PSORCUTAN BETA merhem

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Kalsipotriol ve Betametazon‘ dur. PSORCUTAN BETA Merhem, vücutta kızarıklığa, şişliğe ve iltihaba neden olan kimyasalların etkilerini azaltır ve deri hücrelerinin büyüme oranını normal hale getirir.  Sedef hastalığının (Psoriazis Vulgaris) belli  bir tipinin (plaklı sedef hastalığının)  tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Sedef hastalığı, deri hücrelerinin çok hızlı çoğalmaya başlamasıyla oluşur. Deri hücrelerinin çok hızlı çoğalması, deride pullanma ve kızarıklığa sebep olur. Deri hücrelerinin büyümelerini ve çoğalmalarını düzenleyerek, derideki aşırı üretimin normale dönmesini sağlar.

 

PSORCUTAN BETA Merhem Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa;  kullanmanız önerilmez.
 2. PSORCUTAN BETA, sedef hastalığının (Psoriazis Vulgaris) belli  bir tipinin (plaklı sedef hastalığının)  tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
 3. Ağır karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa ya da bilinen kalsiyum metabolizma bozukluğunuz varsa veya   sedef hastalığının benekli, kızarıklıklarla belirgin, pul pul dökülme gösteren ve kabarcıklarla seyreden diğer tipleri mevcutsa; doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 4. Kasıklar, koltuk altları ve meme altları gibi vücudun ince ve kıvrımlı bölgelerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 5. Tüberküloz, çiçek, suçiçeği ve virüslerin neden olduğu diğer deri enfeksiyonları ile yüzünüzde kızarıklık ve şişlik veya ağız çevresinde kaşıntı, kızarıklık, döküntü varsa veya mantar enfeksiyonu,  parazit hastalığı ( uyuz gibi) ya da deride incelme varsa; kullanmayınız.
 6. Ağız veya göze uygulanmamalıdır. Bu bölgelere bulaşmaması için her uygulamadan sonra eller yıkanmalıdır.
 7. Gül hastalığı (rozase) tedavisinde ve sivilce ( akne vulgaris) tedavisinde kullanılmaz.
 8. Anüs çevresinde ve genital bölgenizde kaşıntı varsa; kullanmayınız.
 9. Yaralı veya ezik deride kullanılmamalıdır.
 10. İlacı, sadece derinin hastalıktan etkilenen lekeli bölgesinin üzerine uygulayınız.
 11. İlacı uyguladığınız cilt bölgesini kapatmayınız, rahat ve bol kıyafetler giyiniz.
 12. Tedavi sırasında, ciltte tahrişe sebep olabilecek, sert sabunlar, sert şampuanlar, saç boyası, tüy dökücüler ve alkollü cilt ürünleri veya kireçli ürünler kullanmaktan kaçınınız.
 13. •18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanmayınız.
 14. Gebelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

PSORCUTAN BETA Merhemin kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. Uygulayacağınız cilt yüzeyini temizleyiniz ve kurulayınız. İlacı sadece hastalıktan etkilenen bölgeye parmağınızın ucuyla  sürünüz. Deriniz tarafından emilinceye kadar nazikçe yediriniz.
