TANKS 60 mg Film Kaplı Tablet

Dapoksetin adlı aktif  maddeyi içinde bulunduran TANKS 60 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları, Ürolojikler, Diğer  Ürolojikler ve Dapoksetin şeklinde sınıflandırılmış olup, G04BX14ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz TANKS, İLKO İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

TANKS 60 mg için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, TANKS ne ilacıdır; TANKS”e başlamadan önce uyulması gerekenler, TANKS dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; TANKS kullanım şekli; TANKS yan etki, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler vb. TANKS 60 mg ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

TANKS 60 mg Film Kaplı Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Bileşimi; Bir film kaplı tablette etken madde olarak Dapoksetin ( 60 mg) bulunur, ilacın yardımcı maddeleri ise; magnezyum stearat, talk, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, laktoz monohidrat, kolloidal silikon dioksit, kırmızı demir oksit, polivinil alkol,
titanyum dioksit, polietilen glikol, soya lesitini, siyah demir oksit ve sarı demir oksitbileşenlerinden oluşur.
1. TANKS 60 mg Film Kaplı Tablet nedir ve ne için kullanılır?
• TANKS, bikonveks, yuvarlak şekilli ve gri renkte film kaplı tabletlerdir.
• TANKS 60 mg, 18-64 yaşları arasındaki erkeklerde eşleriyle cinsel ilişkisini etkileyecek şekilde
sık görülen erken boşalma (prematür ejakülasyon) durumunun tedavisinde kullanılan bir
ilaçtır.
• İlacın etken maddesi dapoksetin, seçici serotonin geri alım inhibitörü
(SSRI) olarak adlandırılan ve diğer ürolojik ilaçlar olarak adlandırılan gruba dahil bir
maddedir.
• TANKS Film Kaplı Tablet, sizin boşalmanıza kadar geçen süreyi uzatır; boşalmayı kontrol edebilmenizi
sağlar. Bu sizin hızlı boşalmanızdan dolayı olan hayal kırıklığı ve sıkıntılarınızı azaltır.
2. TANKS 60 mg Film Kaplı Tablet hakkında bilinmesi gereken hususlar
TANKS’in kullanılmaması gereken durumlar:
İlacın içindeki aktif madde veya yukarıdaki yardımcı maddeler kısmındaki bileşenlerden bir ya da birkaçına karşı aşırı duyarlı iseniz; bu ürünü kullanmanız önerilmemektedir.
Eğer, aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtileri içeren mani olarak adlandırılan bir hastalığınız var ise ya da kalp yetmezliği gibi veya  kalbinizin ritmi ile ilgili kalp problemleriniz var ise ya da  Dapoksetin hidroklorür veya ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye alerjiniz veya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa; kullanmayınız.
Aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıyor iseniz; TANKS kullanmayınız. Bu
ilaçlardan herhangi birini daha önceden kullanmışsanız, TANKS kullanmaya başlamadan 14 gün
öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde TANKS kullanırken bu ilaçları almak
istiyorsanız, TANKS’ı kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam
olarak anlamadıysanız eczacınız ya da hekiminizle konuşunuz
-Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz
inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.
– Tioridazin – ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.
– Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
– Lityum – bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum)
tedavisinde kullanılır.
– Linezolid – bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.
– Triptofan – uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.
– Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) – bitkisel bir ilaçtır.
– Tramadol – şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.
– Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.
Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin
değilseniz) TANKS almadan önce eczacınız veya doktorunla görüşünüz.
– Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa.
– Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı
mantar ilaçları
-Nefazodon – Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır
– Ritonavir, sakinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları
(AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar
– Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler
TANKS 60 mg Film Kaplı Tablet’i kullanmadan önce dikkatli olunması gereken durumlar
Emzirme dönemi: TANKS sadece erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından kullanılmamalıdır.
Hamilelik Dönemi: TANKS sadece erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.
Aşağıda belirtilen durumlardan birisi sizde mevcutsa (ya da olup olmadığından emin
değilseniz) TANKS almadan önce bir eczacı veya doktor ile görüşünüz. TANKS kullanmaya
başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızın yatar durumdayken ayağa kalktığınızda
çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için size bir test yapılması gerekmektedir.
