HIPER-AMONEMIX 940 mg/g Gnanül

Sodyum fenilbütirat adlı etken maddeyi içinde bulunduran HİPER-AMONEMİX sırasıyla; Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma ajanları ve  ve Sodium phenylbutyrate şeklinde sınıflandırılmış olup, A16AX03 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden kısıtlanmış beyaz reçeteyle temin edebileceğiniz HİPER-AMONEMİX, TOBIO NOVELFARMA İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

HİPER-AMONEMİX 940 mg/g granül kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

Ağız yolu ile alınır.
• Etkin madde: Her bir gram granül 940 mg sodyum fenilbütirat içerir.
• Yardımcı maddeler: Kalsiyum stearat, kolloidal silika.
▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini
sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a
bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4: Olası yan etkiler nelerdir?
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. HİPER-AMONEMİX nedir ve ne için kullanılır?
2. HİPER-AMONEMİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. HİPER-AMONEMİX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. HİPER-AMONEMİX’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. HİPER-AMONEMİX nedir ve ne için kullanılır?
Her bir gram granül 940 mg sodyum fenilbütirat içerir.
HİPER-AMONEMİX, 266 gram granül içeren HDPE ambalajda, kaşık ölçekle beraber
sunulmaktadır.
HİPER-AMONEMİX üre döngüsü bozukluğu olan hastalara verilir. Bu nadir bozukluğa sahip
hastaların bazı karaciğer enzimleri eksiktir ve bu nedenle azot atıklarını ortadan kaldıramazlar.
Azot proteinlerin bir yapı taşıdır, bu nedenle protein yedikten sonra vücutta azot birikmesi olur.
Amonyak biçimindeki azot atığı özellikle beyin için zehirlidir ve ciddi durumlarda bilinç
düzeyinin azalmasına ve komaya neden olur.
HİPER-AMONEMİX vücudunuzdaki amonyak miktarını azaltarak, vücuttaki azot atığının
ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
2. HİPER-AMONEMİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
HİPER-AMONEMİX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Eğer;
• Hamile iseniz,
• Emziriyorsanız,
• HİPER-AMONEMİX etkin maddesi olan sodyum fenilbütirat veya ilacın içindeki diğer
yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa.
Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
HİPER-AMONEMİX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
HİPER-AMONEMİX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Eğer:
• Kalp yetmezliğiniz varsa,
• Böbrek fonksiyonunuzda bozukluk varsa veya bu ilaçta bulunan sodyum tuzunun
tutulmasının durumunuzu daha da kötüleştireceği farklı hastalıklarınız varsa,
• HİPER-AMONEMİX kullanmaya başladıktan sonra böbrek veya karaciğer
fonksiyonlarınızda bozukluk varsa,
HİPER-AMONEMİX, sizin için doktor ve diyetisyen tarafından tavsiye edilen ve azaltılmış
protein içeren bir diyetle kullanılmalıdır. Bu diyete dikkat etmelisiniz.
HİPER-AMONEMİX, kanda ani aşırı amonyak oluşumunu tamamen önlemez ve tıbbi olarak
acil olan böyle bir durumun tedavisi için uygun değildir.
Laboratuar testlerine ihtiyacınız varsa, doktorunuza HİPER-AMONEMİX kullandığınızı
mutlaka söylemelisiniz. Çünkü sodyum fenilbütirat bazı laboratuvar test sonuçlarını
etkileyebilir.
HİPER-AMONEMİX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Ağızdan alındığında, ölçülen dozu doktorunuzun önereceği katı veya sıvı yiyeceklerle
karıştırın.
Hamilelik
Hamilelik döneminde ilaç kullanımı yalnızca, fayda/zarar ilişkisinin
dikkatle değerlendirildiği hekim kararı ile mümkündür.
Hamile kalma ihtimaliniz varsa HİPER-AMONEMİX ile tedavi sırasında güvenilir doğum
kontrol yöntemleri kullanmanız gerekir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
HİPER-AMONEMİX kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz, çünkü bu ilaç anne sütüne
geçebilir ve bebeğinize zarar verebilir.
Emzirirken HİPER-AMONEMİX kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.
