FUNGAN 150 mg 2 Kapsül

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Flukonazol’dur. FUNGAN 150 mg 2 Kapsül, mantarların büyümelerini çoğalmalarını engelleyen bir ilaçtır. Mayalar ve mantarların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisi için uygundur. FUNGAN, mukozal ve genital pamukçuk, kadın dış üreme organları ve vajinanın mantar enfeksiyonu (Vajinal Kandidiyazis) ve erkeklerde kandidiyal balanit tedavisinde; ağız-boğaz, yemek borusu, akciğer,  idrar kanalları, kan dolaşımı gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan mantarların sebep olduğu enfeksiyonlar ile deri enfeksiyonlarının (saçkıran, tırnak, ayak ve el mantarı vb.) tedavisinde; AIDS li ya da  kemik iliği nakli geçiren veya kanser tedavisi gören hastalarda  mantar enfeksiyonlarının tedavisi ve nüksünün önlenmesinde;  ayrıca Cryptococcus’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun  (AİDS hastalarında) tekrarının önlenmesinde ve bağışıklık sistemi normal çalışmayan hastaların bir mantar enfeksiyonu kapmasının önlenmesinde kullanılır.

 

FUNGAN 150 mg 2 Kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; kullanmanız önerilmez.
 2. Eğer böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise ya da herhangi bir kalp ritim bozukluğu, kişisel veya aile geçmişinde uzun QT sendromu durumlarından herhangi bir  ya da bir kaçı var ise;  kullanmadan önce hekiminiz bilgilendirmeniz gerekmektedir. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
 3. Eğer mide rahatsızlığı için sisaprid ya da alerji tedavisi için astemizol veya terfenadin kullanıyor iseniz;  kalp ritim bozukluğu ilacı olan kinidin etken maddeli bir ilaç alıyorsanız veya şizofreni hastalığı için pimozid kullanıyor iseniz; bu ilaçlardan herhangi biriyle FUNGAN kullanmayınız.
 4. FUNGAN ‘a başladıktan hemen sonra iyileşme belirtileri görülebilir. Hekiminizin reçetede belirttiği kullanma süresini dikkate alınız. Çünkü enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşmeler görülebilir.
 5. FUNGAN , düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahip olduğundan, makine veya araba kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 6. Hamileyseniz veya ilacın kullanımı sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza durumu söylemelisiniz. Hamileyken FUNGAN  kullanımı, doğmamış bebeğe zarar verebilir.
 7. FUNGAN, emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

 

FUNGAN 150 mg 2 Kapsül’ün Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. FUNGAN alımı yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.
 2. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile beraber alınız. FUNGAN yemek sonrası  veya öğün aralarında alınabilir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. FUNGAN kullanırken, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. FUNGAN yan etki: Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, gaz, baş ağrısı ve deride döküntü yaygın yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Flukonazol
İlaç Marka İsmi: FUNGAN 150 mg 2 Kapsül
FUNGAN, sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antimikotikler, Triazol türevleri ve flukonazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J02AC01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz FUNGAN 150  mg, İ.E. ULAGAY İLAÇ SANAYİ  firmasının ürünüdür.

