PK-MERZ  I.V. İnfüzyon Çözeltisi

PK-MERZ  I.V. için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, PK-MERZ  I.V. ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; PK-MERZ  I.V. dozajı, yan etkisi, istenmeyen etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi PK-MERZ  I.V. İnfüzyon Çözeltisi hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

PK-MERZ  I.V. İnfüzyon Çözeltisi’ne ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

PK-MERZ  I.V. İnfüzyon Çözeltisi Formülü:
Amantadin sülfat(200 mg) ilacın aktif maddesidir,  yardımcı maddeleri ise, enjeksiyonluk su ve sodyum klorür. PK-MERZ  I.V. ambalajı: karton kutuda 500 ml’lik 2 plastik şişe bulunan karton kutuda piyasaya sunulmuştur.
1. PK-MERZ  I.V. İnfüzyon Çözeltisi ne için kullanılır?
PK-MERZ  I.V., parkinson hastalığının şiddetli ve yaşamı tehdit eden vakalarında ve belirtilerin akut alevlenmesi sırasında acil ve yoğun bakım tedavisi olarak endikedir.
PK-MERZ  I.V., oral yolla alınan ilaç tedavisinin  geçici olarak bırakılması halinde kullanılır.
PK-MERZ  I.V., değişik kaynaklı koma hastalarında ilave tedavi ajanı olarak; travmatik beyin hasarı/ameliyat, anestezi sonrası uyanmanın gecikmesi gibi bir durumda duyusal algıyı ve uyanıklığı artırmak amacıyla kullanılabilir.
2. PK-MERZ  I.V. İnfüzyon Çözeltisi hakkında bilinmesi gereken hususlar:
—İlacın etken maddesine veya yukarıdaki diğer bileşenlere alerjikseniz; bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer, bradikardi (düşük kalp atımı ) var ise ya da uzun QT aralığı, ağır derecede böbrek hastalığı, düşük magnezyum ve potasyum seviyesi, II. veya III. derece AV-blok, ciddi uzamış ventriküler aritmi, ciddi kalp yetmezliği, kalp kasında iltihaplanma, kalp kasılmalarında bozukluk var ise; kullanmayınız.
—Şiddetli ishal ya da kusmanız var ise veya deliryum sendromu yada eksojen psikoz hikayesi veya kalp pili var ise  ya da böbrek hastalığı, idrar söktürücü ilaç kullanmak, glokom, sodyum diyeti, prostat bezinde büyüme  ya da bilinç bulanıklığı, huzursuzluk gibi bir durum var ise; kullanmadan önce rahatsızlıklarınızı hekiminize bildiriniz.
—PK-MERZ, QT aralığını uzatan ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.
—Etkileşim: Kinin, metildopa, bupropion, hidroklorotiyazid, tetrabenazin, antipsikotikler, domperidon, triamteren
3. PK-MERZ  I.V. İnfüzyon Çözeltisi kullanım şekli
Optimal doz ve infüzyon süresi hastanın durumuna göre ayarlanarak damar içi yolla kullanılır. İnfüzyon hızı dakikada 55 damladan fazla olmamalıdır ve bu miktar, 3 saatlik bir infüzyon periyoduna karşılık gelmektedir.
Değişik sebeplere bağlı koma sonrası uyanmanın iyileştirilmesi için, 3-5 gün süresince 200 mg PK-MERZ, 500 ml’lik
infüzyon çözeltisi içinde toplardamar içine uygulanabilir (>3 saat).
Parkinson semptomlarının akut alevlenmelerinde, özellikle
akinetik kriz varlığında 500 ml’lik i.v. çözelti içindeki 200 mg amantadin sülfat
günde 1-3 defa i.v. yolla infüze edilmelidir.
Hasta ağızdan beslenmeye geçmişse tedaviye günde 200 mg tablet formuyla devam
edilmelidir.
Koma sonrası amantadin sülfat tedavisi 4 haftadan daha uzun süre olmamalıdır.
Yaşlılarda yetişkinlere göre daha düşük doz kullanılmalıdır.
Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda PK-MERZ kullanımı: İlacın ana itrah yolu böbrekler olduğu için renal fonksiyon bozukluklarında, Amantadinin plazmada birikimi söz konusu olur. Dolayısıyla böbrek işlevleri bozuk hastalarda ve 65 yaş üstü hastalarda düşük doz uygulanması gerekmektedir. Hemodiyaliz kandan ilacın yeteri kadar uzaklaştırılmasını sağlayamaz.
Ortostatik hipertansiyon, periferik ödem ya da konjestif kalp hastalığı olan hastalarda düşük doz uygulanması gerekmektedir.
PK-MERZ  I.V. hamilelikte C kategorisindedir. Anne sütüne geçer.
İlacın aşırı dozu ile ortaya çıkan akut zehirlenme bulguları arasında bulantı, kusma, aşırı telaşlanma, titreme, ataksi, bulanıklaşmış görme, uyuşukluk/rehavet, depresyon, konuşma veya dil ile ilgili bozukluk ve konvülsiyonlar görülebilir.
Bu etkiler çok yüksek amantadin dozu ile birlikte diğer antiparkinson ilaçlarının kullanımı
sırasında gözlemlenmiştir. Tedbirler:  Zehirlenmeyi tedavi etmek için bilinen spesifik bir ilaç tedavisi veya antidot
bulunmamaktadır. Amantadin ile intoksikasyon zehirlenme durumunda hastanın kusması sağlanmalı ve
gastrik lavaj yapılmalıdır.
Parkinson hastalarının amantadin tedavisini aniden bırakmamaları tavsiye edilir. Bu durumda küçük bir hasta gurubunda Parkinson krizinin ortaya çıktığı bildirilmiştir. Atropin benzeri etki ortaya çıkarsa amantadin dozu veya kullanılan antikolinerjiklerin dozu düşürülmelidir.
4.PK-MERZ  I.V. İnfüzyon Çözeltisi’nin yan etkileri
PK-MERZ  I.V. ile yaygın yan etkiler
– Prostat bezi büyümesi olan kişilerde idrar birikimi
– Motor ve fizyolojik rahatsızlıklar
– Uyku bozukluğu
Özellikle eğilimi olan yaşlı hastalarda görsel halüsinasyonlarla beraber delüzyonel (paranoid)
ekzojen psikozu (algı ve davranış bozuklukları) tetiklenebilir.
Bu istenmeyen yan etkiler levodopa, bromokriptin gibi diğer antiparkinson ilaçları  veya
memantin ile kombine tedavide ortaya çıkmaktadır.
– Amantadinin karakteristik cilt reaksiyonları, bazen alt bacak ve ayak bileğindeki ödem ile
beraber livedo retikülaris (değişik renklerdeki cilt)
– Baş dönmesi, mide bulantısı, ağızda kuruluk,
– ortostatik düzensizlik (ayakta iken ya da ayağa kalkarken dolaşım regülasyonunda bozukluklar)
PK-MERZ I.V ile seyrek yan etkiler
• görmede bulanıklık
PK-MERZ I.V ile çok seyrek yan etkiler
– Ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, torsades de pointes ve QT uzaması gibi
düzensiz kalp ritimleri. Bu vakaların pek çoğu doz aşımı, bazı birlikte alınan ilaçlar veya
kardiyak aritmi için risk faktörleri içinde yer alır
– Geçici görme kaybı, ışığa duyarlılıkta artış, kollarda his bozuklukları ve kas gerilmesi, kalp ritminde düzensizlik ve hızlı kap atımı
– Yüksek doza bağlı epileptik nöbetler,
– Trompositopeni, lökopeni gibi hematolojik yan etkiler
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler – Korneal ödem, ilaç bırakıldığında geri dönüşlüdür
Görsel bozukluklar veya görmede bulanıklık gibi bir durumda hiç vakit kaybetmeden bir göz hekimine gitmeniz, korneal ödem riskinin önlenmesi açısından önemlidir. Korneal ödem, ilaç bırakıldığında geri dönüşlüdür
5. Saklama koşulları: PK-MERZ  I.V. İnfüzyon Çözeltisi 25 derecenin altında,  ambalajında ve çocukların göremeyeceği yerde saklanmalıdır.
Bu ilacın üretimini Merz Pharmaceuticals GmbH, Frankfurt/Almanya yapar, ruhsatı ASSOS İLAÇ, KİMYA, GIDA ÜRÜNLERİ’ne  aittir.

PK-MERZ  I.V. İnfüzyon Çözeltisi’nin kısa ürün bilgilendirmesi

PK-MERZ I.V. İnfüzyon Çözeltisi'nin kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*