POLMOFEN Pediatrik 120 mg Süspansiyon

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol‘ dur. POLMOFEN Pediatrik 120 mg Süspansiyon, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Süt çocukları ve küçük çocuklarda, soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonlar, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı-tonsillit, yutak iltihabı-farenjit, sinüzit, nezle, akut bronşit, akciğer iltihabı-pnömoni  gibi solunum yolu enfeksiyonları eşliğinde görülen ağrı ve ateş durumlarında enfeksiyona karşı kullanılan diğer ilaçların yanında ağrı kesici ve düşürücü olarak kullanılır, ayrıca POLMOFENdiş çıkarma döneminde ve aşı sonrası görülen yüksek ateşin düşürülmesi ve ağrının giderilmesinde kullanılır.  Kullanımı bebekler ve çocuklar içindir.

 

POLMOFEN Pediatrik 120 mg Süspansiyon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. POLMOFEN, bebekler ve çocuklarda  soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyona bağlı ağrı ve ateşin giderilmesinde ayrıca , diş çıkarma dönemi ve aşı sonrası görülen ağrı ve yüksek ateş durumlarında kullanılır.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. —3 aylıktan küçük bebeklerde doktor tavsiyesine göre kullanılmalıdır.
 5. Doktor tavsiyesi olmadan 3-5 günden fazla kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 6. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 7. Eğer çocuğunuzun şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa ya da vücut ağırlığı 4 kg dan düşükse veya  herhangi bir akciğer hastalığı, kalp hastalığı ya da anemisi (kansızlık) varsa; doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 8. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

POLMOFEN Pediatrik 120 mg Süspansiyon’un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız. Tercihen yemek öncesi veya yemek sonrası alınabilir.
 3. —2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklerde 4 saat ara ile 1/2  (yarım) ölçek doz kullanılabilir.
 4. —3-6 ay arası bebeklere 4-6 saat ara ile  1/2  (yarım) ölçek ;
 5. —6-24 ay arası bebeklere 4-6 saat ara ile  1 ölçek ;
 6. —2 ile 4 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 1 + 1/2 (yarım) ölçek ;
 7. —4 ile 6 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 2 ölçek önerilir.
 8. Önerilen dozlar 24 saat içerisinde 4 saat veya daha uzun aralıklarla  en fazla 4 kez kullanılabilir.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, üst solunum yolu hastalık belirtileri, yüz ödemi  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Parasetamol
İlaç Marka İsmi: POLMOFEN 120 mg Pediatrik Süspansiyon

POLMOFEN 120 mg Pediatrik Süspansiyon (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

