TEFLIMES 14 mg Film Kaplı Tablet

TEFLIMES için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, TEFLIMES ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, TEFLIMES dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli;  istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi TEFLIMES hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)

TEFLİMES 14 mg Film Kaplı Tablet kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

daha sonra girilecek.

TEFLİMES 14 mg Film Kaplı Tablet kısa ürün bilgisi

daha sonra girilecek.

Endikasyon bilgisi: TEFLIMES Film Kaplı Tablet’in içinde bulunan teriflunomid adlı etken maddesi, multipl skleroz (MS) hastalığında; antienflamatuar, immünomodülatör

günde 1 defa 14 mg (1 tablet)

Kontrendikeleri: emzirmede, gebelikte, diyaliz alanlarda, ağır böbrek ya da karaciğer hastalığı, AIDS, trombositopeni, lökopeni, anemi veya nötropeni hastalığı olanlarda, etken maddeye aşırı duyarlılıkta.

Hamilelikte X kategorisindedir.

Etkileşim: Rifampisin, metotreksat, nateglinid, karbamazepin, kolestiramin, repaglinid, simvastatin OAT3 substratları, fenitoin, fenobarbital, pioglitazon , repaglinid, doksorubisin, Rosuvastatin, varfarin, duloksetin, tizanidin, alosetron, atorvastatin, teofilin , St. John Wort  , paklitaksel, metotreksat, rosiglitazon, oral kontraseptifler, topotekan, pravastatin, sulfasalazin, daunorubisin, atorvastatin

Yan etki: ishal, bulantı, baş ağrısı, alopsi
TEFLIMES 14 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, İmmünosüpresanlar, Selektif immünosüpresanlar ve teriflunomid şeklinde sınıflandırılmış olup, L04AA31 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz TEFLIMES, TEVA İLAÇLARI SANAYİ firmasının ürünüdür.
TEFLİMES de dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz TEFLIMES’i nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. TEFLIMES’i size verilen dozlardan daha fazla kullanmanız rahatsızlığınızda daha çabuk bir iyileşme sağlamaz. TEFLIMES ilaç ile tedaviniz yalnızca hekiminizin  kararıyla değiştirilmeli veya son verilmelidir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*