HİPER-AMONEMİX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli
bilgiler
HİPER-AMONEMİX, günlük maksimum doz olan 20 g sodyum fenilbütirat başına 2,5 g (108
mmol) sodyuma karşılık gelen sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan
hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
HİPER-AMONEMİX’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıdaki ilaçlardan birini veya birkaçını kullanıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve başka
önlemler almanız gerekebilir.
– Probenesit (gut hastalığı ile ilişkili hiperürisemi tedavisinde kullanılan bir ilaç)
– Haloperidol (psikotik bozukluklarda kullanılan bir ilaç)
– Valproik asit (antiepileptik bir ilaç)
– Kortikosteroidler (vücudun iltihaplı bölgelerine rahatlama sağlamak için kullanılan
kortizon benzeri ilaçlar)
Bu ilaçlar HİPER-AMONEMİX’in etkisini değiştirebileceği için kan değerlerinizin daha sık
kontrol edilmesi gerekecektir. Kullandığınız ilaçların bu maddeleri içerdiğinden emin
değilseniz doktorunuza danışınız.
3. HİPER-AMONEMİX nasıl kullanılır?
Bu ilacı her zaman doktorunuzun tavsiye ettiği miktarda kullanın. Eğer emin değilseniz
eczacınıza ya da doktorunuza danışın.
HİPER-AMONEMİX’in günlük dozu, doktorunuz tarafından protein toleransınız, diyetiniz,
vücut ağırlığınız ve vücut yüzeyinize göre hesaplanacaktır.
Doğru günlük dozu belirlemek için düzenli kan testlerine ihtiyacınız olacak, doktorunuz
almanız gereken granül miktarını söyleyecektir.
Dozu ölçmek için:
– Şişeyi açmadan önce hafifçe çalkalayınız.
– HİPER-AMONEMİX dozajını hazırlamak için doğru kaşığı kullanınız. Küçük ölçekli
kaşık 1,2 g, orta ölçekli kaşık 3,3 g, büyük ölçekli kaşık 9,7 g’dır.
– Şişeden bir silme kaşık dolusu granül alınız.
– Kaşığın üzerinde kalan fazla granülleri bıçak ucu gibi düz bir yüzeyle uzaklaştırınız.
– Kaşıktaki granüller bir kaşık ölçüsüne eşdeğerdir.
– Şişeden doğru sayıda kaşık ölçüsünde granül alınız.
Uygulama yolu ve şekli:
Ağızdan kullanım içindir.
Ağızdan alındığında ölçülen dozu doktorunuzun önereceği katı yiyeceklerle (patates püresi
gibi) veya sıvı yiyeceklerle (su, elma suyu, portakal suyu, protein içermeyen bebek mamaları
gibi) karıştırın.
Gastrostomi (ağız yoluyla beslenemeyen hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla, karın
duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) veya nazogastrik tüpü (ağız yoluyla beslenemeyen
hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla burundan mideye yerleştirilen tüp) olan hastalarda
kuru granül kalmayıncaya kadar granülleri su ile karıştırarak çözün. Granüller suda
çözüldüğünde beyaz bir sıvı elde edersiniz. Çözülmüş sıvıyı hemen kullanın.
Çocuklarda kullanımı:
Günlük toplam doz 4 veya 6’ya bölünmüş eşit dozlarda, her öğün veya beslenmeyle birlikte
alınmalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalar HİPER-AMONEMİX granüle diğer erişkinlerden daha güçlü tepki verebilirler.
Bu nedenle özellikle yaşlılar doktorun talimatlarını dikkatle dinlemelidirler. Yaşlı hastalarda
istenmeyen etkilerin derhal doktora bildirilmesi özellikle önemlidir.
Özel kullanım durumları:
Ciddi böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarında kullanılmamalıdır.
Sodyum fenilbütirat metabolizması ve vücuttan atılımı, karaciğer ve böbreklerle ilişkili
olduğundan, HİPER-AMONEMİX karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli
kullanılmalıdır.
Tedavi sırasında serum potasyum seviyesi izlenmelidir, çünkü fenilasetilglutamin böbrek yolu
ile (renal) atılımı idrarda potasyum kaybına neden olabilir.
Tedavide bile, bazı hastalarda akut hiperamonyemik ensefalopati (vücutta amonyak fazlalığına
bağlı olarak çabuk ilerleyen bir beyin hasarı) görülebilir.
