KUZELVA 70 mg Enjeksiyonluk Çözelti içeren Kullanıma Hazır Enjektör

Erenumab adlı etken maddeyi içinde bulunduran KUZELVA 70 mg Kullanıma Hazır Enjektör, sırasıyla; Sinir Sistemi, Analjezikler, Migren İlaçları ve Erenumab şeklinde sınıflandırılmış olup, N02CD01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden kısıtlanmış beyaz reçeteyle temin edebileceğiniz KUZELVA, FARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ  firmasının ürünüdür.

KUZELVA için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, KUZELVA ne ilacıdır; KUZELVA ‘ya başlamadan önce uyulması gerekenler, KUZELVA dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; KUZELVA kullanım şekli; KUZELVA yan etki, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler vb. KUZELVA Kullanıma Hazır Enjektör ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

KUZELVA 70 mg Enjeksiyonluk Çözelti içeren Kullanıma Hazır Enjektör’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

KUZELVA 70 mg Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektör
Steril
Deri altına uygulanır.
• Etkin madde: Her 1 ml’de 70 mg erenumab içerir. Erenumab, Çin hamsteri over (CHO)
hücrelerinde rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilmiş bir proteindir.
• Yardımcı maddeler: Sukroz, polisorbat 80, sodyum hidroksit, glasiyal asetik asit,
enjeksiyonluk su.
▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini
sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan
etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. KUZELVA nedir ve ne için kullanılır?
2. KUZELVA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. KUZELVA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. KUZELVA’nın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. KUZELVA nedir ve ne için kullanılır?
KUZELVA kullanıma hazır enjektör formundadır ve etkin madde olarak erenumab içerir. Bir
kutusunda 1 ml’de 70 mg erenumab içeren bir adet kullanıma hazır enjektör bulunur. Monoklonal
antikorlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir.
KUZELVA migren ile ilişkilendirilmiş CGRP molekülünün aktivitesini bloke ederek etki eder
(CGRP, kalsitonin geni ile ilişkili peptid anlamına gelir).
KUZELVA, ayda en az 4 migren ağrılı günü olan ve migren profilaksisi için kullanılan diğer ilaçlara
yanıt vermeyen erişkin migren hastalarında kullanılır.
2. KUZELVA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
KUZELVA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
– Eğer erenumaba veya bu ilacın diğer yardımcı maddelerinden herhangi birine alerjiniz varsa.
KUZELVA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Aşağıdaki durumlarda KUZELVA’yı kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz:
– Eğer daha önce latekse alerjik reaksiyon gösterdiyseniz. KUZELVA’yı enjekte etmek için
kullanılan enjektör kapak içinde doğal kauçuk lateks içerir.
– Eğer kardiyovasküler bir hastalığınız varsa. KUZELVA’nın, belli kardiyovasküler hastalıkları
bulunan hastalarda yapılmış çalışmaları bulunmamaktadır.
Aşağıdaki durumda derhal doktorunuzla görüşün veya acil tıbbi yardım alın:
– Genellikle yüz, ağız, dil veya boğazda şişlik veya döküntü ya da solunum güçlüğü gibi ciddi bir
alerjik reaksiyona ilişkin herhangi bir belirti gösterirseniz. Ciddi alerjik reaksiyonlar dakikalar
içerisinde görülebilir, ancak bazen KUZELVA kullanımının üzerinden bir haftadan fazla
geçtikten sonra meydana gelebilir.
– Kabızlık yaşarsanız bir doktora başvurun ve şiddetli veya sürekli karın (abdomen) ağrısı, kusma
ve karında şişkinlik veya gerginlikle birlikte kabızlık geliştirirseniz derhal tıbbi yardım alın.
KUZELVA ile tedavi uygulandığında kabızlık meydana gelebilir. Bu durum genellikle hafif veya
orta şiddettedir. Bununla birlikte, KUZELVA kullanan bazı hastalar ciddi komplikasyonlarla
birlikte kabızlık yaşamıştır ve hastaneye kaldırılmıştır. Bazı vakalarda ameliyat gerekli olmuştur.
– KUZELVA kullanımını takiben yüksek kan basıncı gelişimi ve daha önceden var olan yüksek
kan basıncında kötüleşme bildirilmiştir. KUZELVA tedavisi sırasında yüksek kan basıncı
herhangi bir zamanda meydana gelebilir; fakat en yaygın olarak doz uygulamasından sonraki
yedi gün içinde bildirilmiştir. Vakaların büyük kısmında, yüksek kan basıncının ortaya çıkışı ya
da kötüleşmesi, ilk dozdan sonra bildirilmiştir. KUZELVA, bildirilen vakaların çoğunda
bırakılmıştır.
Biyoteknolojik ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri
numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.
KUZELVA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
KUZELVA aç veya tok karnına alınabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gebeyseniz, gebe olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı
kullanmadan önce doktorunuzdan tavsiye alınız.
KUZELVA gebe kadınlarda araştırılmamıştır. KUZELVA’nın karnınızdaki bebeğe zarar verip
veremeyeceği bilinmemektedir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
KUZELVA gibi monoklonal antikorların doğumdan sonraki ilk birkaç günde süte geçtiği
bilinmektedir, ancak bu ilk dönemden sonra KUZELVA kullanılabilir. KUZELVA’yı mı yoksa
emzirmeyi mi bırakacağınıza karar vermenize yardımcı olması için, doktorunuza KUZELVA
kullandığınızı söyleyiniz.
Araç ve makine kullanımı
KUZELVA’nın araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez.
KUZELVA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum
içermez”.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. KUZELVA nasıl kullanılır?
Bu ilacı daima tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz
doktorunuza sorunuz.