 3. Akşamları günde 1 kez uygulanır. Sadece derinin hastalıktan etkilenen lekeli bölgesinin üzerine uygulayınız.
 4. •4 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2. Deride döküntü, kaşıntı ve yanma hissi yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Kalsipotriol, Betametazon
İlaç Marka İsmi: PSORCUTAN BETA 50 mcg/g + 500 mcg/g merhem

PSORCUTAN BETA Merhem kullanma talimatı


PSORCUTAN BETA Merhem kullanma talimatı

PSORCUTAN BETA Merhem kısa ürün bilgisi


PSORCUTAN BETA Merhem kısa ürün bilgisi

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI
PSORCUTAN® BETA 50 mcg/g + 500 mcg/g merhem
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ
Etkin madde madde olarak içinde 0.05 mg kalsipotriol (hidrat olarak) ve 0.5 mg betametazon (dipropiyonat olarak) bulunur
Yardımcı maddeler tam liste
Butil hidroksitoluen (E321) 0.05 mg/1 g merhem, Sıvı parafin Polioksipropilen-11-stearil eter (butil hidroksitoluen içerir), α-tokoferol Beyaz yumuşak parafin
3. FARMASÖTİK FORM :Sarımsı beyaz Merhem
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
Topikal tedaviye cevap veren stabil psoriasis vulgaris’in topikal tedavisi.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
PSORCUTAN® BETA etkilenen bölgeye günde 1 defa uygulanır. Önerilen tedavi süresi 4 haftadır. 52 haftaya kadar PSORCUTAN® BETA’nın tekrarlı kürleri ile deneyim bulunmaktadır. 4 hafta sonra tedaviye devam edilmesi ya da tedavinin tekrar başlatılması gerekiyorsa, tedaviye tıbbi görüşten sonra ve düzenli tıbbi gözetim altında devam edilebilir. Kalsipotriol içeren tıbbi ürünler kullanıyorken, maksimum günlük doz 15 gramı, maksimum
haftalık doz ise 100 gramı geçmemelidir. Tedavi edilen vücut yüzeyi ise toplam vücut yüzeyinin %30’unu aşmamalıdır.
PSORCUTAN® BETA etkilenen bölgeye sürülerek yedirilir. Optimal etkiyi elde etmek için, PSORCUTAN® BETA uygulandıktan hemen sonra duş alınmaması ya da banyo yapılmaması önerilmektedir. Yüz derisi ve genitallere uygulanmamalıdır. Akşam uygulanması tercih edilebilir.
PSORCUTAN® BETA yağlı bir ürün olduğundan uyguladıktan hemen sonra giyinmeyiniz.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Ağır böbrek yetmezliği ya da ağır karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
PSORCUTAN® BETA’nın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir. PSORCUTAN® BETA’nın 18 yaşın altındaki çocuklarda güvenliliği ve etkililiği değerlendirilmemiştir. 12 ila 17 yaş arasındaki çocuklar için halihazırda mevcut veriler Bölüm 4.8 ve 5.1’de verilmiştir; ancak pozolojiye ilişkin herhangi bir öneri yapılamamaktadır.
4.3 Kontrendikasyonlar
Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Kalsipotriol içermesi nedeniyle, PSORCUTAN® BETA kalsiyum metabolizması bozukluğu olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.4).
Ayrıca, PSORCUTAN® BETA kortikosteroid içeriği nedeniyle şu durumlarda kontrendikedir: Derinin viral (örn., herpes veya varicella) lezyonları, fungal veya bakteriyel deri enfeksiyonları, parazite bağlı enfeksiyonlar, tedavi alanında tüberküloz, rosacea, perioral dermatit, acne vulgaris, deride atrofi, striae atrophicae, derideki venlerin incelmesi, ichthyosis, acne rosacea, ülserler, yaralar ile ilişkili deri lezyonları bulunduğunda.
PSORCUTAN® BETA eritrodermik, eksfoliyatif ve püstüler psoriasisde kontrendikedir.
4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Endokrin sistem üzerine etkiler:
Sistemik emilim nedeni ile topikal kortikosteroid tedavisi sırasında da, sistemik kortikosteroid tedavisi ile ilişkili adrenokortikal supresyon veya diabetes mellitusun metabolik kontrolü üzerine etki gibi advers reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Kortikosteroidlerin sistemik emilimini artırdığından kapalı pansuman uygulamasından ve geniş hasarlı deri bölgelerine veya mukoz membranlara ya da deri kıvrım yerlerine uygulamadan kaçınılmalıdır (bkz. Bölüm 4.8).
