HOMOSİSTİNEX 1 g Oral Toz

Betain anhidröz adlı etken maddeyi içinde bulunduran HOMOSİSTİNEX Oral Toz, sırasıyla; Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Diğer Sindirim Sistemi ve Metabolizma ürünleri, Amino asit ve türevleri, betain şeklinde sınıflandırılmış olup, A16AA06ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz HOMOSİSTİNEX, TOBIO NOVELFARMA İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

HOMOSİSTİNEX için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, HOMOSİSTİNEX ne ilacıdır; HOMOSİSTİNEX’e başlamadan önce uyulması gerekenler, HOMOSİSTİNEX dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; HOMOSİSTİNEX kullanım şekli; HOMOSİSTİNEX yan etki, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler vb. HOMOSİSTİNEX Oral Toz ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

HOMOSİSTİNEX 1 g Oral Toz’a ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

HOMOSİSTİNEX 1 g Oral Toz
Ağız yoluyla alınır.
Etken madde(ler): 1 g toz, 1 g betain anhidröz içerir.
Yardımcı madde(ler): Yardımcı madde içermemektedir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. HOMOSİSTİNEX nedir ve ne için kullanılır?
2. HOMOSİSTİNEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. HOMOSİSTİNEX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. HOMOSİSTİNEX’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. HOMOSİSTİNEX nedir ve ne için kullanılır?
HOMOSİSTİNEX, metiyonin amino asidinin vücut tarafından tamamen parçalanamadığı,
kalıtsal (genetik) bir hastalık olan homosistinürinin ek (yardımcı) tedavisi için amaçlanan betain
içerir.
Metiyonin, proteinli gıdalarda (örneğin et, balık, süt, peynir, yumurta) bulunur. Bu, daha sonra
genellikle sindirim sırasında sisteine dönüştürülen homosisteine dönüştürülür. Homosistinüri,
sisteine dönüşmeyen homosistein birikiminin neden olduğu ve damarlarda pıhtı oluşumu,
Sayfa 2/7
kemik ve iskelet zayıflığı, kristal lens anormallikleri ile karakterize edilmiş bir hastalıktır.
HOMOSİSTİNEX’in B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit ve belirli bir diyet gibi diğer
tedavilerle birlikte kullanılması, vücudunuzdaki yüksek homosistein seviyelerini azaltmaya
yardımcı olur.
HOMOSİSTİNEX, ölçü kaşığıyla birlikte 180 g beyaz kristal toz içeren emniyet kilitli PP kapak
ile HDPE şişelerde ambalajlanmaktadır.
2. HOMOSİSTİNEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
HOMOSİSTİNEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Betaine alerjiniz varsa.
HOMOSİSTİNEX’i aşağıdaki durumda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Baş ağrısı, kusma veya görmenizde bir değişiklik gibi yan etkiler fark ederseniz, CBS
(sistation beta-sentaz eksikliği) olarak adlandırılan homosistinüri alt türüyseniz, acilen
doktorunuzla irtibata geçiniz, bunlar beyindeki bir şişkinlik (beyin ödemi) belirtisi
olabilir. Bu durumda doktorunuz vücudunuzdaki metiyonin seviyenizi izler ve
diyetinizi gözden geçirebilir. HOMOSİSTİNEX ile tedavinizin durdurulması
gerekebilir.
• HOMOSİSTİNEX ve bir amino asit karışımıyla tedavi ediliyorsanız ve aynı anda başka
ilaçlar almanız gerekiyorsa, ilaçların kullanımı arasına 30 dakika olmasına dikkat edin.
HOMOSİSTİNEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
HOMOSİSTİNEX’i yiyecek ve içeceklerle bir etkileşimi bulunmamaktadır.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
HOMOSİSTİNEX’in hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır.
HOMOSİSTİNEX’i kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Sayfa 3/7
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
HOMOSİSTİNEX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
HOMOSİSTİNEX’i kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Amino asit karışımı veya vigabatrin veya Gaba analogları (epilepsi tedavisinde kullanılan
ilaçlar) gibi ilaçlar alıyorsanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. HOMOSİSTİNEX nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
HOMOSİSTİNEX tedavisi, homosistinüri hastalarının tedavisinde deneyimli bir doktor
tarafından yönetilmelidir.
Bu ilacı her zaman doktorunuzun veya eczacınızın tam olarak size söylediği şekilde alınız.
Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Üç yaş ve üzeri çocuk ve yetişkinlerde önerilen doz günde 6 g’dır ve günde 2 doz şeklinde 3 g
doza bölünür.
Üç yaş altı çocuklarda önerilen başlangıç dozu toplam 100 mg/kg/gün olacak şekilde günde 2
kez 50 mg/kg, idame dozu ise toplam 50 mg/kg/gün olacak şekilde günde 2 kez 25 mg/kg’dır.
Doğru günlük dozu belirlemek için, düzenli kan testlerine ihtiyacınız olacaktır.
Uygulama yolu ve metodu
• HOMOSİSTİNEX ağız yoluyla alınmalıdır. Açmadan önce şişeyi hafifçe çalkalayınız.
Dozu ölçmek için, 100 mg, 150 mg ve 1 g’lık ölçü kaşığı kullanılarak kaşığın üst kısmı kesici
olmayan düz bir nesne (örneğin temiz bir bıçağın keskin olmayan tarafı) yardımıyla düzeltilerek
Sayfa 4/7
silme dolu hale getirilir. Küçük boy ölçü kaşığı 100 mg, orta boy ölçü kaşığı 150 mg ve büyük
boy ölçü kaşığı 1 g susuz betainin ölçülmesinde kullanılmaktadır.
Alınan toz dozu tamamen eriyene kadar su, meyve suyu ya da doktorunuza danışarak hasta
diyetine uygun olduğu takdirde süt, mama veya yiyecekle karıştırınız, karıştırdıktan sonra
hemen içiniz.
Değişik yaş grupları
Çocuklarda kullanımı:
Üç yaş ve üzeri çocuk ve yetişkinlerde önerilen doz günde 6 g’dır ve günde 2 doz şeklinde 3 g
doza bölünür.
Üç yaş ve altı çocuklarda önerilen başlangıç dozu toplam 100 mg/kg/gün olacak şekilde günde
2 kez 50 mg/kg’dır, idame dozu ise toplam 50 mg/kg/gün olacak şekilde günde 2 kez 25
mg/kg’dır.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.
Özel kulanım durumları
Böbrek/Karaciğer Yetmezliği:
Betain tedavisi ile kazanılan deneyimler HOMOSİSTİNEX doz rejimini uyarlamaya gerek
olmadığını göstermiştir.
Eğer HOMOSİSTİNEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla HOMOSİSTİNEX kullandıysanız
HOMOSİSTİNEX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı
ile konuşunuz.
HOMOSİSTİNEX’i kullanmayı unutursanız
HOMOSİSTİNEX’i almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz unutulan dozu alınız ve bir sonraki
doza planlanan şekilde devam ediniz.
Sayfa 5/7
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
HOMOSİSTİNEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Tedavinizi sonlandırmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi HOMOSİSTİNEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’ inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden biri olursa, HOMOSİSTİNEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Çok yaygın: Kandaki metiyonin seviyesinin yükselmesi, klinik olarak özel bir belirtisi
bulunmamakla birlikte kan testleri ile saptanabilir.
Yaygın olmayan: Beyinde aşırı sıvı birikmesi (beyin ödemi) görülebilir. Belirtileri arasında
kusma ve / veya görmede değişiklik ve sabah baş ağrıları vardır.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
olabilir.
Diğer yan etkiler:
Yaygın olmayan:
• İshal
• Bulantı
• Kusma
• Mide rahatsızlığı
• Dil iltihabı (glossit)
Sayfa 6/7
• İştahsızlık
• Gerginlik, asabiyet
• Saç dökülmesi
• Kurdeşen
• Ciltte anormal koku
• İdrarını tutamama
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkileri Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800
214 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz.Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. HOMOSİSTİNEX’in Saklanması
HOMOSİSTİNEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
25°C altında oda sıcaklığında saklayınız. Nemden korumak için şişeyi sıkıca kapalı tutunuz.
Şişe ilk açılışından sonra, 3 ay içerisinde kullanılmalıdır.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HOMOSİSTİNEX’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
TERBİN Tablet’in ruhsatı, TOBIO Novelfarma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne aittir.
Üretici firma : Pharma Plant İlaç Sanayi

HOMOSİSTİNEX 1 g Oral Toz’un kısa ürün bilgilendirmesi

1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
HOMOSİSTİNEX 1 g Oral Toz
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Etkin madde(ler):
1 g toz, 1 g betain anhidröz içerir.