Üç ay sonunda bir tedavi edici etki gözlemlemediyseniz, bu durumu tedaviye devam edip
etmeyeceğinize karar verecek olan hekiminize söyleyiniz.
Eğer doktorunuz 70 mg doz reçete etmişse, her dört haftada bir, bir enjeksiyon yapmanız gerekir.
Eğer doktorunuz 140 mg doz reçete etmişse, her dört haftada bir, birbirini takip eden iki enjeksiyon
yapmanız gerekir. İkinci enjeksiyon ilkinden hemen sonra verilmelidir. Her iki enjektörün tüm
içeriğini enjekte ettiğinizden emin olunuz.
Uygulama yolu ve metodu:
KUZELVA tek kullanımlık kullanıma hazır enjektörde tedarik edilir. Derinizin altına enjeksiyon
olarak verilir (subkutan enjeksiyon olarak bilinir). Siz ya da bakıcınız enjeksiyonu karnınıza,
uyluğunuza veya (sadece enjeksiyonu başka biri yaptığında) üst kolunuzun dış kısmına
uygulayabilirsiniz. Eğer iki enjeksiyona ihtiyacınız varsa, cildin sertleşmesini önlemek adına,
enjeksiyonların farklı yerlere yapılması gerekir ve enjeksiyonlar derinin hassas, morarmış, kırmızı
veya sert olduğu bölgelere yapılmamalıdır.
Doktorunuz veya hemşireniz size ya da bakıcınıza KUZELVA’yı doğru şekilde hazırlamak ve enjekte
etmek için eğitim verecektir. Size bu eğitim verilene kadar KUZELVA’yı enjekte etmeyi
denemeyiniz.
KUZELVA’nın nasıl enjekte edileceğine dair detaylı talimatlar için bu talimatın sonundaki
“KUZELVA kullanıma hazır enjektör için kullanma talimatları” bölümünü inceleyiniz.
Kullanıma hazır enjektörler, enjeksiyon öncesinde oda sıcaklığına (25°C’ye kadar) gelmeleri için en
az 30 dakika buzdolabı dışında tutulmalıdır. Bu şekilde enjeksiyon daha kolay olacaktır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
KUZELVA bu yaş grubunda araştırılmadığından bu ilacı çocuklara veya ergenlere (18 yaş altı)
vermeyiniz.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı (65 yaş ve üzerindeki) hastalarda doz için herhangi bir ayarlama önerilmemektedir.
Özel kullanım durumları:
Şiddetli böbrek bozukluğu (eGFR <30 ml/dakika/1.73 m2
) olan hastalar araştırılmamıştır. Hafif ila
orta şiddette böbrek bozukluğu olan hastalarda dozda ayarlaması gerekli değildir.
Karaciğer bozukluğu olan hastalarda çalışma yürütülmemiştir. Hafif ila orta şiddette karaciğer
bozukluğu olan hastalarda dozda ayarlaması gerekli değildir.
Eğer KUZELVA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz
veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla KUZELVA kullandıysanız
Kullanmanız gerekenden fazla KUZELVA kullandıysanız veya doz gerekenden daha erken
uygulanmışsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
KUZELVA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
KUZELVA’yı kullanmayı unutursanız
Bir KUZELVA dozunu almayı unutursanız, fark ettikten sonra mümkün olan en kısa zamanda alınız.
Ardından size bir sonraki dozunuzu ne zaman almanız gerektiğini söylemesi için doktorunuzla
iletişime geçiniz. Yeni programı tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde takip ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
KUZELVA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Önce doktorunuzla konuşmadan KUZELVA’yı kullanmayı bırakmayınız. Tedaviyi bırakırsanız
semptomlarınız geri dönebilir.
Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize
sorunuz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi KUZELVA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebili
Aşağıdakilerden biri olursa, KUZELVA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
KUZELVA alındıktan sonra, deri döküntüsü veya şişkinlik dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar
meydana gelebilir. Bazı ciddi alerjik reaksiyonlar dakikalar içinde, bazıları bir haftadan daha uzun
bir süre sonra ortaya çıkabilir. Bunlar;
 Yüzde, ağızda, dilde ya da boğazda şişkinlik
 Solunum güçlüğü
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KUZELVA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Diğer yan etkiler:
Bu yan etkilerin çoğu hafif ila orta şiddettedir.
Yaygın:
– Döküntü, şişlik, kurdeşen ya da nefes alma güçlüğü gibi alerjik reaksiyonlar
– Kabızlık
– Kaşıntı
– Kas spazmları
– Enjeksiyonun uygulandığı yerde ağrı, kızarıklık ve/veya şişlik gibi enjeksiyon bölgesi
reaksiyonları
Sıklığı bilinmeyen:
– Kan basıncının yükselmesi
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu
veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda
hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00
08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında
daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. KUZELVA nasıl saklanır?
KUZELVA’yı çocukların göremeyeceği, erişmeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki ve etiketteki son kullanma tarihinden sonra KUZELVA’yı kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Çözeltinin kolaylıkla görülebilen partiküller içerdiğini, bulanık olduğunu ve belirgin şekilde sarı
renkli olduğunu fark ederseniz bu ilacı kullanmayınız.
Enjektörleri ışıktan korumak üzere kutu içinde saklayınız. Buzdolabında (2°C-8°C) saklayınız.
Dondurmayınız. Çalkalamayınız.
KUZELVA buzdolabından çıkarıldıktan sonra, karton kutusu içinde oda sıcaklığında (25°C’ye kadar)
tutulmalı ve 14 gün içinde kullanılmalıdır. KUZELVA’yı oda sıcaklığına eriştikten sonra buzdolabına
geri koymayınız.
KUZELVA enjektörleri tek kullanımlıktır.
Ruhsat Sahibi: Farmanova Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi
Suryapı & Akel İş Merkezi
Rüzgarlıbahçe Mah.
Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:6 34805
Kavacık / Beykoz / İstanbul
Üretim yeri: Amgen Manufacturing Limited
Juncos / Puerto Rico / ABD
Bu kullanma talimatı 10/03/2021 tarihinde onaylanmıştır.