HİPER-AMONEMİX’in dikkatli uygulanması konusunda doktorunuz sizi uyaracaktır. Lütfen
doktorunuza danışınız.
Eğer HİPER-AMONEMİX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var
ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla HİPER-AMONEMİX kullandıysanız
HİPER-AMONEMİX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktor veya
eczacınız ile konuşunuz.
Kazayla doktorunuzun size söylediğinden çok daha fazla HİPER-AMONEMİX aldıysanız,
derhal doktorunuzla ya da eczacınızla temas kurunuz ya da bir hastanenin acil servisine
başvurunuz. Çok yüksek dozlarda HİPER-AMONEMİX almış olan hastalar; uyku hali,
yorgunluk, sersemlik ve nadiren kafa karışıklığı, baş ağrısı, tat almada değişiklik (tat
bozukluğu), duymada azalma, oryantasyon bozukluğu, zayıf bellek, mevcut nörolojik
koşulların kötüleşmesi görülebilir.
Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, destek tedavisi için derhal doktorunuza veya en
yakın hastanenin acil servisine başvurmalısınız.
HİPER-AMONEMİX’i kullanmayı unutursanız
Bir sonraki öğününüzle mümkün olan en kısa sürede bir doz almalısınız. İki doz arasında en az
3 saat olduğundan emin olun.
HİPER-AMONEMİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
HİPER-AMONEMİX ile tedavi sonlandırılmasına dair yeterli veri yoktur.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Çok yaygın:
Düzensiz adet döngüsü, adetten kesilme.
Cinsel olarak aktifseniz ve adet döneminiz durduysa, buna HİPER-AMONEMİX’in neden
olduğunu düşünmeyin. Bu durumda doktorunuzla görüşün, çünkü adet döneminizin durması
hamilelikten kaynaklanabilir.
Yaygın:
Böbrek yoluyla atılması gereken asidin birikmesi (metabolik asidoz), vücudun pH değerinin
artması (alkaloz), kan hücrelerinin sayısında (kırmızı hücreler, beyaz hücreler ve trombositler)
değişiklik, iştah azalması, depresyon, sinirlilik, baş ağrısı, bayılma, sıvı tutulumu (şişlik), tat
almada bozukluk (disguzi), karın ağrısı, kusma, bulantı, kabızlık, deri kokusu, deride döküntü,
böbrek fonksiyonunda bozukluk, kilo alımı, değişen laboratuvar test değerleri.
Yaygın olmayan:
Kemik iliği baskılanması nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin eksikliği, morarma, kalp ritminin
değişmesi (aritmi), rektal kanama, mide tahrişi, mide ülseri, pankreas iltihabı.
Sürekli kusma meydana gelirse, derhal doktorunuza başvurmalısınız.
Yan etkilerin raporlanması
Tıbbi ürünün ruhsatlandırılmasından sonra şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması
büyük önem taşımaktadır. Tıbbi ürünün yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak
sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e-posta:
tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)
5. HİPER-AMONEMİX’in saklanması
HİPER-AMONEMİX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Rutubetten koruyunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra HİPER-AMONEMİX’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HİPER-AMONEMİX’i kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi:
TOBIO Novelfarma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ümraniye/İstanbul
Üretim Yeri:
Pharma Plant İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kadıköy/ İstanbul
Bu kullanma talimatı 24/12/2020 tarihinde onaylanmıştır.

HİPER-AMONEMİX 940 mg/g granül kısa ürün bilgisi

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini
sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM’a bildirmeleri
beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonların raporlanması.
1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
HİPER-AMONEMİX 940 mg/g Granül
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde: Her 1 g granül 940 mg sodyum fenilbütirat içerir.
Yardımcı maddeler: Kolloidal silika (susuz) ve Kalsiyum stearat
Kolloidal silika (susuz)
3. FARMASÖTİK FORMU: Granül toz (beyaz renkli).
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1.Terapötik endikasyonları
HİPER-AMONEMİX, karbamilfosfat sentetaz, ornitin transkarbamilaz veya argininosüksinat
sentetaz eksikliklerini içeren üre siklusu bozukluklarının kronik tedavisinde ek tedavi olarak
kullanılmaktadır.
