KLAVUNAT BID 1000 mg Film Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Amoksisilin, Klavulanik Asit’tir. KLAVUNAT BID 1000 mg  Film Tablet, vücuttaki bakterilerle savaşarak, bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. KLAVUNAT,  tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları; zatürre, akut ve kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları ve akciğer enfeksiyonları; bakterilerin neden olduğu kalp iç zarı enfeksiyonları; bakteri kaynaklı beyin zarı iltihabı (bakteriyel menenjit);  kemik ve eklem enfeksiyonları;   bel soğukluğu (gonore), lohusalık humması, düşük sonrası gelişen enfeksiyonlar;  karın içi organlarda gelişen enfeksiyonlar; bağ dokusu iltihabı (selülit), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (hayvan ısırmaları, kıl kökü iltihabı, abse, çıban, yılancık, yara gibi); idrar yolu ve genital bölge enfeksiyonları ve diş ve diş eti enfeksiyonlarının (diş absesi gibi) tedavisinde kullanılmaktadır. Kullanımı 12 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinler içindir.

KLAVUNAT BID 1000 mg Film Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik bir ilaçtır.
 3. Eğer geçmişte penisiline/antibiyotiğe bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz; KLAVUNAT‘ ı kullanmayınız.
 4. Eğer karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa ya da enfeksiyoz mononükleoz adı verilen bir hastalığınız varsa veya böyle bir hastalığınız olduğundan şüpheleniliyorsa; kullanmadan önce doktorunuzu durumunuz hakkında bilgilendiriniz.
 5. Tedaviniz sırasında kendinizi iyi hissetseniz bile ilacı doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Enfeksiyon vücudunuzdan tamamen temizlenmeden de iyileşme belirtileri görülebilir.
 6. Kullanımı doğum kontrol haplarının etkisini azaltmaktadır. İstenmeyen bir gebelik olmaması için hormonal olmayan ikinci bir doğum kontrol yöntemi ile korununuz.
 7. •12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 8. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

KLAVUNAT BID 1000 mg Film Tablet’in kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.
 3. Mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.
 4. Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için önerilen doz;  Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda : Günde iki kez 625 mg tablet; Şiddetli enfeksiyonlarda: Günde iki kez 1000 mg tablet
 5. Diş enfeksiyonlarında doz: Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda: 5 gün günde iki kez 625 mg tablettir
 6. Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hafif ishal, mukozaları ve cildi etkileyen mantar enfeksiyonu yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Amoksisilin, Klavulanik Asit
İlaç Marka İsmi: KLAVUNAT BID 1000 mg Film Tablet

KLAVUNAT BID 1000 mg Film Tablet Kullanma Talimatı


Klavunat BID 1000 mg Film Tablet Kullanma Talimatı

KLAVUNAT-BID 1000 mg film tablet kısa ürün bilgisi (prospektüsüa)
Aktif madde olarak 1 tablet KLAVUNAT’ta  Amoksisilin (INN)…………….………875 mg ve Klavulanik asit (INN)…………………125 mg bulunur.
Diğer bileşenler :Krospovidon,  Kroskarmelloz sodyum, Avicel pH 102, Magnesyum stearat, Aerosil 200
Beyaz ile beyaza yakın, bir yüzünde kırılma çizgisi olan oblong film kaplı tabletler şeklinde piyasaya sunulmuştur.