KUZELVA 70 mg Enjeksiyonluk Çözelti içeren Kullanıma Hazır Enjektör’ün kısa ürün bilgisi

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ:
Etken maddesi: Her bir kullanıma hazır enjektör 1 ml çözeltide 70 mg erenumab içerir.
Erenumab, Çin hamsteri over (CHO) hücrelerinde rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak
üretilmiş bir proteindir.
Yardımcı maddeler:
Sodyum hidroksit………………y.m.
Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.
3. FARMASÖTİK FORM
Kullanıma hazır enjektörde enjeksiyonluk çözelti.
Çözelti berrak ila opelesan, renksiz ila açık sarıdır.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
KUZELVA, ayda en az 4 migren ağrılı günü olan ve migren profilaksisi için kullanılan diğer ilaçlara yanıt
vermeyen erişkin migren hastalarında kullanılır.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Tedavi, migrenin teşhis ve tedavisinde tecrübeli hekimlerce başlatılmalıdır.
Bu tedavi, ayda en az 4 migren ağrılı günü olan ve migren profilaksisi için kullanılan diğer ilaçlara
yanıt vermeyen erişkin migren hastalarına yöneliktir.
Yetişkinlerde önerilen KUZELVA dozu her 4 haftada bir 70 mg’dır. Bazı hastalar her 4 haftada bir
140 mg dozdan fayda görebilir.
Her bir 140 mg’lık doz 70 mg’lık birbirini izleyen iki subkutan enjeksiyon olarak verilir.
Klinik çalışmalar, tedaviye cevap veren hastaların çoğunluğunun 3 ay içinde klinik fayda gösterdiğini
kanıtlamıştır. 3 aydan sonra tedaviye herhangi bir yanıt vermeyen hastalarda tedavinin bırakılması
düşünülmelidir. Sonrasında tedaviye devam etme ihtiyacının düzenli olarak değerlendirilmesi
önerilir.
Uygulama şekli
KUZELVA subkutan olarak uygulanır.
Uygulama öncesinde, çözelti görsel olarak teftiş edilmelidir. Bulanıksa, belirgin biçimde sarı
renkliyse veya tanecikler veya partiküller içeriyorsa çözelti enjekte edilmemelidir.
Enjeksiyon bölgesinde rahatsızlıktan kaçınmak üzere, kullanıma hazır enjektör, enjekte edilmeden
önce en az 30 dakika boyunca oda sıcaklığında (25°C’ye kadar) bekletilmeli ve direkt güneş ışığından
korunmalıdır. Kullanıma hazır enjektörün tüm içeriği enjekte edilmelidir. Enjektör sıcak su veya
mikrodalga gibi bir ısı kaynağı kullanılarak ısıtılmamalı ve çalkalanmamalıdır.
KUZELVA’nın uygun eğitim sonrasında hastanın kendisi tarafından uygulanması amaçlanmaktadır.
Enjeksiyonlar aynı zamanda uygun eğitimden geçmiş bir diğer kişi tarafından da uygulanabilir.
Enjeksiyon karna, uyluğa veya üst kolun dış kısmına (yalnızca enjeksiyonu hasta dışında birisi
yapıyorsa koldan yapılmalıdır, bkz. Bölüm 5.2) uygulanabilir. Enjeksiyon yerleri her uygulamada
değiştirilmelidir ve derinin hassas, morarmış, kırmızı veya sert olduğu kısımlara enjeksiyon
yapılmamalıdır.
KUZELVA kullanıma hazır enjektörün tüm içeriği enjekte edilmelidir. Her bir kullanıma hazır
enjektör sadece tek kullanımlık olup, hiçbir kalıntı muhtevası kalmaksızın tüm içerik uygulanacak
şekilde tasarlanmıştır.

