başlayacağınıza dair bir tavsiyede bulanacaktır.
• Daha önce suçiçeği geçirmediyseniz, hekiminiz buna neden olan virüse karşı (varisella zoster virüsü) bağışıklığınızı kontrol etmek isteyebilir. Virüse karşı korunmuyorsanız, FINGOYA tedavisine başlamadan önce aşılanmanız gerekebilir. Bu durumda hekiminiz tedaviyi  1 ay erteleyebilir.
FINGOYA beyaz kan hücresi sayısını (özellikle lenfosit denen bir türünün sayısı) azaltır. Beyaz kan hücreleri enfeksiyonla savaşır. FINGOYA kullanırken (almayı bıraktıktan sonra 2 aya kadar) enfeksiyona kapma riskiniz çok daha fazladır.  Geçirmekte olduğunuz herhangi bir enfeksiyon ağırlaşabilir. Enfeksiyonlar ciddi ve yaşamı tehdit eder yapıda olabilir. Enfeksiyonunuz varsa, ateşiniz varsa, grip geçirir gibi hissediyorsanız ya
da ense sertliği, ışığa karşı hassasiyet, bulantı ve/veya bilinç bulanıklığının eşlik ettiği baş ağrısı gibi belirtiler (bunlar bir mantar enfeksiyonundan kaynaklanıyor olabilir ve menenjit belirtileri olabilir) var ise; hekiminizle irtibata geçiniz, çünkü ciddi olabilir ve hayati tehlike arz edebilir. MS hastalığınızın kötüleştiğini (örneğin., güçsüzlük veya görmede değişiklikler) düşünüyorsanız veya yeni semptomlar fark ederseniz, bunlar  enfeksiyonun neden olduğu ve progresif multifokal lökoensefalopati (PML) olarak adlandırılan nadir bir beyin rahatsızlığının semptomları olabileceğinden acilen hekiminizle görüşünüz. PML şiddetli maluliyet veya ölüme yol açabilecek ciddi bir rahatsızlıktır.
• Bu ilaçla tedaviden önce, görme bozukluklarınız ya da gözün arkasında merkezi görme alanında (makula) şişlik, gözde iltihap veya enfeksiyon (üveit) ya da şeker hastalığınız var ise ya da olduysa, hekiminiz bir göz muayenesi yaptırmak isteyebilir. Hekiminiz FINGOYA tedavisine başladıktan 3 ila 4 ay sonra bir göz muayenesinden geçmenizi isteyebilir. Makula gözün arka kısmında retinanın küçük bir alanıdır ve şekilleri, renkleri ve detayları net ve keskin bir şekilde görmeyi sağlar. FINGOYA makulada şişliğe neden olabilir ve bu makuler ödem olarak adlandırılan bir rahatsızlıktır. Şişlik genellikle FINGOYA tedavisinin ilk 4 ayı içinde meydana gelir. Makuler ödem gelişme ihtimaliniz diyabetiniz ya da üveit olarak adlandırılan bir göz enflamasyonunuz varsa daha yüksektir. Bu durumlarda hekiminiz makuler ödemi tespit etmek üzere düzenli göz muayenelerinden geçmenizi isteyebilir. Makuler ödem sorununuz olduysa, FINGOYA ile tedavi yeniden başlatılmadan önce hekiminizle görüşünüz. Makuler ödem MS krizi ile aynı görme bulgularına neden olabilir (optik nevrit). Başlangıçta hiçbir bulgu görülmeyebilir. Görmenizde bir değişiklik ortaya çıkarsa muhakkak hekiminize haber veriniz. Hekiminiz özellikle aşağıdaki durumlarda bir göz muayenesinden geçmenizi isteyebilir:
– Görme merkeziniz bulanıksa veya gölgeliyse;
– Görme merkezinizde kör bir nokta gelişmişse;
– Renkleri ve ince detayları görmede sorun yaşıyorsanız.
• Karaciğer fonksiyon testleri: Ağır karaciğer rahatsızlıklarınız var ise, FINGOYA kullanmayınız. FINGOYA anormal karaciğer işlev testleri bulgularına sebep olabilir. Muhtemelen hiçbir semptomu fark etmeyeceksiniz ancak derinizde veya göz aklarınızda sararma, idrarınızda anormal koyulaşma veya açıklanamayan bulantı ve kusma gelişirse, hiç vakit kaybetmeden hekiminize bildirmelisiniz.
Bu semptomlardan herhangi biri  bu ilaca başladıktan sonra kötüleşirse, hekiminizi bilgilendiriniz.
Tedavinizin ilk on iki ayı sırasında, hekiminiz karaciğer fonksiyonunuzu izlemek üzere kan testleri isteyecektir. Test bulguları karaciğeriniz ile ilgili bir sorunu ortaya koyarsa, FINGOYA tedavisin kesmeniz gerekli görülebilir.

