LEODEX Jel

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Deksketoprofen‘dir. LEODEX Jel, vücutta iltihaba ve ağrıya sebep olan biyolojik etkenleri azaltan ağrı kesici ve iltihap önleyici bir ilaçtır. Eklem, tendon (kasların kemiklere bağlanmasını sağlayan yapı), ligament (kemikleri bir arada tutan sert bağ dokusu) ve kaslarda travmatik ya da dejeneratif kökenli ağrılı ve iltihaplı durumların tedavisi için kullanılır. Uygulanan bölgede şişliği ve ağrıyı azaltır.

LEODEX Jel Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. LEODEX, iltihap giderici ve ağrı kesici bir jeldir. Uygulanan bölgede şişliği ve ağrıyı giderir.
 3. Ağrılı bölgeye günde 2 veya 3 kez sürülür. 7 günden fazla kullanılmamalıdır.
 4. Eğer, astımınız varsa veya asetilsalisilik asite (aspirin)  veya  diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara alerjiniz varsa; kullanmayınız.
 5. Jel uygulanan bölgeleri tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 2 hafta süresince solaryum dahil güneş ışınlarından koruyunuz. Bulutlu havada bile uygun giysiler giyerek tedavi edilen bölge ışıktan korunmalıdır.
 6. Tedaviniz süresince bu ilaçla birlikte, güneş koruyucuları ve losyonları, böcek kovucular ve diğer cilt ürünlerini kullanmayınız.
 7. Tedaviniz  sırasında ilacı uyguladığınız bölgede tahriş oluşursa, doktorunuza başvurunuz.
 8. Enfeksiyonlu, egzamalı, açık yaralı, kabartı ve isilik oluşmuş cilt bölgesi ve  yanık cilt bölgelerinde kullanmayınız. Bu tür durumların tamamen iyileşmesini bekleyiniz. İyileştikten sonra jeli uygulayınız.
 9. İlacı uyguladıktan sonra en az 10 dakika emilmesi için bekleyiniz. İlaç  kuruduktan sonra giyininiz.
 10. Uygulamadan  sonra ellerinizi iyice  yıkayınız.
 11. Tedavi edilen cilt bölgesini bandaj ile sarmayınız ve sıcak su torbası ya da sıcak havlu gibi  sıcağa maruz kalacak şekilde uygulamalar yapmayınız.
 12. Ağzınıza  ve gözlerinize temasından kaçınınız. Teması halinde bol su ile yıkayınız.
 13. •6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 14. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır

LEODEX Jel’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacı tedavi edilecek bölgeye yeterli miktarda ince bir tabaka halinde sıkınız ve  hafif  hareketlerle masaj yaparak, ilacın emilmesini sağlayınız. Günde 2 – 3 kez uygulanabilir. Tedavi süresi en fazla 7 gündür.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. İlacın kullanımına bağlı olarak yaygın görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

 