Broşürdeki kullanma talimatlarında kapsamlı uygulama talimatları verilmektedir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Böbrek yetmezliği:
Şiddetli böbrek bozukluğu (eGFR <30 ml/dakika/1,73 m2
) olan hastalar araştırılmamıştır. KUZELVA
klinik çalışmalarından birleştirilmiş verilerde popülasyon farmakokinetiği analizi normal böbrek
fonksiyonu olanlara kıyasla hafif veya orta şiddette böbrek bozukluğu olan hastalarda erenumabın
farmakokinetiğinde bir farkı ortaya koymamıştır. Bir insan immünoglobulin G olan erenumab
böbrekler tarafından atılmadığından ve renal klirens erenumab için majör bir klirens yolağı
olmadığından hafif ila orta şiddette böbrek bozukluğu olan hastalarda dozda ayarlama gerekli değildir
(bkz. Bölüm 5.2).
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer bozukluğu olan hastalarda çalışma yürütülmemiştir. Bir insan immünoglobulin G olan
erenumab sitokrom P450 enzimleri tarafından metabolize edilmediğinden ve hepatik klirens
erenumab için majör bir klirens yolağı olmadığından hafif ila orta şiddette karaciğer bozukluğu olan
hastalarda dozda ayarlama gerekli değildir (bkz. Bölüm 5.2).
Pediyatrik popülasyon:
18 yaş altındaki çocuklarda KUZELVA’nın güvenliliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir. Herhangi
bir veri mevcut değildir.
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlı hastalarda yapılmış bir çalışma mevcut değildir. Erenumabın farmakokinetiği yaştan
etkilenmediğinden, dozda ayarlama gerekli değildir.
4.3 Kontrendikasyonlar
Erenumaba veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık (bkz. Bölüm 6.1).
4.4 KUZELVA için özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Belirli majör kardiyovasküler hastalıkları olan hastalar klinik çalışmaların dışında bırakılmıştır (bkz.
Bölüm 5.1). Bu hastalar için güvenlilik verileri mevcut değildir.
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Pazarlama sonrasında deneyimde erenumab ile döküntü, anjiyoödem ve anafilaktik reaksiyonlar dahil
ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar dakikalar içinde meydana gelebilse
de bazıları tedavinin üzerinden bir haftadan fazla geçtikten sonra meydana gelebilir. Bu bağlamda,
hastalar aşırı duyarlılık reaksiyonları ile ilişkili semptomlar konusunda uyarılmalıdır. Ciddi veya
şiddetli bir aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse, uygun tedavi başlatılır ve erenumab ile tedavi
sürdürülmez (bkz., Bölüm 4.3).
Kabızlık
Kabızlık, KUZELVA’nın yaygın bir istenmeyen etkisidir ve genellikle hafif veya orta şiddettedir.
Vakaların çoğunda, KUZELVA’nın ilk dozundan sonra başladığı bildirilmiştir; ancak belirli bir süre
tedavi gördükten sonra kabızlık yaşayan hastalar da vardır. Çoğu durumda kabızlık üç ay içinde
ortadan kalkmaktadır. Pazarlama sonrası dönemde, erenumab ile ciddi komplikasyonlarla birlikte
kabızlık bildirilmiştir. Bu vakaların bazılarında, ameliyatın gerekli olduğu durumlar da dahil olmak
üzere hastaneye yatış gerekli olmuştur. Kabızlık öyküsü veya azalmış gastrointestinal motilite ile
ilişkili ilaç ürünlerinin eşzamanlı kullanımı, daha şiddetli kabızlık riskini ve kabızlığa bağlı
komplikasyon potansiyelini artırabilir. Hastalar kabızlık riski konusunda uyarılmalı ve kabızlığın
düzelmemesi veya kötüleşmesi durumunda tıbbi yardım almaları tavsiye edilmelidir. Hastalar şiddetli
kabızlık geliştirirlerse derhal tıbbi yardım almalıdır. Kabızlık, klinik olarak uygun olduğu şekilde
derhal tedavi edilmelidir. Şiddetli kabızlık için tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.
Hipertansiyon
Pazarlama sonrası dönemde KUZELVA kullanımını takiben hipertansiyon gelişimi ve daha önceden
var olan hipertansiyonda kötüleşme bildirilmiştir. Hastaların büyük kısmında daha önceden var olan
hipertansiyon ya da hipertansiyon için risk faktörleri olduğu belirlenmiştir. Farmakolojik tedavinin
ve bazı durumlarda hastaneye yatışın gerekli olduğu vakalar gözlenmiştir. Hipertansiyon tedavi
sırasında herhangi bir zamanda meydana gelebilir; fakat en yaygın olarak doz uygulamasından
sonraki yedi gün içinde bildirilmiştir. Vakaların büyük kısmında, hipertansiyonun ortaya çıkışı ya da
kötüleşmesi, ilk dozdan sonra bildirilmiştir. KUZELVA, bildirilen vakaların çoğunda bırakılmıştır.
KUZELVA ile tedavi edilen hastalar yeni başlangıçlı hipertansiyon ya da daha önceden var olan
hipertansiyonun kötüleşmesi açısından takip edilmeli ve değerlendirme alternatif bir etiyoloji
belirlemede başarısız olursa, KUZELVA’nın bırakılmasının uygun olup olmadığı
değerlendirilmelidir.
Bu tıbbi ürün her “doz”unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum
içermez”.