Vücuda uygulanan PSORCUTAN® BETA merhem ile aynı etkin maddeleri içeren ve kafa derisine uygulanan jel formunun yüksek dozlarının kombinasyonunu kullanan, yaygın kafa derisi ve vücut psoriazisi olan hastalarda yapılan bir çalışmada, 4 haftalık tedavi sonrasında 32
hastanın 5’i adrenokortikotropik hormona (ACTH) kortizol yanıtında sınırda azalma göstermiştir (bkz. Bölüm 5.1).
Kalsiyum metabolizması üzerine etkiler:
Maksimum haftalık doz (100 g) aşılırsa kalsipotriol içeriği nedeni ile hiperkalsemi oluşabilir. Tedavi kesildiğinde, serum kalsiyumu normale döner. Kalsipotriol ile ilgili önerilere uyulduğunda hiperkalsemi riski minimumdur.
Lokal advers reaksiyonlar:
PSORCUTAN® BETA, potent bir grup III steroid içermektedir ve PSORCUTAN® BETA’nın diğer steroidler ile eşzamanlı olarak aynı uygulama bölgesinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.
Yüz derisi ve genitaller kortikosteroidlere çok hassastırlar. Bu tıbbi ürün, bu bölgelerde kullanılmamalıdır.
PSORCUTAN® BETA’yı yüze, ağza ve gözlere uygulamaması ve bu bölgelere kazara bulaştırmaması için hasta tıbbi ürünün doğru kullanılması hakkında doğru bilgilendirilmelidir. PSORCUTAN® BETA’nın bu bölgelere kazara bulaştırılmaması için her uygulamadan sonra eller yıkanmalıdır.
Eşlik eden deri enfeksiyonları:
Lezyonlar, sekonder enfeksiyona maruz kalırlarsa, antimikrobiyal tedavi uygulanmalıdır. Bununla birlikte enfeksiyon kötüleşirse, kortikosteroidler ile tedavi durdurulmalıdır (bkz. Bölüm 4.3).
Tedavinin bırakılması:
Psoriasisin topikal kortikosteroidler ile tedavisinde, tedavi bırakıldığında jeneralize püstüler psoriasis veya yoksunluk etkilerinin ortaya çıkma riski olabilir. Bu nedenle tedavi sonrasındaki dönemde tıbbi gözetim sürdürülmelidir.
Uzun süreli kullanım:
Uzun süreli kullanım ile birlikte kortikosteroide bağlı lokal ve sistemik advers reaksiyonlarda artış riski vardır. Kortikosteroidin uzun süreli kullanımına bağlı advers reaksiyonlar görüldüğünde tedavi bırakılmalıdır (bkz. bölüm 4.8).
Değerlendirilmemiş kullanım:
PSORCUTAN® BETA’nın guttate psoriasiste kullanımına ilişkin deneyim bulunmamaktadır. Eşzamanlı tedavi ve UV maruziyeti:
Vücut psoriasis lezyonları için PSORCUTAN® BETA, kafa derisi psoriasis lezyonları için kullanılan ve aynı etkin maddeleri içeren jel formu ile kombinasyon halinde kullanılmaktadır. Buna karşın, PSORCUTAN® BETA’nın aynı tedavi bölgesine uygulanan diğer topikal antipsoriatik ürünler, sistemik kullanılan diğer anti-psoriatik tıbbi ürünler ya da fototerapi ile kombinasyon halinde kullanılmasına ilişkin sınırlı deneyim bulunmaktadır.
PSORCUTAN® BETA tedavisi sırasında, doktorların hastalarına doğal ya da suni güneş ışığına aşırı maruz kalmaktan kaçınmaları ya da maruziyeti sınırlamaları konusunda tavsiyelerde bulunmaları önerilmektedir. Topikal kalsipotriol UV radyasyonu ile birlikte ancak doktor ve hasta bu tedavinin potansiyel yararlarının potansiyel risklerine üstün olduğunu değerlendirdiğinde kullanılmalıdır (bkz. Bölüm 5.3). PSORCUTAN® BETA’nın polioksipropilen-11-stearil eter yardımcı maddesinin içinde bulunan butil hidroksitoluen (E321), lokal deri reaksiyonlarına (örn., kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.
