PROMETAX PATCH 5 Transdermal Flaster

Rivastigmin adlı etken maddeyi içinde bulunduran PROMETAX PATCH 5 Transdermal Flaster, sırasıyla; Sinir Sistemi, Psikoanaleptikler, Anti-Demans İlaçlar, Antikolinesterazlar ve Rivastigmin şeklinde sınıflandırılmış olup, N06DA03 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz PROMETAX , FARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ firmasının ürünüdür.

PROMETAX için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, PROMETAX ne ilacıdır; PROMETAX ‘a başlamadan önce uyulması gerekenler, PROMETAX dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; PROMETAX kullanım şekli; PROMETAX yan etki, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler vb. PROMETAX Flaster ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

PROMETAX PATCH 5 Transdermal Flaster’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Bileşimi :
• Etken madde: Her bir transdermal tedavi sistemi 9 mg rivastigmin ihtiva eder. Yardımcı maddeler: Vitamin E, poli bütilmetakrilat, metil-metakrilat, akrilik kopolimer ve silikon yağı bileşimlerinden oluşur.
1. PROMETAX PATCH nedir ve ne için kullanılır?
PROMETAX PATCH, “pro-me-taks-peç” şeklinde okunur.
PROMETAX PATCH 5 transdermal flasterin etkin maddesi rivastigmindir.
Her bir 5 cm2 ciltten geçişli bant 9 mg rivastigmin içerir. Salıverilme hızı 4.6mg/24saat’tir. Her
bir bant, üç tabakadan oluşan ince, içiçe yapıda ciltten salıveren bir banttır.
PROMETAX, kolinesteraz inhibitörleri isimli bir madde sınıfına aittir. Alzheimer hastalığı
veya Parkinson hastalığı bulunan hastalardaki hafif ve orta şiddetteki bellek bozukluklarının
tedavisi için kullanılır.
Alzheimer olan hastalarda, beyinde belli sinir hücreleri ölerek, sinir hücrelerinin birbiri ile
iletişim kurmasını sağlayan asetilkolin adlı maddenin düzeylerinin düşmesi ile sonuçlanır.
Rivastigmin asetilkolini parçalayan asetilkolinesteraz ve bütiriloklinestereaz adlı enzimleri
durdurarak iş görür. Bu enzimleri bloke eden PROMETAX PATCH, beyindeki asetilkolin
düzeylerinin artmasını sağlar ve böylece Alzheimer hastalığının bulgularını azaltmaya yardımcı
olur.
2. PROMETAX PATCH’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
PROMETAX PATCH’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Rivastigmine ya da PROMETAX PATCH’in içerdiği yardımcı maddelere aşırı duyarlı
(alerjik) iseniz,
• PROMETAX PATCH ile aynı tipteki (karbamat türevleri) ilaçlara karşı alerjik tepkiniz var
ise,
• PROMETAX PATCH transdermal flaster boyutunun ötesinde bir deri reaksiyonu
yaşamışsanız, daha yoğun bir bölgesel reaksiyon meydana gelmişse (kabarcık, artan deri
iltihabı, şişlik gibi) ve transdermal flasteri çıkardıktan sonra 48 saat içinde iyileşmemişse.
Bu durumları PROMETAX PATCH’i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
PROMETAX PATCH’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
• Mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sindirim sistemi ile ilgili reaksiyonlar yaşadıysanız.
Eğer kusma ya da ishal uzun süreli olursa çok fazla sıvı kaybı görülebilir (dehidrasyon).
• Düzensiz ya da yavaş kalp atışınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
• Aktif mide ülseriniz varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
• İdrar yapmada zorluklarınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum yaşadınızsa.
• Nöbetler (krizler ya da konvülziyonlar) geçiriyorsanız ya da geçmişte bu tip bir durum
yaşadınızsa.
• Astım veya şiddetli solunum yolu hastalığınız varsa ya da geçmişte bu tip bir durum
yaşadınızsa.
• Titreme şikayetiniz varsa.
• Kilo kaybınız varsa.
• Düşük bir vücut ağırlığına sahipseniz (50 kg’dan daha az).
• Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa.
• Artan ve yayılan deri iltihabı, deride kabarcıklar veya şişlik söz konusuysa derhal
doktorunuzla konuşunuz.
Eğer bu durumlardan herhangi birisi sizde var ise, bu ilacı kullandığınız zaman doktorunuz sizi
daha yakından takip etmeye ihtiyaç duyabilir.
Eğer üç günden daha fazla PROMETAX PATCH kullanmadıysanız, doktorunuza danışmadan
yeni bir doz almayınız.