Latekse duyarlı kişiler
KUZELVA kullanıma hazır enjektörün çıkartılabilir kapağı, latekse duyarlı kişilerde alerjik
reaksiyonlara neden olabilecek kuru doğal kauçuk lateks içerir.
Biyoteknolojik ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri
numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.
4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri
Sağlıklı kadın gönüllülerde yürütülen açık etiketli, tek dozlu, farmakokinetik ilaç etkileşimi
çalışmasında, etinil östradiol ve norgestimat içeren doğum kontrol hapı ile eşzamanlı olarak verilen
subkutan 140 mg KUZELVA uygulaması kombine doğum kontrol hapının farmakokinetiğini
etkilememiştir.
Sağlıklı gönüllülerde yürütülen randomize, tek dozlu, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada
sumatriptan ile eşzamanlı olarak verilen 140 mg intravenöz KUZELVA uygulaması tek başına
sumatritpana kıyasla istirahat halinde kan basıncı üzerinde bir etki göstermemiştir. KUZELVA
sumatriptanın farmakokinetiği üzerinde bir etkiye sahip bulunmamıştır.
Erenumab sitokrom P450 enzimleri tarafından metabolize edilmez ve sitokrom P450 enzimi
ekspresyonu veya aktivitesini etkileyebilecek pro-enflamatuar sitokinlerde belirgin değişikliklere
neden olması olası değildir. Sonuç olarak, sitokrom P450 enzimlerinin substratları, indükleyicileri
veya inhibitörleri olan eşzamanlı ilaçlarla etkileşimler olası değildir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyona ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.
4.6 Gebelik ve laktasyon
Gebelik kategorisi: B
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Sağlıklı kadın gönüllülerde yürütülen ilaç etkileşimi çalışmalarında KUZELVA’nın kombine doğum
kontrol hapının farmakokinetiğini etkilemediği görülmüştür (bkz. Bölüm 4.5).
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar için KUZELVA tedavisi sırasında özel bir gereklilik
bulunmamaktadır. Hamilelik tespit edilirse, KUZELVA yalnızca potansiyel faydalar fetüs için
potansiyel risklere gerekçe sağlıyorsa kullanılmalıdır.
Gebelik dönemi
KUZELVA için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum
sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir
(bkz. Bölüm 5.3).
Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.
Laktasyon dönemi
Erenumabın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İnsan IgG’lerinin doğumdan sonraki ilk
birkaç gün anne sütüne geçtiği, sonrasında kısa bir süre içinde düşük konsantrasyonlara düştüğü
bilinmektedir; sonuç olarak, bu kısa süre içinde emzirilen bebek için oluşabilecek bir risk olasılık dışı
bırakılamamaktadır. Sonrasında emzirme sırasında KUZELVA kullanımı, sadece klinik durum bunu
gerektiriyorsa düşünülmelidir.
Üreme yeteneği/Fertilite
Hayvan çalışmaları kadın ve erkek fertilitesi üzerinde bir etki olmadığını göstermiştir (bkz. Bölüm
5.3).
4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
KUZELVA’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir etkiye sahip olması
beklenmemektedir veya görülebilecek etki ihmal edilebilir düzeydedir.

Güvenlilik profilinin özeti:
Toplamda 2500’ün üzerine hasta (2600 hasta yılından fazla) ruhsatlandırma çalışmalarında
KUZELVA ile tedavi edilmiştir. Bunlar arasında 1300’den fazla hastada maruziyet en az 12 ay
olmuştur.
70 mg ve 140 mg için bildirilen advers ilaç reaksiyonları enjeksiyon yeri reaksiyonları (%5,6/%4,5),
kabızlık (%1,3/%3,2), kas spazmları (%0,1/%2,0) ve kaşıntıdır (%0,7/%1,8). Reaksiyonların çoğu
hafif veya orta şiddette olmuştur. Bu çalışmalarda hastaların %2’sinden azı advers olaylar nedeniyle
çalışmadan ayrılmıştır.
Advers reaksiyonların tablo halinde listesi
Tablo 1’de çalışmaların 12 haftalık plasebo kontrollü periyotları sırasında KUZELVA ile tedavi
edilen hastalarda meydana gelmiş tüm ilaç advers reaksiyonları özetlenmektedir. Her bir sistem organ
sınıfı içinde, advers ilaç reaksiyonları sıklığa göre, en sık reaksiyon ilk belirtilecek şekilde
sıralanmıştır. Her bir sıklık gruplaması içinde, ilaç advers reaksiyonları ciddiliğine göre azalan
sıralamada sunulmaktadır.
İstenmeyen etkiler MedDRA sistem organ sınıfına göre listelidir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila 1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥
1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmeyen (eldeki veriler ile bilinemeyen). Her bir
sıklık gruplandırması içinde advers olaylar azalan ciddiyetlerine göre derecelendirilir
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Yaygın : Anafilaksi, anjiyoödem, döküntü, şişme/ödem ve ürtikeri de içeren hipersensitivite reaksiyonları(a)
Vasküler hastalıklar
Bilinmiyor: Hipertansiyon Bilinmiyor
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: kabızlık,
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın: kaşıntı (b)
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın: Kas spazmları
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları

(a) “Seçili advers reaksiyonların tanımı” bölümüne bakınız.

(b) Kaşıntı jeneralize kaşıntı, kaşıntı ve kaşıntılı döküntü tercih edilen terimlerini içerir.

Seçili advers reaksiyonların tanımı
Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları
Çalışmaların birleştirilen 12 haftalık plasebo kontrollü fazında enjeksiyon yeri reaksiyonları hafif ve
çoğunlukla geçici olmuştur. 70 mg doz kullanan bir hasta uygulama yerinde döküntü dolayısıyla
çalışmadan ayrılmıştır. En sık enjeksiyon yeri reaksiyonları lokalize ağrı, eritem ve kaşıntıdır.
Enjeksiyon yerinde ağrı tipik olarak uygulamadan sonraki 1 saat içinde dinmiştir.
Kutanöz ve hipersensitivite reaksiyonları
Çalışmaların 12 haftalık plasebo kontrollü entegre fazında ciddi olmayan döküntü, kaşıntı ve
şişme/ödem vakaları gözlenmiş olup bunlar vakaların çoğunda hafiftir ve tedaviden ayrılmaya neden
olmamıştır.
Anafilaksi ve anjiyoödem vakaları pazarlama sonrası düzende de gözlenmiştir.
İmmünojenisite
Klinik çalışmalarda, çift kör tedavi fazında anti-erenumab antikor gelişiminin insidansı, 70 mg dozda
erenumab alan hastalar (3’ünde in vitro nötralizan aktivite söz konusudur) arasında % 6,3 (56/884)
ve 140 mg dozda erenumab alan hastalar (hiçbirinde in vitro nötralizan aktivite yoktur) arasında %2,6
(13/504) bulunmuştur. Anti-erenumab antikor gelişiminin etkililik ya da güvenlilik üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Klinik çalışmalarda hiçbir doz aşımı vakası bildirilmemiştir.
Klinik çalışmalarda 280 mg’a varan dozlar hiçbir doz kısıtlayıcı toksisite kanıtına rastlanmaksızın
subkutan olarak uygulanmıştır.
Doz aşımı durumunda hasta semptomatik olarak tedavi edilmeli ve gerektiği şekilde destekleyici
önlemler tesis edilmelidir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grubu  ve ATC kodu : Analjezikler, anti-migren preparatları-N02CX07