Yardımcı madde(ler):
Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
Oral toz
Beyaz kristal toz
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik Endikasyonlar
Aşağıdaki eksiklikleri veya bozuklukları içeren homosistinürinin yardımcı (ek) tedavisinde
endikedir:
• Sistation beta-sentaz (CBS),
• 5,10-metilen-tetrahidrofolat redüktaz (MTHFR),
• Kobalamin kofaktör metabolizması (cbl)
HOMOSİSTİNEX, B6 Vitamini (piridoksin), B12 Vitamini (kobalamin), folik asit ve özel bir
diyet gibi diğer tedavilere ek olarak kullanılmalıdır.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji /uygulama sıklığı ve süresi:
HOMOSİSTİNEX tedavisi, homosistinüri hastalarının tedavisinde deneyimli bir doktor
tarafından yönetilmelidir.
Üç yaş ve üzeri çocuk ve yetişkinlerde önerilen doz günde 6 g’dır ve günde 2 doz şeklinde 3
g’lık 2 doza bölünür.
Sayfa 2/10
Üç yaş ve altı çocuklarda önerilen başlangıç dozu toplam 100 mg/kg/gün olacak şekilde günde
2 kez 50 mg/kg’dır, idame dozu ise toplam 50 mg/kg/gün olacak şekilde günde 2 kez 25
mg/kg’dır.
Yine de doz, kişiye özel olarak homosistein ve metiyonin plazma seviyelerine göre ayrı ayrı
hesaplanmalıdır. Bazı hastalarda terapötik hedeflere ulaşmak için 200 mg/kg/gün üzerindeki
dozlara ihtiyaç duyulur. CBS eksikliği olan hastalarda hipermetiyoninemi riski nedeniyle dozlar
yukarıya doğru çıkarılırken dikkatli davranılmalıdır. Metiyonin seviyeleri bu hastalarda
yakından izlenmelidir.
Çocuklarda ve yetişkinlerde maksimum doz çalışması mevcut değildir. Tedavide doz
ayarlaması, klinik durum ve plazma homosistein seviyelerinin takip edilmesi ile doktoru
tarafından belirlenmelidir.
Uygulama şekli:
Şişe açılmadan önce hafifçe çalkalanmalıdır. Dozu ölçmek için, 100 mg, 150 mg veya 1 g’lık
ölçü kaşığı kullanılarak kaşığın üst kısmı kesici olmayan düz bir nesne (örneğin temiz bir
bıçağın keskin olmayan tarafı) yardımıyla düzeltilerek silme dolu hale getirilir. Küçük boy ölçü
kaşığı 100 mg, orta boy ölçü kaşığı 150 mg ve büyük boy ölçü kaşığı 1 g susuz betainin
ölçülmesinde kullanılmaktadır.
Alınan toz dozu tamamen eriyene kadar su, meyve suyuna karıştırılarak hemen içilir ya da
doktorun önerisine göre, hesaplanan doz, hasta diyetine uygun olduğu takdirde süt, mama veya
yiyecekle karıştırılarak kullanılır.
Terapötik izleme:
Tedavinin amacı, plazma toplam homosistein seviyelerini 15 µM’nin altında veya mümkün
olduğunca düşük tutmaktır. Kararlı durum ölçümleri genellikle bir ay içinde gerçekleşir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek/ karaciğer yetmezliği:
Böbrek yetmezliği veya alkole bağlı olmayan hepatik steatoz hastalarında betain tedavisi
HOMOSİSTİNEX doz rejimini uyarlamaya gerek olmadığını göstermiştir.
Sayfa 3/10
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik hastalarda HOMOSİSTİNEX dozu Bölüm 4.2’de anlatıldığı gibidir.
Geriyatrik popülasyon:
Geriyatrik popülasyonda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.
4.3. Kontrendikasyonlar
Etkin maddeye aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
CBS eksikliği olan hastalarda betain tedavisi ile hipermetiyoninemi ile ilişkili yaygın olmayan
ciddi serebral ödem vakaları bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.8). Tedavi kesildikten sonra tam
iyileşme görülmüştür.
