Multiflex ERMOLOC Premiks 10 mg/mL IV infüzyon için çözelti

Esmolol hidroklorür isimli aktif maddeyi içinde bulunduran Multiflex ERMOLOC Premiks İ.V, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Beta Blokerler, Beta Bloker Ajanlar, Beta blockerler (selektif) ve Esmolol şeklinde sınıflandırılmış olup, C07AB09 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz Multiflex ERMOLOC Premik, MAGNA PHARMA İLAÇ SANAYİ  firmasının ürünüdür.

ERMOLOC I.V Bileşimi: etken maddesi Esmolol( 2500 mg), yardımcı maddeleri ise; Sodyum klorür, sodyum asetat trihidrat, sodyum hidroksit asit ya da hidroklorik asit, enjeksiyonluk su ve glasiyel asetik asit bileşenlerinden oluşmaktadır.

Endikasyon bilgisi: beta blokörlerin fenoksi propanolamin sınıfına dahil ERMOLOC, postoperatif, İntraoperatif ve Supraventriküler taşikataşirdi ile kompanse olmamış sinüs taşikardisi ve hipertansiyonda; kardiyoselektif beta bloker

Doz: yetişkinlerde 50- 200 mcg/kg/dk

ERMOLOC, hamilelikte C / D (2. ve 3. üç aylı dönem) kategorisindedir, emzirenler ve hamileler hekime danışmadan kullanmamalıdırlar.

ERMOLOC Kontrendikeleri: blokör alerjisi, metabolik asidoz, dekompansasyon, astım atakları, düşük kalp debisi, düşük tansiyon, iyi huylu böbrek üstü bezi tümörü, pulmoner hipertansiyon

ERMOLOC Yan etki: Dikkat eksikliği, uyuklama, anksiyete, depresif ruh hali, iştah azalması, anoreksi, normalden daha fazla terleme, sersemleme, mide bulantısı, bilinç bulanıklığı, güçsüzlük, ajitasyon, uygulama bölgesinde sertlik, tahriş

Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.

ERMOLOC için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ERMOLOC ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, ERMOLOC dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ERMOLOC kullanım şekli; ERMOLOC yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi Multiflex ERMOLOC Premiks ile ilgili bilinmesi gereken hususları kapsar)

