KAPRIL Tablet

Endikasyon Bilgisi :

KAPRIL 25 mg Tablet, yüksek kan basıncı durumunda kullanılan ACE inhibitörü (anjiyotensin dönüştürücü enzim) grubu ilaçlardan birisidir. İlacın etken maddesi Kaptopril, kan damarlarını daraltarak (büzerek) tansiyonu yükselten  anjiyotensin II  adlı maddenin vücutta oluşumunu durdurur, aynı zamanda  Anjiyotensin 2′ nin yol açtığı sodyum ve su tutulumunu engelleyerek de tansiyonun yükselmesine mani olur. Kapril ilacın hangi hastalıklarda kullanıldığını kısaca anlatmak gerekirse KAPRİL (Kaptopril), başlıca hipertansiyonda (yüksek tansiyonda) ve oluşabilecek yüksek tansiyon ataklarının önlenmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca süreğen kalp yetersizliği (konjestif) ve kalp performansının azalması sonucu kalpte karşılaşılan belirli işlev bozukluklarının iyileştirilmesi amacıyla da kullanılabilir.

KAPRIL 25 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. KAPRIL, hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve ataklarının geciktirilmesinde, süreğen kalp yetersizliği ve kalbin görevlerini yerine getirememesi sonucu kalpte karşılaşılan belirli işlev bozukluklarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
 3. Böbrek hastalığı ya da  diyaliz tedavisi görüyor olmak, karaciğer hastalığı, kalp hastalığı,  konjestif kalp yetersizliği, şeker hastalığı, iltihaplı eklem romatizması rahatsızlıklarından herhangi birine sahipseniz; kullanmadan önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için dozaj ayarlamaları, tahlil ve testler yapılması gerekebilir.
 4. Bu ilacı tansiyon tedavisi için kullanıyorsanız, kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile, Kaptopril kullanmaya devam etmelisiniz. Her gün düzenli bir şekilde atlamadan alınız. İlacınız tamamen bitmeden hekiminize tekrar  yazdırınız.
 5. Eğer yakın zamanda diş operasyonu da dahil olmak üzere bir ameliyat olma ihtimaliniz varsa, bu ilacı kullandığınız süreyi, ameliyattan belirli bir süre önce cerrahınıza söylemelisiniz. İlacı kullanmayı bir süreliğine bırakmanız gerekebilir.
 6. İlacın rahatsızlıklarınızı iyileştirdiğinden emin olabilmeniz için tansiyonunuzu belirli aralıklarla ölçtürmeniz gerekmektedir. ettirmelisiniz. Ayrıca böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı da kontrol ettirmeniz gerekli görülebilir. Bu sebeple, hekiminizle olan randevularınızı aksatmayız.
 7. Eğer sürekli kusma-ishal veya aşırı terleme varsa vakit kaybetmeden hekiminize ya da bir sağlık kuruluşuna müracaat ediniz.  İshal, kusma ve aşırı terleme sonucu vücudun olağandan fazla su kayetmesi düşük tansiyona, böbrek fonsiyonlarında bozulmalara ve  elektrolit dengesizliklere  yol açabilir. Bundan dolayı tedavi süresince her gün normalden daha fazla su içmenizde fayda var.
 8. Hekiminiz tarafından tavsiye edilmedikçe Kaptopril kullandığınız sürece  potasyum takviyeleri ya da  tuz türevleri kullanmamalısınız.
 9. Bu ilacı kullanırken alkol almamaya özen gösteriniz. Alkol kan basıncınızı daha da düşürebilir, ilacın muhtemel yan etkilerini artırabilir.
 10. Düşünce ve tepkilerinizi bozabilecek yan etkilerinden dolayı, ilacın kendi üzerinizde nasıl bir etki meydana getireceğini görmeden araba veya alet kullanmak gibi dikkatli olmanızı gerektiren aktivitelerden uzak durunuz.
 11. Eğer hamile iseniz veya hamile olmayı tasarlıyorsanız öncelikle hekime danışmadan bu ilaç kullanılmamalıdır. Kapril hamilelikte kullanıldığında bebekte doğum kusurlarına sebebiyet verebilir. Gebeliği önlemek için etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız faydalı olacaktır. Eğer tedavi sırasında hamile kalırsanız hemen hekiminize söyleyiniz ve ilacı kullanmayı olabildiğince en kısa zamanda bırakmalısınız. Emzirme döneminde kullanıldığında anne sütü aracılığıyla emzirilen bebekte ilacın istenmeyen tesirlerinin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

 

KAPRIL 25 mg Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. •Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedaviniz süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. Yanlış veya size tavsiye edilenden fazla kullanıldığı takdirde hastalığınızda  bir iyileşme sağlanmaz, aksine sağlığınıza ciddi zararlar verebilir.
 2. •İlacın her bir tableti dil altında biraz tutulup, eridikten sonra üzerine su içilebilir. Kapril dil altı hapını çiğnemeyiniz veya emmeyiniz. Yemek yemeden yaklaşık 1 saat önce mideniz  boşken almanız önerilir.