KLAVUNAT-BID 1000 mg,  (beta-laktam antibiyotik penisilin ve beta-laktamaz intibitörü), genel pratikte ve hastanede sıklıkla görülen bakteriyel patojenlere karşı belirgin derecede geniş aktivite spektrumuna sahip antibakteriyel bir ajandır. Klavulanatın beta-laktamazı inhibe edici etkisi
amoksisilinin etki spektrumunu diğer beta-laktam antibiyotiklere dirençli organizmaları da içine alacak şekilde genişletir. KLAVUNAT, aşağıdaki sistemlerde KLAVUNAT’a duyarlı organizmaların sebep olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:
1-Rekürren tonsillit, sinüzit, otitis media gibi kulak burun boğaz hastalıklarını da içeren üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
2-Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, lobar ve bronkopnömoni de dahil alt Solunum Yolu Enfeksiyonları:
3-kadın genital enfeksiyonları, sistit, üretrit, piyelonefrit gonore gibi Genito-Üriner Sistem Enfeksiyonları;
4-Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
5- Kemik iltihabı (osteomiyelit) da dahil kemik ve eklem enfeksiyonları
6- Dentoalveolar abseler (Dental enfeksiyonlar)
7-Sepsise bağlı düşük, lohusalık hummas
KLAVUNAT’a duyarlılık, coğrafya ve zamana göre değişebilir.  Mevcut ise lokal duyarlılık verilerine danışılmalı ve gerektiğinde mikrobiyolojik örnekleme ve duyarlılık testlerinin yapılması gerekmektedir.  yapılmalıdır.
KLAVUNAT-BID 1000 mg film tabletin pozoloji ve uygulama şekli:
Orta ve hafif derecedeki enfeksiyonlarda 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için günlük önerilen doz miktarları: Günde iki defa 625 mg’lık birer tablet KLAVUNAT ; ağır enfeksiyonlarda günde iki defa 1 g (1000 mg) lık birer tablet  KLAVUNAT şeklinde uygulanması önerilir.  KLAVUNAT’la tedaviye parenteral olarak başlanıp oral olarak devam edilmesi öngörülmektedir. Dental Enfeksiyonlarda  tedavi süresi 5 gündür ve günde iki defa  ve 625 mg’lık birer Tablet KLAVUNAT alınması önerilir.
KLAVUNAT-BID 1000 mg’lık ve 625 mg ‘lık tabletlerin 12 yaşından küçüklere verilmesi uygun değildir.
Uygulama şekli : KLAVUNAT-BID  tabletler çiğnenmeden bir bütün halinde yutulmalıdır. Lüzum halinde,  yutma kolaylığı sağlamak amacıyla tableti ikiye bölebilirsiniz ancak iki yarım tableti ardı ardına bekletmeden yutunuz. Gastrointestinal rahatsızlık potansiyelini asgari düzeye indirmek için yemek başlangıcında alınması önerilir. alınmalıdır. KLAVUNAT’ın absorpsiyonu yemek başlangıcında  kullanıldığında en yüksektir.
Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günden fazla olmamalıdır.  KLAVUNAT’ın bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisi ve major cerrahi girişimlerde enfeksiyon profilaksisi için intravenöz formu bulunmaktadır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek yetmezliği:
Yetişkinler:
KLAVUNAT  1000 mg tablet sadece glomerüler filtrasyon oranı > 30 ml/dak olan hastalarda kullanılmalıdır.
Hafif yetmezlik (kreatinin klerens > 30ml/dak) : Doz ayarlamaya gerek yoktur (Günde 2 kez bir 625 mg tablet veya günde 2 kez bir 1 g tablet).
Orta şiddette yetmezlik  (kreatinin klerens 10-30ml/dak): Günde 2 kez bir 625 mg tablet, 1 g tablet verilmemelidir.
Şiddetli yetmezlik (kreatinin klerens < 10ml/dak): Her 24 saatte bir 625 mg tabletten fazla verilmemelidir
Hemodiyaliz:
Yetişkinler:
Her 24 saatte 1 defa 500/125 mg’a ek olarak, diyaliz esnasında 1 doz, diyaliz sonunda 1 doz şeklinde kullanılmalıdır(Amoksisilin ve Klavulanik asidin serum konsantrasyonları düştüğü için).
KLAVUNAT 1000 mg tablet yalnızca kreatinin klerensi 30 ml/dak’dan yüksek olan hastalara uygulanmalıdır.
Pediyatrik:
Günlük, tek doz olarak verilen popülasyon 15/3.75 mg/kg/gün’ dür. Hemodiyalizden önce 15/3.75 mg/kg’lık bir ilave doz uygulanmalıdır. Dolaşımdaki ilaç düzeyini yeniden sağlamak amacıyla hemodiyalizden sonra 15/3.75 mg/kg’lık bir doz daha verilmelidir.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması dikkatlice yapılmalı ve hepatik işlevler periyodik olarak takip edilmelidir.
