MEDASET 650 mg Fort Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol‘ dür. MEDASET 650 mg  Fort Tablet, hafif ve orta dereceli ağrı ve ateş durumlarında kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. MEDASET, soğuk algınlığı  ve gribal enfeksiyonlara bağlı ateş, üşüme, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı gibi hastalık belirtilerinin giderilmesinde ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak;  migren, baş ağrısı, diş ağrısı, diş çekimi sonrası ağrılar, vücut kırıklığı, eklem ağrıları, romatizmal ağrılar, kas ağrısı, bel-sırt-boyun ağrısı gibi akut kas ve iskelet sistemi ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar ile kas ve eklemlerde incinme/burkulma ve zedelenmeye bağlı ağrılar ve bayanlarda adet dönemi (dismenore)  sancılarında ağrı kesici olarak kullanılır. Kullanımı 12 yaş ve üzeri çocuklar, gençler ve yetişkinler içindir.

 

MEDASET 650 mg  Fort Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa; kullanmanız önerilmez.
 2. MEDASET, hafif ve orta dereceli ateş ve ağrının kısa süreli tedavisinde kullanılır.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. Doktor tavsiyesi olmadan 3 ardışık  günden daha uzun süre kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 5. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 6. Eğer şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa; kullanmayınız.
 7. Bazı durumlarda MEDASET FORT Tablet kullanımı özel dikkat gerektirir. Eğer astımda dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız veya kalp hastalığınız varsa ya da  kemik iliğinin fonksiyon bozukluğu, orta şiddette böbrek hastalığı veya alkol kullanıyorsanız ya da alkol kaynaklı karaciğer hastalığı, karaciğer enzimlerinde yükselme (Gilbert sendromu), şeker hastalığınız veya kansızlık  ya da kan hücreleri ile ilgili bir hastalığınız varsa; bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 8. Çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5 oC’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 9. Tedaviniz sırasında alkol almaktan kaçınınız. Alkol veya alkollü içeceklerle birlikte alındığında karaciğerinize ciddi zararlar verebilir.
 10. Kullanımı nadiren de olsa baş dönmesi ve uyuşukluğa sebebiyet vereceğinden araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 11. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 12. Hamilelik  ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

MEDASET 650 mg  Fort Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.
 3. 12 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinlerde günlük önerilen doz: Günde  6 saat ara ile 1  tablettir.
 4. 24 saatte 4 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, üst solunum yolu hastalık belirtileri, yüz ödemi  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Parasetamol
İlaç Marka İsmi: MEDASET 650 mg  Fort Tablet

