LUMEN 100 2 mg/ml Enjektabl Flakon

Endikasyon Bilgisi :

Flukonazol adlı etken maddeyi içinde bulunduran LUMEN 100 2 mg/ml Enjektabl Flakon, mantarların büyümelerini çoğalmalarını engelleyen bir ilaçtır. Mayalar ve mantarların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisi için uygundur. LUMEN flakon,ağız-boğaz, yemek borusu, akciğer,  idrar yolları ve kan dolaşımı gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan mantarların sebep olduğu enfeksiyonlar ile deri enfeksiyonlarının (saçkıran, tırnak, ayak ve el mantarı gibi) tedavisinde; mukozal ve genital pamukçuk, kadın dış üreme organları ve vajinanın mantar enfeksiyonu (Vajinal Kandidiyazis) ve kandidiyal balanit tedavisinde; AIDS li hastalarda ve kemik iliği nakli geçiren veya kanser tedavisi gören hastalarda  mantar enfeksiyonlarının tedavisi ve önlenmesinde;  ayrıca Cryptococcus’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun  (AİDS hastalarında) nüksünün önlenmesinde ve bağışıklık sistemi düzgün çalışmayan hastaların bir mantar enfeksiyonu kapmasının önlenmesinde kullanılır.

LUMEN 100 2 mg/ml Enjektabl Flakon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; kullanmanız önerilmez.
 2. Eğer böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise ya da herhangi bir kalp ritim bozukluğu, kişisel veya aile geçmişinde uzun QT sendromu durumlarından herhangi bir  ya da bir kaçı var ise;  kullanmadan önce hekiminiz bilgilendirmeniz gerekmektedir. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
 3. Eğer mide rahatsızlığı için sisaprid ya da alerji tedavisi için astemizol veya terfenadin kullanıyor iseniz;  kalp ritim bozukluğu ilacı olan kinidin etken maddeli bir ilaç alıyorsanız veya şizofreni hastalığı için pimozid kullanıyor iseniz; bu ilaçlardan herhangi biriyle LUMEN kullanmayınız.
 4. LUMEN ‘e başladıktan hemen sonra iyileşme belirtileri görülebilir. Hekiminizin reçetede belirttiği kullanma süresini dikkate alınız. Çünkü enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşmeler görülebilir.
 5. LUMEN, düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahip olduğundan, makine veya araba kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 6. Hamileyseniz veya ilacın kullanımı sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza durumu söylemelisiniz. Hamileyken LUMEN kullanımı, doğmamış bebeğe zarar verebilir.
 7. LUMEN , emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

 

LUMEN 100 2 mg/ml Enjektabl Flakon’un Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. LUMEN , damar yoluyla uygulanır.
 3. Kriptokoksik menenjit,  Kriptokoksik infeksiyonlarda: başlangıç 400 mg, idame 200 mg;  maks. 400 mg
 4. AIDS olgularında Kriptokoksik menenjit nüksünün önlenmesi:  başlangıç 400 mg, idame 200-400 mg
 5. Yaygın kandidiyal enfeksiyonlar, kandidemi: . başlangıç 400 mg, idame 200 mg;  maks. 400 mg
 6. Orofarengeal-Özofarengeal kandidiasis: başlangıç 200 mg, idame 100 mg;  maks. 400 mg
 7. Pediatrik olgularda günlük maks. doz 600 mg dır. Bir aylık ve daha büyük çocuklar için önerilen doz, tek doz 6-12 mg/kg/gün intravenöz şeklindedir. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. LUMEN kullanırken, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, gaz, baş ağrısı ve deride döküntü yaygın yan etkilerdir.

İlaç Etken Maddesi: Flukonazol
İlaç Marka İsmi: LUMEN 100 2 mg/ml Enjektabl Flakon
LUMEN sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antimikotikler, Triazol türevleri ve flukonazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J02AC01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz LUMEN , GENSENTA İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

