OXYNAZ %0,05 Burun Spreyi

Endikasyon Bilgisi :

OXYNAZ Burun Spreyi, oksimetazolin hidroklorür adlı etken maddeyi içinde bulundurur. OXYNAZ, burundaki kan damarlarının genişlemesi sebebiyle oluşan burun tıkanıklığını gidermek için kan damarlarını daraltarak (büzerek) çalışan bir ilaçtır. Burun ve sinüslerde kan damarlarının daralmasını sağlayarak tıkanıklığı giderir. OXYNAZ Burun Spreyi, mevsimlere bağlı alerjik nezle (saman nezlesi)  veya  soğuk algınlığına bağlı kısa süre içerisinde gelişen nezle ile ilgili burun tıkanıklıklarının giderilmesinde; paranazal sinüs ( alın, burnun arka kısmı ve burnun her iki tarafında bulunan kemik boşlukları ) hastalıklarında salgı boşaltılmasına  ve orta kulak iltihaplarında geniz mukozasındaki şişliğin giderilmesine yardımcı olur , ayrıca rinoskopi işlemlerinde burun boşluklarının daha rahat incelenmesini sağlamak için kullanılmaktadır. Kullanımı 6 yaş üstü çocuklar içindir.

OXYNAZ  Spreyi‘nin Kullanım Şekli

 1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.
 2. 6 yaşından büyük çocuklara günlük tavsiye edilen doz miktarı: OXYNAZ, her bir burun deliğine günde 1 veya 2 kere 1 püskürtme önerilir.

OXYNAZ Burun Spreyi Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın Bileşimi; Etken madde: 10 ml’lik çözeltide oksimetazolin hidroklorür (5 mg), yardımcı maddeler ise ; Benzalkonyum klorür, disodyum EDTA, sodyumdihidrojen fosfat 2-hidrat, disodyum hidrojen fosfat 12-hidrat, deiyonize su, sodyum hidroksit ve gliserin bileşenlerinden oluşur.
 2. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 3. Çocuğunuzun burun deliklerinin içinde yara, iltihap veya kabuklanma var ise; OXYNAZ Spreyi kullanmayınız.
 4. OXYNAZ’ı 7 günden fazla kullanmayınız. İlacın uzun süre kullanılması burun  dokusunda hasara ve kronik burun tıkanıklığına sebep olabilir. Eğer hastalık belirtilerinizde iyileşme olmazsa hekiminizle görüşünüz.
 5. 6 yaşından küçük çocuklarda OXYNAZ kullanmayınız.
 6. OXYNAZ Spreyin gözünüze kaçmamasına dikkat ediniz. Kazara gözünüze geldiğinde bol su ile yıkayınız.
 7. Eğer prostat büyümesi, böbrek üstü bezi tümörü,  yüksek tansiyon, dar açılı göz tansiyonu, şeker hastalığı, kalp hastalığı, atardamarlarda sertleşme, tiroid bozukluğu var ise veya MAO inhibitörler ve trisiklik antideprasan ilaçlarla tedavi görüyorsanız; kullanmadan önce hekiminizi durumunuz hakkında bilgilendiriniz.
 8. Gebelikte ve emzirme dönemlerinde OXYNAZ’ı hekiminize danışmadan kullanmayınız.

OXYNAZ Burun Spreyi’nin diğer ilaçlarla etkileşimi:

MAO inhibitörü ilaçlar, rasagilin, metisergit, oksitosin, guanetidinin, debrisokin, betanidin, moklobemid, ergotamin etken maddeli ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, hipertansiyon ilaçları, kalp glikozidleri

OXYNAZ Burun Spreyi’nin yan etkileri

 1. OXYNAZ kullanırken karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. OXYNAZ -Yan etki :Burun mukozasında, ağız ve boğazda yanma ve kuruluk yaygın görülen yan etkilerdir.