4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.
4.6 Gebelik ve laktasyon
Gebelik kategorisi: C’dir.
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) PSORCUTAN® BETA’nın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Gebelik dönemi
PSORCUTAN® BETA’nın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Glukokortikoidler ile hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermekle birlikte (bkz. Bölüm 5.3), çeşitli epidemiyolojik çalışmalar (300’den az gebelik sonucu) gebelik sırasında kortikosteroidler ile tedavi edilen kadınların bebekleri arasında konjenital anomaliler ortaya koymamıştır. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. Bu nedenle PSORCUTAN® BETA gebelikte ancak potansiyel yararları potansiyel risklerine karşı değerlendirilerek kullanılmalıdır.
Laktasyon dönemi
Betametazon anne sütüne geçer; ancak terapötik dozda bebeğin advers etki riski altında kalması olası değildir. Kalsipotriolün anne sütü ile atılımıyla ilgili veri yoktur. Emziren kadınlara PSORCUTAN® BETA reçete ediliyorken gerekli özen gösterilmelidir. Hastalar emzirirken memelerine PSORCUTAN® BETA sürmemeleri konusunda uyarılmalıdır.
Üreme yeteneği/Fertilite
Kalsipotriol ya da betametazon dipropiyonatın oral dozları ile sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalar, erkek ve dişi fertilitesinde herhangi bir azalma göstermemiştir (bkz. Bölüm 5.3).
4.8 İstenmeyen etkiler
Tedavi sırasında en sık bildirilen advers reaksiyonlar kaşıntı ve derinin pul pul dökülmesi gibi çeşitli deri reaksiyonlarıdır. Advers reaksiyonlar MedDRA Sistem Organ Sınıfına göre listelenmiş olup, her bir advers reaksiyon en sık bildirilenden başlanarak listelenmektedir. Advers reaksiyonlar, her bir sıklık grubu içinde azalan ciddiyet sırasına göre sunulmaktadır. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden yola çıkarak tahmin edilemiyor).
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Yaygın olmayan: Deri enfeksiyonu*, folikülit
Seyrek: Fronkül
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Seyrek: Hipersensitivite
Metabolizma ve beslenme hastalıkları
Seyrek: Hiperkalsemi
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın: Derinin pul pul dökülmesi, kaşıntı
Yaygın olmayan: Deride atrofi, psoriasisin alevlenmesi, dermatit, eritem, döküntü**, purpura ya da ekimoz, deride yanma hissi, deride iritasyon
Seyrek: Püstüler psoriasis, deride stria’lar, fotosensitivite reaksiyonları, akne, deride kuruluk
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın olmayan: Uygulama yeri pigmentasyon değişiklikleri, uygulama yerinde ağrı***
Seyrek: Yoksunluk etkisi
* Bakteriyel, fungal ve viral deri enfeksiyonlarını da içeren deri enfeksiyonları bildirilmiştir.
** Eksfoliyatif döküntü, papüler döküntü ve püstüler döküntü gibi çeşitli tiplerde döküntü
reaksiyonları bildirilmiştir.
*** Uygulama yerinde ağrıya uygulama yerinde yanma dahil olmuştur.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Pediyatrik popülasyon:
Kontrollü olmayan açık bir çalışmada, psoriasis vulgaris görülen 12-17 yaşlarında 33 ergen 4 hafta boyunca haftada maksimum 56 g PSORCUTAN® BETA ile tedavi edilmiştir. Yeni bir advers olay gözlenmemiş ve sistemik kortikosteroid etkisine ilişkin bir sorun belirlenmemiştir. Bununla birlikte bu çalışmanın boyutu çocuklarda ve ergenlerde PSORCUTAN® BETA’nın güvenlilik profiline ilişkin belirli sonuçlar çıkarılmasına izin
vermemektedir.
