GLINIUM 50 mcg İnhalasyon Tozu, Sert Kapsül

Glikopironyum bromür isimli etken maddeyi içinde bulunduran GLINIUM 50 mcg İnhalasyon Tozu, Sert Kapsül , sırasıyla; Solunum Sistemi, Obstrüktif Solunum Sistemi Hastalıkları, Diğer inhalanlar, Antikolinerjikler ve Glikopironyum bromür şeklinde sınıflandırılmış olup, R03BB06 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz GLINIUM, SANDOZ İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

GLINIUM için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, GLINIUM ne ilacıdır; GLINIUM’a başlamadan önce uyulması gerekenler, GLINIUM dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; GLINIUM kullanım şekli; GLINIUM yan etki, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler vb. GLINIUM kapsül ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

GLINIUM 50 mcg İnhalasyon Tozu, Sert Kapsül’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Bileşimi: Bir  kapsül GLİNİUM’da aktif madde olarak 50 mikrogram glikopironyuma eşdeğer 63 mcg glikopironyum bromür ihtiva eder. Her inhalasyonda ağızlıktan 44 mikrogram glikopironyum dağılır. İlacın yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı) ve jelatin (bitkisel kaynaklı) bileşiklerinden oluşmaktadır.
1. GLİNİUM nedir ve ne için kullanılır?
GLİNİUM kapsül, glikopironyum bromür olarak adlandırılan bir etken madde içerir. Bu madde bronkodilatörler
olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Soluduğunuzda, daha kolay nefes almanıza yardımcı
olur.
GLİNİUM ambalajınızda, bir inhalasyon cihazı ve inhalasyon tozu halinde ilaç içeren kapsüller
(blister folyolarda) bulacaksınız. GLİNİUM inhalasyon cihazı kapsül içindeki ilacı solumanızı sağlar.
GLİNİUM, 30 kapsüllük blister ambalajlarda bulunmaktadır.
Her kutunun içinde, ilacı içinize çekmenizi sağlayan cihaz (GLİNİUM) ile blisterler içinde bu cihaza
yerleştirerek kullanacağınız, ilacı toz olarak içeren kapsüller bulunmaktadır
Bu ilacı, sadece bu ambalajda bulunan inhalasyon cihazı ile kullanınız.
Kapsülleri yutmayınız.
GLİNİUM Kapsül, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) olarak adlandırılan bir akciğer hastalığından
dolayı solunum zorluğu yaşayan hastaların daha kolay nefes almasını sağlamak için kullanılır.
Soluduğunuzda, daha kolay nefes almanıza yardımcı olur.
GLİNİUM’u günde 1 defa kullanırsanız, KOAH’ın günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltmaya
yardımcı olacaktır.
KOAH’da solunum yolları çevresindeki kaslar daralıp, solunumu zorlaştırır. GLİNİUM
akciğerlerdeki bu kasların daralmasını engelleyerek, havanın akciğerlere giriş çıkışını kolaylaştırır.
GLİNİUM, orta ve ağır KOAH (kronik obstruktif akciğer hastalığı) hastalarında düzenli
kullanıldığında atak sıklığını azaltmakta, hastalık belirtilerini ve yaşam kalitesini düzeltebilmektedir.
Uzun dönemde akciğer fonksiyonlarındaki azalmayı ise değiştirmemektedir.
GLİNİUM’un nasıl iş gördüğü ya da bu ilacın neden size reçete edildiği hakkında sorularınız varsa
hekiminizden yanıtlamasını isteyiniz.
2. GLİNİUM’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler hususlar
• Glikopironyum bromür ya da içeriğindeki diğer maddelere aşırı duyarlıysanız; GLİNİUM’u kullanmayınız.
GLİNİUM’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Aşağıdakilerden herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, GLİNİUM kullanmadan önce
hekiminize bildiriniz.
• Böbrek problemleriniz varsa,
• Dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) olarak adlandırılan bir göz probleminiz varsa,
• İdrar yaparken zorlanıyorsanız.
• Dolaşım sistemi (kardiyovasküler) hastalığı öyküsü olan hastalar (bu hasta gruplarında
GLİNİUM deneyimi kısıtlı olduğundan dikkatle kullanılmalıdır).
GLİNİUM ile tedavi sırasında aşağıdakiler oluşursa derhal ilaç kullanmayı kesiniz ve
doktorunuza söyleyiniz:
• GLİNİUM kullandıktan hemen sonra göğüste daralma hissi, öksürme, hırıltı ya da nefes
daralması (bronkospazm belirtileri) yaşıyorsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.
• Eğer nefes alma veya yutmada güçlük, dilde, dudaklarda veya yüzde şişme, cilt döküntüleri,
kaşınma veya kurdeşen (alerjik reaksiyon belirtileri) yaşarsanız GLİNİUM kullanmayı
bırakınız ve derhal doktorunuza söyleyiniz.