PROMETAX PATCH’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Yiyecekler ve içecekler PROMETAX PATCH kullanımını etkilemezler, çünkü rivastigmin deri
yoluyla kan dolaşımınıza karışır.
Hamilelik
Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.
Hamilelik durumunda, PROMETAX PATCH’in yararları doğacak çocuğunuz üzerindeki
oluşabilecek etkilerine karşılık değerlendirilmelidir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
PROMETAX PATCH ile tedaviniz sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz.
Araç ve makine kullanımı
Doktorunuz, hastalığınızın güvenli biçimde araç sürmeye ve makine kullanmaya izin verip
vermediğini size söyleyecektir. PROMETAX PATCH, özellikle tedavinin başlangıcında veya
doz artırımı sırasında baş dönmesine ve sersemliğe neden olabilir. Eğer başınız dönüyorsa veya
kendinizi sersem gibi hissediyorsanız araç sürmeyiniz, makine kullanmayınız veya dikkat
gerektiren herhangi bir işle uğraşmayınız.
PROMETAX PATCH’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli
bilgiler
PROMETAX PATCH’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız
yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
PROMETAX PATCH’in Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
• PROMETAX PATCH ile etkileri benzer olan diğer ilaçlar (kolinomimetik ajanlar) ya da
antikolinerjik ilaçlar (örneğin, mide krampları ya da spazmlarını rahatlatmak (örn.
disiklomin) ya da Parkinson hastalığını tedavi etmek (örn. amantadin) ya da seyahat
hastalığını önlemek (örn. difenhidramin, skopolamin veya meklizin) amacıyla kullanılan
ilaçlar).
• PROMETAX PATCH metoklopramid (mide bulantısı ve kusmanın hafifletilmesi ya da
engellenmesi için kullanılan bir ilaç) ile eşzamanlı olarak verilmemelidir. İki ilacın birlikte
alınması, kol ve bacaklarda katılık ve ellerde titreme gibi problemlere yol açabilir.
• PROMETAX PATCH kullanırken ameliyat olmak zorunda kalırsanız, herhangi bir anestezi
verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz çünkü PROMETAX PATCH anestezi
sırasında bazı kas gevşeticilerin etkilerini arttırabilir.
• PROMETAX PATCH beta-blokörlerle (yüksek tansiyon, göğüs ağrısı ve kalpteki diğer
tıbbi durumların tedavisi için kullanılan atenolol gibi ilaçlar) birlikte alındığında dikkatli
olunmalıdır. İki ilacın birlikte alınması, bayılma ya da bilinç kaybı gibi durumlara yol
açabilen nabız yavaşlaması (bradikardi) gibi problemlere neden olabilir.
Yukarıdaki ilaçları alıyor iseniz; PROMETAX PATCH dozunu değiştirmeniz ya da  başka önlemler almanız
gerekebilir.
3. PROMETAX PATCH nasıl kullanılır?
UYARI: Her defasında sadece bir bant takılmalıdır. Yenisini takmadan önce önceki
gün taktığınız PROMETAX PATCH’i çıkarmalısınız. Bandı keserek parçalara
ayırmayınız.
Doktorunuz hangi PROMETAX PATCH doz formunu, ne zaman ve nasıl kullanmanız
gerektiğini söyleyecektir. Tedaviye genellikle PROMETAX PATCH 5 transdermal flaster (4.6
mg/24 saat) ile başlanır. Olağan günlük doz PROMETAX PATCH 10 transdermal flasterdir
(9.5 mg/24 saat). Her defasında sadece bir bant takılmalı ve 24 saatin sonunda yenisiyle
değiştirilmelidir.
Tedavi süresi boyunca doktorunuz kişisel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde doz ayarlaması
yapabilir.
Eğer PROMETAX PATCH kullanımına birkaç gün ara verdiyseniz, doktorunuzla konuşana
kadar yeni bir bant takmayınız.
PROMETAX PATCH uygulamadan önce, derinizin aşağıdaki özellikleri taşıdığından emin
olun:
• temiz, kuru ve kılsız.
• herhangi bir toz, yağ, nemlendirici veya losyon (bandın derinize iyice yapışmasını
önleyebilen maddeler) bulunmaması.
• uygulayacağınız yerde kesik, döküntü ve/veya tahriş bulunmaması.
• Bandı sırtınıza, belinize, üst kolunuza veya göğsünüze uygulayın. Bandı sıkı giysiler
nedeniyle sıyrılıp çıkabileceği bir bölgeye uygulamayın.