 1. Kullanımı kan basıncınızda hafif bir artışa neden olduğundan, hekiminiz kan basıncınızı düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir
 2. Kullanımı akciğer fonksiyonu üzerinde hafif bir etkiye sahip olabilir. Şiddetli akciğer problemleri olan hastalar veya sigara kullanımına bağlı öksürük yaşayanlarda yan etki gelişme ihtimali daha yüksektir.
 3. FINGOYA tedavisinin istenen etkisi, kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin miktarını azaltmaktır. Bu genellikle tedavinin durdurulmasından sonraki 2 ay içinde normale döner. İlave kan testleri yaptırmanız gerekiyorsa, hekiminize FINGOYA kullandığınızı söyleyiniz. Aksi halde, hekimin test bulgularınızı anlaması mümkün olmayabilir ve belli kan testi tipleri için hekiminizin normalden daha fazla kan alması gerekebilir. Bu ilaca başlamadan önce, hekiminiz kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin yeterli olup olmadığını doğrulayacak olup, düzenli kontrol yapmak isteyebilir. Yeterli beyaz kan hücrenizin olmaması durumunda,
 4. FINGOYA ile tedavinizde kesinti gerekebilir.
  • Posterior reversibl ensefalopati sendromu diye adlandırılan bir durum fingolimod ile tedavi edilen MS hastalarında seyrek olarak bildirilmiştir. Belirtiler şiddetli baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nöbetler ve/veya görme değişiklerini içerebilir. Eğer FINGOYA almanız esnasında bu belirtilerden biri ortaya çıkarsa hemen hekiminizi bilgilendirmelisiniz, çünkü ciddi olabilir.
 5. • Cilt kanseri: Fingolimod ile tedavi edilen MS hastalarında, cilt kanseri bildirilmiştir. Eğer deri nodülleri (örn. parlak, inci benzeri nodüller), yamalar veya birkaç hafta içerisinde geçmeyen açık yaralar fark ederseniz derhal hekiminizle görüşünüz. Deri kanserinin belirtileri, deride anormal oluşum veya deri dokusunda değişiklikleri (örn. alışılmadık benler) ve bunlara eşlik eden zaman içinde renk, şekil ve boyut değişikliklerini içerebilir.
  FINGOYA tedavisine başlamadan önce, deri nodüllerinizin olup olmadığını kontrol etme amacıyla bir deri muayenesi gereklidir. Hekiminiz ayrıca FINGOYA kapsül kullandığınız sürece düzenli deri muayeneleri gerçekleştirecektir. Eğer derinizde sorunlar meydana gelirse hekiminiz sizi  muayene için bir cildiyeciye gönderebilir; konsültasyon sonrasında cildiyeci sizi düzenli olarak kontrol etmenin önemli olduğuna karar verebilir.
  Güneşe maruz kalma ve güneşe karşı koruma: Fingolimod bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Bu, başta deri kanserleri olmak üzere, kanser türlerini geliştirme riskinizi artırır. Güneşe ve UV ışınlarına maruziyetini aşağıdaki yollarla kısıtlamanız gerekir:
  • uygun koruyucu kıyafetler giyerek.
  • düzenli olarak yüksek dereceli UV koruması olan güneş kremi sürerek.
 6. FINGOYA kullanan hastalarda çok seyrek olarak ölümcül sonuca sahip hemofagositik sendrom denilen bir durum bildirilmiştir. Hemofagositik sendrom, enfeksiyonlarla savaşta görev alan beyaz kan hücrelerine bağlı ciddi bir iltihaba neden olabilir. Belirtiler ateş, halsizlik, lenf bezlerinde şişlik ve nefes almada güçlüğü içerebilir. Böyle bir durum yaşarsanız hekiminize bildiriniz.
 7. Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız hekiminiz söyleyiniz. Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Doğmamış çocuğun zarar görmesi riski nedeniyle FINGOYA kullanırken veya kullanmayı bıraktıktan sonraki iki ayda hamile kalmaktan kaçınınız. hekiminizle  tedaviniz süresince ve tedaviniz sona erdikten sonraki 2 ay boyunca kullanmanız gereken güvenilir doğum kontrol yöntemleri hakkında görüşünüz.
 8. Emzirme döneminde, anne sütüne geçtiğinden FINGOYA kapsülü aldığınız sürece bebeğinizi emzirmeyiniz.