Plazma metiyonin konsantrasyonları 1000 µM’nin altında tutulmalıdır. Plazma metiyonin
seviyesinin, tedavinin başlangıcında ve sonrasında yılda bir veya yılda iki kere ölçülmesi
önerilir. Metiyonin özellikle 700 µmol / L’lik ilk güven eşiğinin üzerine çıkarsa, hasta daha sık
izlenmeli ve diyeti kontrol edilmelidir. Metiyonin seviyelerini azaltmak için diyeti
değiştirmenin yanı sıra HOMOSİSTİNEX dozajının azaltılması veya geçici olarak
HOMOSİSTİNEX tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir.
Kusmayla birlikte seyreden sabah baş ağrıları ve/veya görsel değişiklikler gibi herhangi bir
serebral ödem belirtisi oluşursa, plazma metiyonin seviyesi ve diyete uyumu kontrol
edilmelidir, gerekli görülürse HOMOSİSTİNEX ile tedavi durdurulmalıdır.
Tedavinin yeniden başlatılmasının ardından serebral ödem semptomları tekrarlarsa, betain
tedavisi süresiz olarak kesilmelidir.
Potansiyel ilaç etkileşimleri riskini en aza indirmek için betain ve amino asit karışımlarının
alımı ile vigabatrin ve GABA analoglarını içeren tıbbi ürünler arasında 30 dakika bırakılması
önerilir (bkz. Bölüm 4.5).
4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
İn-vitro verilere dayanarak; betain, amino asit karışımları ve vigabatrin ile GABA analoglarını
içeren tıbbi ürünlerle etkileşime girebilir.
Sayfa 4/10
4.6. Gebelik ve laktasyon
Genel Tavsiye
Gebelik Kategorisi: C
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanıldığında üreme kapasitesini etkileyip
etkilemediği bilinmemektedir. Bir kontrasepsiyon yönteminin kullanılması gerekliliğine dair
çalışma bulunmamaktadır.
Gebelik dönemi
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/
doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım
5.3).
Çok sınırlı sayıdaki olguda gebelik sırasında betain kullanımında gebelik ya da fetus/yenidoğan
bebeğin sağlığına etki edebilecek bir yan etki bildirilmemiştir. Ancak günümüze kadar herhangi
bir epidemiyolojik veri mevcut değildir. Hayvanlarda üreme ile ilgili herhangi bir çalışma
yapılmamıştır. Gebelik sırasında plazma homosistein düzeylerinin çok yakın izlenmesi ile
piridoksin, folat, antikoagülanlar ve diyete ek olarak betain kullanımının anne ve fetus sağlığına
olumlu etkileri olması beklenir. Ancak, HOMOSİSTİNEX gebelik sırasında gerekli olmadıkça
kesinlikle kullanılmamalıdır.
Laktasyon dönemi
Betainin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir (Metabolik prekürsörü, kolin anne
sütünde yüksek seviyelerde görülmesine rağmen). Veri eksikliği nedeniyle, HOMOSİSTİNEX
emziren kadınlara reçetelenirken dikkatli olunmalıdır.
Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da HOMOSİSTİNEX tedavisinin durdurulup
durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken,
emzirmenin çocuk açısından faydası ve HOMOSİSTİNEX tedavisinin emziren anne açısından
faydası dikkate alınmalıdır.
Üreme yeteneği/ Fertilite
HOMOSİSTİNEX’in üreme yeteneğini etkileyip etkilemediği ile ilgili veri mevcut değildir.
Sayfa 5/10
4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
HOMOSİSTİNEX’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.
4.8 İstenmeyen Etkiler
Genel olarak, betain tedavisi ile ortaya çıkan advers reaksiyonların ciddi olmadığı görülmüştür
ve çoğu gastrointestinal sistemle ilgilidir. Diyare, glosit, bulantı, mide rahatsızlığı, kusma ve
diş rahatsızlıkları gibi gastrointestinal hastalıklar nadiren meydana gelebilir.
Tedavi sırasında en sık bildirilen advers etki hipermetiyoninemidir. Tedavi kesildikten sonra
tam iyileşme görülmüştür. (bkz. Bölüm 4.4).
İstenmeyen etkiler görülme sıklığına göre sınıflandırılmıştır.
Çok yaygın ≥ 1/10, yaygın ≥ 1/100, <1/10; yaygın olmayan ≥ 1/1.000, <1/100; seyrek ≥
1/10.000, <1/1.000; çok seyrek <1/10.000. Her bir sıklık grubunda, durumun ciddiyetinin
azaltılması için advers reaksiyonlar sunulur.