• Her gün altta görülen bölgelerden SADECE BİRİNE SADECE BİR bant uygulayın:
• Sağ ya da sol üst kol, ya da
• Göğsün sağ ya da sol bölgesi, ya da
• Sırtın üst kısmının sağ ya da sol bölgesi, ya da
• Sırtın alt kısmının sağ ya da sol bölgesi, ya da
• Bantın sıkı elbiselere sürtünebileceği yerlere uygulama yapmaktan kaçını
• Bu resimlerdeki gri bölgeler tanımlama amaçlıdır. Her gün gri olan bölgelerden sadece
birine sadece bir bant uygulayın.
Bandınızı değiştirirken, bir önceki günkü bandınızı çıkararak, yeni bandı vücudunuzun başka
bir bölgesine takın (örneğin, bir gün vücudunuzun sağ tarafına, sonraki gün sol tarafına). En az
bir hafta boyunca yeni bandı aynı bölgeye takmayınız.
PROMETAX PATCH’in uygulanması:
PROMETAX PATCH, deriye yapışan ince, şeffaf ve plastik bir banttır. Her bir bant,
kullanacağınız ana kadar onu koruyan bir paket içinde bulunur. Kullanacağınız ana kadar
paketi açmayınız veya bandı çıkarmayınız.
Her 24 saatte, lütfen yeni bir PROMETAX PATCH bant uygulamadan önce mevcut
bandı çıkarın. Vücudunuzda çok sayıda bant olması sizi aşırı miktarda ilaca maruz
bırakabilir ve bu durum zararlı olabilir.
• Her bir bant, kenarları yapışık olan kendi koruyucu
poşeti içinde bulunur.
Sadece bandı uygulayacağınız zaman poşeti açmalısınız.
Poşeti kesik çizgiler ve çentik bulunan kenarından kesin
ve bandı çıkarın.
• Bandın yapışkan yüzünü kaplayan bir koruyucu katman
vardır.
Koruyucu katmanın bir tarafını kaldırın ve bandın
yapışkan bölümüne parmaklarınızla dokunmayın.
• Bandın yapışkan yüzünü sırtınıza veya belinize, üst
kolunuza veya göğsünüze yaklaştırın ve ardından
koruyucu katmanın ikinci kanadını kaldırın.
• Daha sonra kenarlarının iyice yapıştığından emin olmak
için bandı 30 saniye boyunca avuç içinizle sıkıca yerine
bastırın.
Eğer size yardımcı olacaksa PROMETAX PATCH üzerine ince uçlu bir tükenmez kalemle not
(örn. haftanın gününü) yazabilirsiniz.
PROMETAX PATCH, yeni bir bantla değiştirileceği zamana kadar sürekli takılmalıdır. Yeni
bir bant takarken, sizin için daha uygun olan ve giysilerinizin bandın sıyrılmasına yol açmadığı
bölgeleri keşfetmek amacıyla farklı bölgeleri denemek isteyebilirsiniz.
PROMETAX PATCH’in çıkarılması:
PROMETAX PATCH’in bir kenarını nazikçe kaldırarak bandı deriden tamamen çıkarın.
Derinizde yapışkan artığı kalması durumda, bu bölgeyi ılık suya batırınız ve yumuşak sabun
veya bebek yağı ile temizleyiniz. Alkol veya diğer çözücü sıvılar (aseton veya diğer çözücüler)
kullanılmamalıdır.
PROMETAX PATCH’in atılması:
Bandı çıkardıktan sonra yapışkan yüzün bir yarısını diğeri üzerine katlayın ve sıkıca bastırın.
Kullanılmış bandı orijinal paketi içine koyun ve çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği
güvenli bir yere atın. Bandı çıkardıktan sonra ellerinizi sabunla ve suyla yıkayın. Gözünüze
temas ederse veya bantı elledikten sonra gözleriniz kırmızı olursa, bol su ile yıkayınız ve
bulgular düzelmezse doktora başvurunuz.
Banyo yaparken, yüzerken veya güneş altındayken PROMETAX PATCH takılabilir mi?
• Banyo, yüzme veya duş almanın bandı etkilememesi gerekir. Yüzerken, bandı mayonuzun
altına yapıştırabilirsiniz. Bu etkinlikler sırasında bandın gevşeyip gevşemediğinden emin
olun.
• Bant, herhangi bir harici ısı kaynağına (aşırı güneş ışığı, sauna, solaryum gibi) uzunca
bir süre maruz bırakılmamalıdır.