Yenidoğan başlangıçlı tüm hastalarda (yaşamın ilk 28 günü içinde ortaya çıkan tam enzim
eksiklikleri) endikedir. Ayrıca, hiperamonyemik ensefalopati öyküsü olan geç başlangıçlı hastalarda
(yaşamın ilk ayından sonra ortaya çıkan kısmi enzim eksiklikleri) da endikedir.
4.2.Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji/Uygulama sıklığı ve süresi:
HİPER-AMONEMİX tedavisi, üre siklusu bozukluklarının tedavisinde uzman bir doktor
tarafından denetlenmelidir.
HİPER-AMONEMİX, tablet granül yutamayacak bebeklerde, çocuklarda ve disfajisi olan
hastalarda oral olarak veya gastrostomi ya da nazogastrik tüp yoluyla uygulanmalıdır.
HİPER-AMONEMİX’in günlük dozu, protein toleransına, uygulanan diyete, vücut ağırlığına ve
vücut yüzeyine göre hesaplanacaktır.
Günlük doz, hastanın protein toleransına ve büyüme-gelişmeyi teşvik etmek için gereken günlük
diyet protein alımına göre hastaya özel olarak ayarlanmalıdır.
Klinik çalışmalarda normal toplam günlük sodyum fenilbütirat dozu:
20 kg’dan hafif yenidoğanlarda, bebeklerde ve çocuklarda 450-600 mg/kg/gün
20 kg’dan daha ağır çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde ise 9,9-13,0 g/m2/gün olarak belirlenmiştir.
20 g/gün üstündeki dozun güvenliliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir.
Terapötik izleme: Amonyak, arginin, esansiyel amino asitler (özellikle dallanmış zincirli amino
asitler), karnitin ve serum proteinlerinin plazma seviyeleri normal sınırlar içinde tutulmalıdır.
Plazma glutamin seviyesi 1,000 µmol / l’nin altında tutulmalıdır.
Beslenme yönetimi: HİPER-AMONEMİX, diyet proteini kısıtlaması ve bazı durumlarda esansiyel
amino asit ve karnitin takviyesi ile birleştirilmelidir.
Yenidoğan başlangıçlı karbamil fosfat sentetaz veya ornitin transkarbamilaz eksikliği tanısı alan
hastalarda 0,17 g/kg/gün veya 3,8 g/m2/gün dozunda sitrülin veya arginin takviyesi gerekir.
Argininosüksinat sentetaz eksikliği saptanan hastalarda 0,4-0,7 g/ kg/gün veya 8,8-15,4 g/ m2/gün
dozunda arginin takviyesi gerekir.
Kalori takviyesi belirtilmişse, protein içermeyen bir ürün tavsiye edilir.
Sodyum fenilbütiratın hazırlanması için 1,2 g, 3,3 g ve 9,7 g olarak üç ölçü kaşığı sunulmaktadır.
Uygulama şekli:
Ağızdan alındığında, ölçülen dozu doktorunuzun önereceği katı veya sıvı yiyeceklerle karıştırın.
Gastrostomi veya nazogastrik tüpü olan hastalarda granülleri su ile karıştırarak çözün (kuru granül
kalmayıncaya kadar). Granüller suda çözüldüğünde beyaz bir sıvı elde edersiniz. Çözülmüş sıvı
hemen kullanılmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Böbrek yetmezliği/ Karaciğer yetmezliği:
Ciddi böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarında kullanılmamalıdır.
Sodyum fenilbütiratın ve metabolitlerinin atılımı karaciğer ve böbrekleri içerdiğinden, karaciğer
veya böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Tedavi sırasında serum potasyum seviyesi izlenmelidir, çünkü fenilasetilglutamin renal atılımı
idrarda potasyum kaybına neden olabilir.
Tedavide bile, bazı hastalarda akut hiperamonyemik ensefalopati görülebilir.
Pediyatrik popülasyon:
Günlük toplam doz, 4 veya 6’ya bölünmüş eşit dozlarda, her öğün veya beslenmeyle birlikte
alınmalıdır.
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlı hastalar HİPER-AMONEMİX granüle diğer erişkinlerden daha güçlü tepki verebilirler. Bu
nedenle özellikle yaşlılar doktorun talimatlarını dikkatle dinlemelidirler. Yaşlı hastalarda
istenmeyen etkilerin derhal doktora bildirilmesi özellikle önemlidir.