Kontrendikasyonlar
Penisilin ve sefalosporinler gibi beta-laktam antibiyotiklerine aşırı duyarlılık öyküsü olan bireylerde kontrendikedir.
Geçmişinde amoksisilin/klavulanik asit veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/hepatik yetmezlik öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.
KLAVUNAT 1000 mg tablet için özel kullanım uyarıları/önlemleri
KLAVUNAT ile tedavi başlanılmadan önce geçmişte penisilin sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı aşırı duyarlılık öyküsü olup olmadığı dikkatlice sorgulanmalıdır. Penisilin tedavisindeki hastalarda ciddi ve nadiren ölümcül aşırı alerji reaksiyonları (anafilaktoid ve şiddetli kütanöz advers reaksiyonları içeren) gözlemlenmiştir.  Bu reaksiyonların geçmişinde penisiline aşırı duyarlılık öyküsü olan kişilerde görülme ihtimali daha fazladır.
Ciddi anafilaktik reaksiyonlar hemen adrenalin ile acil tedavi gerektirir. Ayrıca oksijen, intravenöz steroid ve tüp takmayı içeren hava yolu  müdahalesi de gerekebilir. Amoksisilin uygulanımının ardında görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili bulunduğundan eğer enfeksiyöz mononükleoza ait bir şüphe varlığında KLAVUNAT tedavisinden sakınılmalıdır. KLAVUNAT’la uzun süreli tedavi zamanla duyarlı olmayan organizmalarda aşırı çoğalmaya sebep olabilir.
KLAVUNAT uygulanan bazı hastalarda kanama süresinde ve protrombin zamanında uzama (INR değerinde yükselme) bildirilmiştir. Antikoagülanlar ile birlikte reçete edildiğinde uygun şekilde takip edilmesi gerekir. İstenilen antikoagülasyon düzeyini sürdürebilmek için oral antikoagülan dozunda ayarlama yapılması gerekebilir. Karaciğer işlev testlerinde değişiklikler gözlenmiştir. Bunun klinik önemi bilinmemektedir. KLAVUNAT hepatik yetmezliği olanlarda tedbirli olunmalıdır. Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü kolestatik sarılık bildirilmiştir. Tedavinin kesilmesinden 6 hafta kadar sonra bulgu ve belirtiler kaybolabilir. Böbrek yetmezliği olanlarda dozaj, böbrek yetmezliğinin derecesine göre ayarlanmalıdır. Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda, özellikle parenteral tedavide çok seyrek olarak kristalüri gözlenmiştir. Yüksek doz amoksisilin tedavisi sırasında, amoksisilin kristalürisi olasılığını azaltmak için uygun miktarda sıvı alınması ve idrar miktarının düzenlenmesi
tavsiye edilir. Mesane kateteri bulunan hastalarda, kateterin açık olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Amoksisilin dahil neredeyse tüm antibakteriyel ajanlarla, antibiyotiğe bağlı kolit bildirilmiştir ve şiddeti hafiften yaşamı tehdit edici boyuta kadar uzanabilir .Bu yüzden, herhangi bir antibiyotik tedavisi esnasında veya tedaviyi takiben ishal olan hastalarda bu teşhisin değerlendirilmesi önemlidir. Antibiyotiğe bağlı kolit görüldüğünde , KLAVUNAT kullanımı hemen durdurulmalı, bir hekim tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Bu
durumda antiperistaltik ilaçlar kontrendikedir. Amoksisilinle tedavi sırasında idrarda glukozun arandığı testler yapıldığında, enzimatik glukoz
oksidaz yöntemleri kullanılmalıdır, çünkü enzimatik olmayan yöntemlerde yalancı pozitif sonuçlar görülebilir.
KLAVUNAT’daki klavulanik asit, IgG ile albüminin non-spesifik biçimde alyuvar zarına bağlanmasına neden olarak, Coombs testinde yanlış pozitif bir sonuca yol açabilir. Bu tıbbi ürünün bir dozunda yer alan sodyum miktarı 1 mmol’den (23 mg) azdır; yani esasında sodyum içermez.