Metabolizma ve beslenme hastalıkları:
Yaygın olmayan: Anoreksi
Psikiyatrik hastalıklar:
Yaygın olmayan: Ajitasyon, iritabilite,
Sinir sistemi hastalıkları:
Yaygın olmayan: Serebral ödem*
Gastrointestinal hastalıklar:
Yaygın olmayan: Diyare, glossit, bulantı, mide rahatsızlığı, kusma
Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Yaygın olmayan: Saç dökülmesi, kurdeşen, anormal dermal koku
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:
Yaygın olmayan: Üriner inkontinans
Sayfa 6/10
Araştırmalar:
Çok yaygın: Hipermetiyoninemi*
Seçilen advers reaksiyonların tanımı
*CBS eksikliği olan hastalarda, betain tedavisine başlandıktan 2 hafta-6 ay sonra nadir görülen
ciddi serebral ödem ve hipermetiyoninemi vakaları bildirilmiştir, tedavi kesildikten sonra
tamamen iyileşme sağlanmıştır.
Serebral ödem belirtileri arasında kusma ve / veya görmede değişiklik ve sabah baş ağrıları
vardır.
Bu hastalarda plazma metiyonin seviyelerinde 1000 ila 3.000 µM arasında yüksek artışlar
kaydedilmiştir. Hipermetiyoninemili hastalarda da serebral ödem bildirildiği için, betain
terapisine bağlı sekonder hipermetiyoninemi, olası bir etki mekanizması olarak kabul
edilmektedir.
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem
taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine
olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:
tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Diğer sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri
ATC kodu: A16AA06
Etki mekanizması:
Betainin, homosistinürinin 3 tipinde (yani CBS eksikliği, MTHFR eksikliği ve cbl bozukluğu)
plazma homosistein seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir. Bu etkinin boyutu, mutlak
hiperhomosisteineminin derecesine bağlıdır ve şiddetli hiperhomosisteinemide daha yüksektir.
Farmakodinamik etkiler:
Sayfa 7/10
Betain, homosistinürili hastalarda homosisteinin metiyonine remetilasyonunda bir metil grubu
donörü olarak işlev görür. Sonuç olarak, bu hastalarda plazma homosistein seviyeleri, tedavi
öncesi seviyelerin %20-30’una düşmelidir.
Betainin ayrıca MTHFR eksikliği ve cbl bozukluğu olan hastalarda plazma metiyonin ve Sadenozil metiyonin (SAM) seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. CBS eksikliği olan, diyetinde
metil kısıtlaması yapılmayan hastalarda, aşırı metiyonin birikimi gözlenmiştir.
Betain takviyesinin, homosistinürili hastaların beyin omurilik sıvısındaki metabolik
anormalilerde iyileşme sağladığı gösterilmiştir.
Klinik etkililik ve güvenlilik
Homosisteinin yüksek plazma düzeyleri, kardiyovasküler olaylarla (tromboz gibi), osteoporoz,
iskelet anomalileri ve optik mercek dislokasyonu ile ilişkilidir. Gözlemsel çalışmalarda, betain
alan hastaların yaklaşık %75’inde tedavi eden doktor tarafından klinik iyileşme
(kardiyovasküler ve nörogelişimsel) bildirilmiştir. Bu hastaların çoğu aynı zamanda B6
vitamini (piridoksin), B12 vitamini (kobalamin) ve folik asit gibi başka tedaviler de almışlardır.
Çoğu durumda, betain eklenmesi, plazma homosistein seviyesinde daha da azalmaya neden
olmaktadır.
Bu hastalarda terapinin çok yönlü olmasına bağlı olarak (diyet, farmasötik, destekleyici) betain
tedavisinin klinik etkilerine fazla kıymet verilmesi de muhtemeldir.
Semptomatik durumda homosistinüri tanısının gecikmesi, bağ dokusunda meydana gelen ve
(oftalmolojik, iskelet yapısına ait) ek tedaviler ile düzeltilemeyen geri dönüşümsüz hasarlar
dolayısıyla rezidüel morbiditeye neden olur.
Mevcut klinik veriler, pozoloji ve klinik etkililik arasında korelasyon sağlamamaktadır.
Tolerans gelişimine dair kanıt bulunmamaktadır.