Aşağıda verilen advers reaksiyonlar sırasıyla kalsipotriol ve betametazonun farmakolojik sınıfı ile ilişkili olarak görülmektedir:
• Kalsipotriol
Advers reaksiyonlar uygulama yeri reaksiyonları, kaşıntı, deride iritasyon, yanma ve batma hissi, deride kuruluk, eritem, döküntü, dermatit, ekzema, psoriasisin şiddetlenmesi, fotosensitivite ve çok seyrek olarak anjiyoödem ve yüz ödemi olgularını içeren hipersensitive reaksiyonlarını içerir.
Topikal kullanım sonrasında hiperkalsemi veya hiperkalsiüreye neden olabilecek sistemik etkiler çok seyrek oluşabilir (bkz. Bölüm 4.4)
• Betametazon (dipropiyonat olarak)
PSORCUTAN® BETA potent bir kortikosteroid içerir.
Topikal uygulama sonrasında özellikle uzun süreli uygulamalarda, aşağıdaki yan etkileri de içeren lokal reaksiyonlar oluşabilir: Deride atrofi, teleanjiektaziler, stria’lar, folikülit, hipertrikoz, perioral dermatit, alerjik temas dermatiti, deride renk değişikliği ve colloid milia. Psoriasisin topikal kortikosteroidler ile tedavisinde, jeneralize püstüler psoriasis riski ortaya çıkabilir. Kortikosteroidlerin topikal kullanımına bağlı sistemik reaksiyonlar yetişkinlerde nadir olmasına karşılık ağır olabilir. Özellikle uzun süreli tedavi sonrasında böbreküstü bezi fonksiyonlarında azalma, katarakt, enfeksiyonlar, diabetes mellitusda metabolik kontrol üzerine olumsuz etki ve göz içi basıncında artış oluşabilir. Sistemik etkiler kapalı pansuman (plastik, deri kıvrımları) yapıldığında, geniş alanlara ve uzun süren uygulamalarda daha sık oluşur (bkz. bölüm 4.4.).
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Önerilen doz aşıldığında serum kalsiyum düzeyleri artabilir; ancak tedavi kesildiğinde geriye döner. Hiperkalsemi semptomları poliüri, konstipasyon, kas güçsüzlüğü, konfüzyon ve komayı içerir. Topikal kortikosteroidlerin uzun süreli aşırı kullanımı genellikle geriye dönüşlü olan
sekonder adrenal yetmezliğe yol açan hipofiz-adrenal fonksiyonları baskılayabilir. Bu durumlarda semptomatik tedavi uygulanır.
Kronik toksisite durumunda kortikosteroid tedavisi kademeli bir şekilde azaltılarak sonlandırılmalıdır. Hatalı kullanımdan dolayı haftalık 240 g PSORCUTAN® BETA (yaklaşık 34 g’lık günlük doza karşılık gelmektedir) ile 5 ay boyunca (önerilen maksimum günlük doz 15 g) tedavi edilen yaygın eritrodermik psoriasisli bir hastada tedavi boyunca Cushing sendromu ve ardından tedavinin aniden durdurulması sonrasında püstüler psoriasis geliştiği bildirilmiştir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
5.1 Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Topikal kullanılan diğer antipsoriatikler
ATC kodu: D05AX52 kalsipotriol kombinasyonları