İlaç etken maddesi: Oksimetazolin
İlaç Marka İsmi : OXYNAZ  %0,05 Burun Spreyi
OXYNAZ, sırasıyla; Solunum Sistemi, Nazal İlaçlar, Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar, Sempatomimetikler ve Oksimetazolin hcl şeklinde sınıflandırılmış olup, R01AA05 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz OXYNAZ, PHARMA BLUE İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür .

OXYNAZ %0,05 Burun Spreyi’nin kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

1-OXYNAZ  burun spreyi nedir ve ne için kullanılır?
OXYNAZ, berrak, renksiz çözelti görünümündedir. 10 ml bal renkli cam şişe, sprey pompası ve koruyucu kapak ile birlikte
sunulmuştur.
OXYNAZ Burun spreyi, bölgesel soğuk algınlığı ilacıdır ve kan damarlarını büzücü
özelliği sayesinde burun tıkanıklıklarının giderilmesini sağlar. Buna ilave olarak, etken
maddenin antiviral (virüslerin etkilerini zayıflatan veya ortadan kaldıran), bağışıklık sistemini
düzenleyici, yangı giderici ve oksidasyonu giderici engelleyici etkileri olduğu da
gösterilmiştir.
 OXYNAZ Burun spreyi aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılmaktadır.
 Soğuk algınlığı, saman nezlesi veya diğer alerjik rinitlere ve rinosinüzitlere (burun ve
yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı) bağlı burun tıkanıklığının
giderilmesi için kullanılır.
 Paranazal sinüs (yüz sinüsleri; alın, burnun arka kısmı ve burnun her iki tarafında
bulunan kemik boşlukları) hastalıklarında salgı boşaltılmasına yardımcı olarak kullanılır
 Orta kulak iltihaplarında nazofarinks (burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı
bölge) mukozasındaki şişliğin giderilmesinde yardımcı tedavi olarak,
 Rinoskoskopiyi (burun boşluklarının incelenmesinde kullanılan yöntem)
kolaylaştırmak için kullanılır
2. OXYNAZ Burun Spreyi’ni kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar
Aşağıdaki durumlarda OXYNAZ ’ı  kullanmayınız.
 OXYNAZ’ın herhangi bir bileşenine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı
duyarlıysanız,
 Burun deliklerinizin derisinde veya iç yüzeyinde iltihap varsa veya burnunuzun içinde
kabuk varsa,
 OXYNAZ’ın içeriğinde koruyucu madde olarak benzalkonyum klorür bulunması
nedeniyle, bu maddeye karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 Hipofiz beziniz burun yoluyla cerrahi olarak çıkarıldı ise (transsfenoidal hipofizektomi)
veya beyin zarınızı (dura mater) açıkta bırakan cerrahi bir girişim geçirdiyseniz.
Aşağıdaki durumlarda OXYNAZ’ı dikkatli kullanınız.
 Göz içi basıncınız artmışsa (özellikle dar açılı glokom),
 Böbreküstü bezi tümörünüz (feokromasitoma) varsa,
 Tiroid fonksiyon bozukluğunuz (hipertiroidi) varsa,
 Şeker hastalığınız (diabetes mellitus) varsa,
 Kalp-damar hastalığınız varsa,
 Kan basıncı yüksekliğiniz (hipertansiyon) varsa,
 Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri) veya trisiklik antidepresanlar (TSA)
adı verilen ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarla tedavi altında iseniz,
 Prostat hipertrofiniz (prostat bezinde büyüme) varsa.
Yukarıdaki durumlarda OXYNAZ’ı kullanmadan önce hekiminize danışmalısınız.