Erenumab, kalsitonin gen ilişkili peptit (CGRP) reseptörüne bağlanan bir insan monoklonal
antikordur. CGRP reseptörü, trigeminal gangliyon gibi migren patofizyolojisi ile ilgili bölgelerde
bulunur. Erenumab güçlü bir şekilde ve spesifik olarak CGRP bağlanması ile yarışır ve CGRP
reseptöründe fonksiyonunu inhibe eder ve kalsitonin ailesinin diğer üyelerine karşı anlamlı
farmakolojik aktiviteye sahip değildir.
CGRP, nosiseptif sinyalizasyonu düzenleyen bir nöropeptid ve migren patofizyolojisi ile
ilişkilendirilmiş bir vazodilatördür. Diğer nöropeptidlerin tersine, CGRP düzeylerinin migren
sırasında anlamlı olarak arttığı ve baş ağrısında hafifleme ile normale döndüğü gösterilmiştir.
İntravenöz CGRP infüzyonu hastalarda migren benzeri baş ağrısını indükleyerek, CGRP’nin
migrende nedensel bir rol oynuyor olabileceğini düşündürmektedir.
CGRP etkilerinin inhibe edilmesi, teorik olarak, iskemik ilişkili durumlarda kompansatör
vazodilatasyonu hafifletebilir. Bir çalışmada, kontrollü egzersiz koşulları altında, stabil anjinası olan
gönüllülerde tek bir intravenöz 140 mg KUZELVA dozunun etkileri değerlendirilmiştir. KUZELVA,
bu hastalarda plasebo ile karşılaştırıldığında benzer egzersiz süresi göstermiştir ve miyokard
iskemisini kötüleştirmemiştir.
Klinik etkililik ve güvenlilik:
KUZELVA (erenumab), migren spektrumu genelinde kronik ve epizodik migrende iki pivotal
çalışmada migren profilaksisi için değerlendirilmiştir. İki çalışmada da çalışmaya kaydedilen
hastalarda Baş Ağrısı Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması (ICHD-III) [International
Classification of Headache Disorders (ICHD-III)] tanısal kriterlerine göre en az 12 aylık migren
öyküsü (auralı veya aurasız) söz konusudur. Yaşlı hastalar (>65 yaş), kronik migren çalışmasında
opioid aşırı kullanımı olan hastalar, epizodik migren çalışmasında ilaç aşırı kullanımı olan hastalar
ve ayrıca önceden mevcut miyokard enfarktüsü, inmesi, geçici iskemik atakları, stabil olmayan
anjinası olan, tarama öncesindeki 12 ay içerisinde koroner arter bypass ameliyatı veya diğer revaskülerizasyon prosedürleri geçirmiş olan hastalar çalışma dışı tutulmuştur. Yetersiz kontrollü
hipertansiyonu olan ya da BMI’si >40 olan hastalar Çalışma 1 dışında tutulmuştur.

Kronik migren
Çalışma 1
KUZELVA (erenumab), auralı veya aurasız migrenli (ayda ≥ 15 baş ağrılı gün ve ayda ≥ 8 migrenli
gün) hastalarda randomize, çok merkezli, 12 haftalık, plasebo kontrollü, çift kör bir çalışmada kronik
migrenin profilaksisi için monoterapi olarak değerlendirilmiştir.
667 hasta, akut ilaç aşırı kullanımı (toplam hastaların %41’inde mevcut) varlığına göre
katmanlandırılarak 3:2:2 oranında plasebo (n = 286) veya 70 mg (n = 191) veya 140 mg (n = 190)
erenumab almak üzere randomize edilmiştir. Çalışma sırasında hastaların akut baş ağrısı tedavileri
kullanmalarına izin verilmiştir.
Demografik özellikler ve çalışma başlangıcındaki hastalık karakteristikleri çalışma kolları arasında
dengeli ve birbirine yakın olmuştur. Hastaların medyan yaşı 43 olup %83’ü kadın ve %94’ü beyazdır.
Çalışma başlangıcında ortalama migren sıklığı yaklaşık ayda 18 migrenli gündür. Genel olarak %68’i
etkisizlik veya kötü tolerabilite nedeniyle bir veya daha fazla önceki profilaktik farmakoterapi ile
başarısızlık yaşamıştır ve %49’u etkisizlik veya kötü tolerabilite nedeniyle iki veya daha fazla önceki
profilaktik farmakoterapi ile başarısızlık yaşamıştır. Erenumab kollarında toplam 366 (%96) hasta ve
plasebo kolunda 265 (%93) hasta çalışmayı tamamlamıştır (başka bir deyişle 12. hafta
değerlendirmesini tamamlamıştır).
1.ay için aylık analizde, ortalama aylık migrenli günlerde plaseboya göre azalma gözlenmiştir ve bir
takip amaçlı haftalık analizde erenumab etki başlangıcı, uygulamanın ilk haftasından itibaren
görülmüştür.