POLMOFEN 120 mg Pediatrik Süspansiyon
Ağız yoluyla alınır.
• Etkin madde: 120 mg parasetamol
1. POLMOFEN PEDİATRİK nedir ve ne için kullanılır?
POLMOFEN PEDİATRİK, her ölçeğinde (=5ml) 120 mg parasetamol içerir.
POLMOFEN PEDİATRİK’ in etkin maddesi olan parasetamol, beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür ve ağrı eşiğini yükselterek ağrı kesici etki yapar. Çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.
2. POLMOFEN PEDİATRİK’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
POLMOFEN PEDİATRİK’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer çocuğunuzun;
-Parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlığı (alerjisi) varsa,
-Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa
POLMOFEN PEDİATRİK’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Eğer çocuğunuz aşağıdaki durumlardan herhangi birisine sahipse, doktorunuzu bilgilendiriniz.
• Hafif ve orta şiddette karaciğer yetmezliği, başka bir karaciğer hastalığı ya da karaciğeri etkileyen bir enfeksiyonu (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) var ise,
• Hafif ve orta şiddette böbrek yetmezliği ya da başka bir böbrek hastalığı var ise,
• Kansızlığı var ise,
• Akciğer hastalığı var ise,
• Şeker hastalığı var ise,
• Gilbert Sendromu adı verilen ve sarılıkla seyreden bir karaciğer rahatsızlığı var ise,
• Ağrı kesiciler de dahil olmak üzere başka ilaçlar (örn. parasetamol) kullanıyorsa,
• 3-5 gündür bu ilacı kullanmasına rağmen yeni şikayetleri varsa veya ağrsı ya da ateşi azalmadıysa,
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.
Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir.
POLMOFEN PEDİATRİK’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması
POLMOFEN PEDİATRİK’ in içerdiği parasetamol alkol ile veya alkol içeren bir yiyecek/içecek ile birlikte alındığında karaciğere zarar verebilir.
Besinler POLMOFEN’ in barsaklardan emilim hızını azaltabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
POLMOFEN PEDİATRİK’ i hamilelik döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde uzun süre, doktorunuzun tavsiye ettiği miktardan fazla, ya da başka ilaçlarla birlikte POLMOFEN PEDİATRİK’ i kullanmanız tavsiye edilmemektedir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. POLMOFEN PEDİATRİK’ in içerdiği parasetamol anne sütüne az miktarda geçmektedir. Bu zamana kadar istenmeyen bir etki görülmemiş olmasına rağmen POLMOFEN PEDİATRİK’ i emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.
Araç ve makine kullanımı
Bazı hastalarda parasetamol kullanımına bağlı olarak baş dönmesi veya uyku hali görülebilir. Parasetamol kullanan hastaların uyanık kalmalarını gerektiren faaliyetler esnasında dikkatli olmaları gerekmektedir.
POLMOFEN PEDİATRİK’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı intoleransı (dayanıksızlığı) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza kullandırmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında POLMOFEN PEDİATRİK’ in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza bildiriniz:
• Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantel)
• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid)
• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
• Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
• Kan sulandırıcı ilaçlar (Örn:Varfarin ve kumarin türevleri)
• Zidovudin (AIDS hastalarında kullanılan bir antiviral ilaç)
• Diğer ağrı kesici ilaçlar
Eğer çocuğunuz reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsa veya son zamanlarda kullandıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. POLMOFEN PEDİATRİK nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça;
Ay                 Doz                Kullanım
3-6 ay           2.5 ml         6 saatte bir
6-24 ay         5 ml            6 saatte bir
2-4 yaş         7.5 ml         6 saatte bir
4-6 yaş          10 ml         6 saatte bir
3 ayın altındaki bebekler: 2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.5 ml (yarım ölçek)’lik bir doz uygundur. İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.
Bu dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.
En fazla günde 10-15 mg/kg bölünmüş dozlar halinde 60 mg/kg kullanılır. Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.
Uygulama yolu ve metodu:
Çocuğunuza POLMOFEN PEDİATRİK’ i, bir bardak suya, süte veya meyve suyuna karıştırarak da içirebilirsiniz.
Doktorunuz, çocuğunuzun POLMOFEN  PEDİATRİK ile tedavisinin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Ağrı süresi 5 günü aşarsa ya da ateş 3 günden fazla sürerse, artarsa ve/veya başka belirtiler ortaya çıkarsa doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan tedaviye devam etmeyiniz.
Özel kullanım durumları:
Karaciğer yetmezliği: Şiddetli karaciğer yetmezliği olan çocuklarda kullanmayınız.
Eğer POLMOFEN PEDİATRİK’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla POLMOFEN PEDİATRİK kullandıysanız:
Çocuğunuza gerekenden fazla POLMOFEN PEDİATRİK vermeniz halinde solgunluk, iştahsızlık, bulantı, kusma gibi erken belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. Parasetamol aşırı dozu hemen tedavi edilmelidir.
POLMOFEN PEDİATRİK’  ten, çocuğunuza kullanması gerekenden fazlasını verdiyseniz bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
POLMOFEN PEDİATRİK’ i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çocuğunuza çift doz POLMOFEN PEDİATRİK vermeyiniz.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, POLMOFEN PEDİATRİK’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, POLMOFEN  PEDİATRİK’ i kullanmayı durdurun ve kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin POLMOFEN ’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Çok yaygın görülen yan etkiler
– Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırının üstünde
Yaygın görülen yan etkiler
– Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
– Baş ağrısı
– Baş dönmesi
– Uyuklama
– Uyuşma (Parestezi)
– Üst solunum yolu enfeksiyonu
– Bulantı
– İshal (diyare)
– Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)
– Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans) Karın ağrısı
– Kabızlık (konstipasyon)
– Kusma
– Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı
– Yüz ödemi
– Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)
Yaygın olmayan yan etkiler
– Denge bozukluğu
– Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)
– Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)
– Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)
Seyrek görülen yan etkiler
– Deri döküntüsü
– Kurdeşen (ürtiker), kaşıntı
– Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis)
– Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)
– El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
– Alerjik ödem
– Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)
– Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu)
– Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli yada ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon)
Çok seyrek görülen yan etkiler
– Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması))
– Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında
azalma)
– Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)
– Ateş
– Asteni (kronik yorgunluk)
– Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
– Anafilaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi
 Alerji testi pozitif
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir
Eğer burada bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. POLMOFEN PEDİATRİK’ in saklanması
POLMOFEN PEDİATRİK’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25º C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında saklamayınız. Her kullanımdan önce şişeyi kuvvetlice çalkalayınız. POLMOFEN  sulandırılmadan kullanılır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra POLMOFEN ‘ i  kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz POLMOFEN ‘ i kullanmayınız. Kullanılmış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürer doğrultusunda atılmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*