OXYNAZ, 7 günden daha uzun süreli kullanılmamalıdır. Burun tıkanıklığını gideren soğuk algınlığı ilaçlarının sürekli kullanımının etkilerini
zayıflatabileceğini göz önünde bulundurulmalıdır.
Hamilelikte tavsiye edilen dozajı aşmayınız.
Emzirme sırasında tavsiye edilen dozajı aşmayınız.
OXYNAZ’ın uzun süre kullanımından ya da hekimin tavsiye ettiği dozdan daha yüksek dozlarda
uygulanmasından sonra, kalp-damar ya da merkezi sinir sistemi etkileri olabilir. Böyle
durumlarda araç ya da makine kullanma yeteneğinin olumsuz etkilenebileceğinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
bulundurunuz.
OXYNAZ’ın içeriğinde bulunan koruyucu madde benzalkonyum klorür nedeniyle tahriş
edici olabilir ve deri reaksiyonuna sebep olabilir.
OXYNAZ’ın diğer ilaçlarla birlikte kullanımı- etkileşim
 OXYNAZ, oksitosin (doğumu kolaylaştırmak için kullanılan bir hormon), iştahı
baskılayan ilaçlar ve amfetamin benzeri psikostimülanlar ile birlikte kullanıldığında kan
basıncında artışa yol açabilir.
 OXYNAZ ve duygu durumunu uyaran belirli ilaçların (tranilsipromin tipi MAO
inhibitörleri ya da trisiklik antidepresanlar) birlikte kullanımı, kalp-damar sistemi
üzerindeki etkileri nedeniyle kan basıncında artışa yol açabilmektedir. OXYNAZ , kan
basıncındaki artış riskinden dolayı MAO inhibitörlerini ve/veya RIMA’ları aldıktan sonra
2 haftaya kadar kullanılmamalıdır.
 OXYNAZ, tansiyon yüksekliği tedavisinde kullanılan ilaçların (adrenerjik nöron
blokörleri ve beta-blokörler dahil) tansiyon düşürücü etkilerini azaltabilir.
 Duygu durumunu uyaran belirli ilaçların (trisiklik antidepresanlar ya da MAO inhibitörleri
eşzamanlı olarak ya da OXYNAZ kullanılmasından hemen önce kullanımı veya tek başına
OXYNAZ’ın doz aşımı veya yutulması kan basıncında artışa yol açabilmektedir.
 Bromokriptin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır) adı verilen etken maddeyi içeren
bir ilaçla tedavi görüyorsanız, hekiminizi bilgilendirin.
 OXYNAZ betanidin, debrisokin ve guanetidinin (kan basıncını düşüren bazı ilaçlar)
etkilerini azaltabilir.
 OXYNAZ, tiroid hormonları ile eşzamanlı kullanıldığında dikkatli olunması gerekir.
 Hipertansif kriz riski bulunduğundan moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan bir
ilaç) ve rasagilin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi ilaçlar
OXYNAZ ile aynı anda alınmamalıdır.
 OXYNAZ kalp glikozidleri (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) ile
birlikte kullanıldığında ritm bozukluğu riskinde artışa neden olur.
 OXYNAZ ergotamin ve metisergit (her ikisi de migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte
verildiğinde ergotizm (ergo alkaloidleri ile görülen ilaç zehirlenmesi) riskinde artışa yol
açar.
3. OXYNAZ Burun Spreyi nasıl kullanılır?
OXYNAZ , yetişkinler ile 6 yaş ve üstü çocuklara verilebilir; 6 yaşından küçük çocuklarda ve
bebeklerde kullanılmamalıdır.
yetişkinler ile 6 yaş ve üstü çocuklar için önerilen doz Her bir burun deliğine günde 2 veya 3 kez 1’er
püskürtme önerilir.
OXYNAZ için belirlenmiş tek bir doz, günde 3 defadan daha fazla uygulanmamalıdır.
Bilhassa çocuklarda uzun süreli kullanımdan ve doz aşımından kaçınılmalıdır.