• Göz ağrısı ya da rahatsızlığı, görüşte geçici bulanıklık, haleler görme veya kırmızı gözle
ilişkili renkli görüntüler durumunda GLİNİUM kullanmayı bırakarak derhal doktorunuzu
arayınız; bunlar akut dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) krizinin belirtileri olabilir.
GLİNİUM, KOAH’ınız için idame tedavisi olarak kullanılır. GLİNİUM’u ani nefes darlığı krizi veya
hırıltı için kullanmayınız.
GLİNİUM’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
GLİNİUM’u yiyecek ya da içecek tüketiminden önce veya sonra inhalasyon yoluyla kullanabilirsiniz.
Hamilelik
Gebe kadınlarda GLİNİUM kullanımına dair veri bulunmamaktadır.
Gebeyseniz ya da gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız
doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz GLİNİUM’u kullanıp kullanamayacağınız konusunu sizinle
konuşacaktır.
Emzirme
İlacın içinde bulunan aktif maddenin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Hekiminiz GLİNİUM’u kullanıp kullanamayacağınız konusunu sizinle konuşacaktır..
Araç ve makine kullanımı
GLİNİUM’un makine ve araç kullanımını etkilemesi beklenmemektedir.
GLİNİUM’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.
GLİNİUM’un diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması
Akciğer hastalığınız için, ipratropium ya da oksitropium veya tiotropium gibi (antikolinerjikler
olarak da adlandırılır) GLİNİUM’a benzer ilaçlar kullanıyorsanız veya yakınlarda kullanmışsanız,
lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
GLİNİUM, KOAH tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, herhangi özel bir
yan etki bildirilmemiştir. İnhalasyon yoluyla kullanılan kurtarıcı ilaçlar (kurtarıcı inhaler ilaçlar örn.
salbutamol), metilksantinler (örn. teofilin) ve ağızdan yutularak alınan veya inhalasyon yoluyla
kullanılan steroidler (örn. prednizolon gibi) bu ilaçlar arasındadır.
3. GLİNİUM nasıl kullanılır?
Olağan doz her gün 1 kapsül içeriğinin solunmasıdır. Doktorunuzun söylediğinden daha fazla ilaç
kullanmayınız.
GLİNİUM içecek ya da yiyecek alımından sonra veya önce kullanılabilir.
GLİNİUM’un etkisi 24 saat kalıcı olduğundan, nefes almanıza yardımcı olması için günde sadece bir
kez kullanmanız gerekmektedir. GLİNİUM’u her gün aynı saatte almak, ilacı kullanmayı
hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.
Uygulama yolu ve metodu:
Bu kutuda, bir inhalasyon cihazı ve inhalasyon tozu formunda ilaç içeren kapsüller (blisterler içinde)
bulacaksınız.
Bir kapsüldeki tozu solumak için sadece bu kutuda yer alan inhalasyon cihazını kullanınız
Kapsülleri yutmayınız.
Kapsüller daima blisterlerinin içinde saklanmalı ve kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.
Kapsülleri folyodan bastırarak çıkarmayınız.
Yeni bir kutuya başladığınızda, bu yeni kutuda temin edilen yeni GLİNİUM inhalasyon cihazını
kullanınız.
Her bir inhaleri 30 günlük kullanımdan sonra imha ediniz.
GLİNİUM inhalasyon cihazınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için, bu kullanma talimatının
sonunda yer alan talimatları mutlaka okuyunuz.
İnhaler cihazının kullanımı ile ilgili bir sorun yaşarsanız, doktorunuz, hemşireniz veya eczacınızdan
size cihazın nasıl çalıştığını göstermesini isteyiniz.
Eğer soluk alıp vermelerinizin kötüleştiğini hissediyorsanız, bu durumu mümkün olan en kısa sürede
doktorunuza söylemelisiniz.
GLİNİUM 18 yaşından küçük çocuklarda ve ergenlerde deneyim bulunmadığı için
kullanılmamalıdır.
75 yaş ve üzerinde iseniz GLİNİUM’u diğer yetişkinler ile aynı dozda kullanabilirsiniz.
GLİNİUM için özel kullanım durumları
Hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalar, GLİNİUM’ u tavsiye edilen dozlarda kullanabilirler.
Şiddetli böbrek yetmezliği veya diyaliz gerektiren son evre böbrek hastalığı olan hastalarda
GLİNİUM sadece beklenen faydalar olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır.
Karaciğer bozukluğu olan hastalar için özel çalışma yapılmamıştır. GLİNİUM başlıca böbrekten
atılarak temizlendiğinden, karaciğer yetmezliği olan hastalarda bir maruziyet artışı
beklenmemektedir.
GLİNİUM’u doktorunuzun kullanmanızı söylediği süre boyunca kullanınız.
KOAH uzun vadeli bir hastalık olup, GLİNİUM’u sadece nefes alma problemleri veya diğer KOAH
