FLUZOLE 150 mg 2 Kapsül

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Flukonazol’dur. FLUZOLE 150 mg 2 Kapsül, mantarların büyümelerini çoğalmalarını engelleyen bir ilaçtır. Mayalar ve mantarların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisi için uygundur. FLUZOLE, yemek borusu, boğaz ağız, akciğer, beyin, kalp,  idrar yolları ve kan dolaşımı gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan mantarların sebep olduğu enfeksiyonlar ile deri enfeksiyonlarının (saçkıran, kasık, tırnak, ayak ve el mantarı gibi) tedavisinde; vajinal bölgede oluşan mantar enfeksiyonları tedavisinde ve nüksünün önlenmesinde; kandidiyal balanit (penis baş bölgesi iltihabı) tedavisinde; AIDS li hastalarda ve kemik iliği nakli geçiren veya kanser tedavisi gören hastalarda  mantar enfeksiyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde; ayrıca FLUZOLE  Cryptococcus’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun  (AİDS hastalarında) tekrarının önlemesinde ve bağışıklık sistemi düzgün çalışmayan hastaların bir mantar enfeksiyonu kapmasının önlenmesinde kullanılır.

 

FLUZOLE 150 mg 2 Kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; kullanmanız önerilmez.
 2. Eğer böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise ya da herhangi bir kalp ritim bozukluğu, kişisel veya aile geçmişinde uzun QT sendromu durumlarından herhangi bir  ya da bir kaçı var ise;  kullanmadan önce hekiminiz bilgilendirmeniz gerekmektedir. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
 3. Eğer mide rahatsızlığı için sisaprid ya da alerji tedavisi için astemizol veya terfenadin kullanıyor iseniz;  kalp ritim bozukluğu ilacı olan kinidin etken maddeli bir ilaç alıyorsanız veya şizofreni hastalığı için pimozid kullanıyor iseniz; bu ilaçlardan herhangi biriyle FLUZOLE kapsül kullanmayınız.
 4. FLUZOLE ‘e başladıktan hemen sonra iyileşme belirtileri görülebilir. Hekiminizin reçetede belirttiği kullanma süresini dikkate alınız. Çünkü enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşmeler görülebilir.
 5. FLUZOLE, düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahip olduğundan, makine veya araba kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 6. Hamileyseniz veya ilacın kullanımı sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza durumu söylemelisiniz. Hamileyken FLUZOLE kullanımı, doğmamış bebeğe zarar verebilir.
 7. FLUZOLE, emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

 

FLUZOLE 150 mg 2 Kapsül’ün Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. FLUZOLE alımı yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
 2. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile beraber alınız. FLUZOLE yemek sonrası  veya öğün aralarında alınabilir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. FLUZOLE kullanırken, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. FLUZOLE yan etki: Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, gaz, baş ağrısı ve deride döküntü yaygın yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Flukonazol
İlaç Marka İsmi: FLUZOLE 150 mg 2 Kapsül
FLUZOLE , sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antimikotikler, Triazol türevleri ve flukonazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J02AC01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FLUZOLE , BİOFARMA İLAÇ SANAYİ  firmasının ürünüdür.