Tavsiye edilenden daha yüksek dozajlar, sadece hekim kontrolünde kullanılabilir.
Yinelenen kullanımdan önce birkaç günlük tedavisiz bir dönem geçmelidir.
Burun mukozası atrofisi riski nedeni ile OXYNAZ , kronik rinitte yalnızca tıbbi gözetim altında
kullanılabilir.
Doz aşımına ya da kaza sonucu ağız yoluyla alımına bağlı olarak aşağıdaki etkiler meydana
çıkabilir:
 göz bebeklerinin genişlemesi (midriyazis),
 bulantı,
 kusma,
 dudaklarda mavimsi renk değişikliği (siyanoz),
 ateş,
 spazmlar,
 kalp-damar bozuklukları (kalp atım sayısının artması, kalpte ritm bozukluğu, dolaşım
yetersizliği, kalp fonksiyonlarının durması, kan basıncında yükselme),
 akciğer fonksiyon bozukluğu (akciğer ödemi, solunum bozuklukları, nefes darlığı),
 ruhsal bozukluklar.
Bunun yanı sıra, sersemlik, vücut sıcaklığında düşme, kalp atım sayısında azalma, kan
basıncında şok benzeri düşme, solunumun durması ve koma gelişebilir.
Doz aşımı, özellikle çocuklarda çoğu kez nöbet ve koma santral sinir sistemi etkilerine;
brakardi (kalp atım hızının düşmesi), apne (soluk durması) ve muhtemelen hipertansiyon
(kan basıncı yüksekliği) takip eden hipotansiyona (kan basıncı düşüşü) sebep olur.
4. OXYNAZ Burun Spreyin Yan Etkileri
Yan etkiler, aşağıdaki sıklık gruplamasına dayanarak değerlendirilmektedir:
Çok yaygın: 10’da 1’den fazla
Yaygın: 10’da 1’den az, fakat 100’de 1’den fazla
Yaygın olmayan: 100’de 1’den az, fakat 1.000’de 1’den fazla
Seyrek: 1.000’de 1’den az, ancak tedavi edilen 10.000’de 1’den fazla
Çok seyrek: İzole olgular da dahil olmak üzere 10.000’de 1 ya da daha az
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın yan etkiler
 Burun mukozası, ağız ve boğazda yanma veya kuruluk; özellikle hassas hastalarda
aksırma oluşabilir.
Yaygın olmayan yan etkiler
 Alerji (yüz ve boğazda şişme, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları)
 Kan basıncında yükselme, nabızda hızlanma ve çarpıntı
Seyrek yan etkiler
 Baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik hissi, uyku hali, endişe, rahatsızlık,
huzursuzluk, halüsinasyon (varsanı, hayal görme) ve nöbetler (özellikle çocuklarda)
 Etki kaybolduktan sonra mukozanın şişmesi şiddetlenebilir (reaktif hiperemi)
 Bulantı, deri döküntüsü ve görme bozuklukları
Bilinmiyor (sıklığı bilinmeyen yan etkiler)
 Korku, titreme, etkide azalma ile birlikte tolerans gelişimi, anormal zihinsel durumlar
 Kalp ritminde bozukluk
 Kan basıncında yükselme ile birlikte damar daralması, ekstremitelere giden kan
dolaşımında azalma (soğuk ekstremiteler), burunda damar genişlemesi
 Nefes darlığı, bronşlarda daralma
 Bulantı, ağız kuruluğu, iştahsızlık, kusma
 Bölgesel deri reaksiyonları (örneğin; kontakt dermatit)
 Halsizlik
 Geçici bölgesel tahriş ve kuruluk, ağrı, burunda tıkanıklık ve ilaçla uyarılan burun
iltihabı
5. OXYNAZ Burun Spreyi saklama koşulları
OXYNAZ , 25 °C’nin altında, oda sıcaklığında çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
OXYNAZ ruhsatı PHARMA BLUE İlaç Sanayi ve Tic. A.Şti’ne aittir. Üretimini de aynı firma yapar.

OXYNAZ Burun Spreyi’nin kısa ürün bilgilendirmesi

OXYNAZ Burun Spreyi'nin kısa ürün bilgilendirmesi

OXYNAZ da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*