FUNGAN 150 mg 2 Kapsül’ün kısa ürün bilgisi

FUNGAN 150 mg 2 Kapsül'ün kısa ürün bilgisi

FUNGAN 150 mg 2 Kapsül’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

FUNGAN® 150 mg kapsül
Ağızdan alınır.
• Etken maddesi: Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.
• Yardımcı maddeler: Laktoz (sığır sütü kaynaklı), mısır nişastası, silisyum dioksit,
magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat, jelatin (sığır kaynaklı)
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. FUNGAN nedir ve ne için kullanılır?
2. FUNGAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. FUNGAN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. FUNGAN’ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. FUNGAN nedir ve ne için kullanılır?
FUNGAN 1 numara açık pembe/açık pembe sert jelatin kapsül içinde beyaz toz
bulunmaktadır.
FUNGAN, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan
biridir. Etkin madde flukonazoldür.
FUNGAN yetişkinlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:
• Kriptokokal menenjit (beyin zarında bir mantar enfeksiyonu)
• Koksidioidomikoz (vadi humması olarak bilinen, akciğerleriniz yoluyla vücudunuza
giren mantarın neden olduğu bir hastalıktır)
• Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut
organlarında (örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar
• Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen mantar enfeksiyonu)
• Genital pamukçuk (kadında veya erkekte cinsel organın mantar enfeksiyonu)
• Deri enfeksiyonları (örn. atlet ayağı adı verilen ayak mantarı, saçkıran, kasık mantarı,
tırnak mantarı)
2
FUNGAN yetişkinlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:
• Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme
• Mukozal pamukçukların tekrarlanmasını önleme
• Vajinal pamukçukta nüksetmesini azaltılma
• Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksiyonlardan koruma (eğer bağışıklık
sisteminiz zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)
FUNGAN yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar,
çocuklar ve ergenlerde aşağıdakilerin tedavisinde kullanılır:
• Mukozal pamukçuk (ağız veya boğazda meydana gelen enfeksiyon)
• Candida adı verilen bir mantar türünün neden olduğu ve kan dolaşımında, vücut
organlarında (örn. kalp, akciğerler) veya idrar yollarında bulunan enfeksiyonlar
• Kriptokokal menenjit (beyinde bir mantar enfeksiyonu)
FUNGAN yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar,
çocuklar ve ergenlerde aşağıdakilerin önleyici tedavisinde kullanılır:
• Candida adlı mantarın sebep olduğu enfeksyionlardan koruma (eğer bağışıklık
sisteminiz zayıfsa ve düzgün çalışmıyorsa)
• Kriptokokal menenjitin tekrarlanmasını önleme
2. FUNGAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
FUNGAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:
• Flukonazole veya FUNGAN’ın herhangi bir bileşenine
• Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.
Belirtiler kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon
gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid
alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız.
• Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel
etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız.
• Günde 400 mg’dan fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve alerji tedavisinde
kullanılan bir ilaç alıyorsanız.
FUNGAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
• Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
• Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
• Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse
3
• Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri
reaksiyonları gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle AIDS hastası iseniz şiddetli
deri reaksiyonları gösterme eğilimi daha yüksektir.
• Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek
durumlar sizde mevcutsa.
• Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız (bakınız “diğer ilaçlar ile birlikte
kullanım”)
• Böbreküstü bezlerinin kortizol gibi bazı steroid hormonlarını yeterli miktarda
üretemediği böbrek yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa (kronik veya uzun süreli
yorgunluk, kas zayıflığı, iştah azalması, kilo kaybı, karın ağrısı)
• Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amiodaron
kullanıyorsanız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
FUNGAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
FUNGAN’ı yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileliğin ilk 3 ayında FUNGAN ile tedavi edilen kadınlarda kendiliğinden düşük riski
meydana gelebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında FUNGAN’ın günlük 400-800 mg uzun süreli
kullanımı bebekte doğuştan anomali riskini arttırabilir. Hamileyseniz, hamile
olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz almanız gerektiğini söylemediği takdirde hamileyken FUNGAN
almamalısınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
FUNGAN anne sütüne geçmektedir. 150 mg’a kadar tek doz FUNGAN aldıktan sonra
emzirmeye devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak FUNGAN
kullanıyorsanız emzirmeyiniz.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesini de içeren sersemlik hali veya nöbet
ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.
FUNGAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere
karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa
geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
4
Aşağıdaki ilaçlar FUNGAN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir
ilaç alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
• Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. FUNGAN ile
etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem
ve doz ayarlaması gerektirir:
• Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
• Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
• Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
• Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfoterisin B, vorikonazol
• Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
• Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi
benzodiazepinler
• Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
• Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin,
isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler
• Kan basıncını düşürücü losartan
• Yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılan olaparib
• Organ nakli reddini önlemek için siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus ve çeşitli
kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin)
• Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
• Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi
ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve atorvastatin, simvastatin veya fluvastatin gibi lipid
bozuklukları için kullanılan ilaçlar
• Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
• Doğum kontrol ilaçları
• Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon (steroid)
• İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da
bilinen zidovudin ve AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir, klorpropamid,
glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
• Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin
• Romatoid artrit tedavisinde kullanılan tofasitinib
• A Vitamini
• Kistik fibroz tedavisinde kullanılan ivakaftor
• Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron
• İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son
zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi
veriniz.
3. FUNGAN nasıl kullanılır?
5
Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:
Durum Doz
Kriptokokal menenjit İlk gün 400 mg, sonra günde bir kez 200
mg ila 400 mg olmak üzere 6 ile 8 hafta
boyunca veya gerektiğinde daha uzun
süre. Bazen doz 800 mg’a kadar
arttırılabilir.
Kriptokokal mantarların neden olduğu
tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit)
Hekim tarafından tedavi
sonlandırılıncaya kadar günde 200 mg
Vadi humması (Koksidioidomikozis) tedavisi 11 aydan 24 aya kadar (Gerekiyorsa daha
uzun süre) günde 1 kez 200 mg ila 400
mg’dır. Bazen doz 800 mg’a kadar
arttırılır.
Kandida türü mantarların neden olduğu
organların mantar enfeksiyonlarının tedavisi
İlk gün 800 mg, hekim tarafından tedavi
sonlandırılıncaya kadar günde 400 mg’dır.
Ağız, boğaz ve takma diş kaynaklı ağız
yarasını etkileyen mukozal enfeksiyonları
tedavisi
İlk gün 200 mg – 400 mg’dır. Sonra hekim
tarafından tedavi sonlandırılıncaya kadar
günde bir kez 100 mg – 200 mg’dır.
Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz
enfeksiyonun bulunduğu yere bağlıdır.)
Hekim tarafından tedavi sonlandırılıncaya
kadar 7 – 30 gün boyunca günde bir kez
50 mg – 400 mg’dır.
Kandida türü mantarların neden olduğu ayak
mantarı (tinea pedis), kasık mantarı (tinea
kruris), gövde, kol ve bacakların yüzeyel
mantar enfeksiyonu (tinea korporis)
Haftada bir kez 150 mg veya günde bir
kez 50 mg’dır. Tedavinin süresi 2 ila 4
haftadır. Ayak mantarı (Tinea pedis) 6
haftaya varan tedavi
gerektirebilir.
Ağız iç tabakasını etkileyen tekrarlayan
enfeksiyonların tedavisi
Enfeksiyon riski altındayken, günde bir
kez 100 mg – 200 mg veya haftada
3 kez 200 mg’dır.
Deri ve tırnaktaki mantar hastalığı tedavisinde
(Onikomikoz)
Enfeksiyonun yerine göre, günlük 50 mg
ya da haftada 150 mg tek doz ya da 1 ile
4 hafta arasında haftada 1 kez 300 ile 400
mg (Atlet ayağı için 6 haftaya kadar
verilebilir, tedavi, enfekte olmamış
tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini
almasına kadar devam ettirilmelidir.)
Cinsel organlardaki mantar hastalıkları
tedavisinde
Tek doz olarak 150 mg önerilir.
Tekrarlayan vajinal mantar hastalığının
tedavisinde
Toplam 3 doz için her üç günde bir 150
mg (1., 4. ve 7 günlerde) alınmasını
takiben haftada bir kez 150 mg’dır. 6 aya
varan tedavi gerektirebilir.
Kandida’nın neden olduğu enfeksiyonu
engellemek için (Bağışıklık sisteminiz zayıf
ve düzgün çalışmıyorsa)
Enfeksiyon riski altındayken günde bir
kez 200 mg – 400 mg’dır
6
Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce
tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz
tarafından düzenlenecektir.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İlacınızı her gün aynı saatlerde
almanız en iyisidir.
İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
12-17 yaş arası çocuklarda kullanım, hekim tarafından reçetelenen doz uygulanır
(Yetişkinler ya da çocuklar için doz/uygulama sıklığı).
11 yaşından küçük çocuklar için maksimum doz günde 400 mg’dır. Doz, çocuğun kilosuna
(kg) göre belirlenmelidir.
Durum Doz
Mukozal pamukçuk tedavisi (Doz enfeksiyonun
bulunduğu yere bağlıdır.)
Günde 1 kez 3 mg/kg (Tedavinin ilk
gününde 6 mg/kg olarak verilebilir.)
Kriptokokal mantarların neden olduğu
tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit) ya
da Kandida türü mantarların neden olduğu iç
mantar enfeksiyonları tedavisi
Günde 1 kez 6 mg-12 mg/kg
Kriptokokal mantarların neden olduğu
tekrarlayan menenjit (Kriptokokal menenjit)
tekrarlamasını önlemek için
Günde 1 kez 6 mg/kg
Kandida’nın neden olduğu enfeksiyonu
engellemek için (Bağışıklık sistemi düzgün
çalışmıyorsa)
Günde 1 kez 3 mg-12 mg/kg
15 – 27 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak 2 günde bir verilir.
Maksimum doz, her 48 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg’dır.
0 – 14 günlük bebeklerde yukarıdaki tablo ile aynı dozda ancak her 3 günde bir verilir.
Maksimum doz, her 72 saatte bir kg vücut ağırlığı başına 12 mg’dır.
Yaşlılarda kullanımı:
Böbrek sorunlarınız yoksa normal yetişkin dozu verilecektir. Böbrek sorunlarınız varsa