Multiflex ERMOLOC Premiks 10 mg/mL IV infüzyon için çözelti’ye ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Multiflex ERMOLOC Premiks 10 mg/mL IV infüzyon için çözelti
Seyreltilmeden damar içi yolla kullanılır.
Her bir 250 ml lik torbada esmolol hidroklorür (2500 mg) bulunur.
1. Multiflex ERMOLOC Premiks nedir ve ne için kullanılır?
Multiflex ERMOLOC Premiks, esmolol isimli bir ilacı içermektedir. Bu ilaç ‘beta blokörler’ adı verilen bir ilaç grubunun üyesidir. Etkinliğini
kalp atım kuvveti ve hızını kontrol ederek göstermektedir. Ayrıca kan basıncınızın düşmesine de yardımcı olabilir.
Multiflex ERMOLOC Premiks şu hastalıkların tedavisinde kullanılır:
• Kalp atış sorunları, kalbiniz çok hızlı attığında
• Kalp atışı sorunları ve bir ameliyat sırasında veya ameliyattan hemen sonra kan
basıncında bir artış meydana gelirse.
2. Aşağıdaki durumlarda Multiflex ERMOLOC Premiks kullanılmamalıdır:
• Esmolole, diğer beta blokör ilaçlara ya da içeriğinde bulunan diğer bileşenlerden birisine karşı
aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa (alerjik bir reaksiyonun belirtileri arasında solukta kesilme,
hırıltılı solunum, döküntü, kaşıntı veya yüz ve dudaklarınızda şişme bulunur).
• Kalbiniz çok yavaş atıyorsa (kalp hızınız dakikada 50’den az ise).
• Kalp atışlarınızda bir hızlanma veya bir hızlanma bir yavaşlama oluyorsa.
• Şiddetli bir kalp bloğunuz varsa (kalp bloğu kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel
akımın iletilmesinde bir sorun oluşmasıdır).
• Kan basıncınız düşükse.
• Kalbinize kan gitmesinde bir sorun varsa.
• Ciddi bir kalp yetmezliği belirtileriniz varsa.
• Verapamil (yüksek tansiyon, kalp spazmı, kalpte ritm bozukluğu, kalbin çok hızlı atması gibi
hastalıkların tedavisinde kullanılır) adlı ilacı kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullanmışsanız
(verapamil adlı ilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden ERMOLOC uygulanmamalıdır).
• Tedavi edilmemiş feokromositomanız varsa (feokromositoma böbrek üstü bezlerden
kaynaklanır ve kan basıncında ani yükselmelere, ciddi baş ağrılarına, terlemeye ve kalp atışlarının
hızlanmasına yol açabilir)
• Akciğerlere giden damardaki kan basıncınız yüksekse (pulmoner hipertansiyonunuz varsa),
• Hızlı bir şekilde kötüleşen astım belirtileriniz varsa.
• Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlerinin bozulmasına bağlı olarak vücudunuzda oluşan fazla
asitleri vücudunuzdan atamıyorsanız (metabolik asidoz durumunuz varsa).
• Gebe iseniz veya emziriyorsanız. ERMOLOC’u kullanmayınız.
Aşağıdaki durumlarda Multiflex ERMOLOC Premiks’i dikkatli kullanmalısınız:
Eğer aşağıdaki durumlar sizde varsa, hekiminiz size ERMOLOC uygularken özel önlemler
alacaktır:
• Supraventriküler aritmi olarak adlandırılan özel bir ritim bozukluğunuz varsa ve sizde aynı
zamanda aşağıdakilerden biri varsa:
◼ Diğer kalp sorunlarınız varsa veya
◼ Başka bir kalp ilacı alıyorsanız
Böyle durumlarda sizde ERMOLOC kullanılması ölümcül de olabilen aşağıdaki durumlara yol
açabilir:
◼ Bilinç kaybı
◼ Şok (kalbinizin yeteri kadar kan pompalayamaması durumu)
◼ Kalp krizi (kalp durması)
• Kan basıncınız düşmüşse (hipotansiyon). Bu durumu özellikle ayaktayken baş dönmesi ya da
sersemlik hali şeklinde hissedebilirsiniz. Düşük kan basıncı genellikle ERMOLOC tedavisinin
kesilmesinden sonraki 30 dakikada iyileşir.
• Tedavi öncesinde kalp hızınızın düşük olması.