Bir veya daha fazla profilaktik farmakoterapi ile başarısızlık yaşayan hastalarda gözlenen aylık
migrenli günlerde (MMD) azalma bakımından tedavi farkı, erenumab 140 mg ile plasebo arasında –
3,3 gün (%95 GA: -4,6, -2,1) iken erenumab 70 mg ile plasebo arasında -2,5 gün (%95 GA: -3,8, –
1,2) olmuştur. İki veya daha fazla profilaktik farmakoterapi ile başarısızlık yaşayan hastalarda bu
fark, erenumab 140 mg ile plasebo arasında -4,3 gün (%95 GA: -5,8, -2,8), erenumab 70 mg ile
plasebo arasında ise -2,7 gündür (%95 GA: -4,2, -1,2). Ayrıca, bir veya daha fazla profilaktik
farmakoterapi ile başarısızlık yaşayan hastalar arasında MMD’de en az %50 azalma elde eden
hastaların oranı, plasebo ile karşılaştırıldığında erenumab ile tedavi edilenlerde daha yüksektir (140
mg için %40,8, 70 mg için %34,7 karşısında plasebo için %17,3); olasılık oranları 140 mg için 3,3
(%95 GA: 2,0, 5,5) ve 70 mg için 2,6’dır (%95 GA: 1,6, 4,5). İki veya daha fazla profilaktik
farmakoterapi ile başarısızlık yaşayan hastalarda bu oran 140 mg için 541,3 ve 70 mg için %35,6
karşısında plasebo için %14,2 olup olasılık oranları sırasıyla 4,2 (%95 GA: 2,2, 7,9) ve 3,5’tir (%95
GA: 1,8, 6,6).
Çalışmada hastaların yaklaşık %41’inde ilaç aşırı kullanımı mevcuttur. Bu hastalarda MMD azalması
bakımından erenumab 140 mg ile plasebo arasında ve erenumab 70 mg ile plasebo arasında gözlenen
tedavi farkı her iki durumda da -3,1 gündür (%95 GA: -4,8, -1,4); akut migrene özgü ilaç alınan
günlerde azalma bakımından tedavi farkı ise 140 mg için -2,8 (%95 GA: -4,2, -1,4), 70 mg için ise –
3,3’tür (%95 GA: -4,7, -1,9). Erenumab grubunda plaseboya karşı en az %50 MMD azalması elde
eden hastaların oranı daha yüksektir (140 mg için %34,6, 70 mg için 36,4 karşısında plasebo için
%17,7) ve olasılık oranları sırasıyla 2,5 (%95 GA: 1,3, 4,9) ve 2,7’dir (%95 GA: 1,4, 5,2)
Hastaların 70 mg ve/veya 140 mg erenumab aldığı Çalışma 1’in bir yıllık açık etiketli uzatma fazında
etkililik 1 yıla kadar sürdürülmüştür. Hastaların %74,1’i 52 haftalık uzatma fazını tamamlamıştır. İki
doz genelinde birleştirildiğinde, temel çalışmanın başlangıcına göre 52 hafta sonra -9,3’lük bir MMD
azalması gözlenmiştir. Çalışmayı tamamlayan hastaların %59’u çalışmanın son ayında %50 yanıt
elde etmiştir.
Epizodik migren
Çalışma 2
KUZELVA (erenumab), auralı veya aurasız migrenli (ayda 4-14 migrenli gün) hastalarda randomize,
çok merkezli, 24 haftalık, plasebo kontrollü, çift kör bir çalışmada epizodik migrenin profilaksisi için
değerlendirilmiştir.
995 hasta, 1:1:1 oranında 140 mg (n = 319) veya 70 mg (n = 317) erenumab veya plasebo (n = 319)
almak üzere randomize edilmiştir. Çalışma sırasında hastaların akut baş ağrısı tedavileri
kullanmalarına izin verilmiştir.
Demografik özellikler ve çalışma başlangıcındaki hastalık karakteristikleri çalışma kolları arasında
dengeli ve birbirine yakın olmuştur. Hastaların medyan yaşı 42 olup %85’i kadın ve %89’u beyazdır.
Çalışma başlangıcında ortalama migren sıklığı yaklaşık ayda 8 migrenli gündür. Genel olarak %39’u
etkisizlik veya kötü tolerabilite nedeniyle bir veya daha fazla önceki profilaktik farmakoterapi ile
başarısızlık yaşamıştır. Toplamda 140 mg’da 294 (%92) hasta, 70 mg kolunda 287 (%91) ve plasebo
kolunda 284 (%89) hasta çalışmanın çift kör fazını tamamlamıştır.