ETKİLEŞİM :

Aşağıdaki ilaçları alıyor iseniz veya yakın tarihte aldıysanız; hekiminize bunları söylemeniz önemlidir.
1-Düzensiz kalp atışı için kullanılan kinidin, prokainamid, amiodaron veya sotalol gibi ilaçlar. Hekiminiz bu ilaçları alıyor iseniz düzensiz kalp atışı üzerindeki olası ilave etkisi sebebiyle FINGOYA kullanmamanıza karar verebilir.
2- QT aralığını uzatan ilaçlar (antidepresan olarak kullanılan sitalopram, şizofreni gibi hastalıklarda antipsikotik olarak kullanılan klorpromazin ve haloperidol, madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan metadon ve antibakteriyel olarak kullanılan eritromisin gibi ilaçlar yaşamı tehdit edici düzensiz kalp ritmine yol açabilir).
3- MS’i tedavi etmek için kullanılan beta-interferon, glatiramer asetat, natalizumab, mitoksantron, teriflunomid, dimetil fumarat veya alemtuzumab gibi diğer ilaçlarda dahil olmak üzere immün sistemi baskılayan veya düzenleyen ilaçlar. İmmün sistem üzerindeki etkileri şiddetlendirebileceğinden, FINGOYA kapsülü bu ilaçlarla almamalısınız.
4- Nabzı yavaşlatan, atenolol (beta-blokörler olarak adlandırılır), verapamil, diltiazem ya da ivabradin (kalsiyum kanal blokörleri olarak adlandırılır) gibi ilaçlar veya digoksin gibi diğer ilaçları kullanırken hekiminiz FINGOYA kullanmamanıza karar verebilir ya da FINGOYA tedavisine başladığınız ilk günlerde nabzınızın yavaşlaması ile ilgili olası ilave etki nedeniyle ilaçlarınızı değiştirmek üzere sizi ilk önce bir kardiyoloğa sevk edebilir.
5- FINGOYA ilave tedavi esnasında ve sonrasında 2 aya kadar, canlı virüs içeren bazı aşılar uygulanmamalıdır. Uygulanırsa aşılamanın önlemesi gereken enfeksiyonu tetikleyebilir, diğer bazıları yeterince etkili olmayabilir.
6- Viral enfeksiyonlarda kullanılan bazı ilaçlar (Proteaz inhibitörleri), bazı enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiinfektifler), mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar (örn. ketokonazol), klaritromisin veya telitromisin gibi.
7-karbamazepin, rifampisin, fenobarbital, fenitoin, efavirenz veya Sarı kantaron (St. John’s Wort) (FINGOYA ’nın etkinliğinde azalma potansiyel riski).
•FINGOYA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, hekiminizle irtibat kurunuz.
•Eğer almanız gerekenden daha fazla FINGOYA kapsül aldıysanız ya da  ilk dozunu
yanlışlıkla kullandıysanız hemen hekiminiz bilgilendiriniz. Hekiminiz saatte bir nabız ve kan basıncı ölçümleriyle sizi izlemeye, EKG çekmeye ve sizi bir gece boyunca gözlemlemeye karar verebilir.
FINGOYA kullanmayı unuttuğunuz durumlarda hekiminize iletişime geçiniz, ilacınızı tekrar kullanmaya başladığınızda hekiminiz sizi aşağıdaki durumlarda gözlem altında tutacaktır.
• Tedavinin ilk 2 haftası sırasında, tedaviye bir veya birkaç gün süreyle ara verilirse
• Tedavinin üçüncü ve dördüncü haftalarında tedaviye 7 günden uzun süreyle ara verilirse
• Bir aylık tedaviden sonra tedaviye 14 günden uzun süre ara verilirse
Eğer tedavi kesilmesinin süresi yukarıdaki sürelerden daha kısa ise, tedaviye planlandığı gibi bir sonraki doz alınarak devam edilebilir.