LUMEN 100 2 mg/ml Enjektabl Flakon’a ait kullanım talimatı

LUMEN 100 2 mg-ml Enjektabl Flakon'a ait kullanım talimatı

LUMEN 100 2 mg/ml Enjektabl Flakon’un kısa ürün bilgisi

LUMEN 100 2 mg-ml Enjektabl Flakon'un kısa ürün bilgisi

LUMEN 100 2 mg/ml Enjektabl Flakon İlaç prospektüsü

BİLEŞİMİ: Her 50mL flakon, 2 mg/mL flukonazol içerir.
• LUMEN enjektabl flakon, mükokütanöz ve sistemik mantar infeksiyonlarının tedavisinde kullanılan,
yan etkisi az, geniş spektrumlu antifungal bir ilaçtır.
• LUMEN enjektablın mantar hücreleri ile memeli hücreler arası selektifliği yüksek olduğundan
toksisitesi daha düşüktür.
• Oral ve parenteral uygulamadan sonraki farmakokinetikleri eşittir.
• Lipofilik ve ufak moleküllü olduğu için BOS ve diğer vücut sıvılarına kolay geçer.
• Eliminasyonu esas olarak böbrekler yolu ile ve fazla değişmeksizin olur. Bu nedenle idrar yollarında
güçlü antifungal etkinlik gösterir.
LUMEN enjektabl flakon normal bireylerde, AİDS olgularında, organ nakli
yapılmış bireylerde, immün sistemi bastırılmış hastalarda ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak sitotoksik
kemoterapi ve radyoterapi uygulanan hastalarda ortaya çıkabilecek aşağıdaki fungal infeksiyonların
tedavisinde endikedir:
• Özofarenjeal kandidiazis tedavisi ile orofarenjeal kandidiazis tedavisinde ve kandida ile ilgili
idrar yolları infeksiyonlarında,
• Peritonit, pnömoni ile kandidemi dahil sistemik kandida infeksiyonlarının tedavilerinde;
• Kriptokoksik menenjit ve diğer organlar ile ilgili kriptokokkozis tedavilerinde,
• Kemik iliği transplantasyonu uygulanan hastalarda oluşabilecek kandida infeksiyon profilaksisinde
kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI: LUMEN flakon, flukonazol ve triazol bileşiklerine duyarlı olan hastalar
ile akut veya kronik hepatopati ve hepatik yetmezlik tanısı konulan olgularda kullanılmamalıdır.
UYARI/ÖNLEMLER: Uzun süreli tedavilerde periodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı
ve gerektiğinde tedavi durdurulmalıdır. İmmün sistemi zayıflamış hastalarda oluşabilecek deri
döküntüsü tedavinin durdurulmasına neden olabilir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı
önerilmemektedir. Kumarin grubu antikoagülanlar ile birlikte uygulanan flukonazol, protrombin
zamanını uzatabilir. Bu nedenle periyodik olarak kısa aralıklarla hastaların protrombin zamanı
ölçülerek izlenmelidir. Flukonazol teofilin kan düzeyini yükselttiğinden, bu iki ilacı birlikte alan
hastalarda teofilinin kan düzeyleri dikkatle izlenmelidir. Flukonazolün sisaprid veya astemizol
ya da terfenadin ile birlikte kullanımı, bu ajanların metabolizmalarının yavaşlatılması sonucu serum
konsantransyonlarında artışa ve ciddi kardiyolojik yan etkilere neden olabilir. Etinil-estradiol ve
levonorgestrol içeren oral kontraseptifler ile beraber alınan flukonazol, bu ajanların kan
düzeylerinde artışa neden olabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir.
YAN ETKİ:Flukonazol tedavisi süresinde en sık görülen yan etkiler
bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, diyare gibi sindirim kanalını ilgilendiren şikayetlerdir. Baş
ağrısı oluşabilir. Uzun süreli tedavilerde deri döküntüleri izlenebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Warfarin kullanan bireylerde flukonazol uygulanması %12 oranında
protrombin zamanı uzamasına neden olmuştur. Fenitoin ile birlikte kullanılan flukonazol,
fenitoin düzeyini çok yükseltir; bu nedenle fenitoin dozu azaltılmalıdır. Hidroklorotiazid
ve flukonazolün birlikte kullanımında, flukonazolün maksimum plazma konsantrasyonunda
%41 oranında artış izlenebilir. Oral hipoglisemik ajanlar ile birlikte flukonazol uygulamasında
bu ajanların kan konsantrasyonlarında yükselme izlenir.
SAKLAMA KOŞULLARI: LUMEN, çocukların ulaşamayacağı bir yerde, 30ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve
ambalajında saklanmalıdır.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ :LUMEN 100 enjektabl, 2 mg / mL, 50 mL flakon

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*