• Kalp hızınızın dakikada 50-55 vuruma kadar azalması. Bu durumda doktorunuz
ERMOLOC dozunuzu azaltabilir ya da tedavinizi durdurabilir.
• Kalp yetmezliğiniz varsa.
• Kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel akımın iletilmesinde sorunlar (kalp bloğu)
var ise ya da kalp yetmezliği var ise;
• Alfa-reseptör blokörleri ile tedavi görmekte olduğunuz feokromositoma adı verilen bir salgı
bezi hastalığınız varsa.
• Vücut ısınızın çok düşmesine (hipotermi) bağlı gelişen kan basıncı yükselmeniz
(hipertansiyon) için tedavi görüyorsanız.
• Astım hastalığında olduğu gibi solunum yollarınızda daralma ya da hırıltılı, ıslık gibi soluk alıp
vermeden yakınmanız varsa.
• Sizde şeker hastalığı (diyabet) varsa ya da kan şekeriniz düşükse (ERMOLOC şeker
ilaçlarınızın etkisini arttırabilir).
• Cilt sorunlarınız gelişirse. Bu tür sorunlar ilacınızın uygulandığı yerden damar dışına
kaçmasından kaynaklanabilir. Bu tür bir olay gerçekleştiğinde doktorunuz ilacı başka bir
toplardamarınızdan uygulayacaktır.
• “Prinzmetal anjinası” olarak adlandırılan özel bir anjinanız (göğüs ağrınız) varsa
• Kan hacminiz düşükse (kan basıncı düşüklüğüyle birlikte). Bu durumda dolaşım sisteminiz çok
daha kolay çökebilmektedir.
• Parmaklarınızda solukluk (Raynaud hastalığı) veya ağrı, yorgunluk ve bazen
bacaklarınızda yanma şeklinde ağrılar gibi kan dolaşımınızla ilgili sorunlarınız varsa.
• Böbrek sorunlarınız varsa. Böbrek hastalığınız varsa veya böbrekleriniz için diyaliz
tedavisi görüyorsanız kanınızdaki potasyum düzeyleri yükselmiş olabilir (hiperkalemi). Bu durum
ciddi kalp sorunlarına neden olabilir.
• Herhangi bir şeye karşı alerjiniz varsa ya da anafilaktik reaksiyon (ağır alerjik tepki)
riskiniz bulunuyorsa. ERMOLOC kullanımına bağlı olarak mevcut alerjiler daha da ağırlaşabilir ve
tedavi edilmeleri daha zorlaşabilir.
• Sizde veya ailenizde sedef hastalığı (psöriyazis olarak da adlandırılan bu cilt hastalığında ciltte
yamalar şeklinde pullanmalar görülür) varsa.
• Hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) olarak adlandırılan bir hastalığınız varsa.
Aşağıdaki durumda ise dozu değiştirmek genellikle gerekmez:
• Karaciğerinizle ilgili sorunlar varsa. ERMOLOC’u kullanmaktayken izlenmeniz gerekir:
• ERMOLOC gibi ilaçların uzun süreli kullanımı kalp atım gücünüzde bir azalmaya sebep
olabilir.
• ERMOLOC sadece kısıtlı bir süre için kullanıldığından, bu durum sizde oluşmayacaktır.
ERMOLOC tedavisi alırken dikkatle takip edileceksiniz ve kalp atım gücünüzde bir azalma olduğunda
ERMOLOC doz miktarı düşürülecek veya tedavi durdurulacaktır.
ERMOLOC’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
ERMOLOC uygulanırken yiyecek ve içecek kullanmanız olasılık dışındadır.
Hamilelik ve emzirme dönemleri ERMOLOC kullanılır mı ?
Hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile iseniz bu ilaç sizde kullanılmamalıdır.
Bebeğinizi emziren bir anneyseniz ERMOLOC size uygulanmadan önce hekiminizle bu konuyu görüşünüz.
Anne sütüne geçebileceğinden eğer bebeğinizi emziriyorsanız; sizde ERMOLOC kullanımı uygun bulunmayabilir.
ERMOLOC’un her bir torbasında takriben 700 mg sodyum bulunur, kontrollü sodyum
diyetinde olan kişilerde bu durum göz ardı edilmemelidir.
ERMOLOC’un diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Aşağıda belirtilen ilaçları alıyor iseniz ya da yakın zamanda aldıysanız veya reçetesiz kullandığınız diğer ilaçlar bitkisel ürünler var ise; hekiminize veya hemşirenize bildiriniz.