doktorunuz ilacınızı böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Doktorunuz, böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.
7
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu nedenle
karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli biçimde uygulanmalıdır.
Eğer FUNGAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla FUNGAN kullandıysanız:
Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla FUNGAN
aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Olası fazla doz kullanımında gerçek olmayan
şeyleri görme, duyma, hissetme, düşünme gibi (halüsinasyonlar ve paranoid davranış) bir
durum oluşabilir. Bu durumda doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Sistemik
tedavi (destekleyici önlemler ve gerekli durumda mide yıkanması) yeterli olabilir.
FUNGAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
FUNGAN’ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ilacınızı almadığınızı farkettiğiniz zaman hemen alınız.
Eğer bir sonraki dozunuzu alma zamanına yakınsanız unutulan dozu almayınız.
İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
FUNGAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz size söylemediği sürece FUNGAN almayı durdurmayınız. FUNGAN almayı
kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir.
FUNGAN kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, FUNGAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler
olabilir.
Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Eğer
burada yazılı olmasa bile herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya
eczacınıza bildiriniz.
Aşağıdakilerden biri olursa, FUNGAN’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
• Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
• Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
• Deri döküntüsü
• Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de
etkileyebilir).
• AIDS hastasıysanız, FUNGAN dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme
olasılığınız daha yüksektir.
8
FUNGAN karaciğerinizi etkileyebilir. Karaciğer problemlerinin belirtileri aşağıda
sıralanmıştır.
• Yorgunluk
• İştah kaybı
• Kusma
• Deride veya göz aklarında sararma (sarılık)
FUNGAN böbreküstü bezlerinizi ve üretilen steroid hormon seviyesini etkileyebilir.
Böbrek problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.
• Yorgunluk
• Kas zayıflığı
• İştah kaybı
• Kilo kaybı
• Karın ağrısı
Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde olursa FUNGAN almayı bırakınız ve
derhal doktorunuza haber veriniz.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastada birden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastada birden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın:
• Baş ağrısı
• Karın ağrısı, midede rahatsızlık, bulantı, kusma, ishal, karaciğer fonksiyonu kan
testi sonuçlarında artış (alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda
artış, kan alkalin fosfatazda artış)
• Döküntü
Yaygın olmayan:
• Soluk renkli deriye, yorgunluğa ve nefessiz kalmaya neden olabilecek kırmızı kan
hücreleri sayısında azalma, kansızlık (anemi)
• İştah azalması
• Uykusuzluk, Uykululuk hali
• Nöbetler, sersemlik, odanın döndüğünü hissetme, karıncalanma, iğnelenme veya
uyuşma hissi, tat bozukluğu
• Hazımsızlık, sindirim bozukluğu, gaz ve ağız kuruluğu
• Kas ağrısı
• Sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, bilirubinde artış (cilt ve gözlerde
sararma)
• Kaşıntı, kurdeşen, terlemede artış, deride kabarcık
• Yorgunluk, keyifsizlik, güçten düşme, ateş
9
Seyrek:
• Enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücreleri sayısında ve kanamayı
durdurmaya yardımcı trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma
• Düşük trombosit sayısı veya diğer kan hücrelerindeki değişikliklerden kaynaklı
deride kızarma veya morarma
• Yüksek kolesterol, yüksek trigliserit (kanınızda bazı yağların miktarının
yükselmesi)
• Kan potasyum düzeyinde düşme
• Titreme
• Elektrokardiyografi (EKG) bozuklukları, QT uzaması, yaşamı tehdit eden düzensiz
kalp ritmi (torsades de pointes)
• Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite, karaciğer yetmezliği,
karaciğer iltihabı, karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen
dokuların ölümü veya hasarı
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı
duyarlılık (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil
olmak üzere)Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonlarının,
yüz veya dudaklarda şişmenin görüldüğü alerjik reaksiyonlar (bazen ciddi boyutta)
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal
nekroliz), ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden
iltihap (Stevens-Johnson sendromu), ani başlayan ve ateşle birlikte tüm vücutta
irinli deri kabarcığı oluşan deri hastalığı (akut yaygın ekzantematöz püstüloz),
eksfoliyatif deri hastalıkları, yüzde ödem,
• Saç dökülmesi
Bilinmiyor:
• Ciltte kızarıklık, ateş, şişmiş bezler, bir tip beyaz kan hücresinde artış (eozinofili)
ve iç organlarda (karaciğer, akciğerler, kalp, böbrekler ve kalın bağırsak)
iltihaplanma ile aşırı duyarlılık reaksiyonu (İlaç reaksiyonu veya eozinofili ve
sistemik belirtiler ile gözlenen ilaç reaksiyonu (DRESS) ile döküntü)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya
da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans
Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış
olacaksınız.
5. FUNGAN’ın saklanması
FUNGAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
10
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FUNGAN’ı kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat sahibi: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak
Office Building Kat: 7-8 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul
Üretim yeri: İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 12 34010
Topkapı/İstanbul
Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*