OFKOZİN 200 mg Film Tablet

Ofloksasin adlı etken maddeyi içinde bulunduran OFKOZİN 200 mg sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antibakteriyeller, Kuinolanlar, Fluorokuinolonlar ve ofloksasin şeklinde sınıflandırılmış olup, J01MA01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz OFKOZİN 200 mg, KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ firmasının ürünüdür.

OFKOZİN 200 mg için kısa bilgi ve prospektüs pdf belgeleri (Endikeleri,  OFKOZİN ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, OFKOZİN dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; OFKOZİN kullanım şekli; OFKOZİN yan etkisi, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi OFKOZİN 200 mg tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

OFKOZİN 200 mg Film Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

OFKOZİN 200 mg Film Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

OFKOZİN 200 mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

OFKOZİN 200 mg Film Tablet Kısa Ürün Bilgisi

Ofloksasin (etken madde)

fluorokinon grubu antibiyotik, bakteriyel DNA giraz inhibitörü

Günlük 200-800 mg

Kontrendikeleri: emzirme, gebelik, büluğ çağıındaki çocuklar, santral sinir sistemi hasarı, epilepsi ve tendon hastalığı olanlarda.

Etkileşim: glibenklamid, teofilin, sukralfat, vitamin K antagonistleri, nonsteroidal antienflamatuvarlar, QT uzatan ilaçlar, kinolonlar veya antiasitlerle beraber kullanıldığında (dikkatle izlenmelidir)

Hamilelikte C kategorisindedir, emzirenler hekime danaşımadan kullanmamalıdırlar.

Yan etki: Seyrek yan etkiler; kurdeşen, aşırı terleme, püstüler döküntü, artralji,  tendinit, sıcak basması,kabuskanda kreatin yükselmesi, aşil tendonun, vasküler purpura, kolestatik sarılık, psödomembranöz kolit, bronkospazm, anemi, dispne, anjiyoödem, anoreksi, konfüzyon, kas koordinasyon bozukluğu, parosmi, uyku, sersemlik, disguezi, parestezi, nöropati, baş ağrısı, ekstrapiramidal bozukluk. görme zayıflığı, tinnitus, taşikardi, anksiyete, ajitasyon, insomnia,

OFKOZİN 200 mg da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz OFKOZİN’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. OFKOZİN’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. OFKOZİN 200 mg Film Tablet ile tedavi yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*