Birkaç vakada artmış plazma metiyonin seviyeleri, serebral ödem ile ilişkilidir. (bkz. Bölüm
4.4 ve 4.8).
Plazma homosistein seviyelerinin izlenmesi, betain etkisinin başlamasının birkaç gün içinde
gerçekleştiğini ve bir ay içinde kararlı duruma geçildiğini göstermiştir.
Pediyatrik popülasyon
10 yaşından küçük pediyatrik hastalarda, normal etkili doz rejimi günde 2 doz halinde verilen
Sayfa 8/10
100 mg / kg / gün’dür; doz sıklığını günde iki defaya çıkarmak ve / veya dozu 150 mg / kg / gün
üzerine çıkarmak homosistein düşürücü etkiyi artırmaz.
Betain plazma konsantrasyonlarının izlenmesi, tedavinin etkililiğini tanımlamaya yardımcı
olmaz, çünkü bu konsantrasyonlar sitozolik betain homosistein metil transferaz yolağı
üzerinden gelen akıma doğrudan karşılık gelmez.
5.2 Farmakokinetik Özellikler
Genel Özellikler
Homosistinürik hastaların uzun süreli betain takviyesi sonrası farmakokinetik verileri sağlıklı
gönüllülerinkilerle çok benzerdir. Bu durum, betain kinetiğindeki farklılıkların büyük
olasılıkla, homosistinürinin tedavi edilmemesine bağlı olarak betain tükenmesinden
kaynaklandığını ve yalnızca ilk tedavi için anlamlı olduğunu göstermektedir.
Emilim:
Betainin mutlak biyoyararlanımı belirlenmemiştir. Sağlıklı yetişkin gönüllülerde (21 ila 49 yaş
arası), tek oral betain (50 mg / kg) dozundan sonra emilim hızlı gerçekleşmiştir (tmax = 0,9 ± 0.3
saat ve bir Cmax = 0,9 ± 0,2 mM).
5 gün boyunca tekrarlanan 100 mg / kg / gün doz rejiminin ardından, emilim kinetiği
değişmemiştir.
Dağılım:
Betain, nispeten yüksek bir hacme hızla dağılmıştır (V / F = 1,3 l / kg).
5 gün boyunca tekrarlanan 100 mg / kg / gün doz rejiminin ardından, dağılım yarı ömrü önemli
ölçüde uzamıştır (36 saate kadar); bu durum doyurulabilir taşıma ve yeniden dağılma
proseslerinin göstergesidir.
Biyotransformasyon:
Betain bir metil grubu donörüdür.
Eliminasyon:
Yavaş eliminasyon hızı (ortalama yarı ömür = 14 saat, toplam vücut klirensi CL / F, = 84 ml /
saat / kg) ve renal klirensin gözardı edilebilir (toplam vücuttan atılımının %5’i) olması
nedeniyle biyoyararlanımın %100 olduğu kabul edilmiştir.
Sayfa 9/10
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Yüksek dozlarda, sıçanlarda santral sinir sisteminde depresan etki ve gastrointestinal sistemde
irritasyon görülmüştür. Betain üzerine uzun dönem karsinojenite ve üreme toksisitesi
çalışmaları yapılmamıştır. Standart bir genotoksik test grubu, insanlar için bir risk olmadığını
ortaya koymuştur.
Bir akut toksisite çalışmasında; sıçanlarda 10 g/kg veya daha fazla doz uygulamalarında
ölümler meydana gelmiştir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Yoktur.
6.2 Geçimsizlikler
Bilinen bir geçimsizliği yoktur.
6.3 Raf ömrü
Raf ömrü: 24 ay
İlk açılıştan sonraki raf ömrü: 3 ay
6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Nemden korumak için şişeyi sıkıca kapalı tutunuz.
Ürünün ilk açılışından sonra saklama koşulları için 6.3’e bakınız.
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği
100 mg, 150 mg ve 1 g’lık ölçü kaşığıyla birlikte 180 g toz içeren emniyet kilitli PP kapak ile
HDPE şişelerde ambalajlanmaktadır.
6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha
edilmelidir.
Sayfa 10/10
7.RUHSAT SAHİBİ
TOBIO Novelfarma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ümraniye/İstanbul
8. RUHSAT NUMARASI
2021/46
9.İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 09.03.2021

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*