Bir vitamin D türevi olan kalsipotriolün in vitro verilere göre keratositlerin diferensasyonunu teşvik ettiği ve proliferasyonunu baskıladığı ortaya konulmuştur. Bu öngörü psoriasisteki etkinliğinin temelini oluşturur. Diğer topikal kortikosteroidler gibi betametazon dipropiyonat da altta yatan nedenlere etkili olmasa da antienflamatuvar, kaşıntıyı önleyici, vazokonstrüktif ve immunosupresif özelliklere sahiptir. Kapalı pansuman tekniği nedeniyle boynuzsu tabakada penetrasyonun artışı ile etkide de artma olabilir (yaklaşık 10 katı). Bu durum advers etkilerde de artışa yol açar. Topikal steroidlerin antienflamatuvar aktivitelerinin mekanizması çok iyi anlaşılamamıştır. 634 psoriasis hastasını kapsayan güvenlik çalışması PSORCUTAN® BETA’nın 52 haftaya kadar önerildiği üzere günde bir kez kullanımı ile tek başına ya da PSORCUTAN® ile alternatifli olarak tekrarlayan kürlerinin, PSORCUTAN® BETA’nın başlangıçta kullanılıp devamında 48 hafta boyunca sadece PSORCUTAN® kullanımını karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Advers ilaç reaksiyonları PSORCUTAN® BETA grubundaki hastaların %21.7’sinde, PSORCUTAN® BETA / PSORCUTAN® alternatifli grubun %29.6’sında ve PSORCUTAN® grubunda %37.9 olarak bildirilmiştir. PSORCUTAN® BETA grubundaki hastaların %2’den fazlasında bildirilen advers ilaç reaksiyonları kaşıntı (%5.8) (örn,, deride atrofi, folikülit, depigmentasyon, fronkül ve purpura) ve psoriasistir (%5.3). Olası uzun süreli kortikosteroid kullanımına bağlı advers olaylar PSORCUTAN® BETA grubunda %4.8, PSORCUTAN® BETA / PSORCUTAN® alternatifli grupta %2.8 ve PSORCUTAN® grupta %2.9 olarak bildirilmiştir. ACTH’ye adrenal yanıt, haftada bir kez 106 g’a kadar PSORCUTAN® BETA’yı ve PSORCUTAN® BETA ile aynı etkin maddeleri içeren jel formunu kombine olarak kullanan yaygın kafa derisi ve vücut psoriazisi olan hastalarda serum kortizol düzeyleri ölçülerek belirlenmiştir. 4 haftalık tedavi sonrasında 32 hastanın 5’inde (%15.6) ve tedaviye 8 haftaya
kadar devam eden 11 hastanın 2’sinde (%18.2) ACTH maruziyeti sonrası 30. dakikada kortizol yanıtında sınırda azalma göstermiştir. Tüm olgularda, serum kortizol düzeyleri ACTH maruziyeti sonrası 60. dakikada normaldir. Bu hastalarda kalsiyum metabolizmasında herhangi bir değişikliğe ilişkin kanıt bulunmamıştır. Bu nedenle Hipotalamus-PituitaryAdrenal (HPA) baskılanması açısından bu çalışma, PSORCUTAN® BETA ve
PSORCUTAN® BETA ile aynı etkin maddeleri içeren jel formunun çok yüksek dozlarının HPA aksı üzerinde zayıf bir etkiye sahip olabileceğine ilişkin bazı kanıtlar sağlamaktadır.
Pediyatrik popülasyon:
ACTH maruziyetine adrenal yanıt her hafta 56 g’a kadar PSORCUTAN® BETA kullanmış ve vücut psoriasis olan 12-17 yaşındaki 33 ergende yürütülen kontrollü olmayan 4 haftalık bir çalışmada ölçülmüştür. Herhangi bir HPA aksı baskılanması olgusu bildirilmemiştir. Hiperkalsemi bildirilmemekle birlikte bir hastada idrar kalsiyumunda muhtemelen tedaviyle ilişki bir artış gözlenmiştir.
5.2 Farmakokinetik özellikler
Emilim:
Radyoaktif işaretli merhemle yapılan klinik çalışmalar PSORCUTAN® BETA’dan kalsipotriol ve betametazonun sistemik emiliminin 12 saat boyunca normal deriye (625 cm2 ) uygulanan dozun (2.5 g) %1’den daha azı olduğuna işaret eder. Psoriasis plaklarına kapalı pansuman teknikleriyle uygulama topikal kortikosteroidlerin emilimini artırır. Hasarlı deriden emilim yaklaşık %24’tür.