• Kan basıncınızı düşüren ya da kalbinizin atım hızını yavaşlatan ilaçlar
• Kalp ritim sorunları ya da göğüs ağrısı (anjina) için kullanılan verapamil ve diltiazem gibi
ilaçlar. Verapamil adlı ilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden ERMOLOC almamalısınız.
• Göğüs ağrısı (anjina), yüksek kan basıncı ve Raynaud hastalığı için kullanılan nifedipin
• Kalp ritim sorunları (kinidin, disopramid, amiodaron gibi) ve kalp yetmezliği (digoksin,
digitoksin, digitalis gibi) için kullanılan ilaçlar
• İnsülin ve ağızdan alınanlar dahil şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmek için kullanılan
ilaçlar
• Gangliyon blokörleri olarak adlandırılan ilaçlar (trimetafan gibi yüksek tansiyon
tedavisinde kullanılan ilaçlar)
• Ağrı kesici olarak kullanılan ve steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak
adlandırılan ilaçlar (aspirin, ibuprofen, nabumeton gibi)
• Bir ağrı kesici olan floktafenin
• Ruh sağlığıyla ilgili sorunların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amisülprid
• Trisiklik antidepresan ilaçlar (imipramin ve amitriptilin gibi) veya ruh sağlığıyla ilgili
sorunların tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaç
• Barbitüratlar (sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenobarbital gibi) veya fenotiyazinler
(ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullanılan klorpromazin gibi)
• Klozapin (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullanılır)
• Alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan epinefrin
• Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar
• Nazal dekonjestan olarak adlandırılan ve soğuk algınlığı veya burun tıkanıklığında
kullanılan ilaçlar
• Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda kullanılan reserpin adlı ilaç
• Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda ve migrende kullanılan klonidin adlı ilaç
• Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda kullanılan moksonidin adlı ilaç
• Esas olarak Parkinson hastalığında kullanılan ergo türevleri olarak adlandırılan ilaçlar
• Kanınızı sulandırmak için kullanılan varfarin adlı ilaç
• Güçlü bir ağrı kesici olan morfin
• Genellikle ameliyat sırasında kas gevşetici olarak kullanılan süksametonyum klorür
(süksinilkolin ya da skolin olarak da bilinir). Ayrıca eğer ameliyat olacaksanız ve
ameliyatınız sırasında size narkoz ilaçları ya da diğer tedaviler uygulanacaksa, doktorunuz
ameliyatınız sırasında ERMOLOC’u kullanırken özel önlemler alacaktır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınızise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. Multiflex ERMOLOC Premiks nasıl kullanılır?
Hekiminiz sizin ne kadar ilaca ihtiyacınız olduğuna ve ne kadar süreyle kullanacağınıza
karar verecektir.
ERMOLOC normalde 24 saatten uzun süreyle kullanılmamalıdır.
ERMOLOC, kullanıma hazır bir ilaçtır. ERMOLOC kolunuzdaki bir toplar damara uygulanmış bir
iğne yoluyla yavaş yavaş enjekte edilecektir (infüzyon).
ERMOLOC, diğer ilaçlarla veya sodyum bikarbonat çözeltisi ile karıştırılmamalıdır. İlaç size iki
aşamalı olarak verilecektir:
• Birinci aşama: 1 dakika içinde yüksek bir yükleme dozu uygulanır. Bu şekilde kandaki
ilaç düzeyi hızla yükselir. Bazı durumlarda doktorunuz ilacınızı size bu yükleme dozunu
uygulamaksızın doğrudan idame dozuyla da başlayabilir.