4.3. Kontrendikasyonlar
HİPER-AMONEMİX, günlük maksimum doz olan 20 g sodyum fenilbütirat başına 2,5 g (108
mmol) sodyuma karşılık gelen sodyum içerir. HİPER-AMONEMİX bu nedenle konjestif kalp
yetmezliği veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda ve ödemle birlikte sodyum birikmesinin
olduğu klinik koşullarda dikkatli kullanılmalıdır.
Sodyum fenilbütirat metabolizması ve vücuttan atılımı, karaciğer ve böbreklerle ilişkili olduğundan,
HİPER-AMONEMİX hepatik veya böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Tedavi sırasında serum potasyum seviyesi izlenmelidir, çünkü fenilasetilglutamin renal atılımı
idrarda potasyum kaybına neden olabilir.
Tedavide bile, bazı hastalarda akut hiperamonyemik ensefalopati görülebilir. Acil bir durum olan
akut hiperamoneminin tedavisi için önerilmemektedir.
4.4.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
HİPER-AMONEMİX, günlük maksimum doz olan 20 g sodyum fenilbütirat başına 2,5 g (108
mmol) sodyuma karşılık gelen sodyum içerir. HİPER-AMONEMİX bu nedenle konjestif kalp
yetmezliği veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda ve ödemle birlikte sodyum birikmesinin
olduğu klinik koşullarda dikkatli kullanılmalıdır.
Sodyum fenilbütirat metabolizması ve vücuttan atılımı, karaciğer ve böbreklerle ilişkili olduğundan,
HİPER-AMONEMİX hepatik veya böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Tedavi sırasında serum potasyum seviyesi izlenmelidir, çünkü fenilasetilglutamin renal atılımı
idrarda potasyum kaybına neden olabilir.
Tedavide bile, bazı hastalarda akut hiperamonyemik ensefalopati görülebilir. Acil bir durum olan
akut hiperamoneminin tedavisi için önerilmemektedir.
4.5.Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşimşekilleri
Eşzamanlı probenesid uygulaması, sodyum fenilbütiratın bağlanma ürününün böbrek atılımını
etkileyebilir.
Haloperidol ve valproat tarafından indüklenen hiperamonemi raporları yayınlanmıştır.
Kortikosteroidler vücut proteinlerinin bozulmasına neden olabilir ve bu nedenle plazma amonyak
seviyelerini yükseltebilir. Bu ilaçlar kullanıldığında plazma amonyak seviyelerinin daha sık
izlenmesi tavsiye edilir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Pediyatrik popülasyon:
Bu popülasyona ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.
4.6.Gebelik ve laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: C
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Kontrasepsiyon kullanmayan, çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda HİPERAMONEMİX kullanılması önerilmez.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tarafından etkili kontraseptif önlemler uygulanmalıdır.
Gebelik dönemi
Bu tıbbi ürünün gebe kadınlarda kullanımı için herhangi bir güvenlilik verisi bulunmamaktadır.
Deneysel hayvan çalışmalarının değerlendirilmesi embriyo veya fetüs gelişiminde etkisi olduğunu,
başka bir deyişle üreme toksisitesini göstermiştir. Sıçan yavrularının doğum öncesi fenilasetata
(fenilbütiratın aktif metaboliti) maruz bırakılması kortikal piramidal hücrelerde lezyonlar
üretmiştir; dendritik dikenler normalden daha uzun ve daha incedir ve sayıları azalmıştır.
Bu verilerin gebe kadınlarda önemi bilinmemektedir. Bu nedenle, HİPER-AMONEMİX’in
kullanımı hamilelik sırasında kontrendikedir.
Laktasyon dönemi
Yüksek dozda fenilasetat (190-474 mg / kg) sıçan yavrularına deri altından verildiğinde, azalmış
proliferasyon, artan nöron kaybı ve ayrıca CNS miyelinde bir azalma gözlenmiştir. Serebral sinaps
olgunlaşması gerilemiştir ve beyindeki işleyen sinir uçlarının sayısı azalmıştır. Bu durum beyin
gelişiminin bozulmasına neden olmuştur. Anne sütünde fenilasetat salgılanıp salgılanmadığı tespit
edilmemiştir bu nedenle laktasyon sırasında HİPER-AMONEMİX kullanımı kontrendikedir.