KAPRIL 25 mg Tablet’in Olası Yan Etkileri

 1. Yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişme, göğüs ağrısı, kalp atımlarında düzensizlik ve çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma duyusu, anjina, pankreas iltihabı, karaciğerde iltihaplanma (hepatit), olağandan fazla veya az idrar yapmak, kurdeşen, kırmızı kabartılar ve kaşıntılarla belirgin cilt  döküntüsü, deride solukluk-sararma, deri altında kanama veya morluk, kas zayıflığı  gibi bir durumda  tıbbi destek için  acilen hekiminize başvurmalısınız.
 2. Ağız tadında bozukluk, başağrısı, karında ağrı, burunda akma veya tıkanıklık, öksürük, yorgunluk hali, kabızlık, sulu dışkı, iştahta azalma, ışığa karşı hassasiyet, iktidarsızlık yan etki olarak rastlanabilir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Kaptopril
İlaç Marka İsmi: KAPRIL 25 mg Tablet

İlacın muadili (eşdeğerleri) : Kaptoril

KAPRİL 25 mg Tablet kullanma talimatı

KAPRİL 25 mg Tablet kullanma talimatı

KAPRİL 25 mg Tablet (prospektüsü)

Bir tablet Kapril’de etken madde olarak:  Kaptopril 25 mg
Farmakolojik Özellikleri
1)-Antihipertansif etkilidir.
2)-Anjiotensin çevirici enzimi (ACE) inhibe eder; anjiotensin II oluşumunu engeller.
3)-Aldosteron salgılanmasını azaltır.
4)-Diürezi artırır, sıvı retansiyonunu önler.
5)-Kronik kalp yetmezliğinde hiponatremiyi dengeler.
6)-Ön yük ve ard yükü düşürür, kalbin yükünü azaltır.
7)-Dengeli bir vazodilatasyon sağlar.
8)Hastalar tarafından iyi tolere edilir.
Kapril Tablet’in Endikasyonları
1)-Orta ve ağır derecedeki hipertansiyon vakaları
2)-Çeşitli anti-hipertansif tedavilere cevap vermeyen inatçı hipertansiyon vakaları
3)-Konjestif kalp yetmezliği
Kontrendikasyonları
Kaptoprile karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği ve immün sistem hastalıkları ( özellikle sistemik lupus eritematosuz ) bulunan hastalarda uygulama çok dikkatli yapılmalıdır.
KAPRİL tablet’in özel kullanım uyarıları/önlemleri
Kaptoprilin hematopoetik sistem üzerindeki etkisi nedeniyle görülen nötropeni çoğunlukla otoimmün ve kollajen sistem bozukluklarında izlenmektedir. Bu nedenle KAPRİL tablet böbrek fonksiyonları bozuk ya da otoimmün ve lupus eritematosuz gibi kollajen sistem hastalıkları olanlar ile lökositler üzerine etkili ilaç uygulanan hastalarda dikkatli verilmelidir. Kan tablosu tedaviye başlamadan önce incelenmeli, tedavi süresince ikişer hafta aralıklarla inceleme tekrarlanmalıdır.
Böbrek arter stenozu ile birlikte seyreden vakalarda arteriyal hipertansiyonun normalleşmesine rağmen serum kreatinin ve BUN değerlerinde yükselmelere rastlanabilir; bu gibi durumlarda doz azaltılmalı ve/veya birlikte uygulanan diüretik tedavi durdurulmalıdır.
Cerrahi müdahaleler ve anestezi süresince de hastalar hipotansiyon yönünden izlenmelidir. Hastalar ilaç ve yan etkileri yönünden yeterince aydınlatılmalı, bir infeksiyon başlangıcında, periferal ödem şüphesinde ve ilacın uygulanması ile ilgili sorunlarda doktora başvurması önerilmelidir. Tedavi süresince yeterli sıvı alması hastaya hatırlatılmalıdır.
Kaptopril diüretik tedavi uygulanan ya da daha önce uygulanmış olan ve tuzsuz rejim önerilen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Aşırı terleme ve dehidratasyon sıvı volümünü azaltarak aşırı kan basıncı düşmesine neden olabilir. Volüm kaybının diğer nedenleri olan kusma ve diyare de kan basıncını düşürebileceğinden doktora başvurmayı gerektiren koşullardan sayılmalıdır. Böyle durumlarda bilinçsiz uygulanacak kaptopril ile bir iki saat içinde hipotansiyon oluşabilir.