Hekiminize danışmadan FINGOYA almayı sonlandırmayınız ve dozunuzda değişlik yapmayınız. FINGOYA almayı kestikten  sonra 2 aya kadar vücudunuzda kalacaktır. Beyaz kan hücresi sayımınız (lenfosit sayımı) bu sürede düşük kalabilir ve bu kullanma talimatında tarif edilen yan etkiler halen meydana gelebilir. İlacı kestikten sonra yeni bir MS tedavisine başlayabilmek için 6-8 hafta beklemeniz gerekebilir. 2 haftadan uzun süreyle bıraktıktan sonra tekrar FINGOYA ’ya başlamanız gerekiyorsa, kalp hızınız üzerinde, tedavi ilk kez başlatıldığında normalde görülen etki yeniden ortaya çıkabilir ve tedavinin yeniden başlatılması için hekiminizin muayenehanesinde veya klinikte izlenmeniz gerekecektir. İki haftadan uzun süre bıraktıktan sonra, hekime danışmadan yeniden başlamayınız. FINGOYA  tedavisi sonlandırıldıktan sonra takip edilmeniz gerekip gerekmediğine ve eğer takip edilmeniz gerekliyse nasıl takip edileceğinizi hekiminiz belirleyecektir.

İlacın olası yan etkileri

 1. Boğaz ağrısı, kas ve eklemlerde ağrı, ateş, titreme, Karaciğer enzimlerinde artış, boğaz ağrısı, öksürme, ishal, baş ağrısı, yorgunluk FINGOYA’nın çok yaygın görülen yan etkileridir.
 2. FINGOYA ile yaygın görülen yan etkiler: halsizlik, ışık hassasiyeti ve mide bulantısıyla birlikte şiddetli baş ağrısı, sersemlik hali, tinea versicolor (cilt mantarı), hipertansiyon, görme zayıflığı, kaşıntılı deri döküntüsü, trigliserid düzeylerinde artış, saç dökülmesi, nefes almada zorluk
 3. FINGOYA’nın seyrek yan etkileri: lenfoma (lenf kanseri), sinir sisteminde bozukluk, kan damarlarında bozukluk
 4. FINGOYA’nın yaygın olmayan yan etkileri: mide bulantı, depresif ruh hali, beyaz kan hücresi düzeylerinde azalma (nötrofiller)
 5. Periferik ödem ( bacaklar ve ayak bileklerinde şişme FINGOYA kapsülün sıklığı bilinmeyen yan etkileridir.

İlaç Etken maddesi: Fingolimod
İlaç Marka İsmi: FINGOYA 0,5 mg kapsül
FINGOYA sırasıyla Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, İmmünosüpresanlar, Selektif immünosüpresanlar ve Fingolimod şeklinde sınıflandırılmış olup, L04AA27  ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FINGOYA, FARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ firmasının ürünüdür.

FINGOYA 0,5 mg kapsül’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

daha sonra girilecektir.

FINGOYA 0,5 mg kapsül kısa ürün bilgilendirmesi

daha sonra girilecektir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*