İlaç Etken Maddesi: Deksketoprofen trometamol
İlaç Marka İsmi: LEODEX Jel

LEODEX Jel kullanma talimatı


LEODEX-Jel-İlaç-Prospektüsü

LEODEX % 1,25 jel Haricen uygulanır.
• Etkin madde: 1 g jel, 12.50 mg deksketoprofene eşdeğer 18.45 mg deksketoprofen trometamol
• Yardıma maddeler: Karbomer 980 NF (Carbomer Homopolymer), etanol, lavanta CA 22, mentol kristali, sodyıım hidroksit, saf su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatmda:
1. LEODEK nedir ve ne için kullanılır?
2. LEODEX*i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. LEODEK nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. LEODEKHn saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. LEODEX nedir ve niçin kullanılır?
LEODEX, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİl) olarak adlandınlan ilaç grubundan bir ağn kesicidir.
LEODEX eklem, tendon (kasların kemiklere bağlanmasmı sağlayan yapı), ligament (kemikleri bir arada tutan sert bağ dokusu) ve kaslarda travmatik ya da dejeneratif kökenli ağniı ve iltihaplı durumlann tedavisinde kullamlır.
LEODEX eklem, tendon, ligament ve kaslardaki hasarlı bölgelerde ağn ve iltihaba neden olan maddelerin oluşumunu önleyerek ya da azaltarak etki gösterir. Jel, bölgesel olarak uygulandığında uygulanan bölgede ağn ve şişliği azaltır.
LEODEX jel, etidn madde olarak deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 60 g jel içeren alüminyum tüp içerisinde sunulur.
2. LEODEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler LEODEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Deksketoprofen trometamole veya LEODEX’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşın duyarlılık) varsa,
• Asetilsalisilik aside (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı aleıjiniz varsa,
• Astımmız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut aleijik rinit (aleijiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (aleijiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cih döküntüsü), aJeıji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik, veya solvmum zorluğu) veya göğüste hınitı (vvheezing) meydana geldiyse,
• Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız kullanmayımz.
• Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlanna uygulanmamalıdır.
• Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.
• LEODEX tıkayıcı veya kapayıcı pansumanla uygulanmamalıdır,
LEODEXM aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Topikal olarak, özellikle uzun süre kullamlan ürünler hassasiyet ve bölgesel tahrişe neden olabilir.
• Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşın hassasiyet olayımn önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, UVA’ya, solaryuma maruz kalınmamalıdır.
• Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullamimalıdır.
• LEODEX’in uygulanmasmdan sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir.
Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
LEODEXMn yiyecek ve içecek ile kullanılması
Deri üzerine süı^erek uygulandığından, yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmemektedir.
Hamilelik
ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca LEODEX kullamiması önerilmez. Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık döneminde LEODEX’i dikkatli kullammz. Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsamz LEODEX kullanmadan önce doktonmuza damşınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme
ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız LEODEX kullanmadan önce doktorunuza damşımz.
LEODEX’in emzirme döneminde kullanımı önerilmez.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullammı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur,
LEODEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
LEODEX yardımcı madde olarak sodyum içermektedir, ancak kullamm yolu nedeniyle herhangi bir uyan gerektirmemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Deksketoprofen, topikal uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.
Steroid yapısında olmayan iltihap giderici diğer ilaçlar (NSAİİ) ile birlikte kullanımı yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. LEODEX nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve do:/uygulama sıklığı için talimatlar:
Ağniı bölgeye günde 2-3 kez sürülebilir.
Tedavi süresi 7 günden daha fazla olmamalıdır.
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullammz.
Uygulama yolu ve metodu:
LEODEX haricen uygulamr.
Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdu-.
LEODEX kullanımından sonra eller iyice yıkanmalıdır.
Değişik yaş gruplan:
Çocuklarda kuUanımı:
6 yaşın altındaki çocuklarda endikasyon ya da doz saptanmadığından, bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Özel kullanım durumlan:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen ciddi böbrek yetmezliği veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullamimalıdır.
Eğer LEODEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla LEODEX kullandıysanız
LEODEX jeli günde 7.5 g’dan (yaklaşık 14 cm civarında jel) daha fazla kullanmayımz.
Yanlışlıkla ağız yoluyla alınması halinde derhal doktorunuza bildiriniz ya da size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
LEODEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
LEODEXM kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
LEODEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, LEODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Seyrek görülen yan etkiler (10.000 hastanın en az Tinde; 1000 hastanın en fazla Tinde görülmüştür)
Dermatit (Ciltte kızanklık, şiddetli kaşıntı, şişlik, sulanma, kabuklanma, kepeklenme)
Çok seyrek görülen yan etkiler (10.000 hastanın en az l’inde görülmüştür)
Aşın duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu)
Sıklığı bilinmeyen yan etkilerFotosensitivite (ışığa duyarlılık) reaksiyonlan (ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık)Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*