GASMED 140 mg Yumuşak Kapsül

Simetikon adlı etken maddeyi içinde bulunduran GASMED, sırasıyla; Sindirim Sistemi ve Metabolizma,  GİS Fonksiyonel  Hastalıklarında kullanılan ilaçlar, Diğer Fonksiyonel bağırsak hastalıkları ilaçları ve simetikon şeklinde sınıflandırılmış olup, A03AX13 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz GASMED, World Medicine Ophthalmics İlaçları firmasının ürünüdür.

GASMED için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, GASMED ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, GASMED dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; GASMED kullanım şekli; GASMED yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi GASMED Kapsül ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

GASMED 140 mg Yumuşak Kapsül Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

Ağız yoluyla uygulanır.
Her bir kapsülde etken madde olarak 140 mg simetikon bulunur. Yardımcı maddeler: Jelatin (sığır kaynaklı), gliserol, kinolin sarısı (E104) vesunset sarısı FD&C (E110)
Bu Kullanma Talimatında:
1. GASMED nedir ve ne için kullanılır?
2. GASMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. GASMED nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. GASMED’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. GASMED nedir ve ne için kullanılır?
GASMED, yarı saydam, grimsi renkte viskoz çözelti içeren açık sarı sarımsı renkli oval
yumuşak kapsüller şeklindedir. Her kutuda 20 veya 40 yumuşak kapsül vardır.
GASMED sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz
gidericidir.
GASMED, gaz, şişkinlik, abdominal distansiyon ve intestinal gaz ile ilişkili diğer
semptomların giderilmesinde antiflatulan olarak kullanılır.
2. GASMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
GASMED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
-Simetikona veya GASMED içerisindeki yardımcı maddelerden herhangi birine
karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
GASMED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
Belirtileriniz 14 günden uzun sürdüyse veya kötüleştiyse doktorunuza danışın.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen
doktorunuza danışınız.
GASMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
GASMED’in yiyeceklerle ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.
Hamilelik
Hamilelikte GASMED kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer
hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuz durumu dikkatle
değerlendirecek ve GASMED kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
GASMED’i emzirme sırasında kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
Araç ve makine kullanımı
GASMED araç ve makine kullanımı üzerine etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır.
GASMED’in olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu
taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.
GASMED’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
GASMED yardımcı madde olarak sunset sarısı (E110) içermektedir. Alerjik reaksiyonlara
sebep olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren bir ilaç kullanıyorsanız bu
durumu doktorunuza bildiriniz.
GASMED’in parafin gibi bağırsak yumuşatıcılarla birlikte verilmesi etkinliğinin azalması
açısından önerilmez.
3. GASMED nasıl kullanılır?
GASMED doktorunuz tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda
kullanılması gerekmektedir:
Mide-bağırsakta gazla ilişkili belirtilerde:
Yaş Tek doz Toplam günlük doz
Erişkinler ve 14 yaşından
büyük ergenlerder
1-2 GASMED yumuşak
kapsül (140 mg – 280 mg
simetikon)
3 GASMED yumuşak
kapsül (420 mg simetikon)
2 g’a kadar dozlarda değişik antasidlerle kombine olarak sıklıkla kullanılmasına karşın,
doktor tavsiyesi olmaksızın kullanılan günlük dozun 500 mg’ı geçmemesi önerilir.
GASMED yemekle birlikte veya yemeklerden sonra alınması tavsiye edilir. Gerek
duyulması halinde yatmadan önce de alınabilir.
14 yaşın altındaki çocuklarda GASMED kullanılmamalıdır. Diğer yaş grupları için
uygulama yolu ve metodu bölümüne bakınız.
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.
Böbrek bozukluğu, karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Kullanmanız gerekenden daha fazla GASMED kullandıysanız:
GASMED’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
GASMED’i kullanmayı unutursanız
Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı
gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız
şekilde kullanmaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
GASMED ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler
GASMED tedavisinin ne kadar süreceğine tedavi eden doktorunuz karar verecektir. Bu
ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
-şiddetli cilt döküntüsü, el, ayak , bilekler veya yüzde şişme, nefes alıp vermede zorluk gibi bir durumda GASMED almayı kesiniz ve acilen
hekiminizi bilgilendiriniz.
-Baş ağrısı, kusma, bulantı, burun akıntısı, ishal, mide ağrısı GASMED’in hafif yan etkileridir
5. GASMED’in saklanması
GASMED’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra GASMED’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz GASMED’i kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi:
World Medicine Ophthalmics İlaçları Limited Şirketi
Bağcılar, İstanbul
Üretim yeri:
World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Bağcılar/İstanbul
Bu kullanma talimatı 13.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

GASMED 140 mg Yumuşak Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

GASMED 140 mg Yumuşak Kapsül Kısa Ürün Bilgisi

Simetikon (GASMED) , karın bölgesinde gaza bağlı şişkinlik ve ağrılarda; antiflatulan (gaz sökücü)

Doz: 14 yaş üstü günde 1-2 kapsül tek doz gece yatarken. günde maks.3 kapsül.

Etkileşim: oral levotiroksin

GASMED, hamilelikte C kategorisindedir, emzirenler hekime danışmadan kullanmamalıdırlar.

Kontrendikeleri: duyarlılık reaksiyonu

GASMED de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz GASMED’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*