Kalsipotriol ve betametazon dipropiyonat, vücut ve kafa derisini içeren yaygın psoriasisin tedavisinde PSORCUTAN® BETA ve PSORCUTAN® BETA ile aynı etkin maddeleri içeren jel formu ile 4 veya 8 hafta boyunca tedavi edilen 34 hastanın kan örneklerinin tümünde alt tayin sınırının altında bulunmuştur. Hastaların bazılarında bir kalsipotriol metaboliti ve bir betametazon dipropiyonat metaboliti ölçülebilir düzeyde bulunmuştur.
Dağılım:
Proteine bağlanma yaklaşık %64’tür. Sıçanlarda radyoaktif işaretli kalsipotriol ve betametazon dipropiyonat ile doku dağılımı çalışmaları sırasıyla böbrek ve karaciğerin en yüksek radyoaktivite düzeyine sahip olduğunu göstermiştir.
Biyotransformasyon:
Sistemik maruziyeti takiben, her iki etkin madde de – kalsipotriol ve betametazon dipropiyonat – hızlı ve kapsamlı bir şekilde metabolize olur. Betametazon esas olarak karaciğerde ayrıca böbreklerde de glukuronat ve sülfat esterlerine metabolize olur.
Eliminasyon:
İntravenöz uygulama sonrasındaki plazma eliminasyon yarılanma ömrü 5-6 saattir. Deride depo oluşumu nedeniyle dermal uygulama sonrasındaki eliminasyon günler içinde gerçekleşir. Kalsipotriol için ana atılım yolu feçes ile (sıçan ve minipigler) ve betametazon dipropiyonat için idrar yoluyladır (sıçanlar ve fareler).
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
Deney hayvanlarında kortikosteroidlerle yapılan çalışmalar üreme toksisitesine işaret etmiştir (damak yarığı, iskelette anormal oluşumlar). Sıçanlarda kortikosteroidlerin uzun süreli oral uygulamaları ile yapılan üreme toksisitesi çalışmalarında gebelik süresinde uzama ile güç ve
aynı zamanda da uzun süren doğum izlenmiştir. Bunun da ötesinde yavrunun yaşam süresinde kısalma, kilo kaybı ve kilo artışı gözlemlenmiştir. Fertilitede bozulma gözlenmemiştir. İnsandaki ilişki bilinmemektedir. Farelerde kalsipotriol ile yapılan dermal karsinojenisite çalışması ve sıçanlarda oral karsinojenisite çalışması, insanlar için herhangi bir özel risk ortaya çıkarmamıştır. Farelerde yürütülen foto(ko)karsinojenisite çalışmalarında kalsipotriolün deri tümörlerini indükleyen UV radyasyonunun etkisini artırabileceği ileri sürülmüştür. Farelerde dermal karsinojenisite çalışması ve sıçanlarda oral karsinojenisite çalışması, insanlar için betametazon dipropiyonata bağlı özel bir risk ortaya çıkarmamıştır. Betametazon dipropiyonat ile fotokarsinojenisite çalışmaları yürütülmemiştir.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.3 Raf ömrü : Tüp açılmadığı takdirde 24 ay. Tüpün ilk açılmasından sonra 12 ay.
6.4 Saklamaya yönelik özel tedbirler : 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
6.5 Ambalajın niteliği ve içeriği :Plastik kapaklı aluminyum tüp.
7. RUHSAT SAHİBİ
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467
Maslak /Sarıyer/ İSTANBUL
Tel: (0212) 366 84 00
Faks: (0212) 276 20 20
8. RUHSAT NUMARASI
2019/567
9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 16.11.2012
Yeni ruhsat tarihi: 25.10.2019

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*