Üreme yeteneği/Fertilite
Üreme yeteneği ve fertilite üzerine etkisi bilinmemektedir.
4.7.Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.
4.8.İstenmeyen etkiler
İstenmeyen etkiler görülme sıklığına göre sınıflandırılmıştır (Çok yaygın ≥ 1/10, yaygın ≥1/100,
<1/10; yaygın olmayan ≥1/1.000, <1/100; seyrek ≥1/10.000, <1/1.000; çok seyrek <1/10.000,
bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)).
Kan ve lenf sistemi hastalıkları:
Yaygın: Anemi, trombositopeni, lökopeni, lökositoz, trombositoz
Yaygın olmayan: Aplastik anemi, ekimoz
Metabolizma ve beslenme hastalıkları:
Yaygın: Metabolik asidoz, alkaloz, iştah azalması
Psikiyatrik hastalıkları:
Yaygın: Depresyon, sinirlilik
Sinir sistemi hastalıkları:
Yaygın: Baygınlık, baş ağrısı
Kardiyak hastalıklar:
Yaygın: Ödem
Yaygın olmayan: Aritmi
Gastrointestinal hastalıklar:
Yaygın: Karın ağrısı, kusma, bulantı, kabızlık, disguzi
Yaygın olmayan: Pankreatit, peptik ülser, rektal kanama, gastrit
Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Yaygın: Döküntü, anormal cilt kokusu
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:
Yaygın: Renal tübüler asidoz
Üreme sistemi ve meme hastalıkları:
Çok yaygın: Adet görememe, düzensiz adet döngüsü
Araştırmalar:
Yaygın: Azalan kan potasyum, albümin, toplam protein ve fosfat seviyesi, artan kan alkalin fosfataz,
transaminazlar, bilirubin, ürik asit, klorür, fosfat ve sodyum seviyesi, ağırlık artışı Laktik asidoz,
şiddetli hipokalemi, pansitopaeni, periferik nöropati ve pankreatit ile ilişkili metabolik ensefalopati
gelişen 18 yaşında bir anorektik kadın hastada HİPER-AMONEMİX ile ilgili (450 mg / kg / gün)
olası bir toksik reaksiyon vakası bildirilmiştir. Sonunda tedavinin kesilmesine neden olan
tekrarlayan pankreatit atakları haricinde doz azaltılmasının ardından düzelmiştir.
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır.
Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık
mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr;e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800
314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).
4.9.Doz aşımı ve tedavisi
Bildirilen bir doz aşımı vakasında, 5 aylık bir bebeğin kazara 10 g (1370 mg/kg) tek doz fenilbütirat
kullanması ile ortaya çıkmıştır. Hastada hipokalemi ile ishal, sinirlilik ve metabolik asidoz
gelişmiştir. Hastanın semptomatik tedaviden 48 saat sonra iyileştiği gözlenmiştir.
Bu semptomlar, 400 mg/kg/gün’e kadar olan dozlarda intravenöz olarak uygulandığında,
nörotoksisite gösteren fenilasetat birikimi ile tutarlıdır. Nörotoksisite belirtileri ağırlıklı olarak uyku
hali, halsizlik ve sersemlik olarak görülmektedir. Daha seyrek görülen belirtiler, kafa karışıklığı,
baş ağrısı, disguzi, hipakuzi, oryantasyon bozukluğu, hafıza kaybı ve önceden varolan bir
nöropatinin alevlenmesi olarak görülmektedir.
Doz aşımı durumunda, tedaviyi bırakınız ve destekleyici önlemleri alınız. Hemodiyaliz veya periton
diyalizi faydalı olabilir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Sindirim sistemi ve metabolizma ilaçları.
