HIRUDOID FORTE Jel

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Kondroitin polisülfat‘ tir. HIRUDOID FORTE Jel, kanın pıhtılaşmasını önleyen, oluşan pıhtıyı eriten ve bağ dokusu yenilenmesini hızlandıran bir ilaçtır. Yaralanma veya hastalığa bağlı olarak zedelenen normal dokunun yerini alan, sert haldeki yeni oluşumun yumuşatılmasının sağlanması; hasar veya zedelenme, toplardamar iltihabı  ya da pıhtı oluşumu ile birlikte olan toplardamar iltihabı gibi sebeplerden dolayı oluşan morluk, çürük, kan oturması ve ödemin giderilmesi için kullanılır.

HIRUDOID FORTE Jel Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. HIRUDOID, kanın pıhtılaşmasını önleyen, oluşan pıhtıyı eriten ve bağ dokusu yenilenmesini hızlandıran bir ilaçtır.
  3. İlacı ağzınıza, gözünüze, burnunuza veya vajinaya temas ettirmeyiniz. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
  4. Hasar oluşmuş ciltlerde ve açık yaralı ciltlerde kullanmayınız. Bu tür durumların tamamen iyileşmesini bekleyiniz. İyileştikten sonra uygulayınız.
  5. Doktorunuz ağrı ile birlikte görülen iltihabi durumlarda ilgili bölgeyi ilacınızı sürdükten sonra bir sargı ile kapatmanızı söyleyebilir. Doktorunuzun talimatlarına uyunuz.
  6. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

HIRUDOID FORTE Jel’in kullanım Şekli:

  1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
  2. Jeli tedavi edilecek bölgeye ince bir film tabakası halinde uygulayınız ve hafif hareketlerle sürünüz. Günde 2-3 defa uygulanabilir.

İlacın Olası Yan Etkileri :

  1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
  2. Uygulanan yerde hafif kızarıklık görülebilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Kondroitin polisülfat
İlaç Marka İsmi:  HIRUDOID FORTE Jel

HIRUDOID FORTE Jel (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

HİRUDOİD forte jel
Haricen uygulanır.
• Etkin madde: 100 g jel içinde 445 mg (40.000 Ü) mukopolisakkarit polisülfat (kondroitin
polisülfat) bulunur.
• Yardımcı maddeler: İzopropil alkol, poliakrilik asit, propilen glikol, sodyum hidroksit,
perfüme oil ve deiyonize su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı
doktorunuza söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. HİRUDOİD nedir ve ne için kullanılır?
2. HİRUDOİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. HİRUDOİD nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. HİRUDOİD’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. HİRUDOİD nedir ve ne için kullanılır?
• HİRUDOİD, pıhtı oluşumunu engelleyen, oluşan pıhtıyı eriten ve yangıyı önleyen bir ajandır.
• HİRUDOİD, kutuda, ağzı plastik burgulu kapaklı, içi sarı laklı, 40 g jel içeren, beyaz,
metal tüp ambalajlarda sunulur. Açık amber renkli, saydam veya hafif opalesans jel
görünümlüdür.
• HİRUDOİD, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
• Yüzeyel flebit (toplardamarların yangısı),
• Hematomlu (zedelenmiş bir damardan sızan kanın dokuda birikmesi) veya hematom
olmayan künt yaralanmalar.
2. HİRUDOİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
HİRUDOİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer HİRUDOİD’in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız.
• HİRUDOİD’i açık yaralara veya hasarlanmış deriye uygulamayınız.
HİRUDOİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
“HİRUDOİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “4. Olası yan etkiler
nelerdir?” bölümlerine bakınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Mukopolisakkarit polisülfatın hamilelerde haricen kullanıldığı zaman doğmamış bebek
üzerine zarar verici etkileri olduğuna dair bildiri yoktur. Gerekli olmadıkça gebelik
döneminde kullanılmamamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Mukopolisakkarit polisülfatın emzirenlerde haricen kullanıldığı zaman bebek üzerine zarar
verici etkileri olduğuna dair bildiri yoktur. Emzirme esnasında HİRUDOİD kullanılıp
kullanılamayacağına, emzirmenin çocuk açısından faydası ve HİRUDOİD tedavisinin
emziren anne açısından faydası dikkate alınarak doktorunuz tarafından karar verilecektir.
Araç ve makine kullanımı
HİRUDOİD’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.
Hirudoid’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
HİRUDOİD’in içeriğinde bulunan propilen glikol ciltte tahrişe neden olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
HİRUDOİD ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. HİRUDOİD nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 3-5 cm jel hastalıklı cilt
bölgesine parmakla hafifçe yayılarak sürülür ve bu işlem günde 2-3 defa tekrarlanır; gerekli
görülürse daha sık kullanılabilir.
HİRUDOİD ile tedavi şikayetleriniz yatışana kadar sürdürülmelidir. Künt yaralanmalar için
olağan tedavi süresi, 10 güne kadardır; yüzeyel flebit içinse 1-2 haftadır. Daha uzun bir
müddet boyunca kullanımına yönelik bir engel bulunmamaktadır. Yine de, eğer şikayetleriniz
2 haftalık düzenli HİRUDOİD  tedavisinden sonra düzelmemişse veya tedavi
sonlandırıldıktan sonra şikayetleriniz tekrarlarsa lütfen doktorunuza danışınız.
• Uygulama yolu ve metodu: Hastalıklı cilt bölgesine parmakla hafifçe yayılarak sürülür.
Alkol içeren tüm jellerde olduğu gibi, HİRUDOİD Forte Jel, sargı altına kullanım için uygun
değildir.
HİRUDOİD , fonoforez (ultrason tedavisi aracılığıyla haricen uygulanan ajanların ciltten
geçmesini sağlayan bir tedavi yöntemi), iontoforez (elektrik akımının kullanıldığı bir tedavi
yöntemi) için de uygundur.
Göz, açık yaralar, muköz membranlar (ağız içi mukozası, burun mukozası gibi) ve
hasarlanmış deri ile temasından kaçınınız.
• Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda kullanımına ilişkin özel bir durum
bulunmamaktadır.
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum
bulunmamaktadır.
• Özel kullanım durumları
Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.
Eğer HİRUDOİD’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla HİRUDOİD kullandıysanız
Talimata göre kullanıldığında HİRUDOİD ile doz aşımı bilinmemektedir. Yanlışlıkla ağız
yoluyla alınırsa etkin maddenin neden olabileceği doz aşımı belirtileri beklenmez.
İzopropil alkol içeriğinden dolayı özellikle çocuklarda yanlışlıkla yüksek miktarda ağız
yoluyla HİRUDOİD alımından sonra akut alkol zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Bu
durumda derhal tedavi önlemleri alınmalıdır.
HİRUDOİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
HİRUDOİD’i kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı uygulayınız. Ancak bir sonraki dozun
zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde
kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.
HİRUDOİD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bilinmemektedir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, HİRUDOİD ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz
Ciltte kızarıklık gibi duyarlılık reaksiyonu olabilir. Bu kızarıklık ilacın kesilmesiyle genellikle
hızla iyileşir.
Bunlar HİRUDOİD’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. HİRUDOİD’in saklanması
HİRUDOİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra HİRUDOİD’i kullanmayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*