MEDASET 650 mg  Fort Tablet kullanma talimatı

MEDASET 650 mg Fort Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

MEDASET 650 mg Fort Tablet ağız yoluyla alınır.
-Etkin madde: 650 mg parasetamol
-Yardımcı maddeler:  Mısırr ni§astasi, Polivinilpirolidon, Talk, Kolloidal silisyum dioksit, Magnezyum stearat
1. MEDASET nedir ve ne için kullanılır?
Her tablet 650 mg parasetamol içeren bir ağrı kesici-ateş düşürücüdür. 20 tablet iceren PVC/Alu blister ambalajlarda bulunmaktadır.
-Hafif ve orta şiddette ağrılar ile ateşin semptomatik (Hastalığı tedavi edici değil,belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.
2. MEDASET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
MEDASET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer;
Parasetamol ya da ilacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz var ise
Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz var ise
Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise
MEDASET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Eğer;
-Karaciğer yetmezliğiniz, başka bir karaciğer hastalığınız ya da karaciğeri etkileyen bir enfeksiyonunuz (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) var ise,
Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliğiniz ya da başka bir böbrek hastalığınız var ise,
-Kansızlığınız varsa,
-Akciğer hastalığınız varsa,
-Şeker hastalığınız varsa,
-Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar kullanıyorsanız,
-Parasetamol içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,
-Gilbert Sendromu (Karaciğerin, alyuvar hücrelerinin parçalanması ile üretilen,bilirubin adındaki maddeyi gerektiği gibi işleme koymadığı, yaygın görülen, hafif bir karaciğer bozukluğuyla seyreden doğumsal ve ailevi bir rahatsızlık) adı verilen bir rahatsızlığınız var ise,
-3-5 gündür bu ilacı kullanmanıza rağmen yeni şikayetlerinizin olması veya ağrının ya da ateşin azalmaması durumunda,
-Alkol kullanıyorsanız
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir.
MEDASET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
MEDASET’in içerdiği parasetamol alkol veya alkol içeren yiyecek/ içecek…vb (örn. bazı ilaçlar) ile birlikte alındığında karaciğerinize zarar verebilir. Besinler MEDASET’in barsaklardan emilim hızını azaltabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
MEDASET’i hamilelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde uzun süre, doktorunuzun tavsiye ettiği miktardan fazla, ya da başka ilaçlarla birlikte MEDASET kullanmanız tavsiye edilmemektedir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. MEDASET’in içerdiği parasetamol anne sütüne az miktarda geçmektedir. Bu zamana kadar istenmeyen bir etki görülmemiş olmasına rağmen MEDASET’i emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.
Araç ve makine kullanımı
MEDASET’in içerdiği parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir.MEDASET kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.
MEDASET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında MEDASET’in etkisi değişebilir.Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
-Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantel vb.)
-Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
-Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
-Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları ( Hipnotikler -benzodiazepin, diazepam, oksezepam, midazolam vb.- Barbitüratlar- fenobarbital) ve sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar- Glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin vb.)
-Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
-Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
-Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
-Diğer ağrı kesici ilaçlar (Örn: Salisilatlar, NSAİİ- Diflunisa)
-Bulantı ve kusmada kullanılan tropisetron ve granisetron (parasetamolün ağrı kesici etkisini tamamen engelleyebilir)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. MEDASET nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Parasetamol, hekim önerisi olmadan, 3 ardışık günden daha fazla kullanılmamalıdır.
6 saatte bir, 1 tablet ahnmalıdır. Günde maksimum 4 tablet aşılmamalıdır.
Alkol alan kişilerde hepatoksisite riski nedeniyle, günlük ahnan parasetamol dozunun 2 gram’ ı aşmaması gerekir.
Ağrı süresi 5 giinii aşarsa ya da ateş 3 giinden fazla sürerse, artarsa ve/veya başka belirtiler ortaya çıkarsa hekime veya eezacıya danışmadan tedaviye devam edilmemelidir.
Uygulama yolu ve metodu:
Tabletler bol su ile yutulmalıdır.Doktorunuz MEDASET ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan 3 günden fazla kullanmayınız.
Özel kullanım durumları:
Karaciğer yetmezliği: Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.Eğer MEDASET ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla MEDASET kullandıysanız:
Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşırı dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.MEDASET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
MEDASET ’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, MEDASET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, MEDASET’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– Alerjik (Aşırı duyarlılık) reaksiyonlar
– Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özelllikle ağız veya boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (Anaflaktik şok)
– Deride içi sıvı dolu kabarcıklar (Toksik epidermal nekroliz )
– Deride döküntü
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MEDASET’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– Bronş spazmı (Solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)
– Böbrek hasarları (Çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma,idrar miktarında azalma)
– Kan pulcuğu- sayısında azalma (Halsizlik, solukluk, yorgunluk)
– Akyuvar sayısında azalma (Sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık-yakalanma)
– Kan hücrelerinde azalma (Tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk, yorgunluk, sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık yakalanma)
– Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğü trombositopenik purpura (Kan pulcuğu sayısında azalma ile ilişkili deri bulguları)
– Karaciğer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil (Yorgunluk, bulantı, paslı dil,ciltte sarılık, yüzde lekeler)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
– Mide bulantısı, mide rahatsızlıkları
– Kusma
– İshal
– Baş dönmesi
– Uyku hali
– El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (Eritema multiforme)
Bunlar MEDASET’in hafif yan etkileridir.Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. MEDASET’in saklanması
MEDASET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MEDASET’i kullanmayınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*