MİYOCORD 200 mg Tablet

MİYOCORD 200 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri aşağıdadır (Endikeleri, MİYOCORD ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; dozu; istenmeyen etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi MİYOCORD 200 mg hakkında bilinmesi gereken hususları içerir.)

MİYOCORD 200 mg Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

MİYOCORD 200 mg Tablet'e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

MİYOCORD 200 mg Tablet’in kısa ürün bilgilendirmesi

,MİYOCORD 200 mg Tablet'in kısa ürün bilgilendirmesi

İlaç Marka İsmi: MİYOCORD 200 mg Tablet

MİYOCORD Bileşimi: etken maddesi Amiodaron, yardımcı maddeleri ise; Krospovidon, avisel pH 102, laktoz anhidrus DC, PVP K-30, aerosil 200 ve magnezyum stearat bileşenlerinden oluşmaktadır.

Endikasyon Bilgisi: Amiodaron adlı aktif maddeyi içinde bulundurur. MİYOCORD 200 mg Tablet, kalp ritim bozukluğunda; antiaritmik olarak

MİYOCORD başlangıç: günde 600-800 mg; idame 100 mg -400 mg

MİYOCORD kontrendikeleri:  amiodaron alerjisi, iyot alerjisi, kalbin yavaş atmasına bağlı bayılma, kalp ileti sisteminde bozukluk, tiroid hastalığı, hamilelik, laktasyon

Etkileşim: İbutilid, dofetilid, eritromisin, mizolastin, sparfloksasin, sultoprid, ko-trimoksazol, pentamidin, pimozid, haloperidol, amisülpirid, sertındol, klorpromazin, tiyoridazin, Kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, bepridil, moksifloksasin, trisiklik antidepresanlar, lityum, Florokinolonlar, halofantrin, meflokin, kinin, klorokin, terfenadin, mizolastin, astemizol, bazı beta blokerler, kabızlık ilaçları, sisaprid , vinkamin, genel anestizikler, antiepileptiler, diltiazem, kalp glikozidleri, idrar söktürücüler, fentanil, kolesterol ilaçları, siklosporin, greyfurt suyu.

MİYOCORD 200 mg, gebelikte D kategorisindedir ve anne sütüne geçmektedir.

MİYOCORD 200 mg yan etkisi: midede ağrı, bulantı, nefes alıp vermede güçlük, kuru öksürük, ateş, sarılık, yorgun hissetme.

MİYOCORD tablet de dahil olmak üzere hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. MİYOCORD ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

MİYOCORD 200 mg, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Kalp İlaçları, Antiaritmikler, Class I ve III, Antiaritmikler, Class III ve amiodaron hcl şeklinde sınıflandırılmış olup, C01BD01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz MİYOCORD, NEUTEC İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*