Kaptopril serum potasyum yükselmesine yol açabilir, bu nedenle tedaviye başlamadan önce spironolakton almış hastalarda bu ilacın etkisi sürüyor olabileceğinden sık sık serum potasyum düzeyi ölçülmelidir.
Non-steroidal antienflamatuar ilaçlar, özellikle indometasin, kaptoprilin antihipertansif etkisini azaltabilir.
KAPRİL tablet yaşlı hastalarda kullanılırken, renin plazma seviyesi ve aktivitesi azalmış olabileceğinden bu tür hastalar dikkatle takip edilmelidir.
Kaptoprilin hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır; anne sütüne geçtiğinden emzirenler ilacı kullandığında dikkatle izlenmeli ve gerekirse emzirme kesilmelidir.
Kaptopril ile aşırı doz uygulamalarında öncelikle hipotansiyonun düzeltilmesi dikkate alınmalıdır. Kan basıncının yükseltilmesi için İV yoldan izotonik tuzlu su verilerek volümün artırılması etkili bir tedavi yöntemidir.
KAPRİL tablet’in Yan Etkileri/Advers Etkileri
KAPRİL kullanırken aşağıdaki yan etkiler görülebilir:
—Hematolojik: Nötropeni, agranülositoz
—Renal: Proteinüri, poliüri, oligüri, böbrek yetmezliği tablosu
—Dermatolojik: Makülopapüler tip döküntü, ürtiker, prurit, fotosentivite, anjio-ödem (yüz, ağız mukozası ve ekstremitelerde)
—Kardiyovasküler: Hipotansiyon, taşikardi, palpitasyon, göğüs ağrısı,
—Gastrointestinal: Anoreksi, bulantı, kusma, diyare, kabızlık, aftöz ülserasyon, gastrik iritasyon,
—Genel: Disgusia, baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik, ağız kuruluğu, dispne, parestezi, öksürük, bronkospazm, lenf bezleri hastalığı, serum sickness-like sendromu.
—Çok düşük oranlarda ortaya çıkan bu yan etkiler, tedavi esnasında doz ayarlamaları yapıldığında ya da tedavi kesildiğinde ortadan kalkar. SGOT, SGPT, ve LDH gibi enzimlerde yükselmeler görülürse de bunlarda kaptoprilin kesin etkisi kanıtlanmamıştır. Özellikle renovasküler tip hipertansiyon vakalarında geçici olarak BUN, serum kreatinin ve potasyum yükselmeleri izlenebilir.
İlaç Etkileşimleri
Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar, özellikle indometasin ve estrojen, kaptoprilin antihipertansif etkisini azaltabilirler. Diüretikler, beta blokerler , metildopa, kalsiyum antagonistleri gibi diğer antihipertansif ajanlar ile beraber kullanımında antihipertansif etki artışı görülür. Potasyum içeren triamteren, spironolakton gibi maddeler serum potasyum düzeyinin anlamlı ölçüde artışına neden olabilir. Probenesidin varlığında kaptoprilin renal kleransı düşer.
KAPRİL tablet’in Kullanım Şekli ve Dozu
KAPRİL tablet yemeklerden bir saat önce aç karnına alınmalıdır. Hipertansiyonda başlangıç dozu günde 2 ya da 3 defa 12.5-25 mg olmalı, 2 hafta içinde olumlu bir sonuç alınmazsa doz günde 3 defa olmak üzere 50 mg a yükseltilmelidir. Gerekirse doz daha da artırılabilir. Maksimum günlük doz 450 mg dır. Kalp yetmezliğinde önerilen başlangıç dozu günde 2 ya da 3 defa 12.5 mg veya 25 mg dır.
KAPRİL tablet’in saklanması: Çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25°C nin altında) ve ambalajında saklanmalıdır.
Ticari Şekli ve Ambalaj İçeriği: KAPRİL tablet 25 mg, 48 tabletlik blister ambalajlarda.
Ruhsat Sahibi: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. PAK İş Merkezi, Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok.No 5/1, 34349 Gayrettepe/İstanbul
Üretim Yeri: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:13 Yenibosna/İstanbul

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*