PROMETAX PATCH’in yerinden çıkması durumunda yapılacaklar:
Eğer bant yerinden çıkarsa, günün geri kalan kısmı boyunca yeni bir bant takılmalı ve sonraki
gün her zamanki saatinde yenisiyle değiştirilmelidir.
PROMETAX PATCH’in uygulanma zamanı ve süresi:
İlaçtan gereken faydayı sağlamak için her gün yenisiyle değiştirmelisiniz. PROMETAX
PATCH’in her gün aynı saatte uygulanması ilacı ne zaman kullanacağınızı hatırlamanıza
yardımcı olacaktır. Her defasından yalnızca bir PROMETAX PATCH yapıştırınız ve 24 saat
sonra flasteri yenisi ile değiştiriniz.
Bakımınızdan sorumlu olan kişiye PROMETAX PATCH uyguladığınızı söyleyiniz. Ayrıca
PROMETAX PATCH kullanımına birkaç gün ara verdiyseniz bunu da bakımınızdan sorumlu
olan kişiye bildiriniz.
Bu ilaç kullanılmaya başlanmadan önce, uzman görüşünün alınmasını ve ilacın yararlarının
düzenli olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Doktorunuz ayrıca bu ilacı alırken
kilonuzu da takip edecektir.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda PROMETAX PATCH kullanımı önerilmez.
PROMETAX PATCH 65 yaşın üzerindeki hastalar tarafından kullanılabilir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği bulunan hastalar için herhangi bir doz ayarlaması gerekmez.
Karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda dikkatle hastanın tolere edebileceği doz belirlenir.
Hekiminiz PROMETAX PATCH ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.
Tedaviyi erken bırakmayınız, çünkü istenen sonucu alamazsınız.
Eğer PROMETAX PATCH’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var
ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
PROMETAX PATCH’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya
eczacı ile konuşunuz.
Eğer yanlışlıkla birden fazla PROMETAX PATCH uygularsanız, tüm PROMETAX PATCH
bantlarını derinizden çıkarın ve ardından doktorunuza yanlışlıkla birden fazla PROMETAX
PATCH bandı uyguladığınızı söyleyin. Bu durumda tıbbi gözetime ihtiyacınız olabilir.
Yanlışlıkla gereğinden fazla PROMETAX PATCH uygulayan bazı kişilerde bulantı, kusma,
ishal, yüksek kan basıncı ve halüsinasyonlar (sanrılar: gerçekte varolmayan ses, görüntü, koku,
his ve tatlar algılamak) tespit edilmiştir. Kalp atımında yavaşlama ve bayılma da gözlenebilir.
PROMETAX PATCH’i kullanmayı unutursanız
Bir bant uygulamayı unutursanız, unuttuğunuzu fark ettiğinizde hemen bandı uygulayınız.
Birkaç gün boyunca uygulamayı unutursanız doktorunuz ile konuşuncaya kadar bir sonraki
dozu uygulamayınız.
PROMETAX PATCH ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Doktorunuzla konuşmadan PROMETAX PATCH kullanmayı bırakmayınız ya da dozunuzu
değiştirmeyiniz.
4. İlacın olası yan etkileri nelerdir?
İlaç tedavinizin başlangıcında ya da doz yükseltildiği zaman yan etkileri daha fazla görmenize
neden olabilir. Yan etkiler büyük bir olasılıkla vücudunuzun ilaca alışmasıyla aşamalı olarak
ortadan kaybolacaktır.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde listelenmiştir:
Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Çok yaygın:
• Mide bulantısı gibi sindirim sistemi ile ilgili etkiler
Yaygın:
• İştahsızlık, iştah kaybı, terlemede artış
• Kaygı hali (anksiyete)
• Uyku hali
• Ruhsal çöküntü (depresyon)
• Sersemlik
• Baş ağrısı
• Kusma
• İshal
• Bilinç bulanıklığı(deliryum)
• Bayılma(senkop)
• Karın ağrısı
• Vücut ısısının yükselmesi(pireksi)
• Yemekten sonra midede rahatsızlık
• Mide ağrıları
• İdrarı yeterince tutamama
• Uygulama yerinde deri rahatsızlıkları (kızarıklık, kaşıntı, tahriş, terleme, kabarma)
• Yorgunluk
• Kuvvetsizlik
• Kilo kaybı
• İdrar yolu enfeksiyonu (vücudun idrar üreten kısmında görülen enfeksiyon)
• Huzursuzluk (ajitasyon)
• Beyni ilgilendiren ani dolaşım bozukluğu (hareketlerde eşgüdüm kaybı, konuşma ve
beyinle ilgili bozukluk bulguları)
Yaygın olmayan:
• Çok fazla sıvının kaybedilmesi (dehidrasyon)
• Bilinç bulanıklığı (şiddetli konfüzyon)
• Varsanı, hayal görme (halüsinasyon)
• Beyin damar hastalıkları (serebrovasküler olay)
• Gerçekte varolmayan ses, görüntü, koku, his ve tatlar algılamak (sanrılar)
• Bayılma
• Kalp atım düzeni ile ilgili problemler (düzensiz, hızlı veya yavaş kalp atımı)
• Mide-bağırsak kanaması (dışkıda veya kusma sırasında kan).
