RITALIN Tablet 

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etkin maddesi Metilfenidat hidroklorür‘ dür. RITALIN 10 mg Tablet, beyinde ve sinirlerde bulunan hiperaktivite ve uyartı kontrolüne katkıda bulunan kimyasalları etkiler. Merkezi sinir sistemini uyaran bir ilaçtır. Beynin normalin altında çalışan belli bölgelerindeki aktiviteyi arttırır. Dikkatin (dikkat süresi), konsantrasyonun artırılması ve dürtüsel davranışların azaltılmasına yardımcı olur.  RITALIN, 6 -18 yaş arası çocuklar ve ergenlik çağındaki gençlerde hiperaktivite bozukluğu- dikkat eksikliği rahatsızlığının tedavisinde kullanılır. Ancak sadece; danışmanlık, davranış terapisi gibi, ilaç içermeyen tedaviler denendikten sonra kullanılmalıdır. RITALIN tedavisi, çocuk veya ergen psikiyatri uzmanı gözetiminde başlatılmalı ve tedaviye devam edilmelidir.  Ayrıca erişkinlerde narkolepsinin yani uyku nöbetlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır.

Hiperaktivite bozukluğu- dikkat eksikliği: Aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve dürtüsellik-istekleri erteleyememe belirtilerinin görüldüğü bir sorundur.
Narkolepsi:  Uyku nöbeti bozukluğudur.

RITALIN 10 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Hiperaktivite bozukluğudikkat eksikliği (DEHB) olan çocuklar ve ergenlerde hareketsizce oturma güçlüğü ve dikkatini toplama güçlüğü görülür. Bunları başaramamaları, hastaların kendi hataları değildir. Çocuk ve ergenler bunları yapmak için çaba gösterir ancak, DEHB olduğunda, bunlar günlük yaşamda sorunlara neden olabilir. DEHB olan çocuklar ve ergenler, öğrenme ve ev ödevlerini yapmakta güçlük çekebilir.
  Evde, okulda ya da başka yerlerde iyi davranmakta zorlanırlar. RITALIN, çocuklarda ve ergenlerde bu   sorunların tedavisi için kullanılır.
 3. Hiperaktivite bozukluğu -dikkat eksikliği (DEHB), çocuklar ya da ergenlerin zekasını etkilememektedir.
 4. Narkolepsisi olan hastalarda, gündüzleri ortaya çıkan aşırı uyku halini hafifletir.
 5. Dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) veya böbrek üstü bezi tümörü varsa ya da iştahsızlık, tiroid problemi, yüksek tansiyon, kollarda ve bacaklarda ağrıya sebep olan kan damarlarında daralma, kalp hastalığı, beyin damarları ile ilgili bir hastalık, şizofreni veya zihinsel sağlık problemleri varsa ya da ruhsal çöküntü (depresyon) için “monoamin oksidaz inhibitörü” (MAO) diye adlandırılan bir ilaç kullanıyorsanız veya son 2 hafta içerisinde bir MAO aldıysanız, ; kullanmayınız.
 6. Bu ilaç alışkanlık yapabilen bir yapıda olduğu için doktor reçetesi ile kullanılmalıdır. Başka kişiler ile paylaşılmamalıdır.
 7. Tedaviniz sırasında kesinlikle alkol tüketmeyiniz. Alkol tüketimi ilacın olası yan etkilerini daha da arttırmaktadır.
 8. Geçmişte hap, uyuşturucu ya da alkol bağımlılığınız var ise ya da doğustan gelen herhangi bir kalp rahatsızlığınız, yüksek tansiyonunuz, karaciğer veya böbrek hastalığınız,  kişisel ya da aileden gelen  ruhsal  bir hastalık öykünüz,  bipolar bozukluk, depresyon, intihara teşebbüs öyküsü, epilepsi veya diğer hastalık nöbetleri rahatsızlığı,gibi rahatsızlıklardan herhangi birine sahipseniz bu ilacı kullanmadan önce hekiminizi rahatsızlıklarınız hakkında bilgilendirmeniz gerekmektedir.
 9. Düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahiptir. Araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 10. •6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.
 11. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

RITALIN 10 mg Tablet’ in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.