• İkinci aşama: 4 dakika içinde ilk yükleme dozundan daha düşük bir doz (idame dozu)
uygulanır.
Kalbinizi verdiği yanıta göre birinci ve ikinci aşama dozları tekrarlanabilir ve doz ayarlanabilir.
Olumlu yanıt alınır alınmaz birinci aşama (yüksek doz uygulanan aşama) uygulamasına son
verilerek ikinci aşama (düşük dozun olduğu idame aşaması) dozla devam edilerek gerekirse bu doz
azaltılır.
Durumunuz sabitleşirse ERMOLOC dozunuz giderek azaltılarak başka bir kalp ilacına
geçilebilir.
Bir ameliyat sırasında ya da ameliyattan çıkar çıkmaz ayılma döneminde kalp hızınız artar ya da
kan basıncınız yükselirse sizde ERMOLOC daha kısa süreyle daha yüksek dozlarda verilecektir.
ERMOLOC, 18 yaşına kadar olan çocuklara uygulanmamalıdır.
Yaşlılarda ERMOLOC kullanımı:
Yaşlıysanız hekiminiz size ERMOLOC’u daha düşük bir dozda uygulamaya başlayacaktır.
ERMOLOC için özel kullanım uyarıları:
Böbrek yetmezliği bulunan kişilerde ERMOLOC kullanırken dikkatli olunması gerekmektedir.
Karaciğer yetmezliği durumunda ERMOLOC kullanılırken özel önlemler gerekli değildir.
ERMOLOC‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir eczacı ya da hekim ile konuşunuz.
ERMOLOC size eğitimli ve kalifiye bir sağlık personelince uygulanıyor olacağından,
kullanmanız gerekenden daha fazla ilaç kullanmış olma ihtimaliniz düşüktür. Buna rağmen
sizde kullanmanız gerekenden daha fazla ilaç kullanıldığı durumda hekiminiz ERMOLOC’u
uygulamayı durduracak ve gerek görürse size ek bir tedavi uygulayacaktır.
ERMOLOC size eğitimli ve kalifiye bir sağlık personelince uygulanıyor olacağından, ilacı
almayı unutmanız mümkün değildir. Ancak dozlardan birinin unutulduğunu düşünüyorsanız en kısa
sürede bir doktor, eczacı ya da hemşireyle konuşunuz.
ERMOLOC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
ERMOLOC ile tedaviye aniden son verilirse kalbin hızlı attığındaki (taşikardi) ve kan
basıncının yüksek olduğundaki (hipertansiyon) semptomlar geri gelebilir. Bundan kaçınmak
için doktorunuz tedavinizi giderek azaltarak kesecektir. Koroner kalp hastalığınız varsa (bu
hastalıkta anjina (kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu kalp bölgesinde ve göğüste meydana gelen
şiddetli ağrı) veya kalp krizleri hikayesi de bulunabilir) doktorunuz ERMOLOC ile tedavinizi
sonlandırırken özel dikkat gösterecektir.
4. Multiflex ERMOLOC Premiks olası yan etkiler
Diğer ilaçlarda da görüldüğü gibi  ERMOLOC’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
yaşanabilir. Yan etkilerin çoğu ERMOLOC ile tedavinin bitiminden yarım saat sonra kendiliğinden kaybolur.
ERMOLOC ile ilgili olarak aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:
ERMOLOC’un çok yaygın yan etkileri (her 10 kişiden birden fazlasını etkileyenler)
• Aşırı terleme,
• Kan basıncında (tansiyonda) düşme. Bu durum, dozun azaltılması ya da ilacın
uygulanmasına son verilmesiyle süratle düzeltilebilir. Tedavi sürerken tansiyonunuz sık sık ölçülecektir.
ERMOLOC’un yaygın yan etkileri (her 10 kişinin birden azını etkileyenler)
• İştahsızlık
• Endişe hali veya depresif hissetme
• Baş dönmesi / sersemlik hali
• Uyku hali
• Baş ağrısı
• Karıncalanma ya da “iğne batması” hissi
• Dikkati toplama güçlüğü
• Bilinçte bulanma ya da ajitasyon (kişisel ruh bozukluğu hallerine bağlı olarak davranışsal
ve ruhsal heyecanlılık şeklinde beliren aşırı tutarsız davranış) hali
• Kendini hasta hissetme (bulantı ve kusma)
• Kendini zayıf hissetme