KLAVUNAT 1000 mg tablet’in diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi
Probenesid ile beraber uygulanması önerilmez. Probenesid amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azaltır. Probenesidin birlikte kullanımı amoksisilinin kan  düzeylerinde artmaya ve uzamaya sebep olabilir, klavulanatı ise etkilememektedir.
Amoksisilin tedavisi sırasında allopurinol kullanımı alerjik deri reaksiyonları ihtimalini arttırabilir.  Allopurinol ve KLAVUNAT’ın beraber uygulanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
Oral kontraseptifler
Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi KLAVUNAT, barsak florasını etkileyebilir, östrojen  reabsorpsiyonunun azalmasına yol açar ve kombine oral kontraseptiflerin etkililiğini azaltır.
Oral antikoagülanlar
Uygulamada, oral antikoagülanlar ile penisilin antibiyotikler, herhangi bir etkileşim bildirimi olmaksızın yaygın şekilde kullanılmaktadır. Buna karşılık literatürde, asenokumarol ya da varfarin almakta olan ve bir kür amoksisilin reçetelenmiş hastalarda uluslararası normalleştirilmiş oranda artış olayları vardır. Beraber uygulanmaları zorunlu olduğunda protrombin zamanı ya da uluslararası normalleştirilmiş oran dikkatle takip edilerek
amoksisilinin eklenmeli ya da kesilmelidir. Ayrıca, oral antikoagülanların dozunda ayarlama yapılması da gerekebilir.
Penisilinler metotreksatın atılımını azaltabilir ve bu da toksisitede potansiyel bir artışa sebep olur.
Mikofenolat mofetil alan hastalarda, oral amoksisilin artı klavulanik asit başlatılmasını takiben aktif metabolit mikofenolik asidin doz öncesi konsantrasyonunda yaklaşık %50’lik bir azalma bildirilmiştir. Doz öncesi düzeydeki değişim, genel mikofenolik asit maruziyetindeki
değişimleri doğru şekilde temsil etmeyebilir.
KLAVUNAT-BID 1000 mg tabletin Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik kategorisi B’dir.
Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi KLAVUNAT, barsak florasını etkileyebilir, östrojen reabsorpsiyonunun azalmasına  sebep olur ve kombine oral kontraseptiflerin etkililiğini azaltır. Bu yüzden, ilave doğum kontrol metodu kullanılması gerekebilir.
Sınırlı sayıda gebelikte maruz kalma olgularına ilişkin veriler, KLAVUNAT’ın gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olduğunu göstermemektedir. Bugüne kadar herhangi önemli bir epidemiyolojik veri elde edilmemiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal/fetal gelişim / doğum ya da  doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da zararlı etkiler olduğunu
göstermemektedir. (bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri). Oral ve parenteral yolla verildiği hayvanlar (fare ve sıçanlara insanlarda uygulanan dozun 10 katı dozda) üzerinde yapılan reprodüktif çalşmalarda, KLAVUNAT teratojenik etki göstermemiştir. Preterm, fetal membran yırtılması (pPROM) olan kadınlarda yapılan bir çalışmada, KLAVUNAT’ın profilaktik kullanımının yeni doğanlarda nekroze enterokolit riskinin
artması ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Tüm ilaçlarda olduğu gibi, hekim tarafından gerekli görülmedikçe gebelikte bilhassa hamileliğin ilk 3 ayında uygulanmamalıdır.
Laktasyon dönemi: KLAVUNAT’ın iki aktif maddesi de anne sütüne geçer (klavulanik asitin anne sütü alan süt çocukları üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur). Dolayısıyla anne sütüyle beslenen süt çocuklarında ishal ve mukoz mebranlarda mantar enfeksiyonu olasılığı vardır, bu
nedenle emzirmenin kesilmesi gerekebilir. Emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit sadece tedaviyi uygulayan hekimin fayda/risk değerlendirmesinden sonra uygulanmalıdır.