İlacın Olası Yan Etkileri:

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Baş ağrısı, gergin hissetme, uykuya dalma güçlüğü, kalp atışlarında düzensizlik, değişken ruh hali ya da kişilikte değişiklikler yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Metilfenidat hidroklorür
İlaç Marka İsmi: RITALIN 10 mg Tablet
İlacın farmakoterapötik grubu ve ATC kodu: Psikostimülan ilaçlar- N06B A04
İlacın ruhsat sahibi: Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Suryapı & Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad: No 6 Kavacık -34805 Beykoz / İstanbul 34805
Tel no: 0216 681 20 00-Faks no: 0216 681 20 77
Üretici Firma:
Novartis Farmacutica S.A. Ronda Santa Maria,
Barbera del Valles, Barcelona, İspanya

RITALIN 10 mg Tablet  Kullanma Talimatı


RITALIN Tablet Kullanma Talimatı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: RİTALİN 10 mg Tablet
Formülü: 1 tablet RİTALİN 10 mg metilfenidat ihtiva eder. İlacın diğer bileşenleri: 48 mg buğday nişastası, 40 mg laktoz, kalsiyum fosfat, talk, magnezyum stearat ve jelatindir.
FARMASÖTİK FORMU:  Beyaz, yuvarlak, düz, kenarları eğimli, çentikli. Bir tarafında “CG”, diğer tarafında “A/B” yazılı tabletler.
Terapötik endikasyonlar:
RİTALİN tablet, çocuklarda (6 yaş ve üstü) iyileştirici tedaviler tek başına yeterli olmadığında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) için kapsamlı tedavinin bir parçası olarak endikedir. Tedavi, çocukluk çağı ve/veya ergenlik dönemi davranış bozuklukları alanında uzman bir kişinin denetimi altında uygulanmalıdır. Tanı DSM-IV kriterlerine veya ICD-10’daki kılavuzlara göre konulmalı ve hastanın tam hikayesini ve değerlendirilmesini temel almalıdır. Tanı, yalnızca bir ya da daha fazla semptomun varlığında konulmamalıdır.Bu sendromun spesifik etiyolojisi bilinmemektedir ve tek bir tanı testi yoktur. Uygun  tanı, medikal ve özel psikolojik, eğitimsel ve sosyal kaynakların kullanımını gerektirir. Kapsamlı bir tedavi programı, tipik olarak psikolojik, eğitimsel ve sosyal önlemleri de farmakoterapi kadar içerir ve kısa dikkat süresi, dikkat dağınıklığı, duygusal ruh hali, dürtüsellik, orta ila şiddetli hiperaktivite, minör nörolojik belirtiler ve anormal EEG’yi içerebilecek semptomlarla karakterize bir davranış sendromu görülen çocukların stabilizasyonunu hedefler. Öğrenmede bozukluk görülebilir veya görülmeyebilir. RİTALİN tablet tedavisi, bu sendromun görüldüğü çocukların tümünde endike değildir ve ilacı kullanma kararı çocuğun yaşı ile bağlantılı olarak çocuğun semptomlarının şiddeti ve kronikliğine dair kapsamlı bir değerlendirmeyi temel almalıdır.
Uygun eğitim seviyesine yerleştirme çok önemlidir ve psikososyal girişimler genellikle gereklidir. Tek başına iyileştirici önlemlerin yetersiz kaldığı görüldüğünde, bir stimülan reçete etme kararı, çocuğun semptomlarının şiddetinin sıkı bir değerlendirmesini temel almalıdır. RİTALİN tablet daima ruhsatlı endikasyona ve reçete/tanı kılavuzlarına göre uygulanmalıdır.
RİTALİN 10 mg Tablet’in pozoloji ve uygulama şekli:
RİTALİN tablet ile tedavi, çocuklarda ve ergenlerde davranışsal bozukluklar üzerinde yetkili bir doktor kontrolünde uygulanmalıdır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tedavisinde hastanın akademik, davranışsal ya da sosyal açıdan en zorlandığı saatlerde ilacı almasına çalışılmalıdır. RİTALİN tablet reçete edilmeden önce, hastanın kardiyovasküler durumu (kan basıncı, kalp atımı sayısı) kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir. Hastanın kapsamlı hikayesi; eş zamanlı kullanılan ilaçları, önceki ve mevcut psikiyatrik bozuklukları veya semptomları, var ise ailede ani kardiyak/açıklanamayan ölüm öyküsünü içermelidir. Hastanın tedavi öncesi boy ve kilosu büyüme tablosuna kaydedilmelidir. Hastanın büyüme, psikiyatrik ve kardiyovasküler durumu düzenli olarak gözlemlenmelidir. Doz ayarlaması esnasında ve sonrasında en az 6 ayda bir kan basıncı ve nabız kaydedilmelidir. Her doz ayarlamasında ve en az 6 ayda bir her muayenede, yeni psikiyatrik
bozuklukların gelişip gelişmediği veya mevcut bozuklukların kötüleşip kötüleşmediği dikkatle gözlemlenmelidir.  Boy, kilo ve iştah, en az 6 ayda bir büyüme tablosuna kaydedilmelidir. RİTALİN tablet’i eğlence amaçlı ya da yanlış kullanım ihtimali ve suistimal riski açısından
hasta yakından takip edilmelidir. RİTALİN tablet ile tedaviye başlarken dikkatli doz titrasyonu yapılmalıdır. Doz
titrasyonuna olabildiğince en düşük dozla başlanması gerekmektedir. Ancak günde alınacak toplam doz 60 mg’ı aşmamalıdır. 6 yaş ve üstü çocuklarda günde 1 veya 2 kere ( sabah kahvaltısı ve öğle olabilir)  yarım tablet (5 mg) ile başlanır   ve haftada 5 -10 mg’lık artışlarla kademeli olarak artırılır. 60 mg’dan yüksek günlük doz önerilmemektedir. Toplam günlük doz bölünmüş dozlar halinde kullanılmalıdır. Eğer RİTALİN tabletin etkisi akşam çok erken ortadan kalkarsa, davranış bozukluğu veya uykusuzluk görülebilir. RİTALİN tabletin düşük miktarda akşam dozu bu sorunun çözülmesinde faydalı olabilir.
Çocuklar ve adolesanlarda RİTALİN tabletin uzun süreli (12 aydan fazla) kullanım:
Metilfenidat hidroklorür (RİTALİN) tedavisi genellikle ergenlik süresince ya da ergenlikten sonra kesilir. Tedavi süresi sınırlıdır.
DEHB’li çocuklarda ve adolesanlarda uzun süreli metilfenidat kullanımını seçen hekim, hastanın ilaçsız nasıl fonksiyon göreceğini değerlendirmek için her bir hasta için ilaçsız denemelerle ilacın uzun dönemde etkililiğini ve yararını tekrar değerlendirmelidir. Metilfenidat hidroklorür tedavisine, çocuğun durumunun değerlendirilmesi açısından dönem dönem en az yılda 1 kere  (tercihen okul tatilinde) ara verilmelidir. İlacın geçici veya kalıcı olarak kesildiği durumlarda iyileşmeler görülebilir.
İlacın kesilmesi veya dozun azaltılması : Bir ay  içerisinde uygun doz ayarlamalarına rağmen belirtilerde bir iyileşme olmazsa,  tedaviye son verilmelidir. Semptomların ağırlaştığı ya da başka advers olayların geliştiği durumlarda, doz azaltılmalı ya da gerekirse ilaç alımı bıraktırılmalıdır.
Yetişkinler için Narkolepside kullanımı:
2 veya 3’e bölünmüş dozlar halinde günlük ortalama doz 20 – 30 mg’dır. Bazı hastalarda günde 40 ila 60 mg gerekli olabilirken diğerlerinde günde 10 ila 15 mg yeterli olacaktır. İlacı günün ileri saatlerinde aldığı takdirde uyuyamayan hastalar son dozu saat 18.00’den önce almalıdırlar.
Metilfenidat içeren ürünün formülasyonuna ilişkin seçim arzu edilen etki süresine bağlıdır ve bu seçim tedaviyi uygulayan uzman tarafından hasta özelinde yapılmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*