ATC kodu: A16AX03
Sodyum fenilbütirat bir ön ilaçtır ve fenilasetata hızla metabolize edilir. Fenilasetat, daha sonra
böbrekler tarafından atılan, fenilasetilglutamin oluşturmak üzere asetilasyon yoluyla glutamin
ile konjuge edilen, metabolik olarak aktif bir bileşiktir. Molar bazda fenilasetilglutamin, üre ile
karşılaştırılabilir (her biri 2 mol azot içerir) ve bu nedenle atık azot atılımı için alternatif bir yol
sağlar. Üre siklusu bozuklukları olan hastalarda fenilasetilglutamin atılımı çalışmalarına
dayanarak, uygulanan bir gram sodyum fenilbütirat ile 0,12 ila 0,15 g fenilasetilglutamin
azotunun üretildiğini tahmin etmek mümkündür. Sonuç olarak sodyum fenilbütirat, üre siklusu
bozuklukları olan hastalarda yüksek plazma amonyak ve glutamin seviyelerini azaltır. Erken
tanı konulması ile sağ kalma ve klinik sonucu iyileştirmek için derhal tedaviye başlanması
önemlidir.
Önceden, yenidoğanlarda doğumdan sonra teşhis edilen üre siklusu bozuklukları, periton
diyalizi ve esansiyel amino asitler veya nitrojen içermeyen analogları ile tedavi edildiğinde bile
yaşamın ilk yılında neredeyse tüm dünyada ölümcüldü. Hemodiyalizde, alternatif atık azot
atılım yolaklarının (sodyum fenilbütirat, sodyum benzoat ve sodyum fenilasetat), diyet protein
kısıtlaması ve bazı durumlarda esansiyel amino asit takviyesi ile doğumdan sonra (yaşamın ilk
ayında) teşhis edilen yenidoğanlardaki sağ kalma oranı, çoğu akut hiperamonyemik
ensefalopati dönemi sırasında meydana gelen ölümlerle neredeyse %80’e yükselmiştir.
Yenidoğan başlangıçlı hastalığı olan hastalarda zekâ geriliği sıklığı yüksektir.
Akut hiperamonyemik ensefalopati yenidoğan başlangıçlı hastalığı olan hastalarda yüksek
oranda mental retardasyon görülmüştür.
Gebelik sırasında tanı konulan ve herhangi bir hiperamonyemik ensefalopati atağı geçirmeden
önce tedavi edilen hastalarda, sağ kalma oranı %100’dür. Ancak bu hastalarda bile, çoğu
kognitif bozukluk ya da diğer nörolojik bozukluklar görülmüştür.
Geç başlangıçlı yetersizlikteki hastalarda, ornitin transkarbamilaz eksikliği için heterozigot
olan, hiperamonyemik ensefalopatiden iyileşen ve daha sonra diyet protein kısıtlaması ve
sodyum fenilbütirat ile kronik olarak tedavi edilen kadınlar dahil hayatta kalma oranı %98’dir.
Test edilen hastaların çoğunda, ortalama ila ortalama altı/zihinsel engelli aralık sınırında bir IQ
seviyesi vardır. Bilişsel performansları, fenilbütirat tedavisi sırasında nispeten sabit kalmıştır.
Önceden var olan nörolojik bozulmanın tedavi ile tersine çevrilmesi muhtemel değildir ve bazı
hastalarda nörolojik bozulma devam edebilir.
Ortotopik karaciğer nakli seçilmediği sürece HİPER-AMONEMİX ömür boyu gerekli olabilir.
5.2. Farmakokinetik özellikler
Genel Özellikler:
Fenilbütiratın, karaciğer ve böbreklerde fenilasetilglutamin oluşturmak üzere glutamin ile enzimatik
olarak konjuge edilen fenilasetata oksitlendiği bilinmektedir. Fenilasetat, karaciğer ve kandaki
esterazlar tarafından da hidrolize edilir.
Fenilbütirat ve metabolitlerinin plazma ve idrar konsantrasyonları, tek doz 5 g sodyum fenilbütirat
alan ve siklusu bozukluğu olan hastalardan, 20 g / güne kadar tek ve tekrarlanan oral dozları alan
hemoglobinopatiler ve siroz olan normal erişkinlerden elde edilmiştir (kontrolsüz çalışmalar).
Fenilbütirat ve metabolitlerinin eldesi, aynı zamanda sodyum fenilbütirat (2 g / m2’ye kadar) veya
fenilasetatın intravenöz infüzyonunu takiben kanser hastalarında da araştırılmıştır.