KLAVUNAT’ın makine ve araç kullanımı üzerindeki etkileriyle ilgili bir çalışma yapılmamıştır.  hastalar makine ve araç kullanımını etkileyebilecek istenmeyen etkiler (örn. alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, konvülsiyonlar) gelişebileceğiyle ilgili uyarılmalıdırlar.
KLAVUNAT 1000 mg Tablet’in istenmeyen etkileri:
Çok yaygın görülenlerden seyrek görülenlere kadar, istenmeyen etkilerin görülme sıklığını belirlemek için geniş çaplı klinik çalışmaların verileri kullanılmıştır. Diğer istenmeyen etkilere (1<10.000) ait sıklıklar pazarlama sonrası verilere göre belirlenmiştir ve gerçek bir sıklıktan çok raporlama oranına dayanmaktadır.
Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın ≥ 1/10
Yaygın ≥ 1/100 ve ≤ 1/10
Yaygın olmayan ≥1000 ve ≤1/100
Seyrek ≥1/10.000 ve ≤ 1/1000
Çok seyrek ≤ 1/10.000
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Yaygın: Mukokutanöz kandidiyazis.
Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Seyrek: Geri dönebilen lökopeni (nötropeni dahil) ve trombositopeni.
Çok seyrek: Geri dönebilen agranülositoz ve hemolitik anemi. Kanama ve protrombin
zamanında uzama (bkz. Kullanım İçin Özel Uyarılar ve Özel Önlemler).
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Çok seyrek: Anjiyonörotik ödem, anafilaksi, serum hastalığı benzeri sendrom, aşırı duyarlılık vasküliti.
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Baş dönmesi, baş ağrısı.
Çok seyrek: Geri dönüşümlü hiperaktivite ve konvülziyonlar. Konvülziyonlar böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar veya yüksek doz uygulananlarda görülebilir.
Gastrointestinal hastalıklar
Yetişkinler:
Çok Yaygın: Diyare
Yaygın: Bulantı, kusma
Çocuklar:
Yaygın: Diyare, bulantı, kusma.
Tüm popülasyonlar: Bulantı sıklıkla yüksek oral dozlar ile ilişkilidir. Gastrointestinal reaksiyonlar görülür ise, KLAVUNAT yemek başlangıcında alınarak bunlar azaltılabilir.
Yaygın olmayan: Sindirim güçlüğü.
Çok seyrek: Antibiyotiğe bağlı kolit (psödomembranöz kolit ve hemorajik kolit dahil).
Dildeki papillaların belirginleşip siyah renk alması.
Hepato-bilier hastalıklar:
Yaygın olmayan: Beta-laktam antibiyotikler ile tedavi edilen hastalarda AST ve/veya ALT
değerlerinde orta derecede artış görülür; fakat bunun önemi
bilinmemektedir.
Çok seyrek: Hepatit ve kolestatik sarılık rapor edilmiştir, bunlar diğer penisilin ve
sefalosporinler ile de bildirilmiştir.
Hepatik olaylar çoğunlukla erkeklerde ve yaşlılarda rapor edilmiştir ve uzun süreli tedavi ile ilişkili olabilir. Bu  vakalar çocuklarda seyrek olarak rapor edilmiştir. Belirti ve semptomlar genellikle tedavi esnasında veya tedavi bittikten kısa bir süre sonra görülür, ancak bazı durumlarda tedavi bittikten  birkaç hafta sonrasına kadar fark edilmeyebilir. Bunlar genellikle geri dönüşümlüdür. Hepatik olaylar şiddetli olabilir ve son derece seyrek
olarak ölüm rapor edilmiştir. Bunlar hemen hemen her zaman altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya da aynı anda hepatik yan etki potansiyeline sahip ilaçları alan hastalarda gözlemlenmiştir.
Deri ve derialtı doku hastalıkları
Yaygın olmayan: Ciltte döküntü, pruritus, ürtiker
Seyrek: Eritema multiforme.
Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, bülloz döküntülü dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP).
Bilinmiyor: Eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS).
Eğer herhangi bir aşırı duyarlılık dermatiti görülürse tedavi durdurulmalıdır.