• Mide ülseri
• Terleme
• Halsizlik, genel iyi olmama hissi
• Temasla ortaya çıkan deri hastalığı
• Uyuma güçlüğü
• Saldırganlık
• Hiperaktivite (alışılmadık düzeyde yüksek aktivite, huzursuzluk)
Seyrek:
• Yüksek kan basıncı
• Bant ile temas sonucunda döküntü ve kaşıntı
• Kaşıntı
• Döküntü
• Ciltte kızarıklık
• Ciltte sıvı dolu kabarcık (blister)
• Döküntüyle birlikte cilt iltihabı
• Düşme
Çok seyrek:
• Pankreas iltihabı (sıklıkla bulantı ve kusma ile birlikte şiddetli üst karın ağrısı)
• Nöbetler ya da konvülsiyonlar.
• Kaslarda sertleşme, tekrarlayan kas hareketleri, titreme gibi istemsiz hareketler
(ekstrapiramidal semptomlar)
• Parkinson hastalığı semptomlarında kötüleşme (kas sertliği, hareket etme güçlüğü gibi)
• Kalp atımının hızlanması
• Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu (atriyal fibrilasyon, atriyoventriküler blok-kalpte
iletim bloğu)
Sıklığı bilinmeyen:
• Uygulama yerinde deri rahatsızlıkları (kabarma, deride tahriş)
• Parkinson hastalığı semptomlarında kötüleşme (titreme, kas sertliği ve hareket etme
güçlüğü gibi)
• Pankreas iltihabı (sıklıkla bulantı ve kusma ile birlikte şiddetli üst karın ağrısı)
• Hızlı ya da düzensiz kalp atımı
• Yüksek kan basıncı
• Nöbet
• Karaciğer hastalıkları (sarı cilt, gözlerin beyazında sarılaşma, idrarda anormal koyulaşma
ya da açıklanamayan mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve iştah kaybı)
• Karaciğer fonksiyonu test değerinde değişiklikler
• Yorgun hissetme
• Kabus görme
Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda bazı yan etkiler daha sık görülür:
Çok yaygın:
• Düşme
• Uygulama bölgesinde kızarıklık
Yaygın:
• Sinirlilik ve saldırganlık, kaygı hali, ruhsal çöküntü(depresyon), uykusuzluk, sürekli uyku
hali(somnolans), aktivite veya motor işlevlerinin azalması, hareket yavaşlığı, istemli
hareketlerde bozukluk, karın ağrısı, bant ile temas sonucunda döküntü ve kaşıntı,
yorgunluk, kronik yorgunluk, hayal görme (halüsinasyon), sersemlik, kas katılığı, yüksek
kan basıncı ve dehidratasyon (çok fazla sıvı kaybetme)
Parkinson hastalığı ile ilişkili demansı olan hastalarda PROMETAX PATCH ile bazı ilave yan
etkiler gözlenmiştir:
Yaygın
• Titreme,
• Parkinson hastalığının kötüleşmesine benzer semptomların gelişmesi (anormal derecede
azalmış kas hareketi, anormal derecede yavaş hareketler, kontrol edilemeyen ağız, dil ve
uzuv hareketi)
• Anormal yürüme
5. PROMETAX PATCH’in Saklanması
PROMETAX PATCH’i 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında zedelenme fark ederseniz PROMETAX PATCH’i
kullanmayınız
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PROMETAX PATCH’i kullanmayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
PROMETAX PATCH ruhsatı Farmanova Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne aittir. Üretici : Novartis Pharma AG, Basel-İsviçre için,
LTS Lohmann Therapie-Systeme Almanya’da üretilmiştir.

PROMETAX PATCH 5 Transdermal Flaster’in kısa ürün bilgilendirmesi

PROMETAX PATCH 5 Transdermal Flaster'in kısa ürün bilgilendirmesi

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*