Emilim
Fenilbütirat, açlık koşullarında hızla emilir. Granüller şeklinde tek bir oral 5 g sodyum fenilbütirat
dozundan sonra ve dozlamadan 15 dakika sonra ölçülebilir plazma fenilbütirat seviyeleri tespit
edilir. Pik konsantrasyonuna olan ortalama süre, 1 saat ve ortalama pik konsantrasyon 195
µg/ml’dir. Eliminasyon yarı ömrünün 0,8 saat olduğu tahmin edilmektedir.
Gıdaların emilim üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
Dağılım
Fenilbütiratın dağılım hacmi 0,2 l/ kg’dır.
Biyotransformasyon
Tek bir 5 g sodyum fenilbütirat dozundan sonra, granüller formunda, dozlamadan 30 ve 60 dakika
sonra sırasıyla ölçülebilir plazma fenilasetat ve fenilasetilglutamin seviyeleri tespit edilmiştir.
Ortalama pik zamana kadar geçen süre sırasıyla 3,55 ve 3,23 saat, ortalama pik konsantrasyonu
sırasıyla 45,3 ve 62,8 µg / ml’dir. Eliminasyon yarı ömrü, sırasıyla 1,3 ve 2,4 saat olarak tahmin
edilmiştir.
Yüksek intravenöz fenilasetat dozları ile yapılan çalışmalar, doyurulabilir metabolizmanın
fenilasetilglutamin ile karakterize edilen lineer olmayan farmakokinetik özellikler göstermiştir.
Fenilasetat ile tekrarlanan dozlama, bir klirens indüksiyonunun kanıtını göstermiştir.
Üre siklusu bozukluğu veya çeşitli dozlarda fenilbütirat alan hemoglobinopatiler olan hastaların
çoğunda (20 g / güne kadar 300 – 650 mg / kg / gün) gece boyunca açlıktan sonra plazma seviyesinde
fenilasetat bulunamamıştır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, fenilasetatın
fenilasetilglutamine dönüşümü nispeten daha yavaş olabilir. Tekrarlayan oral sodyum fenilbütirat
(20 g/gün üç doz halinde) verilen üç sinotik hastada (6 hastanın), üçüncü günde ilk dozda elde
edilenden beş kat daha fazla devamlı fenilasetat plazma değeri görülmüştür.
Normal gönüllülerde fenilbütirat ve fenilasetatın farmakokinetik parametrelerinde (AUC ve Cmax
dişilerde yaklaşık %30-50 daha fazla) cinsiyet farklılıkları bulunmuştur, ancak
fenilasetilglutaminde bulunmamıştır. Bu, sodyum fenilbütiratın lipofilisitesine ve bunun sonucunda
da dağıtım hacmindeki farklılıklara bağlı olabilmektedir.
Eliminasyon
Tıbbi ürünün yaklaşık %80-100’ü, konjuge ürün olan fenilasetilglutamin olarak 24 saat içinde
böbrekler tarafından atılır.
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
Sodyum fenilbütirat, 2 mutajenite testinde, yani Ames testi ve mikronükleus testinde negatifti.
Sonuçlar, sodyum fenilbütiratın Ames testinde metabolik aktivasyon ile veya metabolik aktivasyon
olmadan herhangi bir mutajenik etki yaratmadığını göstermektedir.
Mikronükleus test sonuçları, sodyum fenilbütiratın toksik veya toksik olmayan doz seviyelerinde
(878 ila 2800 mg / kg’lık tek bir oral uygulamadan 24 ve 48 saat sonra incelenmiştir) muamele
görmüş sıçanlarda herhangi bir klastojenik etki üretmediğinin kabul edildiğini göstermektedir.
Sodyum fenilbütirat ile karsinojenite ve doğurganlık çalışmaları yapılmamıştır.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Kalsiyum stearat
Kolloidal silika (susuz)
6.2.Geçimsizlikler
Herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.
6.3. Raf ömrü
24 ay
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
HİPER-AMONEMİX’ i 25 oC altındaki oda sıcaklığında, ışıktan korunacak şekilde saklayınız.
6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği
HİPER-AMONEMİX, HDPE kapak ile kapatılmış, 266 g’lık HDPE ambalajlarda, kaşık ölçekle beraber karton kutuda
kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ”Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
”Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.
7.RUHSAT SAHİBİ: TOBIO Novelfarma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Ümraniye/İstanbul
8.RUHSAT NUMARASI : 2020/272
9.İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 24.12.2020
Ruhsat yenileme tarihi:
10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*