Böbrek ve idrar hastalıkları
Çok seyrek: İnterstisyel nefrit, kristalüri (bkz. Doz Aşımı).
4.9. Doz aşımı ve tedavisi
Gastrointestinal semptomlar ve sıvı ile elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Gastrointestinal semptomlar, semptomatik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. Amoksisilin ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür (bkz.Uyarılar/Önlemler.). KLAVUNAT dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.
Farmakoterapötik grup: Antibakteriyel;   beta-laktamaz inhibitörlerini de içeren penisilin kombinasyonları
ATC Kodlaması : J01CR02
Farmakodinamik etkiler: Organizmalar, amoksisilin/klavulanata karşı in vitro duyarlılıklarına göre aşağıda kategorize edilmektedir.
Klinik çalışmalarda amoksisilin-klavulanatın klinik etkililiği kanıtlanmışsa, bu durum bir yıldız işareti (*) ile gösterilmektedir.
Beta-laktamaz üretmeyen organizmalar (†) işareti ile tanımlanmıştır. Bir izolatın amoksisiline karşı duyarlı olması durumunda, amoksisilin/klavulanata karşı da duyarlı olduğu düşünülebilir.
Genellikle duyarlı türler
Gram-pozitif aeroblar: Bacillius anthracis, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Streptococcus pyogenes*†, Streptococcus agalactiae*†, Streptococcus türleri (diğer β-hemolitik)*†, Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı)*, Staphylococcus saprophyticus (metisiline duyarlı), koagülaz negatif stafilokoklar (metisiline duyarlı) Gram-negatif aeroblar: Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae*, Haemophilus parainfluenzae, Helicobacter pylori, Moraxella catarrhalis*, Neisseria gonorrhoeae,
Pasteurella multocida, Vibrio cholera
Diğer: Borrelia burgdorferi, Leptospira ictterohaemorrhagiae, Treponema pallidum
Gram-pozitif anaeroblar: Clostridium türleri, Peptococcus niger, Peptostreptococcus magnus,
Peptostreptococcus micros, Peptostreptococcus türleri
Gram-negatif anaeroblar: Bacteroides fragilis, Bacteroides türleri, Capnocytophaga türleri,
Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium türleri, Porphyromonas türleri, Prevotella türleri
Edinilmiş direncin sorun oluşturabileceği türler
Gram-negatif aeroblar: Escherichia coli*, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Klebsiella türleri, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri
Gram-pozitif aeroblar: Corynebacterium türleri, Enterococcus faecium, Streptococcus pneumoniae*† , Viridans grup streptococcus†
Doğal olarak dirençli organizmalar
Gram-negatif aeroblar: Acinetobacter türleri, Citrobacter freundii, Enterobacter türleri, Hafnia alvei, Legionella pneumophila, Morganella morganii, Providencia türleri, Pseudomonas türleri, Serratia türleri, Stenotrophomas maltophilia, Yersinia enterolitica Diğerleri:Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia türleri, Coxiella burnetti, Mycoplasma türleri
Farmakokinetik özellikler:
Emilim:
KLAVUNAT’ın her iki bileşeni, hem amoksisilin hem de klavulanik asit, fizyolojik pH’da sulu çözeltilerde tamamen dissosiye olurlar. İki bileşik de oral uygulama sonrası hızla ve iyi absorbe olur.
KLAVUNAT’ın iki bileşeninin farmakokinetikleri birbirine benzer. Oral uygulamadan 1 saat sonra serum doruk seviyelerine ulaşırlar.