belirtileri görüldüğünde değil, her gün kullanmalısınız.
GLİNİUM’u ne kadar süre boyunca kullanmanız gerektiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuz ya
da eczacınızla konuşunuz.
Eğer GLİNİUM’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz
veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla GLİNİUM kullandıysanız
GLİNİUM’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Çok fazla GLİNİUM kullandıysanız veya bir başkası kaza sonucu sizin ilacınızı kullandıysa, derhal
tavsiye için bir doktoru veya hastaneyi arayınız. GLİNİUM ambalajını gösteriniz. Tıbbi yardım
gerekli olabilir.
GLİNİUM kullanmayı unutursanız
Bir dozu almayı unutursanız, gün içinde bunu hatırlar hatırlamaz ilacınızı kullanınız. Ancak aynı anda
veya aynı gün içerisinde iki doz birden almayınız. Daha sonraki dozunuzu, her zamanki vaktinde
alınız.
GLİNİUM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
GLİNİUM almayı kesmeden önce doktorunuzla konuşmalısınız. Tedavinizi durdurmak hastalığınızın
kötüleşmesine neden olabilir. Doktorunuz size söylemedikçe ilacınızı almayı bırakmayın.
Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.
4. İlacın olası yan etkileri nelerdir?
GLİNİUM’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler ortaya çıkabilir.
Ancak bunlar her kullanıcıda görülmez.
Yan etkilerin meydana geliş sıklıkları şöyle listelenmiştir.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden herhangi biri olursa GLİNİUM’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Yaygın olmayan:
• Düzensiz kalp atışı (atriyal fibrilasyonun (kalpte bir çeşit atım bozukluğu) olası işaretleri),
• Yüksek kan şekeri düzeyi (hiperglisemi; tipik belirtiler aşırı susama veya açlık ve sık idrara
çıkmayı kapsamaktadır).
• Döküntü, kaşıntı, kurdeşen, nefes alma veya yutmada güçlük, baş dönmesi (olası alerjik
reaksiyon işaretleri)
• Özellikle dilde, dudaklarda, yüzde ve boğazda şişlik (anjiyoödemin olası belirtileri).
Bilinmiyor:
• Hırıltı ve öksürükle birlikte nefes almada güçlük (paradoksal bronkospazm belirtileri)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan herhangi birisini yaşarsanız, hemen doktorunuza bildiriniz. Eğer bunlardan biri sizde
mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Yaygın:
• Ağız kuruluğu,
• İshal veya karın ağrısı
• Uyuma güçlüğü,
• Akan veya tıkanmış burun, aksırma, boğaz yangısı
• Kas-iskelet ağrısı
Yaygın olmayan:
• Öğünlerden sonra mide rahatsızlığı,
• Diş çürükleri,
• Uzuvlarda ağrı (örneğin kollar ya da bacaklar),
• Göğüs kasları, kemikleri ya da eklemlerinde ağrı,
• Döküntü,
• Yorgunluk,
• Güçsüzlük,
• Yanaklar ve alında basınç veya ağrı hissetme (sinüs tıkanıklığının olası belirtileri),
• Balgamlı öksürük,
• Boğaz tahrişi,
• Kaşıntı,
• Seste değişme (ses kısıklığı),
• Burun kanamaları,
• Ağrılı ve sık idrara çıkma,
• İdrar çıkışında güçlük ve ağrı,
• Çarpıntı,
• Uyuşma,
• Hiperglisemi (kanda şeker düzeyinin yükselmesi),
• Hipoestezi (his kaybı),
• Genelde çarpıntı hissi gibi belirtilerle seyreden atriyal fibrilasyon (kalp ritim bozukluğu),
• İdrar retansiyonu (idrara çıkmakta zorlanma, kesik kesik idrar yapma),
• Bulantı,
• Kusma.
75 yaş üzerindeki bazı yaşlı hastalar aynı zamanda baş ağrısı ve idrar yolu enfeksiyonu yaşayabilir.
Bu durumlardan herhangi biri sizi şiddetli derecede etkiliyorsa, doktorunuza söyleyiniz
5. GLİNİUM’ un saklanması
GLİNİUM’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25oC altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.
Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız ve yalnızca kullanımdan hemen önce açınız.
Her bir inhalasyon cihazı 30 günlük kullanımdan sonra imha edilmelidir.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra GLİNİUM’ u kullanmayınız.
Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz GLİNİUM’u kullanmayınız.
GLİNİUM  Ruhsatı: Sandoz İlac Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye aittir.
Üretici firma: Arımed İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Bu kullanma talimatı 21/02/2020 tarihinde onaylanmıştır.

GLINIUM 50 mcg İnhalasyon Tozu, Sert Kapsül’ün kısa ürün bilgilendirmesi

GLINIUM 50 mcg İnhalasyon Tozu, Sert Kapsül'ün kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*