5.2 Farmakokinetik özellikler
Erenumab CGRP-R’ye bağlanma sonucunda doğrusal olmayan kinetik sergiler.
Öte yandan, terapötik açıdan ilgili dozlarda, her 4 haftada bir subkutan doz uygulamasını takiben
erenumabın farmakokinetiği CGRP-R’ye bağlanmanın doyması nedeniyle büyük bir çoğunlukla
doğrusaldır. Sağlıklı gönüllülerde ayda bir kez 140 mg doz ve ayda bir kez 70 mg dozun subkutan
uygulanması sırasıyla 15,8 (4,8) µg/ml ve 6,1 (2,1) µg/ml’lik Cmaks ortalaması (standart sapma [SS])
ve sırasıyla 505 (139) gün*µg/ml ve 159 (58) gün*µg/ml’lik EEAson ortalaması (SS) ile
sonuçlanmıştır.
Her 4 haftada bir subkutan uygulanan 140 mg’lık dozları takiben çukur serum konsantrasyonlarında
2 kattan az birikim gözlenmiş ve serum çukur konsantrasyonları doz uygulamanın 12. haftası
itibariyle kararlı duruma yaklaşmıştır.
Emilim
Sağlıklı erişkinlere uygulanan 140 mg veya 70 mg erenumab tek subkutan dozundan sonra medyan
pik serum konsantrasyonlarına 4 ila 6 gün içinde ulaşılmıştır; tahmini mutlak biyoyararlanım %82
olmuştur.
Dağılım
140 mg’lık tek intravenöz dozu takiben, terminal faz (Vz) sırasında ortalama (SS) kararlı durum
dağılım hacminin 3,86 (0,77) l olduğu hesaplanmıştır.
Biyotransformasyon / Eliminasyon
Erenumab için iki eliminasyon fazı gözlenmiştir. Düşük konsantrasyonlarda, eliminasyon baskın
olarak hedefe (CGRP-R) doyurulabilir bağlanma ileyken, daha yüksek konsantrasyonlarda erenumab
eliminasyonu büyük oranda spesifik olmayan proteolitik yolakladır. Doz uygulama periyodu boyunca
erenumab, 28 günlük efektif yarılanma ömrü ile spesifik olmayan proteolitik yolakla elimine
olmuştur.
Özel popülasyonlar
Erenumabın farmakokinetiği, popülasyon FK analizi temelinde yaş, cinsiyet, ırk, migren alt tipi
(epizodik veya kronik migren) veya kreatinin klirensinden etkilenmemiştir.
65 yaş ve üzerindeki hastalarda daha genç gönüllülerden farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek
için yeterli veri yoktur. Bu nedenle bu hastalarda doz için herhangi bir ayarlama önerilmemektedir.
Böbrek bozukluğu olan hastalar:
Şiddetli böbrek bozukluğu (eGFR <30 ml/dakika/1,73 m2
) olan hastalar araştırılmamıştır. KUZELVA
klinik çalışmalarından birleştirilmiş verilerde popülasyon farmakokinetiği analizi normal böbrek
fonksiyonu olanlara kıyasla hafif veya orta şiddette böbrek bozukluğu olan hastalarda erenumabın
farmakokinetiğinde bir farkı ortaya koymamıştır (Bkz. Bölüm 4.2).
Karaciğer bozukluğu olan hastalar:
Karaciğer bozukluğu olan hastalarda çalışma yürütülmemiştir. Bir insan immünoglobulin G olan
erenumab sitokrom P450 enzimleri tarafından metabolize edilmez ve hepatik klirens erenumab için
majör bir klirens yolağı olmadığından hafif ila orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda
dozda ayarlama gerekli değildir (Bkz. Bölüm 4.2).
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
Klinik dışı veriler güvenlilik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, üreme ve gelişim toksisitesi
konvansiyonel çalışmaları temelinde insanlar için özel bir tehlike ortaya koymamıştır.
Erenumab ile karsinojenisite çalışmaları yürütülmemiştir. Erenumab kemirgenlerde farmakolojik
olarak aktif değildir. Sinomolgus maymunlarda biyolojik aktiviteye sahip olmakla birlikte, bu tür
tümörijenik riskin değerlendirilmesi için uygun bir model değildir. Erenumabın mutajenik potansiyeli
değerlendirilmemiştir; öte yandan monoklonal antikorların DNA veya kromozomları değiştirmesi
beklenmemektedir.
Tekrarlanan doz toksisitesi çalışmalarında, serum EAA’sı temelinde her 4 haftada bir 140 mg’lık ve
70 mg’lık klinik dozdan 123 kat ve 246 kat daha yüksek sistemik maruziyetlerde 6 aya kadar haftada
iki kez subkutan olarak 150 mg/kg’a varan dozların uygulandığı cinsel olgunluğa erişmiş
maymunlarda advers etkiler gözlenmemiştir. Bu çalışmalarda vekil fertilite belirteçleri (üreme
organlarında anatomik patoloji veya histopatolojik değişiklikler) üzerinde advers etkiler de
görülmemiştir.
Sinomolgus maymunlarında yürütülen bir üreme çalışmasında, EAA temelinde her 4 haftada bir 140
mg ve 70 mg’lık doz uygulama rejimi ile erenumab kullanan hastalarda elde edilenden 17 kat ve 34
kat daha yüksek maruziyet düzeylerinde gebelik boyunca erenumab dozu uygulandığında gebelik,
embriyo-fetal veya post-natal gelişim (6 aylık yaşa kadar) üzerinde hiçbir etki görülmemiştir. Bebek
maymunlarda doğumda ölçülebilir erenumab serum konsantrasyonları gözlenerek, erenumabın diğer
G antikorları gibi plasental bariyerden geçtiği gözlenmiştir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1 Yardımcı maddelerin listesi
Sukroz
Polisorbat 80
Sodyum hidroksit (pH ayarlaması için)
Glasiyal asetik asit
Enjeksiyonluk su
6.2 Geçimsizlikler
Geçimlilik çalışmaları yokluğunda, bu tıbbi ürün diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.
6.3 Raf ömrü: 24 aydır.
6.4 KUZELVA’yı Saklamaya yönelik özel uyarılar
KUZELVA’yı Buzdolabında (2°C-8°C) saklayın. Dondurmayın.Nemden ve ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.
Oda sıcaklığında (25°C’ye kadar) saklama 14 günü aşmamalıdır.
6.5 Ambalajın içeriği ve niteliği: KUZELVA paslanmaz çelik iğne ve iğne kapağı (lateks içeren kauçuk) ile kullanıma hazır enjektörde
(Tip 1 cam) tedarik edilir.
KUZELVA, 1 kullanıma hazır enjektör içeren paketler halinde tedarik edilir.
6.6 Beşeri Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
Farmanova Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi
Suryapı & Akel İş Merkezi
Rüzgarlıbahçe Mah.
Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:6 34805
Kavacık / Beykoz / İstanbul
8. RUHSAT NUMARASI
2021/43
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
10.03.2021

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*