– Alkol kullanıyorsanız (bkz.yiyecek ve içecek ile kullanılması” bölümü);
– Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa;
– Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici maddeleri kullanıyorsanız;
– Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir
şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve
düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh hastalığı sorununuz
olmuşsa;
– Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişseniz;
– Herhangi bir böbrek sorununuz varsa;
– Epilepsi (sara) hastasıysanız;
– Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa;
– Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandırılan diğer bir cinsel hastalığınız
varsa
TANKS Tablet’in yiyecek ve içeceklerle kullanılması
– TANKS en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir.
– TANKS alırken alkol kullanmayınız.
– TANKS kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş dönmesi,
sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir.
– TANKS kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan
etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.
TANKS kullanıyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma, dikkati
toplamada güçlük ya da görmede bulanık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzeri etkiler
görülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de TANKS ile birlikte
alındığında artar ve TANKS kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek
bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.
TANKS, 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
TANKS’in içinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
TANKS, laktoz (bir şeker türü) içermektedir. Eğer daha önceden size bazı
şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce hekiminizle irtibat kurunuz.
TANKS, soya lesitini içerir; eğer fıstık ya da soyaya karşı alerjiniz var ise; bu tıbbi
ürünü kullanmamalısınız.
TANKS’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Belirli ilaçlar sizde yan etki görülme riskini arttırabileceğinden eğer herhangi bir ilacı şu anda
kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar
hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetesiz satılan ilaçlar
olabilir. Çünkü TANKS diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların etkilerini değiştirebilir. Aynı
zamanda bazı ilaçlar da TANKS’ın etkisini değiştirebilir. Bu nedenle diğer ilaçların kullanımı,
almanıza izin verilen en yüksek TANKS dozunun ne kadar olması gerektiği konusunda
doktorunuza yön gösterecektir. TANKS ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda
listelenmiştir:
– Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz
inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.
– Tioridazin – ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.
– Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.
– Lityum – bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum)
tedavisinde kullanılır.
– Linezolid – bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.
– Triptofan – uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.
– Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) – bitkisel bir ilaçtır.
– Tramadol – şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.
– Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.
Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız TANKS kullanmayınız. Bu
ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, TANKS kullanmaya başlamadan 14 gün
öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde TANKS kullanırken bu ilaçları almak
istiyorsanız, TANKS’ı kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam
olarak anlamadıysanız TANKS almaya başlamadan önce doktorunuzla ya da eczacınızla
konuşunuz.
– Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı
mantar ilaçları Ritonavir, sakinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı
enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar.
– Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler.
– Nefazodon – Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
TANKS ile birlikte kullanıldıklarında sorun yaratan diğer bazı ilaçlar aşağıda listelenmiştir:
– Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.
– İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (ilhitaplı durum) kullanılan steroid olmayan
ilaçlar.
– Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar.
– Sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bozukluğu) tedavi
etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda
düşürebilir).
– Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağrınızı (anjina ağrısı) veya
büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan
basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).
– Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantar ilaçları
amprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi
etmekte kullanılan bazı ilaçlar.
– Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı
antibiyotikler.
– Aprepitant – bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç
3. TANKS 60 mg Film Kaplı Tablet nasıl kullanılır, kullanım şekli
 Acı tadını hissetmemek için ilacınız bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Bu şekilde
bayılma riskini de azaltırsınız. TANKS aç ya da tok kullanılabilir.
İlacın normal dozu 30 mg’dır. Hekiminiz bu dozu gerek duyarsa 60 mg’a çıkarabilir.
– TANKS cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce kullanınız.
– 24 saatte veya bir günde 1 defadan fazla TANKS almayınız.
– 18 yaş altı veya 65 yaş üstü erkekseniz bu ilacı kullanmayınız.
– İlk 4 hafta ya da 6 doz kullandıktan sonra doktorunuzla tedaviye devam edip etmeme
konusunda görüşünüz. Eğer tedavinize devam etme kararı verilirse her 6 ayda birdoktorunuzla tedaviye devam edip etmeme konusunu tekrar görüşmelisiniz.
TANKS için özel kullanım durumları:
Orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır. Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek duyulmaksızın kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği varsa, kullanımı önerilmez.
Kullanmanız gerekenden daha fazla TANKS kullandıysanız:
Hekiminizin tavsiye ettiğinden daha fazla TANKS kullanmanız halinde bulantı, kendinizi hasta
hissedebilir veya hasta olabilirsiniz.