• Kendini halsiz hissetme (yorgunluk)
• Cildinizde ERMOLOC’un uygulandığı yerde tahriş ve sertleşme
ERMOLOC’un yaygın olmayan yan etkileri (her 100 kişinin birden azını etkileyenler)
• Anormal düşünceler
• Ani bilinç kaybı
• Bayılacakmış gibi hissetme
• Kasılma nöbetleri
• Konuşma bozuklukları
• Görme ile ilgili sorunlar
• Kalp atışlarının yavaşlaması
• Kalp atışlarınızı kontrol eden elektriksel uyarılarla ilgili sorunlar
• Akciğer atardamarlarında basınç artışları
• Kalbin yeteri kadar kan pompalayamaması (kalp yetmezliği)
• Çarpıntı olarak bilinen kalp ritminin bazen bozulması durumu (ventriküler ekstrasistol)
• Bir tür kalp atım bozukluğu (nodal ritim)
• Kalp kasını besleyen kan damarlarında yeteri kadar kan dolaşımı olmamasına bağlı oluşan
göğüste rahatsızlık hissi (anjina pektoris)
• Kol ve bacaklarda yetersiz kan dolaşımı
• Soluk görünme ya da yüz ve boyunda kızarıklık
• Akciğerlerde sıvı birikimi
• Soluk kesilmesi ya da soluk alıp vermeyi zorlaştıran bir şekilde göğüste sıkışma hissi
• Hırıltılı solunum
• Burunda tıkanıklık
• Soluk alıp verirken akciğer seslerinde çıtırtı seslerinin duyulması
• Tat duyumunda bozukluklar
• Hazımsızlık
• Kabızlık
• Ağızda kuruma
• Mide bölgesinde ağrı
• Ciltte renk kaybı
• Ciltte kızarıklık
• Omuz ve sırt dahil kas ve tendonlarda ağrı
• İdrar yapmada zorluk (mesanenin tam boşaltılamaması)
• Üşüme veya yüksek ateş
• ERMOLOC’un enjekte edildiği yerde ağrı ve şişme (ödem)
• Enjeksiyon yapılan yerde yanma hissi ya da morarma
ERMOLOC’un çok seyrek yan etkileri (her 10.000 kişinin birden azını etkileyenler)
• Kalp hızında ciddi azalma (sinüs aresti)
• Kalpteki elektriksel aktivitenin yok olması (asistol)
• Ciltte kızarık ve sıcak bir bölgeyle beraber kan damarlarının hassaslaşması (trombofîlebit)
• Enjeksiyon yapılan yerin çevresine çözeltinin sızmasına bağlı ciltte ölü bölümlerin
oluşması
Bilinmiyor (etkilenen kişi sayısı bilinmiyor)
• Kan potasyum düzeylerinde yükselme (hiperkalemi)
• Kan asit düzeylerinde yükselme (metabolik asidoz)
• Kalbin kasılma hızında artış (hızlanmış idiyoventriküler ritim).
• Kalbi besleyen atardamarda spazm
• Kanın normal dolaşımının yetmezliği (kalp durması)
• Sedef hastalığı (psöriyazis olarak da adlandırılan bu cilt hastalığında ciltte yamalar şeklinde
pullanmalar görülür)
• Yüz, dudak, dil veya boğazda şişme (anjiyoödem)
• Kurdeşen (ürtiker)
• Bir toplardamarın enflamasyonu veya infüzyonun uygulandığı yerde sıvı toplanması
5. ERMOLOC’un saklanması
• ERMOLOC’u ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son gününü ifade etmektedir.
• Kullanmadan hemen öncesine kadar torba dışındaki koruyucu kılıfı açmayımz.
• ERMOLOC’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
• ERMOLOC buzdolabında saklanmamalı veya dondurulmamalıdır.
• Ambalajı açtıktan sonra 2 -8°C arasında muhafaza edilirse 24 saat süreyle
bozulmaz. ERMOLOC açıldıktan hemen sonra uygulanmalıdır.
• Çözelti içinde parçacıklar ya da renk değişikliği görürseniz ERMOLOC’u kullanmayınız.
İlaçlar evsel atık ve kanalizasyona atılmamalıdır. Eczacınıza artık gereksinim
duymadığınız ilaçları nasıl atacağınızı sorunuz. Böylece çevre korumasına yardımınız olur.
Multiflex ERMOLOC Premiks ruhsatı MAGNA PHARMA İLAÇ SAN. A.Ş.’ye aittir. Üretici firma :Osel İlaç Sanayi’dir.

Multiflex ERMOLOC Premiks’in kısa ürün bilgilendirmesi

Multiflex ERMOLOC Premiks'in kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*