FLUZOLE 150 mg 2 Kapsül’ün kısa ürün bilgisi

FLUZOLE 150 mg 2 Kapsül'ün kısa ürün bilgisi

FLUZOLE 150 mg 1 Kapsül’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

FLUZOLE® 150 mg Kapsül
Ağızdan alınır.
• Etken maddesi: Her bir kapsülde 150 mg flukonazol bulunur.Diğer bileşenler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, kolloidal silikon dioksit,
magnezyum stearat (E572), sodyum lauril sülfat
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. FLUZOLE nedir ve ne için kullanılır?
2. FLUZOLE’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FLUZOLE nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FLUZOLE’ün saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. FLUZOLE nedir ve ne için kullanılır?
Kırmızı 1 numara kapsül içinde beyaz homojen toz içerir.
FLUZOLE, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan
biridir. Etkin madde flukonazoldür.
FLUZOLE, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için
kullanılır. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni Candida adı verilen bir mayadır.
Bu ilacı doktorunuz genital pamukçuk, vajinada veya peniste enfeksiyon için size verecektir.
2. FLUZOLE’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
FLUZOLE’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:
• FLUZOLE’ün herhangi bir bileşenine
• Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.
Semptomlar kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların
tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
FLUZOLE’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• 16 yaşından küçükseniz
• Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
• Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
• Özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
• Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç
alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık
oluşursa. FLUZOLE ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri
dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı
doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.
• Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları
gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen,
el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu oluşursa
doktorunuz tedavinizi kesebilir.
• Günde 400 mg’dan az terfenadin içeren ve alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık
gelişirse
• Kandaki iyon ve minerallerde dengesizlik (elektrolit bozukluğu) varsa
• FLUZOLE ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız
• Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel
etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız
Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG)
QT dalgası denilen aralığın uzadığı gözlenmiştir.
• Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
• Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi atım düzensizliğine ve ani ölümlere yol açabilen
bir durum varsa
• Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde ani başlayan veya süregelen
hastalığınız varsa
• Kalbiniz dakikada 60’dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi)
FLUZOLE’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması
Bu konuda özel bir durum yoktur.
Hamilelik
Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında FLUZOLE kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
Emzirme esnasında FLUZOLE kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate
alınmalıdır.
FLUZOLE’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha öceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı
dayanıksız olduğunuz söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum
içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
FLUZOLE ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç
alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
FLUZOLE ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. FLUZOLE ile
etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve
doz ayarlaması gerektirir:
• Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
• Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
• Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfotersin B
• Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
• Bir antibiyotik olan azitromisin
• Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi
benzodiazepinler
• Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin,
isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler
• Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib
• Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid
• Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
• Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile
metabolize edilen, lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz
inhibitörleriyle
• Kan basıncını düşürücü olan losartan
• Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
• Naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili
ilaçlar
• Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler
• Endojen steroidler
• Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon
• AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir
• Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri
• A Vitamini
• Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
• Sıvı retansiyonu ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid
gibi su tabletleri
• Sarayı kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
• Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
• Organ nakli reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus
• Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin
• İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT
olarak da bilinen zidovudin
• Mantar enfeksiyonlarını önlemek için kullanılan vorikonazol
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. FLUZOLE nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Genital pamukçuk Tek doz olarak 150 mg
Tekrarlayan vajinal mantar hastalığınızın görülme sıklığını azaltmak için, ayda bir kez 150
mg’lık bir doz kullanılabilir. Tedavi süreniz kişiden kişiye değişmekle birlikte, 4-12 ay
arasında olmalıdır. Bazı hastalara daha sık aralarla verilmesi gerekebilir.
Semptomatik genital mantar hastalığı olan çiftlerin tedavisi doktorunuz tarafından dikkate
alınacaktır.
Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize
başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından
düzenlenecektir.
Mantar şikayeti ile başvuran hastanın eşinin/partnerinin tedavisi de değerlendirilmelidir.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
Vajinal pamukçuk (candidal balanitis) tedavisinde ağız yolu ile tek bir kapsül olarak alınır.
Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır.
İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
16 yaşından küçük çocuk hastalarda tek doz flukonazolün, doktor gözetimi haricinde
kullanımı önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı:
Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek
enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.
Karaciğer yetmezliği:
Mevcut değil.
Eğer FLUZOLE’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUZOLE kullandıysanız:
Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla FLUZOLE
aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz.
FLUZOLE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
FLUZOLE’ü kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
6 / 7
FLUZOLE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz size söylemediği sürece FLUZOLE almayı durdurmayınız. FLUZOLE almayı
kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. FLUZOLE
kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, FLUZOLE’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler
olabilir.
Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki
semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:
• Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
• Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
• Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
• Deri döküntüsü
• Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de
etkileyebilir).
• AIDS hastasıysanız, FLUZOLE dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme
olasılığınız daha yüksektir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın :10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastada birden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastada birden az görülebilir.
Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
10 hastanın en az 1’inde görülen çok yaygın yan etkiler:
• Hasta hissetmek
• Midede rahatsızlık
• İshal
• Gaz
• Döküntü
• Baş ağrısı
Bu yan etkiler hafif yan etkilerdir. Eğer rahatsız hissetmenize sebep olur veya uzun süre
devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Diğer yan etkiler:
• Kaşınma
• Hastalanma
• Nöbet
• Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
7 / 7
• Kanda yüksek kolesterol, yağ veya tuz seviyeleri
• Karaciğerde hasar ve gözlerin ve derinin sararması (sarılık)
• Saç dökülmesi
• Sersemlik
• Tat bozukluğu
• Kalp ritminde değişiklik
• Uykusuzluk
• Uykululuk hali
• Kas ağrısı
• Yorgunluk
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. FLUZOLE’ün saklanması
FLUZOLE’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan ve rutubetten koruyarak saklayınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLUZOLE’ü kullanmayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ruhsat Sahibi ve üretici : Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. istanbul

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*