TANKS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
İlacınızı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Her gün kullanmıyor olsanız
bile bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda uykuya dalmada güçlük ve baş dönmesi gibi
problemleriniz olabilir.
4. TANKS Film Kaplı Tablet’in Yan etkileri :
Aşağıdakilerden biri olursa, TANKS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz
– Ayağa kalktığınızda bayılır veya sersemlik hissederseniz
– Ruh halinizde herhangi değişiklik hissederseniz
– İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanız
Eğer bunlardan biri sizde olduysa, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
olabilir.
Bayılma ve düşük kan basıncı
TANKS ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açabilir. Bu
durumların görülme riskini düşürmek için:
– TANKS’ı bir bardak dolusu su ile beraber içiniz.
– İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudunuz şu
durumlarda susuz kalmış olabilir:
■ İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsanız
■ Uzun bir süredir terlemekteyseniz
■ Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa
– Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmeniz, bir baş
dönmesi / sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizde
anormal bir çarpıntı görülmesi) ya da gözlerinizde kararma, bulantı, sendeleme gibi
belirtiler oluşması durumunda hemen uzanarak başınızın vücudunuzun diğer bölgelerinden
aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacak şekilde oturunuz
ve belirtiler düzelene kadar böyle kalınız. Bu sizi bir bayılma nöbeti geçirmekten ya da
bayılırsanız düşmenizden ve yaralanmanızdan koruyacaktır.
– Uzun süredir oturuyor ya da yatar durumdaysanız hemen ayağa kalkmayınız.
– Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız araç ve makina kullanmayınız.
– Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Çok yaygın görülenler (her 10 kullanıcıdan bir ya da daha fazlasını etkileyebilenler):
– Baş dönmesi
– Baş ağrısı
– Kendinizi hasta gibi hissetme
Yaygın görülenler (her 100 kullanıcıdan 1 ila 10’unu etkileyebilenler):
– Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama
– Karıncalanma veya iğne batma hissi
– Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk
– Terlemede artış, al basması, sıcak basması
– İshal, kabızlık veya gaz
– Mide ağrısı, şişkinlik ya da kendinizi hasta hissetme
– Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme
– Yorgun veya uykulu hissetme, esneme
– Burunda tıkanıklık
– Tansiyonda yükselme
– Dikkati toplamada güçlük
– Titreme veya sarsılma
– Cinsel istekte azalma
– Kulaklarda çınlama
– Görmede bulanıklık
– Hazımsızlık
– Ağız kuruluğu
Yaygın olmayan sıklıkta görülenler (her 1.000 kullanıcıdan 1 ila 10’unu etkileyebilenler):
– Bayılma ya da ayağa kalkıldığında baş dönmesi (yukarıda yer alan önerilere bakınız)
– Mizaç değişiklikleri, aşırı coşkulu hissetme, şüpheci hissetme (paranoya)
– Kendini kafası karışmış, uyumu bozulmuş ve dikkati dağılmış olarak hissetme
– Kalp atışlarının yavaşlaması, düzensizleşmesi ya da hızlanması
– Cinsel isteğin azalması, orgazm (meninin boşalması) olamama
– Kendini zayıf, uyuşuk, halsiz ya da yorgun hissetme
– Kendini bunalımda hissetmek, sinirlilik ya da kayıtsızlık hissi
– Sıcak basması, kendini gergin, anormal ya da içkili gibi hissetme
– Görmeyle ilgili sorunlar ya da göz bebeklerinde büyüme
– Düşük ya da yüksek tansiyon
– Kaşıntı hissi ya da soğuk terleme
– Yerinde dönüyormuş hissi
– Anormal tat duyumu
– Diş gıcırdatma
Seyrek görülenler (her 10.000 kullanıcıdan 1 ila 10’unu etkileyebilenler):
– Fiziksel faaliyet sonucu baş dönmesi hissi
– Ani uyku bastırması
– Ani bağırsak hareketlerinin başlaması ve tuvalete gitme ihtiyacı
Bunlar TANKS’ın hafif yan etkileridir.
5. Saklanması : TANKS Film Tableti, 25 dereceden düşük oda sıcaklıklarında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
TANKS’i, etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
TANKS ruhsatı İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. aittir. Üretimi de aynı firma tarafından yapılmaktadır.

TANKS 60 mg Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*