KLAVUNAT’ın dozu ikiye katlandığında ulaşılan serum seviyeleri de iki katına çıkar.  Klavulanat ve amoksisilinin serum proteinlerine bağlanma oranları düşüktür. Her ikisi de %70 oranında serumda serbest halde bulunur. KLAVUNAT’ın absorpsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir. Gönüllülere açlık durumunda uygulanan KLAVUNAT 500/125 mg tabletlerin farmakokinetikleri karşılaştırılmış (bileşenlerin ayrı ayrı verilmesi ile) ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
Ortalama Farmakokinetik Parametreler
Uygulama ——————-Doz(mg)    Cmaks (mg/l) Tmaks (saat)  AUC (mg.s/l)  T 1/2 (saat)
Amoksisilin—————————————————————————————————
KLAVUNAT 500/125mg      500              6.5                         1.5                       23.2                   1.3
Amoksisilin 500 mg              500             6.5                          1.3                       19.5                   1.1
Klavulanik Asit——————————————————————————————–
KLAVUNAT 500/125mg       125              2.8                          1.3                         7.3                  0.8
Klavulanik Asit                        125              3.4                         0.9                         7.8                   0.7
KLAVUNAT uygulaması ile ulaşılan amoksisilin serum konsantrasyonları, eşit dozamoksisilinin tek başına oral verilmesi ile elde edilen ile benzer bulunmuştur.
Dağılım: Toplam plazma klavulanik asitinin %25 ve toplam plazma amoksisilinin %18 kadarı proteine bağlanır. Görünürdeki dağılım hacmi amoksisilinde 0.3-0.4 l/kg ve klavulanik asitte 0.2/ l/kg dolayındadır.
İntravenöz uygulamadan sonra safra kesesinde; abdominal dokularda; deri, yağ, kas dokularında; sinoviyal ve peritoneal sıvılarda; safra ve iltihapta hem amoksisilin hem de klavulanik asit bulunmuştur. Amoksisilinin beyin omurilik sıvısına dağılımı yeterli değildir.
Hayvan çalışmalarında, bileşenlerden herhangi biri için ilaçtan kaynaklanan materyallerle önemli doku tutulumuna ilişkin kanıt yoktur. Penisilinlerin çoğu gibi amoksisilin de anne  sütünde saptanabilir. Anne sütünde eser miktarda klavulanik asit de saptanabilmektedir.
Hem amoksisilin hem de klavulanik asitin plasenta bariyerini geçtiği gösterilmiştir.
Biyotransformasyon: Amoksisilin kısmen idrarla, başlangıç dozunun yaklaşık %10-25’i oranında inaktif penisiloik asit şeklinde atılır. Klavulanik asit insanda geniş oranda 2,5- dihidro-4-(2-hidroksietil)-5-okso-1H-pirol-3-karboksilik asit ve 1-amino-4-hidroksi-bütan2-ona metabolize olarak, idrar ve feçes içinde ve karbondioksit şeklinde hava ile atılır.
Eliminasyon: Amoksisilinin başlıca eliminasyon yolu böbreklerdir, buna karşılık klavulanik asit hem renal hem de renal olmayan mekanizmalarla atılır.
Amoksisilin/klavulanik asitin ortalama eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık bir saattir ve ortalama total klerens sağlıklı kişilerde yaklaşık 25 L/saattir. 250 mg/125 mg ya da 500 mg/125 mg’lık tek bir KLAVUNAT tabletinin uygulanmasından sonraki ilk 6 saatte amoksisilinin yaklaşık %60-70’i ve klavulanik asitin yaklaşık %40-65’i idrarla değişikliğe uğramadan atılır. Çeşitli çalışmalarda, 24 saatlik bir dönemde amoksisilinin idrarla atılım
miktarının %50-85 ve klavulanik asitin %27-60 arasında olduğu bulunmuştur. Klavulanik asitte, ilacın en büyük miktarı uygulamadan sonraki ilk 2 saatte atılmaktadır. Eşzamanlı probenesid kullanılması, amoksisilin atılmasını geciktirmekle birlikte klavulanik asitin böbreklerden atılmasını geciktirmez .
Klavunat Tabletin diğer formları :
Klavunat 625 mg Film Tablet (15 Tablet)
Klavunat 625 mg Film Tablet (10 Tablet)
Klavunat Fort Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 312.5 mg / 5 ml, (100 ml)
Klavunat Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 156.25 mg/5 ml, (100 ml)
Klavunat BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)
Klavunat BID 400/57 mg Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (35 ml)
Klavunat BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 ml)
Klavunat BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)
Klavunat BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 ml)
Reçetesiz satılmaz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*