GLYNETİL %0.3 Göz Damlası

Netilmisin adlı aktif maddeyi içinde bulunduran GLYNETİL %0.3 Göz Damlası, sırasıyla; Duyu Organları, Oftalmolojik ilaçlar, Antienfektifler, Antibiyotikler ve Netilmisin şeklinde sınıflandırılmış olup, S01AA23 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz GLYNETİL, WORLD MEDİCİNE İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür .

GLYNETİL için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, GLYNETİL ne ilacıdır; GLYNETİL’e başlamadan önce uyulması gerekenler,  GLYNETİL dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; GLYNETİL kullanım şekli; yan etkileri, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi GLYNETİL damla ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

GLYNETİL %0,3 Göz Damlası’na ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

GLYNETİL %0,3 Göz Damlası'na ait Kullanım Talimatı (ilaç prospektüsü)

GLYNETİL %0,3 Göz Damlası’nın kısa ürün bilgilendirmesi

GLYNETİL bileşimi:
1 ml’de 3 mg Netilmisin’e karşılık 4,55 Netilmisin sülfat bulunur. Diğer bileşenler: 0,05 mg Benzalkonyum klorür, Sodyum klorür, Sodyum Hidroksit ve enjeksiyonluk su.
FARMASÖTİK FORMU: Renksiz-sarımsı çözelti, göz damlası
GLYNETİL damla, gözde ve ilişkili organlarında Netilmisin’e hassas patojenlerin neden olduğu dış
enfeksiyonların lokal tedavisinde;
günde 3 kere 1-2 GLYNETİL damla şeklinde konjunktiva kesesine uygulanır.
GLYNETİL ile tedavi süresine hekim tarafından karar verilmelidir.
GLYNETİL, göze uygulanır, oftalmik kullanım içindir.
• Plastik şişeyi delmek için kapağı sivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerek şişeyi
kapatınız.
• İlacı damlatırken ambalaj ucu ile göze ya da elleriniz dahil başka bir yere değdirmeyiniz.
• Ambalajın zedelenmiş olup olmadığını kontrol etmeden kullanmayınız.
• GLYNETİL damla kullanılmaya başladıktan sonra 28 gün içinde tüketilmelidir.
Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan bireylerde  GLYNETİL için doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.
Pediyatrik hastalarda, GLYNETİL tıbbi zorunluluk halinde ve sıkı tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.
Yaşlılar için doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır..
Kontrendikasyonlar
GLYNETİL içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjisi olanlar ve aminoglikozidlere duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
GLYNETİL çözelti için özel kullanım uyarıları ve tedbirler
Lokal antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, dirençli mikro-organizmaların aşırı
büyümesine sebep olabilir.
Enjeksiyon amacıyla hazırlanmamıştır. Bu yüzden subkonjunktival
veya ön kamaraya enjeksiyonu önerilmemektedir.
GLYNETİL çözelti prezervatif olarak benzalkonyum klorür içermektedir.
Benzalkonyum klorür, yumuşak kontakt lensler tarafından absorbe edilebilir. GLYNETİL ve
yumuşak kontakt lensin eş zamanlı kullanılması durumunda; ilacı damlatmadan önce kontakt lens çıkarılmalı ve ilaç damlatıldıktan sonra lensi takmak için en az 15 dakika beklenilmelidir.
GLYNETİL  diğer ilaçlarla etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri:
Netilmisin’in göz damlası olarak kullanımına bağlı ilave herhangi bildirilmiş bir ilaç
etkileşimi bulunmamaktadır.
Diğer nefrotoksik ve ototoksik antibiyotiklerle birlikte topikal veya özellikle intrakaviter
uygulandığında bu tür yan etki riski artar.
Bazı aminoglikozidlerin nefrotoksisite potansiyelini artırdıkları rapor edilmiştir. Bu
yüzden diğer nefrotoksisite potansiyeli olan ilaçlardan; sisplatin, polimiksin B, kolistin,
viomisin, streptomisin, vankomisin, bazı sefalosporinler veya potent diüretiklerle
(etakrinik asit ve furosemid) birlikte kullanılmaları önerilmez.
In vitro, bir aminoglikozid beta-laktam bir antibiyotik ile bağlandığında (penisilin veya
sefalosporin), karşılıklı ve birbiriyle ilgili bir inaktivasyona neden olabilir. Böbrek
yetmezliği olan hastalar ve böbrekleri normal çalışan bazı hastalarda, bir aminoglikozid
ve penisilin benzeri bir antibiyotik iki farklı yoldan verilmiş olsa bile, yarılanma ömründe
veya aminoglikozid plazma seviyesinde bir azalma görülmüştür.
Gebelik ve laktasyonda GLYNETİL kullanımı
Gebelikte C  kategorisinde;
Klinik öncesi denemeler her ne kadar Netilmisin’in lokal olarak alınmasından sonra
yetersiz sistemik emilim sebebiyle ceninle ilgili toksisitenin olmadığını gösterse de GLYNETİL
gebelik boyunca tıbbi zorunluluk var ise; hekim gözetiminde kullanılmalıdır.
Aminoglikozidler anne sütüne salgılandığı için emzirenlerde kullanılmamalıdır.
GLYNETİL’in üreme yeteneği üzerine bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.
GLYNETİL’in İstenmeyen etkileri
Seyrek: kızarıklık ve hafif tahriş, şişlik, ürtiker, kaşıntı (geçici)
Farmakodinamik özellikler:
Farmakoterapötik grubu ve ATC Kodu: Antibiyotik Göz İlacı – Antiinfektif – Göz – S01A
Netilmisin yarı sentetik, geniş spektrumlu aminoglikozid antibiyotiktir. Gentamisin
dirençli türler dahil olmak üzere Gram + ve Gram -, farklı patojen bakterilere karşı düşük
konsantrasyonlarda etkili olduğu gösterilmiştir. Bu antibiyotik gentamisinden farklı
olarak, adenilat ve fosforilat gibi bakteriyal inaktifleştirici etkiye sahip enzimleri üreten
mikroorganizmalara karşı da etkilidir.
Netilmisin, mRNA genetik koduna yanlış yorumlamaya neden olur böylece büyüyen
polipeptidik zincire yanlış amino asitler tanıtarak hızlı bir bakteriyel etki yaratır.
GLYNETİL raf ömrü:24 aydır.
Şişenin ilk açılmasından sonra: 28 gün
GLYNETİL’i saklamaya yönelik özel tedbirler: çocukların ulaşamayacağı yerde ve 25˚ C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.
Ambalajın içeriği ve niteliği: GLYNETİL , 5 ml nominal kapasitesi olan beyaz opak LDPE şişelerde, beyaz LDPE damlalık ile ambalajlanır ve emniyet halkalı, beyaz HDPE -LDPE vidalı kapak ile kapatılır.
RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ: WORLD MEDİCİNE İLAÇ SANAYİ

GLYNETİL de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz GLYNETİL’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. GLYNETİL’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmayınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. GLYNETİL alımı yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*